Srpen 2012

Prehľad produktov SIEMENS na meranie tlaku prietoku a hladiny

31. srpna 2012 v 10:29 | MaRweb.sk |  Produkty

Prehľad produktov SIEMENS na meranie tlaku prietoku a hladiny

Tlakomery SITRANS P

SITRANS P je kompletný rad meracích prístrojov relatívneho, rozdielovéhoa absolútneho tlaku. Okrem veľkej presnosti merania a robustnosti, prístroje sa vyznačujú presvedčivým komfortom obsluhy, funkciami modulárneho systému, ako aj perfektným konceptom bezpečnosti. Inými slovami: je to osvedčený program pre všetky aplikácie.
Prehľad radu SITRANS P:
 • SITRANS P MPS
Na komfortné meranie výšky hladiny meraním hydrostatického tlaku.
Merací člen SITRANS P MPS meria výšku hladiny meraním hydrostatického tlaku. Do meraného média sa ponára zavesený na kábli. Puzdro z ušľachtilej ocele umožňuje jeho použitie pre pitnú vodu, ale aj pre agresívne kvapaliny.
 • SITRANS P Z
Jednorozsahový merací člen relatívneho a absolútneho tlaku.
Typový rad Z používa dva rôzne druhy snímačov tlaku: snímač z ušľachtilej ocele a snímač s keramickou membránou. Jeden variant typového radu Z s mosadzným puzdrom je koncipovaný pre požiadavky použitia v kompresoroch a čerpadlách.

 • SITRANS P ZD
Merací člen s displejom a puzdrom z ušľachtilej ocele.
Digitálny merací člen tlaku typu SITRANSP ZD má displej a možnosť zmeny meracieho rozpätia v rozsahu 10:1. Puzdro aj procesné prípoje sú z ušľachtilej ocele. Displej možno dodať s umiestnením voliteľne radiálne alebo axiálne k procesnému prípoju.
 • SITRANS P Compact
Pre špeciálne požiadavky potravinárskeho a farmaceutického priemyslu ako aj biotechnológií.
SITRANS P Compact je analógový merací člen, vyvinutý pre špeciálne požiadavky potravinárskeho a farmaceutického priemyslu ako aj biotechnológií. Konštrukcia zodpovedá hygienickým požiadavkám EHEDG, FDA a GMP. Zvýšené hygienické požiadavky spĺňa typový rad Compact množstvom procesných prípojov z aseptickej ušľachtilej ocele a tiež puzdrom z ušľachtilej ocele. Procesy čistenia a sterilizácie (CIP, SIP) nie sú pre prístroje typového radu Compact žiadnym problémom.
 • SITRANS P300
Referencia v puzdre z ušľachtilej ocele.
SITRANS P300 sa vyznačuje presnosťou merania, robustnosťou a predovšetkým prednosťami z hľadiska konceptu obsluhy.
S maximálnou chybou merania 0,075 %, hygienickým puzdrom z ušľachtilej ocele, s laserom vyhotoveným typovým štítkom a s osvedčeným konceptom obsluhy je SITRANS P DS III prirodzenou súčasťou radu SITRANS P.
Čistenie (CIP) a sterilizácia (SIP) zariadenia pri definovanom rozsahu teploty 150 °C počas prevádzky meracieho člena nespôsobuje drift. Pri vyhodnocovaní vašich procesov čistenia vám pomáhajú indikátory extrémnych hodnôt, ktoré zaznamenávajú namerané minimálne a maximálne hodnoty.
Namerané hodnoty procesných veličín môžete odčítať cez komunikačné rozhrania HART, PROFIBUS PA alebo FOUNDATION Fieldbus. SITRANS P300 je k dispozícii v kombinácii so snímačom absolútneho alebo relatívneho tlaku. Spektrum procesných prípojov je od prípojov pre potravinársky a farmaceutický priemysel cez papierenský priemysel až po klasické závitové a prírubové varianty.

