Srpen 2011

Ht100 multikanálový merač

25. srpna 2011 v 16:11 | MaRweb.sk |  Produkty

Ht100 multikanálový merač

Ht100, multikanálový merač je určený pre zabudovanie do panelu, rozmer čelného rámika je 96 x 96 mm. Na čelnom paneli sú umiestnené dva displeje. V základnom stave spodnej displej indikuje meraný vstup, horný displej aktuálnu hodnotu tohto vstupu. Prepínanie zobrazovaných vstupov môže prebiehať automaticky alebo môže byť nastavené ručné prepínanie obsluhou. Ďalej sú na čelnom paneli dve kontrolky, indikujúce stav alarmových výstupov a dve kontrolky, indikujúce stav digitálnych vstupov. V spodnej časti je klávesnica určená pre nastavovanie a ovládanie prístroja.

PID regulátor Mahrlo PXG a PXR

25. srpna 2011 v 16:08 | MaRweb.sk |  Produkty

PID regulátor Mahrlo PXG a PXR

Regulácia na konštantnú hodnotu
PXR3 PID regulátor formátu 1/32 DIN (24 x 48 mm)


 • vstup pre Pt100 a termočlánky alebo pre prúdové a napäťové rozsahy
 • jeden alebo dva regulačné výstupy
 • max. dva alarmy alebo lineárny výstup prenosu hodnôt
 • max. dva digitálne vstupy
 • komunikačná linka RS-485
 • regulácia: dvojpolohová (on/off), PID a fuzzy regulácia
 • voliteľná programová regulácia (8 krokov nábeh/výdrž)

PXR4 PID regulátor formátu 1/16 DIN (48 x 48 mm)


PID regulátor PXR4 má vstup pre Pt100 a termočlánky alebo pre prúdové a napäťové rozsahy s možnosťou až troch výstupov. Okrem prvého regulačného výstupu je na výber druhý regulačný výstup, jeden, dva alebo tri alarmy alebo lineárny výstup prenosu hodnôt. K dispozícií sú režimy regulácie: dvojpolohová (on/off), PID a fuzzy regulácia. Regulátor je možné vybaviť programovou reguláciou (8 krokov nábeh/výdrž ), meraním prúdu záťaže, až dvoma digitálnymi vstupmi alebo komunikačnou linkou RS-485.

PXR5 PID regulátor formátu 1/8 DIN (48 x 96 mm)


PID regulátor PXR5 má vstup pre Pt100 a termočlánky alebo pre prúdové a napäťové rozsahy s možnosťou až troch výstupov. Okrem prvého regulačného výstupu je na výber druhý regulačný výstup, jeden, dva alebo tri alarmy alebo lineárny výstup prenosu hodnôt. K dispozícií sú režimy regulácie: dvojpolohová (on/off), PID a fuzzy regulácia. Regulátor je možné vybaviť programovou reguláciou (8 krokov nábeh/výdrž ), meraním prúdu záťaže, až dvoma digitálnymi vstupmi alebo komunikačnou linkou RS-485.

PXR9 PID regulátor formátu 1/4 DIN (96 x 96 mm)


PID regulátor PXR9 má vstup pre Pt100 a termočlánky alebo pre prúdové a napäťové rozsahy s možnosťou až troch výstupov. Okrem prvého regulačného výstupu je na výber druhý regulačný výstup, jeden, dva alebo tri alarmy alebo lineárny výstup prenosu hodnôt. K dispozícií sú režimy regulácie: dvojpolohová (on/off), PID a fuzzy regulácia. Regulátor je možné vybaviť programovou reguláciou (8 krokov nábeh/výdrž ), meraním prúdu záťaže, až dvoma digitálnymi vstupmi alebo komunikačnou linkou RS-485.

PXG4 PID regulátor formátu 1/16 DIN (48 x 48 mm)


PID regulátor PXG4 má univerzálny vstup pre Pt100, termočlánky, prúdové a napäťové rozsahy s možnosťou maximálne dvoch regulačných a maximálne troch alarmových / signalizačných výstupov. K dispozícií sú režimy regulácie: dvojpolohová (on/off), PID, fuzzy regulácia a PID trojpolohová kroková bez spätnej väzby. Regulátor je možné tiež vybaviť, meraním prúdu záťaže, až dvoma digitálnymi vstupmi, dialkovým riadením žiadanej hodnoty, prenosom hodnôt alebo komunikačnou linkou RS-485.

