Září 2011

MRS 04 Kompaktný mikroprocesorový regulátor

30. září 2011 v 13:11 | MaRweb.sk |  Produkty

MRS 04 Kompaktný mikroprocesorový regulátor

MRS 04 Kompaktný mikroprocesorový regulátor
Regulátor MRS 04 je mikroprocesorový regulačný systém, určený na monitorovanie a riadenie technologických procesů.Vstupní časť prístroja umožňuje pripojenie štyroch vstupných signálov prúdových 4 ~ 20mA (0 ~ 20mA) alebo napäťových 0 ~ 5V. Výstupné prvky sú miniatúrne relé. Stav výstupov je indikovaný kontrolkami.Regulátor má veľmi dôležitú funkciu "priradenie vstupu k regulačnému okruhu".

TRS 210 Elektronický dvojpolohový regulátor teploty

30. září 2011 v 13:06 | MaRweb.sk |  Produkty

TRS 210 Elektronický dvojpolohový regulátor teploty

TRS 210 Elektronický dvojpolohový regulátor teploty
Regulátor TRS 210 je určený k dvojpolohové reguláciu teploty meranej odporovým snímačom Pt100 v trojvodičové zapojenie. Výstupom je reléový kontakt. Prístroj reguluje teplotu spínaním vykurovacích systémov, rozdiel medzi teplotou zapnutie a vypnutie kúrenia je daný nastaviteľnou spínacou diferenciou XSD.

MRS 12 Mikroprocesorový regulátor

29. září 2011 v 14:39 | MaRweb.sk |  Produkty

MRS 12 Mikroprocesorový regulátor

MRS 12 Mikroprocesorový regulátor
Regulátor MRS 12 je mikroprocesorový regulačný systém, určený na monitorovanie a riadenie technologických procesov.Přístroj spracováva vstupné signály a na základe
nameraných hodnôt ovláda výstupné tranzistory.Programové vybavenie je tvorené na zákazku podľa požiadaviek zákazníka.Vstupní časť prístroja umožňuje pripojenie dvanástich
vstupných signálov analógových (4 ~ 20mA, 0 ~ 20mA, 0 ~ 5V) alebo TTL v ľubovoľnej kombinácii. Požiadavky na vstupné signály nutné presne špecifikovať v objednávke.
Výstupné prvky sú tranzistory s otvoreným kolektorom. Pre posilnenie výstupov možno použiť reléové moduly RM4, prípadne pre rozšírenie počtu výstupov výstupné moduly VM.

MRS 04 DIN EKVI Ekvitermní regulátor

29. září 2011 v 14:37 | MaRweb.sk |  Produkty

MRS 04 DIN EKVI Ekvitermní regulátor

MRS 04 DIN ekvite Ekvitermická regulátor
Regulátor MRS 04 DIN ekvite je mikroprocesorový regulačný systém, určený na ekvitermickú regulaci.Vstupní časť prístroja umožňuje pripojenie dvoch prúdových
vstupných signálov. Na vstup 1 sa pripája snímač teploty vykurovacej vody, na vstup 2 sa pripája snímač vonkajšej teploty. Sklon ekvitermická priamky je určený nastavením
teploty vykurovacej vody pre vonkajšiu teplotu 0 ° C a 20 ° C. Pre každý deň v týždni je možné nastaviť 4 hladiny posuvu ekvitermickej krivky v reálnom čase.

TRS 213 Elektronický trojpolohový regulátor teploty

28. září 2011 v 19:45 | MaRweb.sk |  Produkty

TRS 213 Elektronický trojpolohový regulátor teploty

TRS 213 Elektronický trojpolohový regulátor teploty
Regulátor TRS 213 je určený k trojpolohové reguláciu teploty meranej snímačom Pt100.Přístroj je vybavený oddiali spätnou väzbou (ZZV), ktorá pôsobí tak, že odozva regulátora na vzniknutú regulačnú odchýlku má podobu impulzov. Ich perióda aj
strieda sú nepriamo úmerné regulačnej odchýlke. Pri zmenšení regulačnej odchýlky sa skracuje doba zopnutia a zväčšuje doba oneskorenia a naopak (viď obr). V spojení regulátora so servopohonom bez snímania jeho polohy vysielačom OV100 je týmto spôsobom realizovaný prenos PI.