 • SITRANS P DS III
Digitálny merací člen s integrovanými diagnostickými funkciami, komunikačným rozhraním HART, PROFIBUS PA alebo FOUNDATION Fieldbus a s veľkým komfortom obsluhy.
SITRANS P DS III bez problémov zvláda extrémne chemické a mechanické zaťaženie, ako aj elektromagnetické rušenie, a to v rozsahoch od 1 mbar do 400 bar.
Ponúka prídavné bezpečnostné funkcie ako kontrola zariadenia, autokontrola, diagnostika chýb a hlásenie nasledujúceho termínu kalibrácie. Pre bezporuchovú prevádzku je vynikajúca funkcia autotestovania. Blok snímača možno veľmi rýchlo vymeniť. To pre vás znamená rýchlu, jednoduchú a úspornú miestnu opravu. Popri komfortnej miestnej obsluhe možno meracie členy SITRANS P v plnom rozsahu obsluhovať digitálne diaľkovo cez komunikačné rozhrania PROFIBUS PA, FOUNDATION Fieldbus alebo HART.
SITRANS P DS III je dimenzovaný pre menovité tlaky do PN 420. Časti v kontakte s meranou látkou možno dodať z materiálov ako ušľachtilá oceľ, tantal, Hastelloy®, Monel® alebo pozlátené.
Vysokú úroveň bezpečnosti dokumentujú celosvetovo akceptované certifikáty, medzi nimi: ATEX, SIL, CENELEC, FM, CSA a NAMUR.
Pri nastavovaní nulového bodu, meracieho rozpätia, tlmenia atď. ponechajte skrutkovač a iné nástroje v zásuvke. Nastavenia tromi tlačidlami a veľký, voľne konfigurovateľný displej umožňujú minimálne rovnako presné nastavenie.
Pri prístrojoch radu SITRANS P je už dlho štandardom, že v každej aplikácii sú viaceré možnosti obsluhy. Možné je všetko: ručne, cez rozhranie HART alebo pomocou nástroja SIMATIC PDM.
 • Procesné oddeľovače
Možnosti merania prístrojov radu SITRANS P rozširuje množstvo procesných oddeľovačov. Tieto sa používajú pri meraní horúcich, agresívnych, veľmi viskóznych alebo kryštalizujúcich látok. Existujú nasledujúce vyhotovenia procesných oddeľovačov:
 • príruba podľa EN, ASME atď. spoje nás meracím členom pevne alebo ohybnou kapilárnou rúrkou
 • rôzne oddeľovacie kvapaliny pre teplotu procesného média do 400 °C
 • najrozmanitejšie materiály membrán
 • vyhotovenia pre špeciálne aplikačné oblasti - napr. pre potravinársky priemysel.


Teplomery SITRANS T

Prístroje radu SITRANS T sú profesionáli ohľadom merania teploty aj pri extrémnych podmienkach. Horúčavy, mráz či použitie v prostredí s nebezpečenstvom výbuchu - komunikatívny SITRANS T zodpovedá všetkým požiadavkám v najrozmanitejších odvetviach.
Meracie prevodníky pre montáž do hlavice, na nosnú lištu alebo v prevádzke - toto všetko vám ponúkame ako kompletné meracie miesto alebo jednotlivo. Cenovo výhodné meracie prevodníky SITRANST merajú presne v každej aplikáciia možno ich rýchlo a jednoducho pripojiť na termočlánky alebo na odporové snímače teploty. Inteligentný softvérový nástroj SIMATIC PDM umožňuje pohodlnú parametrizáciu a predovšetkým bez chýb pri zadávaní. Na výber sú nasledujúce prístroje:
Meracie prevodníky pre montáž do pripojovacej hlavice
 • SITRANS TH100
Merací prevodník pre snímač Pt100. Cenovo výhodný a kompaktný, možnosť konfigurovania cez PC (SIPROM T).
 • SITRANS TH200
Univerzálny merací prevodník, možnosťprogramovania cez PC (SIPROM T). Nákladovo úsporné prevádzkové funkcie.
 • SITRANS TH300
Univerzálny merací prevodník s komunikačným rozhraním HART, možnosť konfigurovania pomocou nástroja SIMATIC PDM alebo cez rozhranie HART. Nákladovo úsporné prevádzkové funkcie. Diaľková alebo miestna diagnostika a simulácia.
 • SITRANS TH400
Merací prevodník s komunikačným rozhraním pre prevádzkový zbernicový systém PROFIBUS PA alebo FOUNDATION Fieldbus.
Možnosť konfigurovania pomocou nástroja SIMATIC PDM (PA) alebo AMS (FF). Početné diagnostické a simulačné funkcie, prenos dôležitých údajov o prístroji a procese cez kábel zbernice.

