Červenec 2012

IPAQ-L Prevodník univerzálny digitálny pre Pt100 a termočlánky

29. července 2012 v 10:52 | MaRweb.sk |  Produkty

IPAQ-L Prevodník univerzálny digitálny pre Pt100 a termočlánky

Prevodník IPAQ- L a Prevodník IPAQ LX je univerzálny programovateľný 2-vodičový izolovaný prevodník pre odporové a termoelektrické snímače.Jednoducho a rýchlo nastavený pomocou SW IPRO, znižuje náklady na skladové zásoby (jeden univerzálny prevodník pre všetko).

Vstupný signál: Pt100, Pt1000 , termočlánok B, E, J, K, L, N, R, S, T, U
Výstup: 4 až 20 mA lineárna s teplotou
Rozsah merania: programovateľný pomocou SW IPRO
Presnosť: ± 0,2%
Napájanie: 7,5 až 36 VDC
Prevedenie: na lištu DIN
Pracovná teplota: -20 až 70 ° C

IPAQ-H Prevodník digitálný univerzálný izolovaný do hlavice

28. července 2012 v 12:12 | MaRweb.sk |  Produkty

IPAQ-H Prevodník digitálný univerzálný izolovaný do hlavice

IPAQ-H prevodník digitálný programovateľný izolovaný pre Pt100 odporové a termoelektrické snímače teploty do hlavice.

Vstupný signál : Pt100, Pt1000, termočlánok B, E, J, K, L, N, R, S, T, U
Výstup : 4 až 20 mA lineárna s teplotou
Rozsah merania : programovateľný pomocou SW IPRO
Presnosť : ± 0,2%
Napájanie : 6,5 až 36 VDC
Prevedenie : do hlavice teplomera
Pracovná teplota : -40 až 85 ° C

PMA300 programovateľné prevodníky teploty

27. července 2012 v 13:41 | MaRweb.sk |  Produkty

PMA300 programovateľné prevodníky teploty


PMA300 programovateľné prevodníky teploty
Prevodník PMA300 je určený pre montáž do hlavice teplomera rozmer "MAA". Jednoduché programovanie rozsahu adaptérom PK-USB bez potreby prídavného napájania (adaptér sa pripája do konektora USB). Konvertuje teploty z odporového teplomeru Pt100, Pt1000, Ni100 alebo Ni1000 na štandardný výstupný signál 4-20mA.Navržen do priemyselného prostredia spĺňajúce európske normy.


PP300 Prevodník teploty a odporu s prúdovým výstupom

26. července 2012 v 11:27 | MaRweb.sk |  Produkty

PP300 Prevodník teploty a odporu s prúdovým výstupom


PP300 PREVODNÍK TEPLOTY A ODPORU S PRÚDOVÝM VÝSTUPOM
- prevodník podľa prevedenia prevádza na 4. .20 mA:,
- napätie z ľubovoľného termočlánku s linearizácie a internej kompenzáciou studeného konca, signál z RTD (teplotný snímač), odporového vysielača
- potenciometer 0. .100 W, 0. .1 k W a 0. .10 k W
- napätie 0-10V DC
- termistory podľa dohody
- prevodník je určený do hlavice teplomera rozmer DIN "B" alebo do krabice Bopla.
- užívateľská konfigurácia prevodníka


PP200 Programovateľný prevodník teploty

25. července 2012 v 15:32 | MaRweb.sk |  Produkty

PP200 Programovateľný prevodník teploty


PP200 Programovateľný prevodník teploty


  • PP200 sa montuje do hlavice teplomera rozmer DIN "B"
  • jednoduché programovanie rozsahu adaptérom PK-USB bez potreby prídavného napájania (pripája sa do konektoru USB)
  • prevodník bez galvanického oddelenia prevádza teploty z odporového teplomeru RTD na unifikovaný výstupný signál 4-20mA
  • prevodník je možné naprogramovať pre typy čidiel: Pt100, Pt1000, Ni 100, nNi1000, KTY81 (-55 .. 110 ° C)


PP110, PO110, PQ100 prevodník Pt100, odporu a termonapätia

24. července 2012 v 12:14 | MaRweb.sk |  Produkty

PP110, PO110, PQ100 prevodník Pt100, odporu a termonapätia


PP100, PO100, PQ100 Dvouvodičový převodník Pt100, odporu a termonapětí
Modul slúži k prevodu signálu z odporového teplomeru ("PP"), odporového vysielača ("PO") alebo termočlánku ("PQ") na unifikovaný výstupný signál 4-20mA. Odporové snímače je možné pripojiť dvoch alebo trojvodičové. Je schopný spracovať všetky štandardné platinová alebo niklová snímača s linearizácie ich prevodné charakteristiky s teplotou.
Popis:
* určené pre montáž do unifikovanej hlavice teplomera "B"
* napájanie 12. .. 34V po výstupnom signálu 4-20mA, ľubovoľná polarita
* presnosť prevodu <0,3%
* nízka cena