MRS 04 DIN Kompaktný mikroprocesorový regulátor

28. září 2011 v 19:43 | MaRweb.sk |  Produkty

MRS 04 DIN Kompaktný mikroprocesorový regulátor

MRS 04 DIN Kompaktný mikroprocesorový regulátor
Regulátor MRS 04 DIN je mikroprocesorový regulačný systém, určený na monitorovanie a riadenie technologických procesů.Vstupní časť prístroja umožňuje pripojenie dvoch prúdových vstupných signálov. Výstupné prvky sú miniatúrne relé. Stav výstupov je indikovaný kontrolkami.Přístroj sa ovláda troma klávesami na čelnom paneli. Všetky naprogramované dáta sú uložené v pamäti EEPROM, čím je ich zálohovanie zaistené aj po vypnutí prístroja. Prístup do programovania parametrov možno blokovať pomocou hesla.

TRS 222 Elektronický trojpolohový regulátor polohy

26. září 2011 v 20:07 | MaRweb.sk |  Produkty

TRS 222 Elektronický trojpolohový regulátor polohy

TRS 222 Elektronický trojpolohový regulátor polohy
Regulátor TRS 222 je určený na reguláciu veličín, ktoré možno previesť na zmenu polohy snímanú odporovým vysielačom OV 100.
Regulátor umožňuje tieto druhy regulácie:
* regulátor na konštantnú hodnotu
* reguláciu na konštantnú hodnotu s diaľkovým nastavením žiadanej hodnoty
* reguláciu troch veličín s nastavením žiadanej hodnoty
Voľba druhu regulácie sa vykonáva prepojením príslušných svoriek.
Prístroj je vybavený oddiali spätnou väzbou (ZZV), ktorá pôsobí tak, že odozva regulátora na vzniknutú regulačnú odchýlku má podobu impulzov. Ich perióda aj
strieda sú nepriamo úmerné regulačnej odchýlke. Pri zmenšení regulačnej odchýlky sa skracuje doba zopnutia a zväčšuje doba oneskorenia a naopak.

DTR 250 Regulátor rozdielu teplôt pre solárne systémy

26. září 2011 v 20:05 | MaRweb.sk |  Produkty

DTR 250 Regulátor rozdielu teplôt pre solárne systémy

DTR 250 Regulátor rozdielu teplôt pre solárne systémy
Regulátor rozdielu teplôt DTR 250 je vhodný najmä k ovládaniu obehového čerpadla v solárnych systémoch. Prístroj reaguje na rozdiel dvoch teplôt meraných dvoma snímačmi Pt100, jeho výstupom je reléový kontakt. Na regulátore sa nastavuje zvlášť rozdiel teplôt pre zapnutie čerpadla Δza rozdiel teplôt pre jeho vypnutie delta. Zopnutia výstupného relé indikuje svetelná dioda.Přístroj nemá vlastný sieťový vypínač ani poistku, musí sa použiť vonkajšie poistka 100mA. Regulátor sa montuje sa na lištu DIN.

DIR 140 Dvojpolohový regulátor s prúdovým vstupom

22. září 2011 v 16:07 | MaRweb.sk |  Produkty

DIR 140 Dvojpolohový regulátor s prúdovým vstupom

DIR 140 Dvojpolohový regulátor s prúdovým vstupom
Dvojpolohový regulátor rady DIR 140 je určený k jednoduchej regulácii ľubovoľnej veličiny prevedenej na unifikovaný prúdový signál 4 ~ 20 mA. Výstupom prístroja je prepínací reléový kontakt. Regulátor je dodávaný v dvoch základných prevedeniach daných typom hysteréziou charakteristiky výstupu. Prevedenie A je určené na reguláciu maximálnych hodnôt veličín. Prevedenie B slúži na reguláciu minimálnych hodnôt veličín.Hysterézia výstupu je plynule nastaviteľná v pásme približne 2 ~ 10% alebo 20 ~ 90% rozsahu prístroja. Zopnutia výstupného relé je indikované svetelnou diódou. Regulátor je dodávaný v krabičke určenej na montáž na lištu DIN. Prístroj nemá vlastný sieťový vypínač ani poistku a je preto potrebné použiť vonkajšie poistku 80 mA.

