Květen 2012

R/I.H3 Prevodník pre snímače Pt100 do hlavice

27. května 2012 v 10:14 | MaRweb.sk |  Produkty

R/I.H3 Prevodník pre snímače Pt100 do hlavice


R/I.H3 Prevodník pre snímače Pt100 do hlavice
Vstupný signál: Pt100 třívodič
Výstup: 4 až 20 mA
Rozsah merania: 14 štandardných rozsahov, min. rozpätia 50 ° C
Presnosť: 0,1%
Napájanie: 10 až 36 VDC
Prevedenie: do hlavice teplomera
Pracovná teplota: -30 až 80 ° C
Prevodník R / IH pre odporový snímač teploty Pt100 slúži na prevedenie měronosné veličiny (tj.odporu) na výstupný íproudový signál 4 ~ 20mA.Výstupní signál je lineárne s teplotou a je určený k prenosu na väčšie vzdálenosti.Přerušení alebo skrat snímača je indikovaný zvýšením alebo znížením výstupného prúdu mimo rozsah.Prevodník pracuje ako pasívny vysielač v prúdovej smyčce.Výstup prevodníka slúži zároveň k jeho napájení.Kompenzace odporu prívodných vodičov je zaistená trojvodičovým pripojením.


dTRANS T03 Digitálny prevodník pre snímače Pt100

26. května 2012 v 10:33 | MaRweb.sk |  Produkty

dTRANS T03 Digitálny prevodník pre snímače Pt100

dTRANS T03 Prevodník pre snímače Pt100 s digitálnym nastavením
Vstupný signál: Pt100
Výstup: 4 až 20 mA, 0 až 10 V
Rozsah merania: programovateľný
Presnosť: ± 0,2%
Napájanie: 7,5 až 30 VDC, 15 až 30 VDC
Prevedenie: do hlavice typu B alebo J, na DIN lištu
Komunikácia: za pomocou PC a komunikačného kábla
Ďalšie vlastnosti: vysoká odolnosť proti rušeniu
Prevodníky určené pre priemyselné použitie vyhodnocujú teplotu snímanú odporovým teplomerom Pt100 v dvoch-alebo vo trojvodičové zapojenie.Výstupný signál 4. .. 20mA je teplotne linearizovaný.
Priebežná analógová signálová cesta umožňuje mimoriadne rýchlu reakciu výstupného signálu na teplotné zmeny (trvalé analógové meranie miesto digitálne vzorkovacia periódy). Výstupný signál je potom odolný voči rušeniu a neobsahuje šum. Najvyššia možná presnosť, najmä u malých meracích rozsahov, je zabezpečená vďaka zosilnenie podľa daného meracieho rozsahu.
Digitálna komunikácia s prevodníkom umožňuje jeho prispôsobenie konktétní meracie úlohe (voľba meracieho rozsahu, signalizácia poruchy snímača, jemné doladenia).

Podľa konkrétnych požiadaviek sú k dispozícii dve prístrojová prevedenie:

Prístroje s typovým rozšírením 880/990 (nastaviteľné)
Prevodníky sú nastavené na pevný merací rozsah, ale pomocou odporové dekády, PC a setup programu môžu byť kedykoľvek prestavané na iný rozsah.

Prístroje s typovým rozšírením 881/991 (konfigurovateľné)
Požadovaný rozsah sa nastavuje pomocou PC a setup programu bez nutnosti simulácie senzora a merania.

R I. L Prevodník pre Pt100 a odporový vysielač na lištu

25. května 2012 v 18:14 | MaRweb.sk |  Produkty

R I. L Prevodník pre Pt100 a odporový vysielač na lištu


R I. L Prevodník pre Pt100 a odporový vysielač na lištu
Vstupný signál: Pt100 třívodič, odporový vysielač
Výstup: 4 až 20 mA
Rozsah merania: 14 štandardných rozsahov pre Pt100, min. rozpätia 50 ° C,
odporový vysielač 0 až 100 Ω;, 5 až 105 Ω, iný
Presnosť: 0,1%
Napájanie: 10 až 36 VDC
Prevedenie: na DIN lištu, krytie IP 20
Pracovná teplota: -20 až 70 ° C
Prevodník R / IL je určený pre spracovanie signálov z meracích vysielačov, ich výstupom je zmena odporu v závislosti na zmenách merané veličiny.Vyrábí sa v prevedení R / IL - Pt100 pre odporový snímač teploty Pt100 alebo v prevedení R / IL - OV pre odporový vysielač . Kompenzácia odporu prívodných vodičov je zaistená trojvodičovým pripojením. Výstupný signál je prúdový 4 ~ 20mA lineárne s teplotou (Pt100) alebo lineárne so zmenou odporu (VV) a je určený k prenosu na väčšie vzdialenosti. Prerušenie alebo skrat čidla je indikovaný zvýšením alebo znížením výstupného prúdu mimo rozsah. Prevodné kpracuje ako pasívny vysielač v prúdovej smyčce.Výstup prevodníka slúži zároveň k jeho napájanie.

