Červen 2012

TX analógový prevodník s výstupom 4-20mA

30. června 2012 v 12:28 | MaRweb.sk |  Produkty

TX analógový prevodník s výstupom 4-20mA


TX analógový prevodník s výstupom 4-20mA
Prevodník TX.xx typy: TX.U01 analógový prevodník napätia a prúdu DC
TX.PT01 analógový prevodník pre Pt100 s výstupom 4-20mA
TX.TJ01 analógový prevodník pre termočlánky s výstupom 4-20mA
TX.R01 analógový prevodník pre odpory s výstupom 4-20mA
TX.Ux je prevodník prúdového alebo napäťového analógového signálu na prúdový výstupný signál 4÷20mA.
- konverzia Pt100 (RTD s linearizáciou), potenciometer, termočlánok, napätie, prúd
- dvojvodičové pripojenie
- výstupný prúd 4 - 20 mA
- indikácia výstupného prúdu pomocou LED
- možnosť nastavenia nuly a zosilnenia prevodníka
- napájanie 9 - 35V DC
- upevnenie na DIN lištu

NMLS Analógový prevodník signálov

29. června 2012 v 16:44 | MaRweb.sk |  Produkty

NMLS Analógový prevodník signálov


NMLS Analógový prevodník signálov napätia, prúdu, Pt100, termočlánkov, odporu, striedavých napätí, prúdov a frekvencie. Analógový prevodník NMLS.U umožňuje prevod definovaného vstupného napäťového alebo prúdového signálu na normalizovaný napäťový alebo prúdový výstupný signál.
Prevodník analógový NMLS.xx typy:
NMLS.Uxx
analógový prevodník napätia a prúdu DC
NMLS.PTxx
analógový prevodník pre odporové snímače Pt100
NMLS.Txx
analógový prevodník pre termočlánky
NMLS.Rxx
analógový prevodník pre odporové vysielače
NMLS.XxxRx
analógový prevodník so signalizáciou limít
- analógový prevodník napätia, prúdu, Pt100, termočlánkov a odporu
- kompenzácia studeného konca termočlánkov
- napájacie napätie 24V DC
- upevnenie na DIN lištu
- možnosť nastavenia nuly a zosilnenia prevodníka


NMLSG Mikroprocesorový prevodník signálov

24. června 2012 v 11:59 | MaRweb.sk |  Produkty

NMLSG Mikroprocesorový prevodník signálov

NMLSG Mikroprocesorový prevodník signálov
Prevodník NMLSG.xx typy: NMLSG.U01 prevodník napätia a prúdu DC
NMLSG.PT01 prevodník pre Pt100
NMLSG.TJ01 prevodník pre termočlánky
NMLSG.R01 prevodník pre odporové vysielače
NMLSG.F01 prevodník pre frekvencie
NMLSG.M01 prevodník napätia a prúdu AC
NMLSG.XxxR1 prevodník so signalizáciou limít
- prevodník napätia, prúdu, Pt100, termočlánkov, odporu, striedavých napätí, prúdov a frekvencie
- moderná koncepcia na báze mikroprocesora
- 12-bitový vstupný AD modul
- 12-bitový výstupný DA modul
- analógový alebo frekvenčný výstup
- možnosť symetrických vstupov a výstupov
- galvanicky oddelený vstup
- linearizácia vstupu (Pt100, termočlánok, nelineárne signály)
- možnosť realizácie výstupu ako funkcie vstupu (odmocnina, integrál, prevrátená hodnota)
- kompenzácia studeného konca termočlánkov
- napájacie napätie 24V DC
- upevnenie na DIN lištu
- možnosť nastavenia nuly a zosilnenia prevodníka

ISOL100 Galvanický oddeľovač s prepínateľným rozsahom

23. června 2012 v 10:15 | MaRweb.sk |  Produkty

ISOL100 Galvanický oddeľovač s prepínateľným rozsahom

ISOL100 Galvanický oddeľovač s prepínateľným rozsahom.
ISOL100 - Veľmi rýchly modul galvanického oddelenia unipolárnych a bipolárnych signálov s prepínateľným rozsahom.ISOL 100 slúži ku galvanickému oddelenie s možnosťou vzájomného prevodu štandardných unipolárnych i bipolárnych prúdových alebo napäťových signálov 4. .20 mA, 0 ... ± 20mA a 0 ... ± 10V. Na výstupe z prevodníka je aktívny signál galvanicky oddelený od vstupu aj od pomocného napájacieho zdroja.