MRS 01 Kompaktný mikroprocesorový regulátor

22. září 2011 v 16:05 | MaRweb.sk |  Produkty

MRS 01 Kompaktný mikroprocesorový regulátor

MRS 01 Kompaktný mikroprocesorový regulátor
Regulátor MRS 01 je mikroprocesorový regulačný systém, určený na monitorovanie a riadenie technologických procesů.Vstupní časť prístroja je osadená univerzálnym šestnáctibitovým prevodníkom, ktorý umožňuje pripojiť na vstupnej svorky odporový snímač Pt100 alebo Ni1000, niekoľko typov termočlánkov, unifikovaný prúdový alebo napäťový signál. Zvoliť typ vstupného signálu možno v programovacom módu.Výstupní prvky sú miniatúrne relé. Stav výstupu je indikovaný kontrolkami. Na výstupe 1 je realizované kúrenie, na výstupe 2 chladenie, výstupy 3 a 4 sú alarmové. Pre třístavovou reguláciu sa využívajú výstupy 1 a 2.

DTR 140 Dvojpolohový regulátor teploty

20. září 2011 v 10:14 | MaRweb.sk |  Produkty

DTR 140 Dvojpolohový regulátor teploty

DTR 140 Dvojpolohový regulátor teploty
Dvojpolohový regulátor teploty radu DTR 140 je určený k jednoduchej regulácii teplôt meraných platinovým snímačom teploty Pt100. Výstupom prístroja je prepínací reléový kontakt.Regulátor sa vyrába v dvoch základných prevedeniach podľa typu hysteréznej charakteristiky výstupného relé. Prevedenie A je určené pre reguláciu teploty chladením, prevedenie B slúži na reguláciu teploty vykurovaním. Hysterézia výstupu je plynule nastaviteľná v pásme 1 ÷ 5 ° C.

ESH10 elektronické spínače na DIN lištu

20. září 2011 v 10:11 | MaRweb.sk |  Produkty

ESH10 elektronické spínače na DIN lištu

ESH10 elektronické spínače na DIN lištu v regulačných systémoch vo funkcii termostatov alebo iných dvojstavových regulátorov. Ich výstupný signál (zopnuté alebo vypnuté) je závislý na okamžitej hodnote meranej veličiny a komparačný hodnote nastavenej na spínači. V tomto zmysle dochádza pri dosiahnutí nastavenej hodnoty k prepínaniu galvanicky oddelených kontaktov relé Hlavnými súčasťami spínača sú elektronický komparátor s nastavovacím prvkom, modul plynulého nastavenia hysterézie a výstupné relé s prepínacími kontaktmi pre napätie 250 VAC a zaťažovací prúd 8 A. Spínače sú vybavené prepínačom režimov ohrev - chladenie umožňujúcim zmenu charakteristiky výstupných kontaktov, čo je pfiedurčuje k ovládaniu chladiarenských agregátov a ventilácie aj dvojstavovej reguláciu vykurovacích systémov. Z hľadiska napájacieho napätia sa spínače vyrábajú vo verzii pre 230V/50Hz, pre 24V/50Hz alebo 24 V DC.

ZEPADIG 10 Programovateľný kompaktný regulátor

19. září 2011 v 9:31 | MaRweb.sk |  Produkty

ZEPADIG 10 Programovateľný kompaktný regulátor

ZEPADIG 10 Programovateľný kompaktný regulátor
Programovateľný regulátor ZEPADIG 10 je určený pre riadenie technologických procesov. Možnosť pripojenia väčšieho počtu vstupných signálov, bohatý aparát pre matematické spracovanie signálov, široká škála doplnkových funkcií obvodov generujúcich časovo premenné signály a ľahká voľba štruktúry dovoľuje použiť prístroj ako univerzálny riadiacu jednotku v jednoduchých aj rozvetvených regulačných obvodoch. Regulátor je riešený z pohľadu užívateľa ako jednoslučkový s jedným analógovým výstupom. Vo svojej štruktúre však obsahuje ešte obvod ďalšieho PID regulátora, ktorý nájde uplatnenie najmä u kaskádových regulací.Vstupními signály môžu byť ss napätie, prúd alebo odpor, výstupom spojitý prúdový signál 20 mA a napäťový 10 V a silové prepínacie kontakty štyroch relé. Regulátor je vybavený tiež adaptívnym algoritmom konania alebo nastavenie prenosu, ktorý uľahčuje jeho aplikáciu u sústav s pomaly premennými parametrami. Cez sériové rozhranie RS232 alebo RS485 je možné komunikovať s nadriadeným systémom alebo PC.