PXG5 PID regulátor formátu 1/8 DIN (48 x 96 mm)


PID regulátor PXG5 má univerzálny vstup pre Pt100, termočlánky, prúdové a napäťové rozsahy s možnosťou maximálne dvoch regulačných a maximálne troch alarmových / signalizačných výstupov. K dispozícií sú režimy regulácie: dvojpolohová (on/off), PID, fuzzy regulácia a PID trojpolohová kroková so spätnou väzbou. Regulátor je možné tiež vybaviť, meraním prúdu záťaže, až piatymi digitálnymi vstupmi, dialkovým riadením žiadanej hodnoty, prenosom hodnôt alebo komunikačnou linkou RS-485.

PXG9 PID regulátor formátu 1/4 DIN (96 x 96 mm)


PID regulátor PXG9 má univerzálny vstup pre Pt100, termočlánky, prúdové a napäťové rozsahy s možnosťou maximálne dvoch regulačných a maximálne troch alarmových / signalizačných výstupov. K dispozícií sú režimy regulácie: dvojpolohová (on/off), PID, fuzzy regulácia a PID trojpolohová kroková so spätnou väzbou. Regulátor je možné tiež vybaviť, meraním prúdu záťaže, až piatymi digitálnymi vstupmi, dialkovým riadením žiadanej hodnoty, prenosom hodnôt alebo komunikačnou linkou RS-485.

PXH digitálny regulátor 1/4 DIN (96 x 96 mm)


 • vysoká rýchlosť: 50 ms
 • presnosť: 0,1% FS
 • max. dva univerzálne meracie vstupy
 • jeden pomocný vstup
 • max. 11 výstupov (4 až 20 mA, ssr/scr driver, releový, trojpolohové relé, napájanie)
 • 4 alebo 9 digitálnych vstupov
 • komunikácia RS485 Modbus TM
 • PID regulácia, kúrenie/chladenie, trojpolohová regulácia pre riadenie ventilov
 • sedem paliet PID parametrov a žiadaných hodnôt
 • integrované matematické funkcie
 • časovač
 • totalizér

DI Digitálny indikátor

24. srpna 2011 v 17:17 | MaRweb.sk |  Produkty

DI Digitálny indikátor

DI Digitálne indikátory
Digitálne indikátory radu DI sa vyrába v týchto prevedeniach:
1. prevedenie DI T pre indikáciu teplôt meraných snímačom Pt100 v trojvodičové zapojenie,
2. prevedenie DI 0, DI 4 a DI V pre indikáciu veličiny prevedené na signál 0 ÷ 20mA, 4 ÷ 20mA alebo 0 ÷ 10V.
Prevedenie DI T:
* vstup: snímač Pt100 v trojvodičové zapojenie
* rozsahy: -10 až ÷ +40 ° C, -50 ÷ +200 ° C, 0 ÷ 600 ° C
* výstup: prúd 4 ÷ 20mA, 2 relé 230V - 16A
Prevedenie DI 0, DI 4 a DI V:
* vstup: prúd 0 ÷ 20mA, 4 ÷ 20mA, napätie 0 ÷ 10V
* indikácia: rozsah 0 ÷ 100% štandardne, ľubovoľný na želanie
* výstup: 2 relé 230V, 16A
* napájanie: 230V, 50Hz
* krytie: IP 20
* montáž: na lištu DIN 35mm

PA 430 Zobrazovacia jednotka

24. srpna 2011 v 17:15 | MaRweb.sk |  Produkty

PA 430 Zobrazovacia jednotka

Zobrazovacia jednotka PA 430 je určená pre všetky snímače s elektrickým výstupom 4 ... 20 mA / 2-vodič alebo 0 ... 10 V / 3-vodič a konektorom ISO 4400. Zobrazovacia jednotka sa jednoducho nasunie medzi konektor a káblovou hlavicu a tým je ihneď pripravená na prevádzku. Jednotka je napájaná priamo z prúdovej slučky a preto
nie sú potrebné žiadne ďalšie vodiče a napájanie. Štandardne má PA 430 konektor ISO 4400. Ďalšie prevedenie je možné s konektorom M12x1 5-kolík, Binder 723. Iné prevedenie sú možné podľa dohody.

