Březen 2011

Elektomagnetický ventil trojcestný priamoovládaní 3SVE1.2M, 3SVE1.6M, 3SVE2M

30. března 2011 v 17:10 | MaRweb.sk |  Produkty

Elektomagnetický ventil trojcestný priamoovládaní 3SVE1.2M, 3SVE1.6M, 3SVE2MMédium: voda, vzduch, neagresívne média
Teplota okolia: -10 až +50 [°C]
Napätie: 230 [V], 50/60 [Hz]; 24 [V] DC
Príkon: 8,5 [VA]; 6 [W]
Krytie: IP 00 - bez zástrčky, IP 65 - so zástrčkou
Zaťaženie: trvalé
Poloha: ľubovoľná
Použité materiály
 • tesnenie - NBR
 • teleso - mosadz
 • vnútorné časti - nerez, mosadz


Elektomagnetický ventil trojcestné priamoovládané 3VE1.2M, 3VE1.6M, 3VE2M

29. března 2011 v 20:41 | MaRweb.sk |  Produkty

Elektomagnetický ventil trojcestné priamoovládané 3VE1.2M, 3VE1.6M, 3VE2MMédium: voda, vzduch, neagresívne média
Teplota okolia: -10 až +50 [°C]
Napätie: 230 [V], 50 [Hz]; 24 [V] DC
Príkon: 8,5 [VA]; 6 [W]
Krytie: IP 65
Zaťaženie: trvalé
Poloha: ľubovoľná
Použité materiály
 • tesnenie - NBR
 • teleso - mosadz
 • vnútorné časti - koróziivzdorná oceľ


Elektomagnetické ventily dvojcestné priamoovládané 2VE1.2M1, 2VE1.6M1, 2VE2M1, 2VE2.5M1, 2VE1.2M2, 2VE1.6M2, 2VE2M2

28. března 2011 v 21:57 | MaRweb.sk |  Produkty

Elektomagnetický ventil dvojcestné priamoovládané 2VE1.2M1, 2VE1.6M1, 2VE2M1, 2VE2.5M1, 2VE1.2M2, 2VE1.6M2, 2VE2M2Médium: voda, vzduch, neagresívne média
Teplota okolia: -10 až +50 [°C]
Napätie: 230 [V], 50 [Hz]; 24 [V] DC
Krytie: IP 65 Zaťaženie: trvalé
Poloha: ľubovoľná
Použité materiály
 • teleso - mosadz
 • tesnenie - NBR
 • vnútorné časti - korózivzdorná oceľElektomagnetický ventil dvojcestné priamoovládané 2VE2F, 2VE2FJ, 2VE2.5F, 2VE2.5FJ, 2VE3F, 2VE3FJ, 2VE4F, 2VE4FJ

27. března 2011 v 12:16 | MaRweb.sk |  Produkty

Elektomagnetický ventil dvojcestné priamoovládané 2VE2F, 2VE2FJ, 2VE2.5F, 2VE2.5FJ, 2VE3F, 2VE3FJ, 2VE4F, 2VE4FJPopis:
Médium: voda, vzduch, neagresívne média
Teplota okolia: -10 až +50 [°C]
Napätie: 230 [V], 50 [Hz]; 24 [V] DC
Krytie: IP 65 Zaťaženie: trvalé
Poloha: ľubovoľná
Použité materiály
 • tesnenie - NBR, EPDM, FPM
 • teleso - mosadz
 • vnútorné časti - koróziivzdorná oceľ


Elektomagnetický ventil dvojcestné nepriamoovládané 2VE6DF, 2VE6DFJ

26. března 2011 v 10:47 | MaRweb.sk |  Produkty

Elektomagnetický ventil dvojcestné nepriamoovládané 2VE6DF, 2VE6DFJPopis:
Médium: voda, vzduch, neagresívne média
Teplota okolia: -10 až +50 [°C]
Napätie: 230 [V], 50 [Hz]; 24 [V] DC
Krytie: IP 65 Zaťaženie: trvalé
Poloha: ľubovoľná
Použité materiály
 • tesnenie - NBR
 • teleso - mosadz
 • vnútorné časti - koróziivzdorná oceľ, mosadz


