Červen 2011

OMM 350, OMM 650 panelové programovateľné voltmetre a ampérmetre

5. června 2011 v 12:56 | MaRweb.sk |  Produkty

OMM 350, OMM 650 panelové programovateľné voltmetre a ampérmetre

OMM350 , OMM650 panelové programovateľné voltmetre a ampérmetre
OMM 350DC - Voltmeter a ampérmeter
OMM 350UNI - Voltmeter a ampérmeter, monitor procesov, ohmmeter, teplomer pre Pt, Cu,Ni , teplomer pre termočlánky, zobrazovač pre lineárne potenciometre
OMM 650UC - Univerzálny čítač
Typ OMM 350UNI je multifunkčný prístroj s možnosťou konfigurácie pre 8 rôznych variantov vstupov, ľahko konfigurovateľných v menu prístroja. Pre meranie väčších rozsahov SS napätia a prúdu je vhodná verzia OMM 350DC. Typ OMM 650UC je lacný univerzálny čítač / merač frekvencie / stopky.

* Dobrá presnosť, stabilita a ľahké ovládanie
* Maximálne účelovosť a pohodlie zachovaní priaznivej ceny
* 6 miestne programovateľné zobrazení
* Veľkosť DIN 72 x 24 mm
* Napájanie 10 až 30 VAC / DC
* Digitálne filtre, linearizácia
* Ovládanie a nastavovanie štyrmi tlačidlami umiestnenými na prednom paneli
* Tri režimy programovateľného nastavenia
* linearizácie lineárnou interpoláciou v 25 bodoch
* Nastaviteľný jas a desatinná bodka v menu
* Pracovná teplota 0 až 60 ° C
* Stupeň krytia IP42 (len čelný panel)
* El. bezpečnosť STN EN 61010-1, A2
* Izolačné odolnosť pre stupeň znečistenia II, kategória meranie III
* Rozšírenie: komparátory, napájanie 80 až 250 VST / ST
* EMC: EN 61000-3-2 + A12; EN 61000-4-2, 3, 4, 5, 8, 11; EN 550222, A1, A2
Dopyty na http://marweb.sk

OMU 408UNI Meracia ústredňa

5. června 2011 v 12:54 | MaRweb.sk |  Produkty

OMU 408UNI Meracia ústredňa

Ukazovacie a zobrazovacie prístroje:
Omu 408UNI - DC Voltmeter a ampérmeter, monitor procesov, ohmmeter, teplomer pre Pt, Cu, teplomer pre Ni, teplomer pre termočlánky, zobrazovač pre lineárne potenciometre.
* 8-mi kanálová meracia ústredňa
* Vysoká presnosť, stabilita a ľahké ovládanie
* Maximálne účelovosť a pohodlie zachovaní priaznivej ceny
* Multifunkčný prístroj s možnosťou konfigurácie pre 8 rôznych variantov vstupov
* Jednoduchá konfigurácia v menu prístroja
* Možnosť vyhodnocovať všetky meracie vstupy súčasne
* 4 miestne programovateľné zobrazenie
* Veľkosť DIN 96 x 48 mm
* Napájanie 80 až 250 VST / SS
* Digitálny filter, tara, linearizácia
* Ovládanie a nastavovanie piatimi tlačidlami umiestnenými na prednom paneli
* Tri režimy programovateľného nastavenia
* linearizácie lineárnou interpoláciou v 255 bodoch / 8 kanálov (cez OM Link)
* Nastaviteľný jas a desatinná bodka v menu
* Pracovná teplota 0 až 60 ° C
* Stupeň krytia IP65 (len čelný panel)
* El. bezpečnosť STN EN 61010-1, A2
* Izolačné odolnosť pre stupeň znečistenia II, kategória meranie III
* Rozšírenie: komparátory, dátový výstup, analógový výstup, záznam nameraných hodnôt, napájanie 10 až 30 VST / SS
Dopyty na http://marweb.sk