ISOL 100 Galvanický oddeľovač:
- Oddelenie a vzájomný prevod signálov 4. .20 mA, 0 ... ± 20mA a 0 ... ± 10V
- Nastavenie rozsahu posuvným DIP prepínačom na doske spoje
- Oddelenie 4000Vef vstup - výstup - napájanie
- Pomocné napájanie v širokom rozsahu 19 až 300VDC a 90 až 250 VAC
- Prevedenie na lištu DIN 35
- Presnosť prevodu <0,1%
- Časová konštanta <0,1 ms bez dopravného oneskorenia
- Šírka pásma 0. .5 kHz pre -0,5 dB

GO Galvanický oddeľovač

22. června 2012 v 9:31 | MaRweb.sk |  Produkty

GO Galvanický oddeľovač

GO Galvanický oddeľovač
Galvanický oddelovač GO.xx typy: GO.Uxx galvanický oddeľovač DC napätia a prúdu
GO.PTxx galvanický oddeľovač Pt100 teplomery
GO.Rxx galvanický oddeľovač odporu
GO.Mxx galvanický oddeľovač AC napätia a prúdu
Analógový prevodník GO umožňuje galvanicky oddelený prevod definovaného vstupného napäťového alebo prúdového signálu na normalizovaný napäťový alebo prúdový výstupný signál.
- galvanické oddelenie napäťových a prúdových signálov
- linearita < 0,2%

- galvanicky oddelené meranie teploty pomocou Pt100
- dvojvodičové alebo trojvodičové pripojenie snímača
- linearita < 0,2%

- galvanicky oddelené meranie odporu
- dvojvodičové alebo trojvodičové pripojenie snímača
- linearita < 0,2%

- galvanicky oddelené meranie striedavých napätí a prúdov
- linearita < 0,5%

- eliminácia zemných slučiek
- ochrana zariadení pred poškodením
- napájacie napätie 24V DC

GXN300 Galvanický oddeľovač s prepínateľným rozsahom

17. června 2012 v 10:44 | MaRweb.sk |  Produkty

GXN300 Galvanický oddeľovač s prepínateľným rozsahom

GXN300 Galvanický oddeľovač s prepínateľným rozsahom
Modul slúži ku galvanickému oddelenie s možnosťou vzájomného prevodu štandardných prúdových alebo napäťových signálov 0-20mA, 4-20mA a 0-10V. Z prevodníka je vyvedený na vstupnej strane nestabilizovaný zdroj napätia 18V/20mA. Typické je použitie modulu ako galvanicky oddeleného zdroja pre napájanie dvouvodičového prevodníka napájaného po signále 4-20mA. Na výstupe z prevodníka je aktívny signál galvanicky oddelený od vstupu aj od pomocného napájacieho zdroja.
GXN300 vstup výstup
1. 0/4-20mA 0/4-20mA
2. 0-20mA 4-20mA
3. 0-10V 4-20mA
4. 4-20mA 4-20mA
5. 0-20mA 0-20mA
6. 0-10V 0-20mA
7. 4-20mA 0-10V
8. 0-20mA 0-10V
9. 0-10V 0-10V

GX440 Galvanický oddeľovač nahrádza typy GO224, GO234, GO334

16. června 2012 v 9:39 | MaRweb.sk |  Produkty

GX440 Galvanický oddeľovač nahrádza typy GO224, GO234, GO334

Galvanický oddeľovač GX440 nahrádza typy GO224, GO234, GO324 a GO334.Modul slúži ku galvanické oddelenie s možnosťou vzájomného prevodu štandardných prúdových alebo napäťových signálov 0-20mA, 4-20mA a 0-10V. Modul neobsahuje žiadny zdroj. Vstupné i výstupné obvody prevodníka sú teda napájané zo signálov privedených na vstupné a výstupné svorky.Prúdový vstup aj výstup prevodníka je pripojený dvojvodičové. Vstupný obvod je napájaný z meranej prúdovej slučky, ktorú zaťažuje napäťovým úbytkom max 2,5 V. Výstupný prúdový obvod sa chová ako premenný odpor. Odoberá z pripojeného externého zdroja prúd úmerný vstupnému signálu.Napäťový vstup aj výstup je nutné pripojiť trojvodičové. Záporný pól externého zroje a signálu je spoločný na svorke GND.