Elektomagnetický ventil dvojcestné nepriamoovládané 2VE10DA, 2VE12DA, 2VE13DA, 2VE16DA, 2VE25DA, 2VE32DA, 2VE40DA

25. března 2011 v 18:01 | MaRweb.sk |  Produkty

Elektomagnetický ventil dvojcestné nepriamoovládané 2VE10DA, 2VE12DA, 2VE13DA, 2VE16DA, 2VE25DA, 2VE32DA, 2VE40DAMédium: voda, vzduch, neagresívne média
Teplota okolia: -10 až +50 [°C]
Napätie: 230 [V], 50 [Hz]; 24 [V] DC
Krytie: IP 65 Zaťaženie: trvalé
Poloha: ľubovoľná
Použité materiály
 • tesnenie - NBR, EPDM
 • teleso - mosadz
 • vnútorné časti - koróziivzdorná oceľ, mosadz

Elektomagnetický ventil dvojcestné nepriamoovládané 2VE50DBA, 2VE50DBB

24. března 2011 v 17:33 | MaRweb.sk |  Produkty

Elektomagnetický ventil dvojcestné nepriamoovládané 2VE50DBA, 2VE50DBBTeplota okolia: -10 až +40 [°C]
Napätie: 230 [V], 50 [Hz]; 24 [V] DC
Príkon: 24 [VA]; 18,5 [W]
Krytie: IP 65 Zaťaženie: trvalé
Poloha: zvislá s cievkou hore
Použité materiály
 • tesnenie - NBR
 • teleso - liatina
 • vnútorné časti - koróziivzdorná oceľ, mosadz


Elektomagnetický ventil dvojcestné priamoovládané 2SVE1.2M, 2SVE1.6M, 2SVE2M, 2SVE2.5M

22. března 2011 v 16:11 | MaRweb.sk |  Produkty

Elektomagnetický ventil dvojcestné priamoovládané 2SVE1.2M, 2SVE1.6M, 2SVE2M, 2SVE2.5M
Popis:
Médium: voda, vzduch, neagresívne média
Teplota okolia: -10 až +50 [°C]
Napätie: 230 [V], 50/60 [Hz]; 24 [V] DC
Príkon: 8,5 [VA]; 6 [W]
Krytie: IP 00 - bez zástrčky, IP 65 - so zástrčkou
Zaťaženie: trvalé
Poloha: ľubovoľná
Použité materiály
 • tesnenie - NBR
 • teleso - mosadz
 • vnútorné časti - nerez, mosadz


Elektomagnetický ventil dvojcestné priamoovládané 2VE1.2M1, 2VE1.6M1, 2VE2M1, 2VE2.5M1, 2VE1.2M2, 2VE1.6M2, 2VE2M2

20. března 2011 v 11:15 | MaRweb.sk |  Produkty

Elektomagnetický ventil dvojcestné priamoovládané 2VE1.2M1, 2VE1.6M1, 2VE2M1, 2VE2.5M1, 2VE1.2M2, 2VE1.6M2, 2VE2M2Médium: voda, vzduch, neagresívne média
Teplota okolia: -10 až +50 [°C]
Napätie: 230 [V], 50 [Hz]; 24 [V] DC
Krytie: IP 65 Zaťaženie: trvalé
Poloha: ľubovoľná
Použité materiály
 • teleso - mosadz
 • tesnenie - NBR
 • vnútorné časti - korózivzdorná oceľ


Elektomagnetický ventil dvojcestné priamoovládané 2VE1.6P, 2VE2P

19. března 2011 v 12:08 | MaRweb.sk |  Produkty

Elektomagnetický ventil dvojcestné priamoovládané 2VE1.6P, 2VE2PPopis:
Médium: voda, vzduch, neagresívne média
Teplota okolia: -10 až +40 [°C]
Napätie: 230 [V], 50 [Hz]; 24 [V] DC
Príkon: 4 VA, 2,9 W
Krytie: IP 00 - bez zástrčky, IP 65 - so zástrčkou
Zaťaženie: trvalé
Poloha: ľubovoľná
Použité materiály
 • teleso - mosadz
 • tesnenie - FKM
 • vnútorné časti - koróziivzdorná oceľ