PPL100, PPL110, PPL 112 Digitálny prevodník teploty

23. července 2012 v 16:06 | MaRweb.sk |  Produkty

PPL100, PPL110, PPL 112 Digitálny prevodník teploty


PPL100, PPL110, PPL 112 Digitálny prevodník teploty
* PPL100 sa montuje do hlavice teplomera rozmer DIN "B", PPL110 a PPL112 do rozvádzača na lištu DIN
* prevádza signál z čidla Pt100, Pt1000 (-55 až +640 ° C) alebo Ni1000 (-40 až +230 ° C) na číslo
* dvoch alebo trojvodičové pripojenie snímača, prevodník sám rozpoznáva typ snímača (Pt100 alebo Pt1000)
* po dohode je možné prevodník upraviť aj pre iné typy vstupných signálov
* komunikuje po linke RS485 s nadradenou stanicou s prenosovou rýchlosťou v rozmedzí 600 až 19200Bd
* vhodný pre použitie v priemyselnom prostredí


PP210, PP212 prevodník RTD, odporu a termonapätia

15. července 2012 v 11:09 | MaRweb.sk |  Produkty

PP210, PP212 prevodník RTD, odporu a termonapätia

PP210, PP212 Programovatelný převodník RTD, odporu a termonapětí
Modul slúži k lineárnemu prevodu signálu z odporového teplomeru, odporového vysielača alebo potenciometra zapojeného trojvodičové, termočlánku alebo termistora zapojeného dvojvodičovo na unifikovaný výstupný signál 4-20mA.Prevodník je schopný spracovať tiež všetky štandardné termočlánkové signály s kompenzáciou teploty studeného konca termočlánku v mieste prevodníka, alebo s externou kompenzáciou studeného konca prídavným snímačom Pt100 a tým ušetriť drahé termočlánkové vedení.Převodník nemá galvanické oddelenie vstupu a výstupu.U dvojitého prevodníku PP212 (dva nezávislé prevodníky) sú kanály medzi sebou oddelené pevnosťou> 1kV.
- Prevodník bez galvanického oddelenia prevádza signál z RTD, odporového vysielača alebo termočlánku na unifikovaný výstupný signál 4-20mA
- Jednoduché programovanie rozsahu adaptérom PK-USB bez potreby prídavného napájania (adaptér sa pripája do konektora USB).
- Napájanie 8. .30 V po výstupnom signálu 4-20mA.
- Prevedenie na lištu DIN 35.

PP110, PO110, PQ110, PP112, PO112 Dvojvodičové prevodník odporu a termonapätia

14. července 2012 v 10:49 | MaRweb.sk |  Produkty

PP110, PO110, PQ110, PP112, PO112 Dvojvodičové prevodník odporu a termonapätia

PP110, PO110, PQ110, PP112, PO112 Dvouvodičový převodník Pt100, odporu a termonapětí Modul slúži k prevodu signálu z odporového teplomeru ("PP"), odporového vysielača ("PO") alebo termočlánku ("PQ") na unifikovaný výstupný signál 4-20mA.Odporové
snímače je možné pripojiť dvoch alebo trojvodičové. Je schopný spracovať všetky štandardné platinová alebo niklová snímača s linearizácie ich prevodné charakteristiky s teplotou.
Popis:
* napájanie 12. .. 34V po výstupnom signálu 4-20mA, ľubovoľná polarita
* presnosť prevodu <0,3%
* prevedenie na lištu DIN (škatuľka TIP-TI21)
* nízka cena

PI121 a PI121P Prevodník prúdu

8. července 2012 v 11:32 | MaRweb.sk |  Produkty

PI121 a PI121P Prevodník prúdu

PI121 a PI121P Prevodník prúdu
Prevodníky prevádzajú strednú hodnotu meraného striedavého signálu na unifikovaný jednosmerný prúdový signál. Na vstupe prevodníka je prúdový merací transformátor. U prevodníka PI121 je závitový, u prevodníka PI121P je prievlekový. Oddeľuje galvanicky vstupné meraný obvod a napája výstupné prúdovú slučku. Výstupný signál je dvojcestný smeroval a filtrovania. Vstupní aj výstupní obvod je chránený proti preťaženiu. Výstup je ciachovaný v efektívnej hodnote pri uvažovaní činiteľa tvarového skreslenia 1,1107 (sinus). Prevodník je možné použiť v prípade menej skreslených priebehov vstupného signálu. Ak sú použité v regulácii frekvenčné meniče alebo iné nelineárne regulačné prvky, je vhodnejšie použiť typ prevodníka meracie skutočnú efektívnu hodnotu.
Cena je tu http://marweb.sk