GXN24 , GXN230 Galvanický oddeľovač s pomocným napájaním GON224

14. června 2012 v 14:10 | MaRweb.sk |  Produkty

GXN24 , GXN230 Galvanický oddeľovač s pomocným napájaním GON224

Modul Galvanického oddelenia s pomocným napájaním typ GXN24 (24V DC) typ GXN230 (230V AC) - nahrádza typ GON224.
Modul slúži ku galvanické oddelenie s možnosťou vzájomného prevodu štandardných prúdových alebo napäťových signálov 0-20mA, 4-20mA a 0-10V. Je schopný spracovať aj ďalšie jednosmerné signály v rozsahu napätia 1mV až 30V av rozsahu prúdov 10uA až 50mA. Z prevodníku je vyvedený na vstupnej strane nestabilizovaný zdroj napätia 18V/20mA. Typické je použitie modulu ako galvanicky oddeleného zdroja pre napájanie dvouvodičového prevodníka napájaného po signálu 4-20mA. Na výstupe z prevodníka je aktívny signál galvanicky oddelený od vstupu aj od pomocného napájacieho zdroja.

Meranie hladiny a tlaku kvapalín na ČOV

10. června 2012 v 12:47 | MaRweb.sk |  Produkty

Meranie výšky hladiny a tlaku kvapalin na ČOV

Merania výšky hladiny tuhých a kvapalných látok a tlakov v čističkách odpadových vôd (ČOV)
V dávnej minulosti bolo samočistenie potokov a riek dostatočne účinné, avšak dnes už to nie je možné. Stavba čističiek odpadových vôd ( ČOV ) je preto nevyhnutná pre ochranu našich potokov a riek. Principiálne možno ČOV pokladať za "továrne" vyrábajúce čistú vodu. V tomto procese podobnom výrobe sa využívajú mechanické, biologické a chemické procedúry.
Na dosiahnutie optimálnych funkcií meraných parametrov, ako sú tlak, prietok, výška, teplota, atď., sú požadované spoľahlivé meracie a riadiace technológie.
Nemecká spoločnosť VEGA Grieshaber KG ((MaRweb.sk) je svetovo vedúca spoločnosť v meracej technike výšky hladiny, tlakov a monitorovania limitných hladín. Tento príspevok ukazuje na príklade modelu ČOV, kde možno použiť meracie a kontrolné prístroje firmy VEGA pri optimalizácii procesov.
Kanalizačná sieť a dažďová zadržiavacia nádrž
Odpadová voda priteká počas dažďa cez kanalizáciu do čističky. Kanalizáciu je možno s jej kapacitou odpadovej vody pokladať za retenčný bazén. V prípade silných dažďov sa prebytočná voda zachytáva v zadržiavacom bazéne dovtedy, až kým je čistička schopná opäť preberať vodu.
Sledovanie výšky hladiny v zadržiavacom bazéne pre optimálne využitie ČOV a ovplyvnenie procesu odvodnenia kanalizačnej siete je realizované pomocou snímača hydrostatického tlaku VEGAWELL 52 v spojení s vyhodnocovacím prístro-jom, napr. VEGAMET 624. Ponorný snímač sa vyznačuje vysokou presnosťou a prevádzkovou spoľahlivosťou.
MECHANICKÉ ČISTENIE
Čerpacia stanica pri systéme hrádze
Prietočné množstvo vstupujúce do ČOV je dôležitým kritériom pre efektívne riadenie zložitého systému. Množstvo vzduchu dodávaného do aeračného bazénu závisí od množstva pritekajúcej odpadovej vody. Takto sa riadi aktivita baktérií, ktoré vylučujú znečisťujúce zložky. V prívodnom kanáli do čerpacej stanice sa monitoruje výška hladiny a teda aj pritekajúce množstvo odpadovej vody bezdotykovým radarovým snímačov VEGAPULS 61 alebo ultrazvukovým snímačom VEGASON 61.