PRIME CX termostat pre chladenie

19. září 2011 v 9:28 | MaRweb.sk |  Produkty

PRIME CX termostat pre chladenie

PRIME CX Nová rada termostatov pre chladenie
Dixell prichádza s novým radom termostatov pre chladenie - Prime CX. Termostaty majú nové funkcie predovšetkým inovovaný atraktívny vzhľad. K ďalším prednostiam patrí:
* ovládanie šiestich novo usporiadanými tlačidlami
* rýchly prístup k hlavným funkciám + funkcia vypnutia a zapnutia
* veľký displej (červený / modrý) + farebné ikony stavu výstupov a alarmov
* jednoduché programovanie pomocou HOT KEY
* možnosť výstupu TTL a pripojenie k monitoringu (prevodník XJ485-CX)
* možnosť pripojenia ďalších až 2 teplotných sond s možnosťou konfigurácie funkcie
* možnosť jednoduchého pripojenia vzdialeného displeja X-REP
* nové modely s ďalšími funkciami (svetlo, riadenie 2 výparníkov, stráženie teploty kondenzátora,...)
* priame napájanie 230Vstř a voliteľne 20A relé kompresora

APOSYS 20 Kompaktný mikroprocesorový regulátor

16. září 2011 v 15:32 | MaRweb.sk |  Produkty

APOSYS 20 Kompaktný mikroprocesorový regulátor

Regulátor APOSYS 20 je kompaktný PID regulátor, určený na riadenie elektrických pohonov regulačných a zmiešavacích armatúr. Vstupná časť prístroja je osadená univerzálnym šestnáctibitovým prevodníkom s galvanickým oddelením,
ktorý umožňuje pripojiť na vstupnej svorky odporový snímač Pt100 alebo Ni1000, termočlánky J, K, E, T, R, S, B, N, unifikovaný prúdový alebo napäťový signál. Zvoliť typ vstupného signálu možno v programovacom móde. Pre riadenie elektrických pohonov je k dispozícii spätná väzba (odporový vysielač, prúdový signál 4 až 20 mA alebo
napäťový signál 0 až 10V). Regulovať elektrický pohon možno spojito pomocou analógového výstupu alebo pulzne pomocou výstupných relé. Prístroj je vybavený signalizáciou alarmu. Stav výstupu je indikovaný kontrolkami.Přístroj sa ovláda štyrmi tlačidlami na čelnom paneli alebo pomocou PC po komunikačnej linke (RS 232 alebo RS 485). Regulátor je možné použiť na riadenie pohonov BELIMO, ZPA Nová Paka, EKOREX, Landis, Sauter, Johnson Controls, Honeywell, ZPA Pečky a ďalších. S pomocou pozicionér firmy Foxboro možno regulátorom riadiť aj pneumatické pohony

TLK 38, TLK39 PID regulátor

16. září 2011 v 15:30 | MaRweb.sk |  Produkty

TLK 38, TLK39 PID regulátor

TLK38, 39 a TLK48, 49 (náhrada TRS311, TRS391) Mikroprocesorové regulátory v prevedení do panelu, sú určené pre reguláciu: ON / OFF, neutrálna zóna ON / OFF a PID jednočinné a dvojčinnou. Ďalej sú vybavené funkciou automatického ladenia Autotuning a Selftuning. Podľa modelu možno pripojiť termočlánky, snímače Pt100, PTC, NTC, infrasenzory a prúdové alebo napäťové signály. Môžu byť osadené max 2 výstupy (relé alebo SSR).