IPAQ-L Prevodník univerzálny digitálny pre Pt100 a termočlánky

20. května 2012 v 18:53 | MaRweb.sk |  Produkty

IPAQ-L Prevodník univerzálny digitálny pre Pt100 a termočlánky

Prevodník IPAQ- L a Prevodník IPAQ LX je univerzálny programovateľný 2-vodičový izolovaný prevodník pre odporové a termoelektrické snímače.Jednoducho a rýchlo nastavený pomocou SW IPRO, znižuje náklady na skladové zásoby (jeden univerzálny prevodník pre všetko).

Vstupný signál: Pt100, Pt1000 , termočlánok B, E, J, K, L, N, R, S, T, U
Výstup: 4 až 20 mA lineárna s teplotou
Rozsah merania: programovateľný pomocou SW IPRO
Presnosť: ± 0,2%
Napájanie: 7,5 až 36 VDC
Prevedenie: na lištu DIN
Pracovná teplota: -20 až 70 ° C

APAQ - LC Prevodník analógový pre termočlánky na DIN lištu

19. května 2012 v 9:42 | MaRweb.sk |  Produkty

APAQ - LC Prevodník analógový pre termočlánky na DIN lištu

Prevodník APAQ-LC je analógový nastaviteľný 2-vodičový prevodník viacrozsahový so vstupmi pre 5 rôznych typov termočlánku.Univerzálnost a jednoduché nastavenie vstupu sú hlavnou výhodou tychto prevodníka.
Vstupný signál: termočlánok J, K, L, T
Výstup: 4 až 20 mA lineárna s teplotou
Rozsah merania: nastaviteľný rozsah pomocou potenciometrov a spájkovacích plôšok
Presnosť: ± 0,15%
Napájanie: 6,5 až 32 VDC
Prevedenie: na lištu DIN, krytie IP 20
Pracovná teplota: -40 až 85 ° C

APAQ-LR Prevodník analógový pre Pt100 na DIN lištu

18. května 2012 v 18:22 | MaRweb.sk |  Produkty

APAQ-LR Prevodník analógový pre Pt100 na DIN lištu

Prevodník APAQ-LR je analógový nastaviteľný 2-vodičový prevodník viacrozsahový so vstupmi pre odporové snímače teploty Pt100.Univerzálnost a jednoduché nastavenie vstupu sú hlavnou výhodou tychto prevodníka.

Vstupný signál: Pt100 ,odporové snímače teploty
Výstup: 4 až 20 mA lineárné s teplotou
Rozsah merania: nastaviteľný rozsah pomocou potenciometrov a spájkovacích plôšok
Presnosť: ± 0,15%
Napájanie: 6,5 až 32 VDC
Prevedenie: na lištu DIN, krytie IP 20
Pracovná teplota: -40 až 85 ° C

IPAQ C201 a IPAQ C201x Prevodník analógový programovateľný pre Pt100

17. května 2012 v 12:08 | MaRweb.sk |  Produkty

IPAQ C201 a IPAQ C201x Prevodník analógový programovateľný pre Pt100


Prevodník IPAQ C201 a IPAQ 201X je analógový neizolovaný programovateľný prevodník do hlavice so vstupmi pre odporové snímače teploty Pt100 v 2-vodičovom a 3-vodičovom zapojení. Jednoducho a rýchlo nastavený pomocou softvéru ConSoft, nevyžaduje napájanie pri programovaní - USB komunikácie. IPAQ C201X je certifikovaný pre montáž do prostredia s nebezpečenstvom výbuchu.

Vstupný signál : Pt100, 2 a 3 vodičové zapojenie
Výstup : 4 až 20 mA lineárna s teplotou
Rozsah merania :programovateľný pomocou softvéru ConSoft, USB komunikácie
Presnosť: max 0,1 ° C alebo ± 0,1% z teplotného rozsahu
Napájanie: 8 až 32 VDC
Prevedenie: do hlavice DIN B alebo väčší, pre vibrácie až 10G, 100% vlhkosť a vynikajúcu EMC odolnosť
Pracovná teplota: - 40 až + 85 ° C

IPAQ-H Prevodník digitálný univerzálný izolovaný do hlavice

13. května 2012 v 9:30 | MaRweb.sk |  Produkty

IPAQ-H Prevodník digitálný univerzálný izolovaný do hlavice

IPAQ-H prevodník digitálný programovateľný izolovaný pre Pt100 odporové a termoelektrické snímače teploty do hlavice.

