Listopad 2011

TERM 2.2 Dvojpolohový ekvitermický regulátor

24. listopadu 2011 v 19:14 | MaRweb.sk |  Produkty

TERM 2.2 Dvojpolohový ekvitermický regulátor

TERM 2.2 Dvojpolohový ekvitermický regulátor vykurovania
TERM 2.2 je mikroprocesorový regulátor určený k dvojpolohové ekvitermickú reguláciu teplovodného ústredného kúrenia. Regulátor je vhodný pre plynový aj elektrický kotol.
Táto regulácia využíva poznatku, že malé kolísanie teploty vykurovacej vody okolo optimálnej hodnoty, ktoré nastáva pri opakovanom spínaní a vypínaní kotla, neovplyvňuje tepelnú pohodu vo vykurovanom objekte. Nastavenie tvaru ekvitermickej krivky, veľkosti útlmu aj nastavenie povoleného kolísanie teploty vykurovacej vody sa vykonáva potenciometre na čelnom paneli. Pre uľahčenie servisnej činnosti prístroj umožňuje aj ručné zapnutie kotla.

TERM 2.0 Regulátor kaskády kotlov

24. listopadu 2011 v 19:11 | MaRweb.sk |  Produkty

TERM 2.0 Regulátor kaskády kotlov

TERM 2.0 Regulátor kaskády kotlov
TERM 2.0 regulátor určený k regulácii teploty výstupnej vody z kaskády až 4 kotlov na plynné alebo kvapalné paliva.Regulace sa vykonáva ich postupným spínaním podľa
odoberaného množstva tepla. Poradie spínanie kotlov nastavenej pri výrobe je 1, 2, 3, 4 (statická priorita). Zmeníme Ak príslušný parameter prístroja, budú kotly spínané s ohľadom na ich rovnomerné vyťažovanie (dynamická priorita). Nastavenie prístroja sa vykonáva pomocou ovládacích prvkov na čelnom paneli . Týmto spôsobom možno meniť žiadanú teplotu výstupnej vody, radiť jednotlivé kotly do kaskády a tiež robiť ručné ovládanie.

612 42 Regulátor tlaku membránový s nastavenou hodnotou

24. listopadu 2011 v 19:07 | MaRweb.sk |  Produkty

612 42 Regulátor tlaku membránový s nastavenou hodnotou

612 42 Regulátor tlaku membránový s nastavenou hodnotou
Hlavné použitie je pre reguláciu a signalizáciu tlaků.Regulované médium nesmie agresívne pôsobiť na časti regulátora, s ktorými príde do styku, ani nesmie obsahovať nečistoty, ktoré by znemožňovali správnu funkciu. Regulátory majú fluorovodíkovou membránu v nerezovom snímači (oceľ STN 41 7246) a sú určené napr.pre paru, paliva, oleja, niektoré kyseliny a zásady.Teplota média max 200 ° C. Dodávajú sa nastavené na hodnoty podľa ďalej uvedenej tabulky.Jako príslušenstvo je možné objednať pripojovacie šróbenie M20x1, 5 viď "Príslušenstvo".
Rozsah 4 až 40kPa, prevedenie T-tropické podnebie a priemyselne silne znečistená atmosféra, Ex - do prostredia s nebezpečenstvom výbuchu, nerezové snímač s fluoro-uhlíkovú membránou, s káblovou priechodkou.

612 20 Regulátor diferencie tlaku

24. listopadu 2011 v 19:02 | MaRweb.sk |  Produkty

612 20 Regulátor diferencie tlaku

612 20 Regulátor diferencia tlaku
rozsahy: 0 až 0,4 kPa, 0,1 až 1kPa, 0,16 až 1,6 kPa, 0,25 až 2,5 kPa, 0,4 až 4kPa, 0,63 až 6,3 kPa, 1 až 10kPa, prevedenie T -tropické podnebie a priemyselne silne znečistená atmosféra, Ex - do prostredia s nebezpečenstvom výbuchu, s káblovou priechodkou alebo s konektorom (mimo prevedenie Ex, len v prevedení s mikrospínačom A). Hlavné použitie je pre presnú reguláciu a signalizáciu rozdielu dvoch tlakov neagresívnych plynov a kvapalín, vrátane vykurovacích látok a spalín do max teploty 90 ° C a menovitého pretlaku 10kPa. Ako príslušenstvo je možné objednať pripojovacie šróbenie M12x1, 5

612 18 Regulátor tlaku membránový pre vysoké tlaky

22. listopadu 2011 v 19:25 | MaRweb.sk |  Produkty

612 18 Regulátor tlaku membránový pre vysoké tlaky

612 18 Regulátor tlaku membránový pre vysoké tlaky
rozsahy: 4 až 160kPa, 0,1 až 1MPa, 0,25 až 2,5 MPa, 0,4 až 4MPa, prevedenie T-tropické podnebie a priemyselne silne znečistená atmosféra, Ex - do prostredia s nebezpečenstvom výbuchu, nerezové snímač s fluoro-uhlíkovú alebo etylén-propylénové membránou, s káblovou priechodkou alebo s konektorom (mimo prevedenie Ex, len v prevedení s mikrospínačom A). Hlavné použitie je pre reguláciu a signalizáciu tlakov. Regulované médium nesmie agresívne pôsobiť na časti regulátora, s ktorými príde do styku, ani nesmie obsahovať nečistoty, ktoré by znemožňovali správnufunkciu. Dodáva sa s nerezovým čidlom (oceľ STN 417248) a membránou z fluórokarbónové alebo etylén-propylénové pryže.Regulátory s etylén-propylénové membránou v čidle sú určené pre horúcu vodu, brzdové a chladiace kvapaliny, NH3 apod Teplota média max.120 ° C. Regulátory s fluorovodíkovou membránou v čidle sú určené napríklad pre paru, kvapalné palivá, oleje, niektoré kyseliny a zásady. Teplota média max 200 ° C. Ako príslušenstvo je možné objednať pripojovacie šróbenie M20x1, 5

612 19 Regulátor tlaku a podtlaku membránový

22. listopadu 2011 v 19:22 | MaRweb.sk |  Produkty

612 19 Regulátor tlaku a podtlaku membránový

612 19 Regulátor tlaku a podtlaku membránový
rozsahy: 0 až 0,4 kPa, 0,1 až 1kPa, 0,16 až 1,6 kPa, 0,25 až 2,5 kPa, 0,4 až 4kPa, 0,63 až 6,3 kPa, 1 až 10kPa, prevedenie T -tropické podnebie a priemyselne silne znečistená atmosféra, Ex - do prostredia s nebezpečenstvom výbuchu, Al snímač s membránou z pogumovaného plátna, s káblovou priechodkou alebo s konektorom (mimo prevedenie Ex, len v prevedení s mikrospínačom A). Hlavné použitie je pre presnú reguláciu a signalizáciu nízkych tlakov neagresívnych plynov a kvapalín, vrátane vykurovacích látok a spalín do max.teplota 90 ° C a menovitého pretlaku 10kPa. Ako príslušenstvo je možné objednať pripojovacie šróbenie M12x1, 5
Online Marketing
Add blog to our blog directory.