DIP Digitálny indikátor

22. srpna 2011 v 17:59 | MaRweb.sk |  Produkty

DIP Digitálny indikátor

DIP Digitálne indikátory
- prevedenie DIP T pre indikáciu teplôt meraných snímačom Pt100 v trojvodičové zapojenie pre rôzne teplotné rozsahy.
- prevedenie DIP 4 pre indikáciu ľubovoľnej veličiny prevedenej na unifikovaný prúdový signál 4 ÷ 20mA.
Indikátor DIP 4 je vybavený aktívnym i pasívnym prúdovým vstupom. Štandardný rozsah indikácie je 0,0 ÷ 100,0 (%). Na prianie je možné dodať prístroj s ľubovoľným indikačným rozsahom v pásme -1999 ÷ +1999 is nastavením polohy desatinnej bodky. To umožňuje zobrazovať priamo číselnú hodnotu fyzikálnej veličiny prevedené na prúdový signál.

Prevedenie DIP T
* vstup: snímač Pt100 v trojvodičové zapojenie
* rozsahy: v pásme -50 až +600 ° C

Prevedenie DIP 4
* vstup: prúd 4 ÷ 20mA, aktívny / pasívny, ochrana proti preťaženiu a skratu
* indikácia: 0 ÷ 100% štandardne, -1999 ÷ +1999 SETTINGS výrobe
* výstupy: bez výstupov, 1 relé, 2 relé, na želanie 4 ÷ 20mA
* napájanie: 230V, 50Hz
* krytie: IP 40
* montáž: do panelu

PDU programovateľná zobrazovacia jednotka

22. srpna 2011 v 17:55 | MaRweb.sk |  Produkty

PDU programovateľná zobrazovacia jednotka

Programovateľná zobrazovacia jednotka PDU slúži na meranie a zobrazovanie fyzikálne veličiny (výška hladiny, tlak, prietok, teplota, atď). Jednotka je vstavaná do prístrojovej krabičky určenej pre montáž do panelu alebo na stenu. Pripojovacej svorkovnice je umiestnená na zadnej strane prístroja pre panelové umiestnenie a vnútri prístroje pre nástenné prevedenie. Na prednom paneli sú štyri tlačidlá slúžiace na nastavenie všetkých funkcií, LED pre signalizáciu limit (max. štyri) a LED pre signalizáciu alarmu. Možnosť zobrazenia
dát v nasledujúcich módoch: lineárny, kvadratický, odmocninový a používateľom definovaný (max. 20 bodov) režim. Všetky nastavenia prístroja sa vykonávajú v programovacom móde a sú uložené v pamäte EEPROM.

OMD 201 UNI Veľkoplošný programovateľný prístroj

19. srpna 2011 v 15:08 | MaRweb.sk |  Produkty

OMD 201 UNI Veľkoplošný programovateľný prístroj

OMD 201 UNI Veľkoplošný programovateľný prístroj
Model OMD 201UNI je veľkoplošný programovateľný prístroj s univerzálnym vstupom. Základom prístroja je jednočipový mikrokontrolér s rýchlym 24-bitovým A / D
prevodníkom, ktorý prístroji zaručuje dobrú presnosť a jednoduché ovládanie. Displej je konštruovaný pre vnútorné i vonkajšie použitie s IP64. Displeje sú vhodné pre zobrazenie
nameraných údajov vo výrobných linkách a prevádzkach s čitateľnosťou až 80m. Na želanie možno dodať držiak pre nástennú montáž.