OMB 402 , OMB 412 - Panelové programovateľné zobrazovače

4. června 2011 v 12:59 | MaRweb.sk |  Produkty

OMB 402 , OMB 412 - Panelové programovateľné zobrazovače

OMB 402 / OMB 412 Panelové zobrazovače horizontálny / vertikálny
OMB 402UNI / OMB 412UNI - DC Voltmeter a ampérmeter, monitor procesov, ohmmeter, teplomer pre Pt, Cu, teplomer pre Ni, teplomer pre termočlánky, zobrazovač pre lineárne potenciometre
OMB 402PWR / OMB 412PWR - AC analyzátor siete
OMB 402UQC / OMB 412UQC - Univerzálny čítač, merač frekvencie

OMB 402 - Trojfarebný horizontálne bargraf 1 x 30 LED s 6-miestnym pomocným displejom
OMB 412 - Trojfarebný vertikálne bargraf 1 x 24 LED s 3 miestnym pomocným displejom

* Multifunkčné prístroje s možnosťou konfigurácie pre 7 (OMB 402) / 8 (OMB 412) rôznych variantov vstupu
* Jednoduchá konfigurácia v menu prístroja
* Trojfarebné stĺpcové zobrazovače s pomocným displejom
* Maximálne účelovosť a pohodlie pri zachovaní priaznivej ceny
* Vysoká presnosť, stabilita a ľahké ovládanie
* Multifunkčná vstup (DC, PM, RTD, T / C, DU)
* Veľkosť DIN 96 x 48 mm / DIN 48 x 96 mm
* Napájanie 80 až 250 VST / SS
* Digitálne filtre, tara, linearizácia
* Digitálne filtre: exp. / plávajúce / aritmetický priemer, zaokrúhlenie
* Ovládanie a nastavovanie piatimi tlačidlami umiestnenými na prednom paneli
* Tri režimy programovateľného nastavenia
* Nastaviteľný jas a desatinná bodka v menu
* linearizácie lineárnou interpoláciou v 50 bodoch
* Pracovná teplota 0 až 60 ° C
* Stupeň krytia IP65 (len čelný panel)
* El. bezpečnosť STN EN 61010-1, A2
* Izolačné odolnosť pre stupeň znečistenia II, kategória meranie III
* Rozšírenie: pomocné napätie, komparátory, dátový výstup, analógový výstup, záznam nameraných hodnôt, napájanie 10 až 30 VST / SS

OMB 200, OMB 300, OMB 500 Jednoduché stĺpcové zobrazovače

4. června 2011 v 12:56 | MaRweb.sk |  Produkty

OMB 200, OMB 300, OMB 500 Jednoduché stĺpcové zobrazovače

OMB 200, OMB 300, OMB 500 Jednoduché stĺpcové zobrazovače monitor procesov, ohmmeter, teplomer pre Pt, teplomer pre Ni, zobrazovač pre lineárne potenciometre.
OMB 200UNI - 1x 20 LED
OMB 300UNI - 1x 30 LED
OMB 500UNI - 1 (2) x 50 LED
* Zobrazovac dát zo sériových liniek RS 232/485 OMB x00RS
* Multifunkčné prístroje s možnosťou konfigurácie pre 5 rôznych variantov vstupu
* Jednoduchá konfigurácia v menu prístroja
* Trojfarebný bargraf 20/30/50 LED
* Maximálne účelovosť a pohodlie pri zachovaní priaznivej ceny
* Dobrá presnosť, stabilita a ľahké ovládanie
* Multifunkčná vstup (PM, OHM, RTD, DU)
* Napájanie 10 až 30 VST / SS
* Digitálny filter, linearizácia
* Digitálne filtre: exponenciálny priemer, zaokrúhlenie
* Ovládanie a nastavovanie piatimi tlačidlami umiestnenými pod predným panelom
* Dva režimy programovateľného nastavenia
* Nastaviteľný jas a desatinná bodka v menu
* linearizácie lineárnou interpoláciou v 25 bodoch (iba cez OM Link)
* Pracovná teplota 0 až 60 ° C
* Stupeň krytia IP 40 (iba čelný panel)
* El. bezpečnosť STN EN 61010-1, A2
* Izolačné odolnosť pre stupeň znečistenia II, kategória meranie III
* Rozšírenie: komparátory
Dopyty na http://marweb.sk
Online Marketing
Add blog to our blog directory.