 • SITRANS TR200
Univerzálny merací prevodník, možnosť programovania cez PC (SIPROM T). Nákladovo úsporné prevádzkové funkciea diagnostické LED diódy.
 • SITRANS TR300
Univerzálny merací prevodník s komunikačným rozhraním HART, možnosť konfigurovania pomocou nástroja SIMATIC PDM alebo cez rozhranie HART. Nákladovo úsporné prevádzkové funkciea diagnostické LED diódy. Diaľková alebo miestna diagnostika a simulácia.
 • SITRANS TW
Merací prevodník pre montáž na nosnú lištu, komunikačné rozhranie HART, početné diagnostické a simulačné funkcie, prídavné relé vysielača hraničnej hodnoty.
 • SITRANS TF
Merací prevodník na montáž v prevádzke pri nadmernom generovaní tepla alebo pri vibráciách v mieste merania, ochrana krytím podľa IP68, možnosť programovania, komunikačné rozhranie HART, prídavne voliteľný programovateľný digitálny displej. Možnosť použitia aj bez meracieho prevodníka na diaľkovú indikáciu akéhokoľvek signálu v rozsahu 4 - 20 mA js.
 • SITRANS TF2
Teplomer s digitálnym displejom
Kombinácia z odporového snímača teploty Pt100, meracieho prevodníka s rozsahom 4 - 20 mA a digitálneho displeja. Puzdro z ušľachtilej ocele s ochranou krytím podľa IP65, jednoduchá parametrizácia pomocou troch tlačidiel - bez potreby ďalšieho softvéru.
Všetky meracie prevodníky sú k dispozícii aj v iskrovobezpečný vyhotovení - SITRANSTF má certifikát pre vyhotovenie Ex d.
Výber správneho snímača teploty.
Pre použitie v oblasti spojitých výrobných procesov sú k dispozícii odporové snímače teploty a termočlánky v najrozmanitejších vyhotoveniach. Materiály, procesné prípoje, konštrukčné vyhotovenia a príslušenstvo sú vhodné pre mnohé aplikácie v tejto oblasti. Okrem toho vám radi poradíme pri výbere vhodných materiálov na ochranné puzdro alebo predlžovacie hrdlo alebo ohľadne spôsobu upevnenia.
 • Pre potrubia a nádrže.
Odporové snímače teploty so závitovým, navarovacím alebo prírubovým prípojom. S rôznymi typmi ochranných puzdier, pre maximálne zaťaženie aj vo vyhotovení z plného materiálu.
 • Pre spaľovacie zariadenia a pece.
Priame termočlánky a odporové snímače teploty spalín.
 • Pre aplikácie s náročnými hygienickými požiadavkami podľa odporúčaní EHEDG.
  - odporové snímače teploty pre zabudovanie do potrubí s hygienickými procesnými prípojmi
  - odporové snímače teploty pre zverné upevnenie možno doplniť bez prerušenia prevádzky; žiadny priestor bez prúdenia média
 • Pre priestory s veľkou vlhkosťou vzduchu.
Snímače teploty miestnosti vo vyhotovení s Pt100.
 • Pre obmedzený montážny priestor.
Plášťové snímače s pevným prívodom, konektorom alebo pripojovacou hlavicou.
 • Príslušenstvo.
Meracie vložky a pripojovacie hlavice podľavašej stratégie skladovania náhradných dielov
Nenašli ste čo potrebujete ?
V oblasti merania teploty v priemysle existujú aplikácie, ktoré vyžadujú prispôsobenie štandardných prístrojov. Radi vám pomôžeme aj pri hľadaní individuálnych riešení.Prietokomery SITRANS F