ZEPAX 02 Číslicový ukazovací prístroj

19. srpna 2011 v 15:04 | MaRweb.sk |  Produkty

ZEPAX 02 Číslicový ukazovacie prístroj
Použitie
* prístroj je určený k diaľkovému meranie fyzikálnych veličín, ktoré sú zobrazené na 4 1 / 2 LED displeji
Výhody
* široká ponuka typu vstupných signálu
* možnosť signalizácie 2 limitných hodnôt pomocou relé alebo otvoreného kolektora
* možnosť galvanicky oddeleného analógového výstupu
* presnosť 0,2%
Vstupný signál: Pt100, J, K, S, B, 4 (0) až 20 mA, 0 až 10 V
Presnosť: ± 0,2%
Signalizácia medzí: áno - 2 relé alebo 2 tranzistory
Nastavenie limitov: trimrom
Komunikácia: nie
Displej: 5-miestny LED červený
Prevedenie: panelové
Napájanie: 230 VAC
Krytie: IP 42
Rozmery: 96x48x146 mm
Otvor do panelu: 92x45 mm
Pracovná teplota: 0 až 50 ° C

ZEPAX 04 Číslicový ukazovací prístroj

10. srpna 2011 v 19:22 | MaRweb.sk |  Produkty

ZEPAX 04 Číslicový ukazovací prístroj

ZEPAX 04 Číslicový ukazovacie prístroj
Použitie
* k diaľkovému meranie fyzikálnych veličín, vstupným signálom môže byť jednosmerné napätie alebo prúd alebo zmena odporu
* umožňuje signalizáciu prekročenia dvoch medzí, a to buď len na displeji alebo pomocou relé s prepínacím kontaktom

ZEPAX 10 Kompenzačný ukazovací prístroj

10. srpna 2011 v 19:19 | MaRweb.sk |  Produkty

ZEPAX 10 Kompenzačný ukazovací prístroj

ZEPAX 10 Kompenzačné ukazovacie prístroj prístroj je určený k diaľkovému meranie fyzikálnych veličín.
Výhody
* široká ponuka typu vstupných signálu
* možnosť vybavenia signalizácie v 2 a 4 limitných hodnotách
Vstupný signál: Pt100, Pt500, Pt1000, Ni1000, J, K, S, B, 4 (0) až 20 mA, 0 až 10 V
Presnosť: ± 0,5%
Signalizácia medzí: áno - 4 relé
Nastavenie limitov: trimrom
Komunikácia: nie
Displej: analógový
Prevedenie: panelové
Napájanie: 230 VAC
Krytie: IP 42
Rozmery: 144x36x161 mm
Otvor do panelu: 138x33 mm
Pracovná teplota: 0 až 50 ° C

ZEPAX 01 Číslicový ukazovací prístroj

5. srpna 2011 v 18:06 | MaRweb.sk |  Produkty

ZEPAX 01 Číslicový ukazovací prístroj

ZEPAX 01 Číslicový ukazovacie prístroj
Použitie
* prístroj je určený k diaľkovému meranie fyzikálnych veličín, ktoré sú zobrazené na 4 1 / 2 LED displeji
Výhody
* široká ponuka typu vstupných signálov
* sériová komunikácia, rozhranie RS232C alebo RS485
* zákl. chyba 0,06 až 0,1%
* možnosť signalizácia prekročenia alebo podkročenie medze pomocou relé príp. otvoreným kolektorom
Vstupný signál: Pt100, J, K, S, B, prúdový, napäťový (rozsah na želanie)
Presnosť: ± 0,08%
Signalizácia medzí: áno - 2 relé alebo 2 tranzistory
Nastavenie limitov: z klávesnice
Komunikácia: RS 232, RS 485
Displej: 4miestny LED červený
Špeciálne funkcie: programovateľný vstup
Prevedenie: panelové
Napájanie: 230 VAC
Krytie: IP 42
Rozmery: 96x48x146 mm
Otvor do panelu: 92x45 mm
Pracovná teplota: 0 až 55 ° C