Vo vstupnej šachte do čističky je umiestnené prečerpávacie zariadenie so špirálovým čerpadlami, ktoré prepravujú odpadovú vodu do systému. Pre optimalizáciu riadenia čerpadiel sa využíva ultrazvukový snímač VEGASON 62. V prvom úpravnom kroku čističky preteká odpadová voda cez hrablice. Hrubé nečistoty sa zachytia na hrubej a jemnej hrablici tak, aby nemohli spôsobovať problémy pri ďalšom čistení odpadovej vody. Zachytené nečistoty sú zbierané, sušené a oddelene uskladnené. Pre zamedzenie zanášania hrablíc sa využíva meranie výšky hladiny. Výhodným riešením sú hydrostatické snímače VEGAWELL 72 alebo dvojica ultrazvukových snímačov VEGASON 62, pretože meranie sa realizuje bezdotykovo a je vylúčené ich zanášanie. Signál zo snímačov sa vyhodnocuje v jednotke VEGAMET 625. Ak znečistenie pred hrablicami narastá, automatika spustí čistenie. Na ochranu čerpadiel pred chodom naprázdno je vhodný vibračný spínač VEGASWING 63.
Odkaľovacia komora
Odpadová voda potom priteká do odkaľovacej komory. Vzhľadom na zníženie rýchlosti prietoku odpadovej vody sa piesok oddeľuje, aby sa vylúčilo opotrebovanie a upchávanie čerpadiel. Vstrekovanie vzduchu napomáha procesu usadzovania. Tlak vzduchu v dávkovacom potrubí možno sledovať pomocou snímača tlaku VEGABAR 52 v spojení so zobrazovacím prístrojom VEGAMET 381. V prevzdušňovanej odkaľovacej komore sa využíva stlačený vzduch na vytlačenie tukov a iných plávajúcich častíc, ktoré sú potom odstránené pomocou odstraňovača tukov. Tlak tukového čerpadla je sledovaný pomocou snímača tlaku série VEGABAR 50.
Prvotné čistenie
Prietočné množstvo z odkaľovacej komory do sedimetačného bazéna je sledované pomocou Venturiho žľabu a snímača VEGAPULS 61 alebo VEGASON 61. V sedimetačných bazénoch sa usadzujú nerozpustné ťažké častice. Na dne bazéna sú posuvné hrable na transport usadenín do odplavovacieho tunela, kde je kal prečerpávaný do fermentačných veží na ďalšie spracovanie. Vibračný spínač VEGASWING 61 sa využíva na ochranu proti chodu čerpadiel naprázdno. Na monitorovanie tlaku čerpadiel kalu sa využíva snímač VEGABAR 54.. Toto zahŕňa mechanickú časť čistenia odpadovej vody. Odpadová voda obsahuje približne 2/3 objemu znečistenia v nerozpustnej forme.
BIOLOGICKÉ ČISTENIE
Aktivačné kalové bazény
Mechanicky predčistená odpadová voda preteká cez prečerpávacie zariadenie do aktivačných kalových bazénov, s dobou prietoku asi 10 hodín. V týchto bazénoch mikroorganizmy, ako sú baktérie, ktoré sú obsiahnuté v aktivovanom kale, rozkladajú rozpustné a jemné organické zložky v odpadovej vode. Väčšina baktérií potrebuje pre túto činnosť kyslík. Približne 60 000 m3 vzduchu /h je pretláčaných do bazénov pomocou rozvodu stlačeného vzduchu. Meranie prietoku vzduchu a riadenie všetkých klapiek a ventilov v aktivovaných kalových bazénoch je realizované pomocou prevodníkov tlaku série VEGABAR 50. Prietok v potrubí na rozvod vzduchu je meraný pomocou snímačov diferenčného tlaku VEGADIF 65.
Dočisťovacie bazény a spätné prečerpávanie kalu
V záverečných dočisťovacích zásobníkoch sa baktérie oddeľujú ako aktivované kalové hrudky z vyčistenej odpadovej vody. Dočisťovacie bazény pracujú fyzikálne podobne ako prvotné sedimentačné bazény, tj. slúžia na usadzovanie aktivovaného kalu. Časť tohoto kalu možno viesť do predchádzajúceho aktivačného kalového stupňa ( návrat kalu ) pre obohatenie baktérií. Kal, ktorý nie je prečerpávaný do aktivovaných kalových bazénov, je vedený do systému spracovania kalu a biologický čistá voda odteká. Vracajúci sa kal sa prečerpáva späť do biologického bazénu. Tento kal je meraný pomocou snímača hydrostatického tlaku VEGABAR 64 a na ochranu čerpadlo voči chodu naprázdno vibračný snímač VEGASWING 61.
Odvodnenie a sušenie kalu