Vstupný signál : Pt100, Pt1000, termočlánok B, E, J, K, L, N, R, S, T, U
Výstup : 4 až 20 mA lineárna s teplotou
Rozsah merania : programovateľný pomocou SW IPRO
Presnosť : ± 0,2%
Napájanie : 6,5 až 36 VDC
Prevedenie : do hlavice teplomera
Pracovná teplota : -40 až 85 ° C


ISOL600 Izolovaný programovateľný prevodník s aktívnym výstupom

12. května 2012 v 9:30 | MaRweb.sk |  Produkty

ISOL600 Izolovaný programovateľný prevodník s aktívnym výstupom


ISOL600 - Izolovaný programovateľný prevodník s aktívnym výstupom

Programovateľný izolovaný prevodník ISOL 600 s prepínateľným aktívnym výstupom slúži k prevodu:
- Napätie z ľubovoľného termočlánku s linearizácie a interné kompenzáciou studeného konca,
- Signálu z RTD (teplotné čidlo), odporového vysielača alebo potenciometra 0. .320 ohm a 0. .2,5 k ohm
- Signálu z termistora, KTY, NTC ...
- Užívateľská konfigurácia prevodníka
- Galvanické oddelenie 4000Vef vstup - výstup - napájanie
- Prevedenie pre montáž do rozvádzača na lištu DIN 35
- Aktívny výstup 4-20mA, 0-20mA alebo 0-10V
- Presnosť <0,1%
- Pomocné napájanie v širokom rozsahu 19 až 300VDC a 90 až 250 VAC

Prevodníky prehľad

11. května 2012 v 18:29 | MaRweb.sk |  Produkty

Prevodníky prehľad

Prevodníky DC, AC prehľad typov
Odporový alebo napäťový signál zo snímača teploty sa zvyčajne prevádza na unifikovaný výstupný signál. V súčasnej dobe najviac používaný prúdový signál 4 až 20 mA, ktorý má rad výhod. Oproti ostatným analógovým unifikovaným napätie (zvyčajne 24 VSS), sa prenáša aj prúdový výstupný signál smerom k vyhodnocovacímu zariadenia.
Prevodníky jednosmerné PPN24, PPN230, PX24, PXN24, PXN230, PP210/212, PX310, PPL110, PPL112
Prevodníky striedavé PI121, PI121P, ACN / S, ACN, P1S, P2S, P3S, Q2S, Q3S
Galvanické oddeľovače GX440, GX440 / 2, GXN24, GXN230, GXN24B, GXN230B, GY200, GY200B, GXN300
Napájacie zdroje NZ 124, NZ 224, INAPE 16, ZS 030, ZS 020, ZS 010, ZS 011, INAPE 901

ZS-010, ZS-011 Stabilizované napájacie zdroje

8. května 2012 v 10:34 | MaRweb.sk |  Produkty

ZS-010, ZS-011 Stabilizované napájacie zdroje

ZS-010, ZS-011 Stabilizované napájecí zdroje
Stabilizované napájacie zdroje ZS-010 a ZS-011 sú určené k napájaniu prevodníkov neelektrických veličín v dvoj - troj a štvorvodičovom zapojení v prostredí bez nebezpečenstva výbuchu.
Popis: 119 010 0 ZS-010 Stabilizovaný napájací zdroj (prevedenie na lištu DIN TS 35 a TS 32, krytie IP 40)
* Výstupný prúd: 40 mA
* Napájanie prevodníkov neelektrických veličín v dvoch-, troj-a štvorvodičové zapojenie.
* Výstupné napätie 24 VSS ± 0,5 V.
* Napájacie napätie 230 VST (+10%, -15%).
* Elektrická pevnosť 4000 VST.
* Vysoká odolnosť proti rušeniu podľa ČSN EN 61326-1 / A1 (priemyselné prostredie).

ZS-020 Oddeľovací člen a stabilizovaný napájací zdroj

7. května 2012 v 10:57 | MaRweb.sk |  Produkty

ZS-020 Oddeľovací člen a stabilizovaný napájací zdroj

ZS-020 Oddělovací člen a stabilizovaný napájecí zdroj bez a s přenosem komunikačního signálu HART ZS-020 sa dodáva v prevedení pre montáž na lištu DIN TS 35 a TS 32 v krytí IP 20. Na zdroj je možné pripojiť prevodník aj vyhodnocovací prístroj bez prídavnej svorkovnice.Použité plastové skrinky majú vysokú mechanickú odolnosť a teplotná stálosť.
Popis: 119 020 0 ZS-020 Oddeľovacie člen a stabilizovaný napájací zdroj
(prevedenie na lištu DIN TS 35 a TS 32)
* Prevod signálu: 4 až 20 mA na 4 až 20 mA alebo 0 až 20 mA na 0 až 20 mA
* Galvanicky oddeľuje prúdový signál a zároveň napája prevodník.
* S presnosťou 0,1% oddeľuje signál 4 (0) až 20 mA alebo prevádza signál 4 až 20 mA na 0 až 20 mA.
* Elektrická pevnosť 4000 VST proti sieti a 2500 VST výstupu proti napájanie prevodníka.
* Vysoká odolnosť proti rušeniu podľa ČSN EN 61326-1 / A1 (priemyselné prostredie).

