Duben 2012

INAP 16 Napájací zdroj 119 16

29. dubna 2012 v 9:50 | MaRweb.sk |  Produkty

INAP 16 Napájací zdroj 119 16

INAPE 16 Napájacie zdroj 11916
pre napájanie prevodníkov v dvoch, a štvorvodičové zapojenie, napríklad snímačov teploty, tlaku, tlakovej diferencie a ďalších zariadení
* pre napájanie jedného prístroja
* do prostredia, kde je vyžadovaná seizmická odolnosť 1 Hz až 33 Hz a zrýchlenie 3g, výrobky pre toto použitie spĺňajú požiadavky normy ČSN IEC 980 pre overenie seizmické spôsobilosti elektrického zariadenia bezpečnostného systému jadrových elektrární.

NZ124 sieťové zdroje napatia

28. dubna 2012 v 9:26 | MaRweb.sk |  Produkty

NZ124 sieťové zdroje napatia


Sieťové zdroje napatia NZ 124 a NZ 224
Zdroje sú určené pre napájanie prevodníkov, galvanických oddeľovacích jednotiek, stonkových teplomerov spřevodníkem a iných zariadení v priemysle. Montuje sa dorozvaděčů na štandardnú lištu pre elektrické inštalácie DIN 35.


NZ224 sieťové zdroje napatia

25. dubna 2012 v 16:24 | MaRweb.sk |  Produkty

NZ224 sieťové zdroje napatia

Sieťové zdroje napatia NZ 124 a NZ 224 Zdroje jsou určeny pro napájení převodníků, galvanických oddělovacích jednotek, stonkových teploměrů s převodníkem a jiných zařízení v průmyslu. Montuje se do rozvaděčů na standardní lištu pro elektrické instalace DIN 35.najlepšia cena , najnižšia cena , najlacnejšie , napájací zdroj


GO UNI Galvanický oddeľovač so zdrojom pre napájanie prevodníka

22. dubna 2012 v 11:57 | MaRweb.sk |  Produkty

GO UNI Galvanický oddeľovač so zdrojom pre napájanie prevodníka


GO UNI Galvanický oddeľovač so zdrojom pre napájanie prevodníka.Modul slouží ke galvanickému oddělení standardních proudových a napěťových signálů 0-20mA, 4-20mA a 0-10V. Obsahuje napájecí zdroj 24V DC pro napájení dvouvodičového měřicího převodníku na vstupní straně a galvanicky oddělený zesilovač s natrimovanými rozsahy standardních signálů. Je vhodný k použití v rozvaděčích obsahujících síťové napětí. K napájení svých obvodů využívá vlastní síťový zdroj s toroidním transformátorem. K oddělení měřeného signálu je použit optočlen. Maximální výstupní proud je omezen elektronickou pojistkou. Vstupní i výstupní obvody převodníku jsou chráněny proti rušení. Vstupní a výstupní signál převodníku volí uživatel při montáži sám podle toho, které svorky převodníku zapojí. Při volbě výstupního signálu 0 -10V je nutno propojit svorky 9 a 10.

GY200 Modul galvanického oddelenia prúdu

21. dubna 2012 v 11:43 | MaRweb.sk |  Produkty

GY200 Modul galvanického oddelenia prúdu

GY200 MODUL galvanického oddelenia - modul slúži ku galvanickému oddelenie štandardných prúdových signálov 0-20mA, 4-20mA. Energiu pre vlastné napájanie odoberá zo vstupného meracieho signálu. Modul je možné použiť pre oddelenie dvouvodičového prevodníka napájaného po signálu 4-20mA. Galvanického oddelenia je dosiahnutá transformátorom. Vstupný jednosmerný signál je modulovaný na striedavý, a po prenose transformátorom je demodulován opäť na jednosmerný signál. Vstupný obvod je chránený proti rušivým napätím a proti prepólovaniu. Z princípu sa jedná o jednosmerný presný transformátor prúdu. Z toho dôvodu je nutné uzavretí sekundárneho obvodu pre priechod prúdu obvodom primárnym.

GX200 Modul galvanického oddelenia prúdovej slučky

18. dubna 2012 v 16:50 | MaRweb.sk |  Produkty

GX200 Modul galvanického oddelenia prúdovej slučky


GX 200 galvanický oddelovač
Modul slúži ku galvanické oddelenie štandardných prúdových signálov 0-20mA, 4-20mA. Energiu pre vlastné napájanie odoberá zo vstupného meracieho signálu. Modul je možné použiť pre oddelenie dvouvodičového prevodníka napájaného po signálu 4-20mA. V prípade oddelenia signálu v rozsahu 0-20mA musí byť záťaž prevodníka odporová. Galvanického oddelenia je dosiahnutá transformátorom. Vstupný jednosmerný signál je modulovaný na striedavý, a po prenose transformátorom je demodulován opäť na jednosmerný signál. Vstupný obvod je chránený proti rušivým napätím a proti prepólovaniu. Proti prúdovému preťaženiu je prevodník chránený vratnou teplotnou poistkou. Z princípu sa jedná o jednosmerný presný transformátor prúdu. Z toho dôvodu je nutné uzavretie sekundárneho obvodu pre priechod prúdu obvodom primárnym.