Elektomagnetický ventil dvojcestné nepriamoovládané 2VE6IDA, 2VE10IDA, 2VE12IDA, 2VE13IDA, 2VE16IDA, 2VE25IDA, 2VE32IDA

14. března 2011 v 12:02 | MaRweb.sk |  Produkty

Elektomagnetický ventil dvojcestné nepriamoovládané 2VE6IDA, 2VE10IDA, 2VE12IDA, 2VE13IDA, 2VE16IDA, 2VE25IDA, 2VE32IDAMédium: voda, vzduch, olej, neagresívne média
Teplota okolia: -10 až +50 [°C]
Napätie: 230 [V], 50 [Hz]; 24 [V] DC
Krytie: IP 65 Zaťaženie: trvalé
Poloha: ľubovoľná
Použité materiály
 • tesnenie - NBR, EPDM
 • teleso - mosadz
 • vnútorné časti - koróziivzdorná oceľ, mosadz


Elektomagnetický ventil dvojcestné nepriamoovládané 2VE10DC, 2VE10DCJ, 2VE12DC, 2VE12DCJ, 2VE13DC, 2VE13DCJ, 2VE16DC

13. března 2011 v 22:31 | MaRweb.sk |  Produkty

Elektomagnetický ventil dvojcestné nepriamoovládané 2VE10DC, 2VE10DCJ, 2VE12DC, 2VE12DCJ, 2VE13DC, 2VE13DCJ, 2VE16DCMédium: voda, vzduch, horúca voda, para, olej, neagresívne média
Teplota okolia: -10 až +50 [°C]
Napätie: 230 [V], 50 [Hz]; 24 [V] DC
Krytie: IP 65 Zaťaženie: trvalé
Poloha: ľubovoľná
Použité materiály
 • tesnenie - NBR (štandard), EPDM
 • teleso - mosadz
 • vnútorné časti - nerez, mosadz


POPIS ČINNOSTÍ ELEKTROMAGNETICKÝCH VENTILOV

12. března 2011 v 12:03 | MaRweb.sk |  Produkty

POPIS ČINNOSTÍ ELEKTROMAGNETICKÝCH VENTILOV

V základnej (kľudovej) polohe, pružina spoločne s pretekajúcimmédiom pritláča jadro k sedlu telesa ventila. Ventil je uzatvorený.
Po privedení napätia na cievku je jadro prestavené do činnej polohy to znamená, že prietok média ventilom je otvorený.
2/2 v základnej polohe uzatvorené (NC) - priamoovládané V základnej (k¾udovej) polohe, pružina spoloène s pretekajúcim médiom pritláèa jadro k sedlu telesa ventila. Ventil je uzatvorený. Po privedení napätia na cievku je jadro prestavené do èinnej polohy to znamená, že prietok média ventilom je otvorený.
2/2 normaly closed (NC) - direct acting Spring together with flowing medium press the core to the seat of
the body of valve. The valve is closed.After bringing of voltage to the coil, the core is presset to acting
position and the valve is open.
3/2 v základnej polohe uzatvorené (NC) - priamoovládaný V základnej (k¾udovej) polohe je sedlo v telese uzavreté jadrom pomocou pružiny. Vstup 1 uzavretý, cesta 2-3 otvorená. Po privedení napätia do cievky je jadro prestavené do èinnej polohy pôsobením sily cievky a pretekajúcim médiom to znamená, že prietok média sedlom ventila je otvorený.
3/2 normally closed (NC) - direct acting Seat in valve body is closed by spring on the core. Input 1 is closed,
ways 2-3 are open.After bringing of voltage to the coil, the core is presset to acting
position by coil force and flowing medium acting. The valve is opened.
2/2 v základnej polohe uzatvorené (NC) - nepriamoovládané Jadro ventila je v základnej polohe a uzatvára odtokový otvor v prírube. Tlak pretekajúceho média sa pomocným otvorom dostáva nad membránu èím je prietok cez ventil uzatvorený.
Po privedení napätia do cievky je jadro prestavené do èinnej polohy, odtokový otvor v prírube sa otvorí. Odtlakovaním priestoru nad membránou dôjde k zmene diferenciácie a zdvihnutiu membrány dôjde k prietoku média sedlom ventila.
2/2 normally closed (NC) - pilot operated At base position the core closes plughole in flange. Medium
pressure gets over the membrane through auxiliary hole. The flowof medium throught valve is cloused.After bringing of voltage to the coil, the core is presset to acting position. Auxiliary hole in the flang is opened. Reducing of pressure
over the membrane will cause a difference of pressures and lifting of the membrane, what allows a flow of medium through the seat of valve.