APOSYS 10 Kompaktný mikroprocesorový regulátor

13. září 2011 v 17:34 | MaRweb.sk |  Produkty

APOSYS 10 Kompaktný mikroprocesorový regulátor

Regulátor APOSYS 10 je mikroprocesorový regulačný systém, určený na monitorovanie a riadenie technologických procesov. Vstupná časť prístroja je osadená univerzálnym
šestnáctibitovým prevodníkom s galvanickým oddelením, ktorý umožňuje pripojiť na vstupnej svorky odporový snímač Pt100 alebo Ni1000, niekoľko typov termočlánkov, unifikovaný prúdový alebo napäťový signál. Zvoliť typ vstupného signálu možno v programovacom módu.Výstupní prvky sú miniatúrne relé. Stav výstupov je indikovaný kontrolkami. Na výstupe 1 je realizované kúrenie, na výstupe 2 chladenie, výstupy 3 a 4 sú alarmové. Pre třístavovou reguláciu sa využívajú výstupy 1 a 2.Prístroj sa ovláda štyrmi klávesami na čelnom paneli. Všetky naprogramované dáta sú uložené v pamäti EEPROM, čím je ich zálohovanie zaistené aj po vypnutí prístroja. Prístup do programovania parametrov možno zablokovať pomocou hesla. Je možné zamedziť prístup do všetkých nastavení alebo ponechať voľný prístup k nastavenia požadovanej hodnoty.

AP 21 PID regulátor

13. září 2011 v 17:33 | MaRweb.sk |  Produkty

AP 21 PID regulátor

AP 21 je profesionálny PID regulátor s 3-farebným displejom pre univerzálne použitie. Zmena farby horného displeja (zelená-žltá-červená) dáva okamžitý optický signál obsluhe, nastavenie je nezávislé na ostatných parametroch. Ďalším pomocným vizuálnym prvkom je vertikálny bargraf.Vstupní časť prístroja je osadená šestnáctibitovým prevodníkom s galvanickým oddelením. Regulátor má dva analógové vstupy. Vstup 1 je univerzálny pre odporové snímače Pt100, Pt1000, Ni1000, termočlánky J, K, E, T, R, S, B; unifikované signály 0/4-20mA alebo 0-10V. Vstup 2 možno využiť ako spätnú väzbu pri riadení regulačných ventilov alebo ako diaľkové (externé) nastavenie žiadanej hodnoty.

Ht40T PID regulátor riadený hodinami reálneho času

12. září 2011 v 11:06 | MaRweb.sk |  Produkty

Ht40T PID regulátor riadený hodinami reálneho času

Ht40T je programový regulátor riadený hodinami reálneho času. Žiadaná hodnota (teplota) je prepínané v nastavenom časovom okamihu. Pokiaľ je povolená zmena žiadanej hodnoty, možno ju kedykoľvek meniť a tým prispôsobiť požiadavkám tepelného procesu. V prístroji možno naprogramovať 3 samostatné priebehy teploty (programy). Každý program môže mať až 10 kroků.Přístroj má jeden vstup, tri výstupy a môže byť osadený komunikačnou linkou. Prvý výstup je regulačný, nastavený pre riadenie kúrenia, druhý výstup je možné nastaviť pre signalizáciu prekročenia teploty, tretí výstup je alarmový.

Ht 60M PID regulátor

12. září 2011 v 11:04 | MaRweb.sk |  Produkty

Ht 60M PID regulátor

Ht60M je prístroj, ktorý možno pri inicializácii nastaviť do jednej z troch možných konfigurácií: merač / alarmová jednotka, dvojpolohový regulátor, PID regulátor. Tým je dosiahnutá maximálna zjednodušenie obsluhy prístroja.Prístroj má jeden vstup, na ktorý možno pripojiť teplotné čidlá (termočlánky J, K, T, E, N, R, S, B, C, D, odporové čidlo Pt100) alebo procesové signály (0 -20mA, 0-5V, 1-5V, 0-10V). Správanie výstupov je dané inicializačné konfigurácií: merač / alarmová jednotka - obidva výstupy môžu byť alarmové alebo signalizačné; dvojpolohový regulátor - 1. výstup je regulačný dvojpolohový, 2. výstup signalizačné alebo alarmový; PID regulátor - 1. výstup je regulačný PID, 2. výstup signalizačné alebo alarmový.Regulátor môže byť vybavený galvanicky oddelenú komunikačnou linkou RS232 alebo EIA485. Komunikuje pomocou protokolu MODBUS ™ RTU.
Online Marketing
Add blog to our blog directory.