GXN300 Galvanický oddeľovač s prepínateľným rozsahom

17. dubna 2012 v 19:04 | MaRweb.sk |  Produkty

GXN300 Galvanický oddeľovač s prepínateľným rozsahom

GXN300 Galvanický oddeľovač s prepínateľným rozsahom
Modul slúži ku galvanickému oddelenie s možnosťou vzájomného prevodu štandardných prúdových alebo napäťových signálov 0-20mA, 4-20mA a 0-10V. Z prevodníka je vyvedený na vstupnej strane nestabilizovaný zdroj napätia 18V/20mA. Typické je použitie modulu ako galvanicky oddeleného zdroja pre napájanie dvouvodičového prevodníka napájaného po signále 4-20mA. Na výstupe z prevodníka je aktívny signál galvanicky oddelený od vstupu aj od pomocného napájacieho zdroja.
GXN300 vstup výstup
1. 0/4-20mA 0/4-20mA
2. 0-20mA 4-20mA
3. 0-10V 4-20mA
4. 4-20mA 4-20mA
5. 0-20mA 0-20mA
6. 0-10V 0-20mA
7. 4-20mA 0-10V
8. 0-20mA 0-10V
9. 0-10V 0-10V

GX440 Galvanický oddeľovač nahrádza typy GO224, GO234, GO334

16. dubna 2012 v 17:48 | MaRweb.sk |  Produkty

GX440 Galvanický oddeľovač nahrádza typy GO224, GO234, GO334


Galvanický oddeľovač GX440 nahrádza typy GO224, GO234, GO324 a GO334.Modul slúži ku galvanické oddelenie s možnosťou vzájomného prevodu štandardných prúdových alebo napäťových signálov 0-20mA, 4-20mA a 0-10V. Modul neobsahuje žiadny zdroj. Vstupné i výstupné obvody prevodníka sú teda napájané zo signálov privedených na vstupné a výstupné svorky.Prúdový vstup aj výstup prevodníka je pripojený dvojvodičové. Vstupný obvod je napájaný z meranej prúdovej slučky, ktorú zaťažuje napäťovým úbytkom max 2,5 V. Výstupný prúdový obvod sa chová ako premenný odpor. Odoberá z pripojeného externého zdroja prúd úmerný vstupnému signálu.Napäťový vstup aj výstup je nutné pripojiť trojvodičové. Záporný pól externého zroje a signálu je spoločný na svorke GND.

GXN24 a GXN230 Galvanické oddeľovače (typ GON224)

15. dubna 2012 v 11:24 | MaRweb.sk |  Produkty

GXN24 a GXN230 Galvanické oddeľovače (typ GON224)

GXN24 a GXN230 Moduly galvanického oddelenia s pomocným napájaním
typ GXN24 (24V DC)
typ GXN230 (230V AC) - nahrádza typ GON224
Modul slúži ku galvanickému oddelenie s možnosťou vzájomného prevodu štandardných prúdových alebo napäťových signálov 0-20mA, 4-20mA a 0-10V. Je schopný spracovať aj ďalšie jednosmerné signály v rozsahu napätia 1mV až 30V av rozsahu prúdov 10uA až 50mA. Z prevodníka je vyvedený na vstupnej strane nestabilizovaný zdroj napätia 18V/20mA. Typické je použitie modulu ako galvanicky oddeleného zdroja pre napájanie dvouvodičového prevodníka napájaného po signále 4-20mA. Na výstupe z prevodníka je aktívny signál galvanicky oddelený od vstupu aj od pomocného napájacieho zdroja.
- oddelenie a vzájomný prevod signálov 0 - 20mA, 4 - 20mA a 0 - 10V
- zdroj 18V DC pre napájanie dvouvodičového prevodníka na vstupe
- oddelenie 4000Vef vstup - výstup - napájanie
- pomocné napájanie 24V DC alebo 230V AC
- prevedenie na lištu DIN 35
- presnosť prevodu <0,1% (od 1.2008)
- časová konštanta <1ms (od 11.2006)

ISOL100 Galvanický oddeľovač s prepínateľným rozsahom

13. dubna 2012 v 19:30 | MaRweb.sk |  Produkty

ISOL100 Galvanický oddeľovač s prepínateľným rozsahom

ISOL100 Galvanický oddeľovač s prepínateľným rozsahom.
ISOL100 - Veľmi rýchly modul galvanického oddelenia unipolárnych a bipolárnych signálov s prepínateľným rozsahom.ISOL 100 slúži ku galvanickému oddelenie s možnosťou vzájomného prevodu štandardných unipolárnych i bipolárnych prúdových alebo napäťových signálov 4. .20 mA, 0 ... ± 20mA a 0 ... ± 10V. Na výstupe z prevodníka je aktívny signál galvanicky oddelený od vstupu aj od pomocného napájacieho zdroja.