Ventilová souprava do 200°C

11. března 2011 v 16:08 | MaRweb.sk |  Produkty

Ventilová souprava do 200°CPoužitie
* Súpravy 964 predstavujú základ ventilového programu ZPA Nová Paka, as a sú určené pre použitie v bežných meracích a regulačných okruhoch systémov priemyselnej automatizácie
* Súpravy 964 sú úplne nové súpravy, spĺňajúce najvyššie požiadavky bezpečnosti a funkčnosti v najtvrdších prevádzkových podmienkach
* Ventilové súpravy možno použiť ako tlakovú výstroj v zmysle NV č.26/2003 Zb.
* Sú určené pre uzavretie impulzných potrubí pri potrebe odpojení snímača tlaku alebo tlakovej diferencie a prepojenie oboch vstupných tlakov pri nastavovaní nuly snímača tlakovej diferencie na prevádzkovom tlaku;
Dvojcestné a pěticestné ventilové súpravy s kontrolnými / odvzdušňovače umožňujú odvzdušnenie (odkalenie) a kontrolu (test) snímača.
Trojcestné súpravy sa dodávajú aj v prevedení s odvzdušňovacími ventilky.
* Súpravy sa vyrábajú v prevedení pre montáž na snímač tlaku alebo tlakovej diferencie, a to v prevedení konvenčným, určenom pre montáž na koplanárne alebo konvenčné prírubu snímača sa vstupné roztečou 54 alebo 57 mm a ďalej i prevedenie
pre montáž medzi impulzné potrubia.
Výhody
• možnosť voľby materiálu tesnenia vretena (elastomérové ​​O-krúžky, PTFE, PEEK, GRAFOIL)
• vďaka špeciálnej konštrukcii a materiálom znesie súprava tlakovú skúšku až štvornásobkom max prevádzkového tlaku
• konštrukcia a prevedenie súpravy spĺňa požiadavky kladené na tieto armatúry podľa medzinárodných noriem
• okrem keramickej guličky pre tesnenie sedla možno použiť aj mäkké plastové tesnenie
• špeciálna konštrukcia sedla ventilu v kombinácii s mäkkým tesnením zaručuje dokonalú tesnosť pre riedke kvapaliny a plyny
• špeciálne prevedenie - armatúra v stupni čistoty pre
kyslík
- Čistota vnútorných povrchov stupňa I
• garantovaná prevádzkyschopnosť pri nízkych teplotách
• garantovaná kompatibilita so snímačom Rosemount 3051
• na výrobok je poskytovaná záruka v dĺžke 36 mesiacov