AC24, ACN24 a ACN230 Prevodník skutočnej RMS hodnoty

7. července 2012 v 11:08 | MaRweb.sk |  Produkty

AC24, ACN24 a ACN230 Prevodník skutočnej RMS hodnoty

AC24, ACN24 a ACN230 Převodník skutečné RMS hodnoty střídavého proudu a napětí
AC24 - napájanie po výstupný slučke 4-20mA
ACN24 - pomocné napájanie 24V DC
ACN230 - pomocné napájanie 230V AC
Prevodník prevádza skutočnú RMS hodnotu meraného striedavého signálu na unifikovaný jednosmerný napäťový alebo prúdový signál. Na vstupe prevodníka prúdu je merací transformátor. Oddeľuje galvanicky vstupné meraný obvod a prevádza vstupný signál na napätie vhodné pre ďalšie spracovanie. Po dvojcestnom usmernenie, výpočtu RMS hodnoty a filtrovania signálu je na výstupe prevodníka vytvorený výstupný jednosmerný signál. Pre galvanické oddelenie napäťového vstupu je využité optočlena. Výpočet RMS hodnoty je vykonaný v monolitickom prevodníka fy Analog Devices. Vstupné aj výstupné obvod je chránený proti preťaženiu.
- Skutočná RMS hodnota
- Spracovanie signálu s činiteľom výkyvu 5
- Frekvenčný rozsah 40 až 1000Hz
- Oddelenie vstup - výstup - napájanie 4000Vef
- Merací rozsah 0-120% menovitej vstupné hodnoty
- Presnosť prevodu <0,5%
- Malé rozmery
- Montáž na lištu DIN 35
Cena je tu http://marweb.sk

PPN24, PPN230 Prevodník Pt100, odporu s pomocným napájaním

6. července 2012 v 10:45 | MaRweb.sk |  Produkty

PPN24, PPN230 Prevodník Pt100, odporu s pomocným napájaním

PPN24, PPN230 Prevodník Pt100, odporu s pomocným napájaním.
Modul slúži k prevodu signálu z odporového teplomeru, odporového na rad unifikovaných výstupných signálov (0. .. 10V, 0. .. 20mA, 4. .. 20mA). Odporová snímače je možné pripojiť dvoch alebo trojvodičové. Je schopný spracovať všetky štandardné platinová alebo niklová snímača s linearizácie ich prevodné charakteristiky s teplotou. Pripojenie odporového vysielača je riešené v dvoch variantoch, a to ako premenný odpor alebo ako potenciometer. Prevodník nemá galvanické oddelenie vstupu a výstupu.

PX24, PXN24, PXN230 (U, I) prevodník jednosmerného prúdu a napätia

5. července 2012 v 10:31 | MaRweb.sk |  Produkty

PX24, PXN24, PXN230 (U, I) prevodník jednosmerného prúdu a napätia

PX24, PXN24, PXN230 (U, I) prevodníky jednosmerného prúdu a napätia s galvanickým oddelením.Modul slúži na meranie jednosmerných prúdových alebo napäťových signálov.Vstupnésignál prevádza na galvanicky oddelený unifikovaný výstupný signál 0-20mA, 4-20mA a 0-10V. Je schopný spracovať jednosmerné signály v rozsahu napätie 10mV až 500V a v rozsahu prúdov 100U až 500mA. Typické je použitie modulu pre meranie signálov z bočníka a z deličov vysokého napätia. Na výstupe z prevodníku je aktívny signál galvanicky oddelený od vstupu aj od pomocného napájacieho zdroja. Prevodník je vhodný pre prostredie s väčším elektromagnetickým rušením.
Prevodníky jednosmerné, PPN24, PPN230, PX24, PXN24, PXN230, PP210/212, PX310, PPL110, PPL112
Prevodníky striedavé PI121, PI121P, ACN / S, ACN, P1S, P2S, P3S, Q2S, Q3S

PX24, PXN24, PXN230 (RTD,Tc) Prevodník odporu a termonapätia

1. července 2012 v 9:57 | MaRweb.sk |  Produkty

PX24, PXN24, PXN230 (RTD,Tc) Prevodník odporu a termonapätia

PX24, PXN24, PXN230(RTD,Tc) Prevodník Pt100, odporu a termonapätia s galvanickým oddelením modul slúži k prevodu signálu z odporového teplomeru, odporového vysielača alebo termočlánku na rad unifikovaných výstupných signálov (0. .10 V, 0. .20 mA, 4. .20 mA). Odporová snímače je možné pripojiť dvoj alebo trojvodičovo. Je schopný spracovať všetky štandardné platinové alebo niklové snímačé s linearizáciou ich prevodné charakteristiky s teplotou. Pripojenie odporového vysielača je riešené v dvoch variantoch, a to ako premenný odpor alebo ako potenciometer. Prevodník je schopný spracovať tiež všetky štandardné termočlánkové signály. Vykonáva kompenzáciu teploty studeného konca termočlánku v mieste svoriek prevodníka. Nelinearizuje priebeh výstupného napätia termočlánku s teplotou. Prevodník má galvanické oddelenie vstupu a výstupu a je vhodný pre prostredie s väčším elektromagnetickým rušením
Prevodníky jednosmerné, PPN24, PPN230, PX24, PXN24, PXN230, PP210/212, PX310, PPL110, PPL112
Prevodníky striedavé PI121, PI121P, ACN / S, ACN, P1S, P2S, P3S, Q2S, Q3S

Online Marketing
Add blog to our blog directory.