Voľba správneho prietokomera pre správnu aplikáciu môže zásadne zvýšiť vašu produktivitu. Siemens ponúka pre všetky odvetvia rozsiahly výber indukčných, Coriolisových, ultrazvukových a vírových prietokomerov, ako aj prietokomerov s rotujúcim piestom, resp. s rozdielovým tlakom, ktoré sú vhodné na meranie množstva rôznych médií.
Prietokomery SITRANS F M merajú objemový prietok elektricky vodivých kvapalín, vody, chemikálií, potravína nápojov, usadenín, kaší, cestovín, celulózy a banských kalov s magnetickými časticami. Indukčné prietokomery radu SITRANS F M sú k dispozícii v trochvariantoch:
Štandardný prietokomer so spínaným jednosmerným magnetickým poľom, SITRANS F M MAGFLO v dimenziách od DN 2do DN 2000.
 • Kompletný program meracích prevodníkov MAG 5000/MAG 6000/MAG6000 I Ex Compact alebo s oddelenou montážou.
 • Veľa vstupov / výstupov, ako aj zbernicových komunikačných modulov PROFIBUS PA/DP, HART a Modbus® RTU.
 • Merací člen MAG 1100/1100 HT na všeobecné použitie v priemysle.
 • Merací člen MAG 1100 pre potravinársky a farmaceutický priemysel.
 • Merací člen MAG 3100/MAG 3100 pre drsné podmienky v chemickom priemysle.
 • Merací člen MAG 5100 W pre aplikácie s vodou a odpadovou vodou.
Indukčný vodomer s batériovým napájaním, MAG 8000 DN 25 až DN 600.
Program MAG 8000 ponúka riešenia s batériovým napájaním pre vodárenstvo, ktoré umožňujú jednoduchú montáž spoľahlivého vodomera prakticky všade.
 • Certifikáty pre pitnú vodu.
 • Certifikát EÚ podľa MI 001.
 • Osvedčenie podľa OIML R49.
 • Obdobie prevádzky s batériou až do 6+rokov.
 • Prevádzka so sieťovým napájaním 24V ~ /js, 115 V ~/230 V ~ s ochranou voči výpadu napájania.
 • Puzdro snímača s krytím IP68 (NEMA6P) a merací prevodník v kompaktnom alebo oddelenom vyhotovení.
Indukčný prietokomer s veľkým výkonom, so striedavým napájaním, Transmag 2 v dimenziách od DN 15do DN 1000
Konštruovaný špeciálne na ťažké banské kaly s / bez magnetických častíc, ako aj pre náročné aplikácie v celulóznom a papierenskom priemysle.
 • Veľký výber výsteliek s odolnosťou vočikorózii.
 • Skrinka v priemyselnom vyhotovení pre maximálne zaťaženie.
 • Bez pohyblivých častí.