VS100,VS110,VS120 ventily jednocestne a VS200 dvoucestna ventilova souprava

7. března 2011 v 18:09 | MaRweb.sk |  Produkty

VS100,VS110,VS120 ventily jednocestne a VS200 dvoucestna ventilova soupravaCelý ventil je kromě těsnicí kuličky, těsnění vřetena a odvzdušňovacího šroubu vyroben z nerezové oceli 17248.
Těsnicím prvkem ventilku je kulička, zasazená do čela vřetena ventilku, která uzavírá průchozí kanálek ventilu o
průměru 4mm. Materiál těsnicí kuličky je možné volit z více možností, buď z kalené nerezové oceli 1.4125, z
keramiky Si3N4 nebo z plastu PTFE 325. Vřeteno ventilu základního provedení je těsněno O-kroužkem z materiálu
FPM (Viton) nebo EPDM, v obou případech s dvěmi opěrnými kroužky z teflonu. U provedení ventilku s
dotahovatelnou ucpávkou je možné zvolit materiál těsnění PTFE, Grafit nebo PEEK. Celá řada rozměrů vstupního a
výstupního šroubení umožňuje montáž ventilu do návarku, na nátrubek s přechodovou přípojkou, do šroubení
snímače nebo připojení impulsního potrubí pomocí přivařovací vsuvky, přivařovací kuželky nebo zářeného
kroužku pro průměr potrubí 8,10,12 nebo 14mm. Jednocestný ventil slouží k uzavření přívodu tlakového
média do snímače tlaku.Typ ventilu s odvzdušňovacím ventilkem (VS100,VS120) umožňuje navíc odkalení nebo
odvzdušnění impulzního potrubí. Typ VS 120 díky bočnímu šroubení umožňuje připojení dalšího zařízení na
tlakové médium. Jednotlivá provedení ventilů jsou určena pro přímou montáž na snímač tlaku nebo pro montáž mezi
impulzní potrubí.
* provozní tlak až 42MPa
* provozní teplota až 500°C
* materiál nerezová ocel 17248
* výběr těsnění z materiálů Grafit, PTFE, PEEK, Viton, EPDM
* dotahovatelná ucpávka ventilku
* průměr propojovacích kanálků 4mm
* certifikát ES přezkoušení typu podle směrnice 97/23/ES
* použití jako tlaková výstroj dle NV č.26/2003 Sb.
Dopyty na http://marweb.sk


VS200 dvoucestna ventilova souprava

6. března 2011 v 12:07 | MaRweb.sk |  Produkty

VS200 dvoucestna ventilova soupravaCelá ventilová souprava je kromě těsnicí kuličky a těsnění vřetena ventilku vyrobena z nerezové oceli 17248.
Těsnicím prvkem ventilku je kulička, zasazená do čela vřetena ventilku, která uzavírá průchozí kanálek ventilu o
průměru 4mm. Materiál těsnicí kuličky je možné volit z více možností, buď z kalené nerezové oceli 1.4125, z keramiky Si3N4nebo z plastu PTFE 325. Vřeteno ventilu základního provedení je těsněno O-kroužkem z materiálu
FPM (Viton) nebo EPDM, v obou případech s dvěmi opěrnými kroužky z teflonu. U provedení ventilku s dotahovatelnou ucpávkou je možné zvolit materiál těsnění PTFE, Grafit nebo PEEK. Celá řada rozměrů vstupního a
výstupního šroubení umožňuje montáž ventilové soupravy do návarku, na nátrubek s přechodovou přípojkou, do šroubení snímače nebo připojení impulsního potrubí pomocí přivařovací vsuvky, přivařovací kuželky nebo zářezného kroužku pro průměr potrubí 8, 10, 12 nebo14mm.
Dvoucestná ventilová souprava slouží k uzavření přívodu tlakového média do snímače tlaku, k odkalení nebo odvzdušnění impulsního potrubí a případně k napojení dalšího zařízení na tlakové médium. Ventilová souprava je
určena pro přímou montáž na snímač tlaku nebo pro montáž mezi impulzní potrubí.
* provozní tlak až 40MPa
* provozní teplota až 500°C
* materiál: nerezová ocel 17248
* výběr těsnících prvků z různých materiálů Grafit, PTFE, PEEK, Viton, EPDM
* dotahovatelná ucpávka
* průměr propojovacích kanálků 4 mm
* certifikát ES přezkoušení typu podle směrnice 97/23/ES
* použití jako tlaková výstroj dle NV č.26/2003 Sb.