ISOL 100 Galvanický oddeľovač:
- Oddelenie a vzájomný prevod signálov 4. .20 mA, 0 ... ± 20mA a 0 ... ± 10V
- Nastavenie rozsahu posuvným DIP prepínačom na doske spoje
- Oddelenie 4000Vef vstup - výstup - napájanie
- Pomocné napájanie v širokom rozsahu 19 až 300VDC a 90 až 250 VAC
- Prevedenie na lištu DIN 35
- Presnosť prevodu <0,1%
- Časová konštanta <0,1 ms bez dopravného oneskorenia
- Šírka pásma 0. .5 kHz pre -0,5 dB

LMP 331 Nerezová vstavaná sonda

11. dubna 2012 v 19:17 | MaRweb.sk |  Produkty

LMP 331 Nerezová vstavaná sonda

LMP 331 Nerezová vstavané sonda
Snímač LMP 331 je určený pre meranie tlakov popr. Výšky hladiny kvapalín, emulzií a kalov v špeciálnych technologických procesech.Hydrostatický tlak pôsobí na nerezovú oddeľovaciu membránu polovodičového tenzometra. Analógová jednotka elektroniky zabezpečuje napájanie tenzometra a prevod jeho výstupného signálu na štandardné
elektrický signál.
Prevedenie nerezové, teplotná kompenzácia
Použitie potravinárstvo, farmácia
Rozsah 0 až 0,004 ... 4 MPa
Výstup 4 až 20 mA, 0 až 10 V, iné
Napájanie 12 až 36 VDC
Krytie IP 65 (68)
Základná chyba ± 0,35 (0,25)%
Procesné pripojenie čelné G 3 / 4
Maximálna teplota média -25 až 125 ° C
Iskrová bezpečnosť EExiaIICT4

Kontakt MaRweb.sk

1. dubna 2012 v 12:33 | MaRweb.sk |  Kontakt

MaRweb.sk - Meranie a Regulácia
web.: http://marweb.sk
916 01 Stará Turá

Tel / fax: +421 32 776 03 62 / 032 776 21 56


LMP 331i Inteligentný snímač tlaku, výšky hladiny

1. dubna 2012 v 12:27 | MaRweb.sk |  Produkty

LMP 331i Inteligentný snímač tlaku, výšky hladiny

LMP 331i inteligentný snímač tlaku, výšky hladiny
Inteligentný snímač tlaku DMP 331i / 333i výšky hladiny LMP 331i predstavujú podstatne inovované prevedenie osvedčených prístrojov radu DMP, LMP.
Môžu byť nasadené všade tam, kde sú vysoké požiadavky na presnosť a stabilitu merania. Prístroje sú osadené mikroprocesorovou jednotkou elektroniky s 16 - bitovým AD / DA prevodom. Táto jednotka aktívne kompenzuje teplotné závislosť senzora a zároveň zaisťuje jeho linearizáciu. Tým je dosiahnuté vynikajúcich parametrov pri veľmi priaznivej cene ..
Hlavné aplikačné oblasti sú:
DMP 331i / DMP 333i:
* Snímače tlaku pre fakturačné meranie
* Laboratórne aplikácie
* Meranie tlaku pri distribúcii plynu
* Testovacie zariadenia
LMP 331i:
* Meranie výšky hladiny v otvorených nádržiach
* Chemický, farmaceutický a potravinársky priemysel
Technické údaje:
Prevedenie : nerezové, teplotná kompenzácia
Použitie :chemický, farmaceutický a potravinársky priemysel meranie výšky hladiny v otvorených nádržiach
Rozsah :0 až 0,017 ... 3,5 MPa
Výstup :4 až 20 mA, 0 až 10 V,
Napájanie :12 až 36 VDC (4 až 20 mA) 14 až 36 VDC (0 až 10 V) 14 až 28 VDC (Ex-prevedenie)
Krytie :IP 65 (68)
Základná chyba : 0,1%
Procesné pripojenie : čelné G 3 / 4
Iskrová bezpečnosť : EExiaIICT4
LMP 331i Inteligentný snímač tlaku, výšky hladiny
Online Marketing
Add blog to our blog directory.