Kal, ktorý sa odoberá z odpadovej vody obsahuje 96 až 99 % vody. Skôr, ako je kal vedený z bazénov prvotnej a záverečnej sedimentácie do fermentačných tankov sa požaduje odvodnenie kalu. Kal je odvodňovaný pre zníženie objemu vo fermentačných tankoch a pomocou ohrevu sa kal vysušuje. Výška jeho hrúbky je meraná ultrazvukovým snímačom VEGASON 61.
Kal sa prepravuje do fermentačnej veže cez zadržiavací kalový bazén a výška je tu monitorovaná ultrazvukovým snímačom VEGASON 62.
V zásobníku, kde je vysušený kal uskladnený pre ďalšie použitie, sa výška meria napríklad pomocou radarového snímača VEGAPULS 67 alebo s ultrazvukových snímačom VEGASON 61.
Fermentačné veže a zásobníky plynu
Odvodnený kal sa prečerpáva do fermentačných veží a zostáva tu 18 až 22 dní pri teplote asi 37-39 °C. Na meranie výšky hladiny vo vežiach sa môže používať snímač VEGAPULS 66 a ako ochrana zásobníka proti preplneniu sa využíva kapacitný spínač VEGACAP 64.
Tu je kal rozkladaný anaerobnými baktériami. Počas fermentačného procesu bez prístupu vzduchu sa vytvára metán, ktorý sa potom môže využívať ako zdroj energie v čistiarni. Množstvo produkovaného plynu sa musí kontinuálne monitorovať pomocou snímača tlaku série VEGABAR 50. Radarový snímač VEGAPULS 66 meria výšku kalu presne aj pri veľkej tvorbe peny a chráni, aby nemohla dosiahnuť až odberové plynové potrubie. Vyhnitý kal je takmer bez zápachu, ale stále s vysokým obsahom vody. Pre lepšie odvodnenie použitého kalu sa používa vápno a roztok chloridu železitého a staticky sa odvodňuje jeden deň v reakčnom odvodňovači.
Vysokotlakové čerpadlá prečerpávajú upravený kal do tlakového komorového filtra. Vďaka odvodneniu vyhnitý kal znižuje svoj objem asi na 40 % svojho objemu, čo v porovnaní s vyhnitým kalom odpovedá zníženiu objemu o 90 %. Zmútená a vyfiltrovaná voda sa najprv zbiera v zásobníku, kde je meraná pomocou snímača tlaku VEGABAR 55
Počas filtrácie odpadovej vody, odpadová voda preteká cez filtračný rošt s rozličnou hmotnosťou zrna. Z kanála "surovej" vody je filtrovaná voda distribuovaná na viacvrstvové filtre. Každá filtračná komora je opatrená v spodnej časti nádrže dnom s dýzami, na ktorom sa ukladajú rôzne filtračné média/rôznej zrnitosti v rovnomerných vrstvách. Počas filtrácie sa pevné častice a zhluky usadzujú na hromady. Zbieranie odpadov na rošte spôsobuje zvýšenie záťaže filtra, čo vedie k zvýšeniu odporu filtra - zníženiu priepustnosti. Ak sa dosiahne maximálny prípustný odpor filtra, filter sa vyberie z filtračného procesu a umyje sa. Zostávajúce filtračné komory vo filtračnom procese automaticky preberú objem vody, takže filtrácia pokračuje na 100 % objemu prichádzajúcej vody. Premyté filtre dosiahnu opäť nízky počiatočný hydraulický odpor. Zašpinená voda, ktorá sa kumuluje v medzipriehradnej zóne, sa prečerpáva späť do prvotného sedimentačného bazéna.
Meranie tlaku kalového plynu
V závislosti od rozvodu plynu je tlak v rozmedzí 26 až 60 mbar/hPa. Vzhľadom na veľmi nízky tlak musia byť snímače tlaku veľmi spoľahlivé a presné, napr. VEGABAR 52. Snímače v okruhu merania plynu musia vyhovovať požiadavkám na výbušné prostredie.
Na meranie prietoku a množstva vyrobeného plynu vo fermentačných zásobníkoch je možné využiť aj princíp merania diferenčného tlaku na clone. Pretože diferenčný tlak je veľmi malý, musia byť použité snímače s mimoriadnou presnosťou VEGADIF 65, ktoré zaisťujú požadovanú presnosť.
Dopyty o ceny nájdete tu : http://marweb.sk/
GXN24 a GXN230 Galvanické oddeľovače (typ GON224)