Coriolisove prietokomery SITRANS F C merajú bez špeciálnej kalibrácie priamo hmotnostný prietok kvapalín a plynov v takmer všetkých aplikáciách.
Tieto multifunkčné prístroje poskytujú spoľahlivé hodnoty hmotnostného a objemového prietoku, teploty a hustoty, ako aj koncentrácie (napr. Brix aleboBaume).
 • Coriolisov prietokomer MASS 6000
Flexibilné prietokomery MASS 6000 sú dimenzované na veľký výkon a na komfort obsluhy, a tým zabezpečujú nízke celkové prevádzkové náklady.
 • Množstvo typov skriniek meracieho prevodníka.
 • Štandardne s veľkým počtom vstupov / výstupov a komunikačných modulov: PROFIBUS PA/DP, Modbus RTUa HART.
 • Jednotka SENSORPROM so skutočnou vlastnosťou "plug & play" (okamžitá činnosť po zapnutí).
 • Rozšírená diagnostika pre jednoduchú údržbu.
 • Rýchle spracovanie signálov pre rýchle vsádzkové procesy.
 • Dokonalá integrácia s Coriolisovým prietokomerom SIFLOW FC070
SIFLOW FC070 je skutočný multiparametrový merací prevodník; možno ho rýchlo inštalovať a integrovať do systému. Je to najkompaktnejší, priestorovo najúspornejší a najvšestrannejší merací prevodník na trhu.
 • Priama integrácia do riadiaceho systému SIMATIC S7.
 • Štandardizované užívateľské rozhranie - SIMATIC Manager, PCS7 a SIMATIC PDM.
 • Kompatibilný so všetkými Coriolisovými prietokomermi SITRANS F C.
 • Autonómna činnosť alebo integrácia do riadiacich systémov (PLA) iných výrobcov.
 • Superkompaktná, priestorovo úsporná konštrukcia v štandardnom module SIMATIC 40 mm.
 • Meracie členy pre maximálne požiadavky
Optimálne metrologické vlastnosti s inteligentným dizajnom meracieho člena, s hlavným dôrazom na bezpečnosť, opakovateľnosť a kvalitu; to umožňuje veľkú presnosť merania na 0,1 % meranej hodnoty s veľkým rozsahom zmeny meracieho rozpätia. Merací rozsah je od niekoľkých málo g/h až do 510.000kg/h, pre aplikácie od najmenších zariadení až po nakladanie sypkých látok.
Meracie členy SITRANS F C ponúkajú:
 • viacnásobný konektor pre inštaláciu "plug & play"
 • veľký výber procesných prípojov
 • časti v kontakte s meranou látkou z ušľachtilej ocele alebo z materiálu Hastelloy.
MASS 2100 DI 1.5 - 0 až 65 kg/h:
Pre kvapaliny alebo plyny s malými rýchlosťami prúdenia.
FC300 DN 4 - 0 až 350 kg/h:
Merací člen pre malý prietok s dôrazom na kompaktnosť a integráciu.
MASS 2100 DI 3 - DI 40 0 až 52.000 kg/h:
Merací člen pre stredný merací rozsah pre všeobecné použitie.
Štandard MC2 DN 50 - 150 a hygienická verzia DN 20 - 80 0 až 510.000 kg/h:
Veľké meracie členy s optimálnym pomerom medzi veľkosťou a maximálnym prietokom.