ZEPAX 05, ZEPAX 06 Programovatelný univerzálný prístroj

5. srpna 2011 v 18:02 | MaRweb.sk |  Produkty

ZEPAX 05, ZEPAX 06 Programovatelný univerzálný prístroj

ZEPAX 05, ZEPAX 06 Programovateľný univerzálny prístroj
Výhody
* prístroje ZEPAX 05 a ZEPAX 06 sú panelové programovateľné trichromatické stĺpcové zobrazovače s pomocným displejom a nastaviteľnou LCD stupnicou
* prístroje sú navrhnuté ako rozmerová náhrada prístrojov ZEPAX 40 (ZEPAX 05) a ZEPAKOMP 70-73 (ZEPAX 06)
* ZEPAX 05 a ZEPAX 06 je multifunkčný prístroj smožností konfigurácie pre 8 rôznych variantov vstupu, ľahko konfigurovateľných v menu prístroja. Ďalším rozšírením vstupných modulov možno merať väčšie rozsahy DC napätia a prúdu alebo rozšíriť počet vstupov až na 4 (platí pre PM).
* základom prístroja je jednočipový mikrokonektor s viackanálovým 24bitovým sigma-delta prevodníkom, ktorý prístroji zaručuje vysokú presnosť, stabilitu a
jednoduché ovládanie.

APOSYS 40 Integrátora s matematickými funkciami

2. srpna 2011 v 17:10 | MaRweb.sk |  Produkty

APOSYS 40 Integrátora s matematickými funkciami

APOSYS 40 Integrátora s matematickými funkciami
Integrátor s matematickou funkciou APOSYS 40 je šesťmiestny panelový prístroj určený pre meranie prúdového signálu v závislosti na čase s možnosťou signalizácie 2 limitných hodnôt pomocou výstupných relé. Vstupný prúdový signál je v prístroji digitalizovaná a
privedený do matematickej jednotky, kde sa v prípade potreby vykoná jeho odmocnění. Potom je signál prevedený cez násobný konštantu do integračného členu.
Výhody
* šesťmiestny displej LED
* meranie okamžitého prietoku
* vyhodnotenie integrovaného množstvo
* signalizácia 2 medzí
* analógový výstup
* zamknutie klávesnice
* komunikačná linka RS485
* program pre nastavenie a archiváciu dát
Vstupný signál: 0 (4) až 20 mA
Presnosť: ± 0,3%
Signalizácia medzí: áno - 2 relé 250 VAC, 2 A
analógový výstup 0 až 20 mA
Nastavenie limitov: z klávesnice
Komunikácia: RS 485
Displej: 6miestny LED červený
Špeciálne funkcie: meranie okamžitého prietoku
merania integrovaného množstva s možnosťou odmocnění
Prevedenie: panelové
Napájanie: 230 V AC
Krytie: IP 54
Rozmery: 96x48x119 mm
Otvor do panela: 90,5 X43, 5 mm (s otvormi Ø 3 mm v rohoch)
Pracovná teplota: 0 až 60 ° C

APOSYS 02 Inteligentní ukazovací prístroj

2. srpna 2011 v 17:08 | MaRweb.sk |  Produkty

APOSYS 02 Inteligentní ukazovací prístroj

APOSYS 02 Inteligentní ukazovací prístroj
Ukazovacie prístroj APOSYS 02 je inteligentný 4 miestny ukazovacie prístroj riadený mikroprocesorom s možnosťou signalizácie 2 limitných hodnôt pomocou výstupných relé.
Zopnutia výstupných relé je indikované kontrolkami na čelnom paneli.APOSYS 02 spracováva signály z odporových (Pt100, Ni1000) alebo termoelektrických (J, K, E, T, R, S) snímačov teploty alebo signály analógové 4 (0) až 20 mA, 0 až 10 V. Typ vstupného signálu aj ostatné parametre sú voľne programovateľné z klávesnice alebo z PC. Program PA 02 pre nastavenie a archivácie dát je súčasťou dodávky.Přístroj sa ovláda troma klávesami na čelnom paneli. kmitočtomery.
Vstupný signál: Pt100, Ni1000, J, K, E, T, R, S, 4 (0) až 20 mA, 0 až 5 (10) V
Presnosť: ± 0,25%
Signalizácia medzí: áno - 2 relé 250 VAC, 2 A
Nastavenie limitov: z klávesnice alebo z PC
Komunikácia: RS 485
Displej: 4miestny LED červený, zelený
Špeciálne funkcie: zdroj pre prúdovú slučku, nastavenie všetkých parametrov z klávesnice alebo z PC
Prevedenie: panelové
Napájanie: 230 VAC, 24 VAC, 24 VDC
Krytie: IP 54
Rozmery: 96x48x119 mm
Otvor do panela: 90,5 X43, 5 mm (s otvormi Ø 3 mm v rohoch)
Pracovná teplota: 0 až 60 ° C