ZS-030 oddeľovací člen a stabilizovaný napájací zdroj

6. května 2012 v 10:50 | MaRweb.sk |  Produkty

ZS-030 oddeľovací člen a stabilizovaný napájací zdroj


ZS-030 Jiskrově bezpečný oddělovací člen a stabilizovaný napájecí zdroj bez a s přenosem komunikačního signálu HART
Prístroj musí byť umiestnený do prostredia bez nebezpečenstva výbuchu. Do prostredia s nebezpečenstvom výbuchu môžu viesť iba vodiče pripojené na iskrovo bezpečnú stranu prístroja (svorky 1 až 3). Dodáva sa v prevedení pre montáž na lištu DIN TS 35 a TS 32 v krytí IP 20. Použité plastové skrinky majú vysokú mechanickú odolnosť a teplotná stálosť.
* Prevod signálu: 4 až 20 mA na 4 až 20 mA alebo 0 až 20 mA na 0 až 20 mA
* Galvanicky oddeľuje prúdový signál a zároveň napája prevodník.
* S presnosťou 0,1% oddeľuje signál 4 (0) až 20 mA alebo prevádza signál 4 až 20 mA na 0 až 20 mA.
* Elektrická pevnosť 4000 VST proti sieti a 2500 VST výstupu proti napájanie prevodníka.
* Vysoká odolnosť proti rušeniu podľa ČSN EN 61326-1 / A1 (priemyselné prostredie).

INAP 904 Napájací zdroj pre snímače,prevodníky a INMAT

5. května 2012 v 12:01 | MaRweb.sk |  Produkty

INAP 904 Napájací zdroj pre snímače,prevodníky a INMAT

904 Napájací zdroj INAP 904 pre snímače,prevodníky a INMAT.
* Pre napájanie elektronických zariadení v prostredí bez nebezpečenstva výbuchu
* Pre napájanie matematických členov INMAT 55 a 57
* Pre napájanie prevodníkov v dvoch a štvorvodičovom zapojenie, napr snímačov teploty, tlaku, tlakovej diferencie a ďalších zariadení
Technické parametre:
Druh napájacej siete: 1 / N AC 230 V 50 Hz
Tolerancia napájacieho napätia: 180-260V
Tolerancia frekvencie siete: 48 ÷ 62 Hz
Koeficient vyšších harmonických: max 10%
Vstupný prúd: 0,1 A
Príkon: max 12 VA
Výstupné napätie: 24 V DC ± 0,5%
Výstupný prúd: 0 až 350 mA
Elektrická pevnosť podľa STN EN 61010-1 článku 6.8.4:
výstupný obvod proti obvode sítě3000 V AC
Elektrický izolačný odpor: min. 50 MOhm
Krytie podľa STN EN 60529: IP 66
Pracovná poloha:ľubovoľná, vývodky nesituovat smerom nahor
Hmotnosť: cca 0,22 kg
Druh prevádzky: trvalý
Použité materiály:
skriňa (kryt): PC (30% GV), RAL7032, UL 94 V-1
teleso svorkovnice, záslepka, priečelie: PC UL 94 V-2
Druh pripojovacích svoriek: skrutkové, prierez vodičov 2,5 mm2
Druh káblových vývodiek:
1x Pg9, polyamid 6 / 6, farba šedá, Ø kábla 4 - 8 mm
2x PG7, polyamid 6 / 6, farba šedá, Ø kábla 3 - 6,5 mm


INAP 901 Napájací zdroj

1. května 2012 v 10:08 | MaRweb.sk |  Produkty

INAP 901 Napájací zdroj


INAP 901 Napájací zdroj
* pre napájanie dvojvodičových prevodníkov
* pre galvanické oddelenie signálov
* pre prevod unifikovaných prúdových signálov z prístrojov inštalovaných iv prostredí s nebezpečenstvom výbuchu (prevedenie Ex i - 901 000 10x)
* ako vybrané zariadenia bezpečnostnej triedy 2 a 3 v zmysle vyhlášky č 132/2008 Zb. o systéme kvality pri vykonávaní a zabezpečovaní činností súvisiacich s využívaním jadrovej energie a radiačných činností ao zabezpečovania kvality vybraných zariadení s ohľadom na ich zaradenie do bezpečnostných tried.
Online Marketing
Add blog to our blog directory.