9. června 2012 v 12:02 | MaRweb.sk |  Produkty

GXN24 a GXN230 Galvanické oddeľovače (typ GON224)

GXN24 a GXN230 Moduly galvanického oddelenia s pomocným napájaním
typ GXN24 (24V DC)
typ GXN230 (230V AC) - nahrádza typ GON224
Modul slúži ku galvanickému oddelenie s možnosťou vzájomného prevodu štandardných prúdových alebo napäťových signálov 0-20mA, 4-20mA a 0-10V. Je schopný spracovať aj ďalšie jednosmerné signály v rozsahu napätia 1mV až 30V av rozsahu prúdov 10uA až 50mA. Z prevodníka je vyvedený na vstupnej strane nestabilizovaný zdroj napätia 18V/20mA. Typické je použitie modulu ako galvanicky oddeleného zdroja pre napájanie dvouvodičového prevodníka napájaného po signále 4-20mA. Na výstupe z prevodníka je aktívny signál galvanicky oddelený od vstupu aj od pomocného napájacieho zdroja.
- oddelenie a vzájomný prevod signálov 0 - 20mA, 4 - 20mA a 0 - 10V
- zdroj 18V DC pre napájanie dvouvodičového prevodníka na vstupe
- oddelenie 4000Vef vstup - výstup - napájanie
- pomocné napájanie 24V DC alebo 230V AC
- prevedenie na lištu DIN 35
- presnosť prevodu <0,1% (od 1.2008)
- časová konštanta <1ms (od 11.2006)

PREASY 4501 programovací displej pre prevodníky

5. června 2012 v 17:37 | MaRweb.sk |  Produkty

PREASY 4501 programovací displej pre prevodníky

PREASY4501 programovací displej pre prevodníky.Komunikačné rozhranie pre zmeny parametrov prevodníkov 4114 , 4116 a 4131. Môže byť presunutý z jedného prevodníka na iný a môže uložiť konfiguráciu prvého prevodníka do ďalších prevodníkov. Stabilný displej pre zobrazovanie priebežných dát a stavu.


PREASY 4501 Technické parametre:
V pripojenom stave 4501 zobrazuje: * Spracované dáta a stav modulu
Posúvajúce text v 7 dostupných jazykoch sprevádza užívateľa cez všetky konfiguračné kroky
Čelný displej PReasy 4501: * Je ľahko prenosný medzi modulmi rovnakého typu
* Vrátane uloženého nastavenia
Komunikačné rozhranie s čelnými tlačidlami:
* Pre úpravu prevádzkových parametrov v sérii PReasy 4000 a PReasy 9000

PREASY 4131 Univerzálny programovateľný prevodník

3. června 2012 v 9:07 | MaRweb.sk |  Produkty

PREASY 4131 Univerzálny programovateľný prevodník

PREASY 4131 prevodník môže byť nakonfigurovaný pre všetky typy štandardných priemyselných meracích signálov, ako je výskum a technologický rozvoj, TC, Ohm, potenciometer, mA a V. V závislosti na požadovanom výkone funkcie, môže zákazník vybrať medzi 4114 s analógovým výstupom, 4131 s 2 relé, alebo 4116 s analógovým výstupom a 2 relé. Všetky moduly sú vybavené univerzálne napájacie napätie 21,6 ... 253 VAC a 19,2 ... 300 VDC. PReasy 4100 rad je ľahko nakonfigurovať tak, ze elegantným dizajnom, odpojiteľný predný displeja 4501.