APOSYS 30 Čítač impulzov a frekvencie

1. srpna 2011 v 18:09 | MaRweb.sk |  Produkty

APOSYS 30 Čítač impulzov a frekvencie

APOSYS 30 Čítač impulzov a kmitočtomery
Aposys 30 je univerzálny šesťmiestny panelový programovateľný čítač impulzov a kmitočtomery s možnosťou nastavenia dvoch limit. Základom prístroja je signálový
procesor, ktorý zaručuje vysokú presnosť, stabilitu a ľahké ovládanie. Výstupné prvky sú miniatúrne relé. Stav výstupov je indikovaný kontrolkami. Ďalšou prednosťou je analógový
výstup 0 (4) až 20mA.Přístroj je určený pre čítanie alebo odčítanie a meranie kmitočtu. Ovláda sa troma klávesami na čelnom panelu.Datová komunikácia je realizovaná po sériovej komunikačnej linke RS 485. Komunikácia je typu masterslave. Súčasťou dodávky je komunikačný protokol.
Vstupný signál: kontakt, TTL, NPN / PNP (do 10 kHz)
Presnosť: ± 0,1% + 1 digit
Signalizácia medzí: áno - 2 relé 250 VAC, 2 A
analógový výstup 0 (4) až 20 mA
Nastavenie limitov: z klávesnice
Komunikácia: RS 485
Displej: 6miestny LED červený, zelený
Špeciálne funkcie: meranie otáčok a frekvencie
Prevedenie: panelové
Napájanie: 230 VAC
Krytie: IP 54
Rozmery: 96x48x119 mm
Otvor do panela: 90,5 X43, 5 mm (s otvormi Ø 3 mm v rohoch)
Pracovná teplota: 0 až 60 ° C

AP 11 Panelmeter zobrazovač

1. srpna 2011 v 18:07 | MaRweb.sk |  Produkty

AP 11 Panelmeter zobrazovač

AP 11 Panelmetr je 5 miestny programovateľný prístroj pre univerzálne použitie. Ponuka vstupných signálov obsahuje odporové teplomery, termočlánky aj procesné signály. Je možné objednať aj prevedenie s univerzálnym vstupom alebo s niekoľkými vstupmi. Prístroj je riadený digitálnym signálovým procesorom s A / D prevodníkom. Výstupom sú 2 alebo 4 kontakty relé a analógový signál. Ku komunikácii s prístrojom je možné využiť linku RS232 alebo RS485, prípadne obe možnosti. Súčasťou dodávky je program pre nastavenie a archiváciu dát.
Počet / typ vstupného signálu: 1 až 4/Pt100, Pt1000, Ni1000/6180 ppm, Ni1000/5000 ppm,
J, K, E, T, R, S, B, 4 (0) až 20 mA, 0 až 10 V
Presnosť: ± 0,1%; ± 0,25% podľa typu zvoleného vstupu
Počet / typ výstupov: max 5/4x relé, 1x analóg
Spôsob ovládania: z čelného panelu - 4 tlačidlá alebo PC
Komunikácia: RS 232, RS 485
Displej: 5-miestny LED červený, zelený, žltý, alebo farebný s možnosťou zmeny farby vzhľadom k žiadanej hodnote (zelená - žltá - červená) výška znakov 14 mm bargraf - 30 LED kontroliek
Pomocné napájanie: zdroj pre prúdovú slučku> 18 VDC, 22 mA
Zálohovanie dát: elektricky (EEPROM)
Prevedenie: panelové
Napájanie: 80 až 253 VAC, 50 Hz
18 až 36 V AC / DC
Krytie: IP 54 (čelný panel)
Rozmery: 96x48x119 mm
Otvor do panela: 90,5 X43, 5 mm (s otvormi Ø 3 mm v rohoch)
Pracovná teplota: 0 až 60 ° C
Online Marketing
Add blog to our blog directory.