VS 300, VS 500, VS 501 Třícestná a pěticestná ventilová souprava

5. března 2011 v 11:47 | MaRweb.sk |  Produkty

VS 300, VS 500, VS 501 Třícestná a pěticestná ventilová souprava
Ventilová souprava je určena pro přímou montáž na snímač tlakové diference s roztečí vstupů 54mm nebo pro montáž mezi impulzní potrubí. Celá ventilová souprava je kromě těsnicí kuličky a těsnění vřetena ventilku vyrobena z nerezové oceli 17248. Těsnicím prvkem ventilku je kulička, zasazená do čela vřetena ventilku, která uzavírá průchozí kanálek ventilu o průměru 4mm. Materiál těsnicí
kuličky je možné volit z více možností, buď z kalené nerezové oceli 1.4125, z keramiky Si3N4 nebo z plastu PTFE 325. Vřeteno ventilku základního provedení je těsněno O-kroužkem z materiálu FPM (Viton) nebo
EPDM, v obou případech s dvěma opěrnými kroužky z teflonu. U provedení ventilku s dotahovatelnou ucpávkou je možné zvolit materiál těsnění PTFE, Grafit nebo PEEK. Celá řada rozměrů vstupního a výstupního šroubení umožňuje připojení impulzního potrubí pomocí přivařovací vsuvky, přivařovací kuželky nebo zářezného kroužku pro průměr potrubí 8, 10, 12 nebo 14mm.
Třícestná VS 300 a pěticestné ventilové soupravy VS 500 a VS 501 slouží k uzavření přívodu tlakového média při odpojení snímače tlaku nebo tlakové diference a k propojení obou vstupních komor snímače tlakové
diference při seřizování nuly na provozním tlaku. Pěticestná souprava navíc umožňuje odvzdušnění a odkalení impulzního potrubí.
* provozní tlak až 40MPa
* provozní teplota až 500°C
* montáž přímo na snímač tlakové diference nebo mezi impulzní potrubí
* výběr těsnění z materiálů Grafit, PTFE, PEEK, Viton,EPDM
* dotahovatelná ucpávka
* průměr propojovacích kanálků 4mm
* odkalovací potrubí z boku tělesa umožňující libovolnou polohu ventilové soupravy
* certifikát ES přezkoušení typu podle směrnice 97/23/ES
* použití jako tlaková výstroj dle NV č.26/2003 Sb.
VS 300 0101 10 V1210 (2x) CU(2x)
VS 500 0200 13 Z1250


Elektrický táhlový servomotor do 0,25 kN PIKO

4. března 2011 v 18:17 | MaRweb.sk

Elektrický táhlový servomotor do 0,25 kN PIKOPoužití
- je určen k přestavování malých uzavíracích a regulačních ventilů přímočarým pohybem a konstantní rychlostí
Výhody
- malé rozměry a hmotnost
- univerzální konstrukce připojovacího třmenu
- nízká cena


655 Elektrický servomotor Ťahadlový do 1,2 kN MIKRO

2. března 2011 v 15:41 | MaRweb.sk |  Produkty

655 Elektrický servomotor táhlový do 1,2 kN MIKRO


Použití
- je určen k přestavování ovládacích orgánů (např.ventilů)
Výhody
- možnost výběru zavírací síly
- možnost různých rychlostí přestavení výstupního táhla
- možnost různého řízení
- možnost různého výstupního signálu
- signalizace
- ruční ovládání
- možnost připojení pro různé armatury


660 Servomotor elektrický táhlový do 4 kN MIDI

1. března 2011 v 11:04 | MaRweb.sk |  Produkty

660 Servomotor elektrický táhlový do 4 kN MIDI


Použití
- je určen k přestavování ovládacích orgánů (např. ventilů)
Výhody
- možnost výběru zavírací síly
- možnost různých rychlostí přestavení výstupního táhla
- možnost různého řízení
- možnost různého výstupního signálu
- signalizace
- ruční ovládání
- možnost připojení pro různé armatury

Příklad objednávky: 660 111 / OP1 S1 R1 ZD25
Základní provedení: tříbodové ovládání polohy, ruční ovládání, momentové spínače pro polohu O a Z, bez vysílače
a připojovacích elementů

Online Marketing
Add blog to our blog directory.