PREASY 4131 Technické parametre:
Výstup: 2 relé
Vstup: * pre Pt100, Ni100, lineárny odpor, potenciometer
* B, E, J, K, L, N, R, S, T, U, W3, W5, LR, mV, mA alebo V
Presnosť: 0,1%
Galvanické oddelenie: 2,3 kVST
Univerzálne napájacie napätie: * 21,6 až 253 VST/19, 2 až 300 VSS
Programovanie: pomocou odnímateľného displeja
Napájanie dvojvodičového prevodníka:> 16 V
Pre montáž: na lištu DIN

PREASY 4116 Univerzálny programovateľný prevodník

2. června 2012 v 10:23 | MaRweb.sk |  Produkty

PREASY 4116 Univerzálny programovateľný prevodník

Prevodníky PREASY 4100 série, skladajúci sa z prevodníkov 4114, 4116 a 4131, je nová rada univerzálnych modulov pre úpravu signálu. Z titulu odnímateľnou prednou programovací jednotku 4501, môžu nové moduly programovať ľahko a rýchlo, aby vyhovovali konkrétnu aplikáciu.V závislosti na požadovanom výkone funkcie, môže zákazník vybrať medzi 4114 s analógovým výstupom, 4131 s 2 relé, alebo 4116 s analógovým výstupom a 2 relé. Všetky moduly sú vybavené univerzálne napájacie napätie 21,6 ... 253 VAC a 19,2 ... 300 VDC. PReasy 4100 rad je ľahko nakonfigurovať tak, ze elegantným dizajnom, odpojiteľný predný displeja 4501.

PREASY 4116 Technické parametre:
Výstup: prúdový, napäťový, 2 relé
Vstup: * pre Pt100, Ni100, lineárny odpor, potenciometer
* B, E, J, K, L, N, R, S, T, U, W3, W5, LR, mV, mA alebo V
Presnosť: 0,1%
Galvanické oddelenie: 2,3 kVST
Univerzálne napájacie napätie: * 21,6 až 253 VST/19, 2 až 300 VSS
Programovanie: pomocou odnímateľného displeja
Napájanie dvojvodičového prevodníka:> 16 V
Pre montáž: na lištu DIN

PREASY 4114 Univerzálny programovateľný prevodník

1. června 2012 v 16:26 | MaRweb.sk |  Produkty

PREASY 4114 Univerzálny programovateľný prevodník


Prevodníky PREASY 4100 série sa skladajú z prevodníkov 4114, 4116 a 4131, je nová rada univerzálnych modulov pre úpravu signálu. Z titulu odnímateľnou prednou programovacou jednotku 4501, môžu nové moduly programovať ľahko a rýchlo, aby vyhovovali konkrétnu aplikáciu. PReasy prevodník môže byť nakonfigurovaný pre všetky typy štandardných priemyselných meracích signálov, ako je výskum a technologický rozvoj, TC, Ohm, potenciometer, mA a V. V závislosti na požadovanom výkone funkcie, môže zákazník vybrať medzi 4114 s analógovým výstupom, 4131 s 2 relé, alebo 4116 s analógovým výstupom a 2 relé. Všetky moduly sú vybavené univerzálne napájacie napätie 21,6 ... 253 VAC a 19,2 ... 300 VDC. PReasy 4100 rad je ľahko nakonfigurovať tak, ze elegantným dizajnom, odpojiteľný predný displeja 4501.

PREASY 4114 Technické parametre:
Výstup: prúdový, napäťový
Vstup: * Pre Pt100, Ni100, lineárny odpor, potenciometer
* B, E, J, K, L, N, R, S, T, U, W3, W5, LR, mV, mA alebo V
Presnosť: 0,1%
Galvanické oddelenie: 2,3 kVST
Univerzálne napájacie napätie:
* 21,6 až 253 VST/19, 2 až 300 VSS
Programovanie: pomocou odnímateľného displeja
Napájanie dvojvodičového prevodníka:> 16 V
Pre montáž: na lištu DIN
Online Marketing
Add blog to our blog directory.