Ultrazvukové prietokomery SITRANS F US sú k dispozícii vo vyhotovení In-Line a aj ako príložné. Obidva typy meracích prístrojov možno použiť pre skupensky homogénne, elektricky vodivé a nevodivé kvapaliny a plyny (iba príložný). Popri štandardnom meraní objemového prietoku môžu poskytovať aj informácie o kvalite a teplote prúdiaceho média. Kalibráciu meracích prístrojov možno certifikovať podľa priemyselných štandardov.
 • In-line ultrazvukový prietokomer
Ultrazvukové prietokomery v In-Line vyhotovení sú vhodné pre priemyselné aplikácie s priemerom potrubia od DN 50 do DN1200. Kompletné dvoj- a štvorvodičové meracie členy v spojení so snímačom SITRANSFUS060.
 • Možnosť voľby medzi prístrojmi so skrinkou z mäkkej alebo ušľachtilej ocele.
 • Meracie prevodníky možno meniť bez prerušenia prevádzky.
Doplnkový prietokomer, SONOKIT
Systém SONOKIT do DN 4000 je koncipovaný ako jedno- alebo dvojvodičový prietokomer s kontaktom s meraným médiom (Inline) na dovybavenie existujúcich potrubí. Jedinečná konštrukcia umožňuje jeho zabudovanie do prázdneho alebo natlakovaného potrubia bez odstavenia prevádzky.
 • Robustné vyhotovenie, možno ho zahrabať alebo trvale zaplaviť.
 • Vynikajúca presnosť merania; o čo je väčší menovitý priemer potrubia, o to je presnejší výsledok merania.
Dvojvodičové prietokomery SITRANSFUS380 a FUE380 slúžia na meranie prietoku vody v systémoch centrálneho zásobovania teplom (CZT), v lokálnych rozvodných sieťach, centrálnych kotolniach a výmenníkových staniciach, ako aj v ďalších všeobecných aplikáciách s rozvodom vody.
 • Typové osvedčenie pre aplikácie v oblasti CZT s fakturáciou.
 • Možnosť univerzálneho použitia s batériovým alebo sieťovým napájaním. Minimálna životnosť batérie je 6 rokov.
 • Príložný ultrazvukový prietokomer
Príložné ultrazvukové prietokomery umožňujú meranie prietoku kvapalín a plynov s vysokou presnosťou. Externé snímače možno rýchlo a jednoducho upevniť na vonkajšej strane potrubí s priemermi od DN 6 do DN 9140.
K dispozícii je šesť radov výrobkov ako ideálne riešenie pre rôzne aplikácie v oblasti energetiky (FUE1010), vodárenstva a odpadových vôd (FUS1010 a FUS1020), spracovania uhľovodíkov (FUH1010), ako aj zemného a procesného plynu (FUG1010). Prenosné vyhotovenia (FUP1010) sú vhodné najmä pre kontrolné merania a na kontrol existujúcich prietokomerov nezávisle od ich princípu činnosti (použitej meracejtechniky). Všetky príložné prietokomery sa vyznačujú nasledujúcimi vlastnosťami:
 • Jednoduchá inštalácia: bez delenia potrubia či prerušenia prúdenia.
 • Minimálna údržba: externé snímače nevyžadujú pravidelné čistenie.
 • Vynikajúca presnosť merania a opakovateľnosť merania.
 • Bez pohyblivých častí (žiadne mechanické opotrebovanie), bez úbytku tlaku alebo energie.
 • SITRANS F X - Vírový prietokomer
Vírové prietokomery SITRANS F X umožňujú vysoko presné štandardné meranieobjemového a hmotnostného prietoku pár, plynov a elektricky vodivých alebo nevodivých kvapalín. Vírový prietokomer pracuje ako "komplexné" riešenie s integrovanou teplotnou a tlakovou kompenzáciou. Bol špeciálne vyvinutý pre aplikácie, ktoré vyžadujú spoľahlivé meranie prietoku nezávisle od vplyvov tlaku, teploty, viskozity a hustoty. Je teda ideálnym riešením najmä pre chemický priemysel, vykurovanie - vetranie - chladenie a energetiku, pre potravinársky priemysel, spracovanie ropy a plynu, ako aj pre farmaceutický priemysel.
Vírový prietokomer SITRANS F X je k dispozícii v prírubovom alebo modulárnom vyhotovení s nasledujúcimi konfiguráciami:
SITRANS FX300 ako jednoduchý merací prístroj k dispozícii ako objemový a ako hmotnostný prietokomer:
 • zdvojené merania pre dvojnásobnú spoľahlivosť
 • redundantný systém s dvomi navzájom nezávislými snímačmi a dvomi meracími prevodníkmi
 • optimálne vhodný na meranie v potrubiach s viacerými produktmi
 • každý merací prístroj možno individuálne naprogramovať pre určitý produkt.
 • Ako štandardná vlastnosť meranie so snímačom teploty na kompenzáciu sýtej pary.
 • OCM III
Veľmi presný ultrazvukový regulátor prietoku na kontrolu prietoku v otvorených kanáloch,napr. v zariadeniach s vodou / odpadovouvodou a v oblasti so znečistenou vodou. Regulátor dopĺňajú ultrazvukové snímače Echomax.
 • SITRANS F R - Prietokomer s rotujúcim piestom
Na meranie objemového prietoku elektricky vodivých a nevodivých kvapalín. Presné meranie prietoku médií s veľkou viskozitou, kyselín a alkoholových koncentrátov. Sú možné aj kalibračné merania. Nie súpotrebné vstupné a výstupné upokojujúce úseky.
 • SITRANS F O - Prietokomer s rozdielovým tlakom
Univerzálne meranie prietoku kvapalín, plynov a pár. Presné výsledky aj pri veľkýchpriemeroch, vysokých teplotách a extrémnych tlakoch.Hladinomery SITRANS L

Spoľahlivé riešenie merania výšky hladiny. Hladinomery Siemens sa používajú celosvetovo v spojitých výrobných procesoch, okrem iného v oblastiach ako úžitková a odpadová voda, kamenivo, cement, baníctvo, skladovanie prachov, chémia, petrochémia, ropa a plyn, potraviny a nápoje, ako aj farmácia. Veľké portfólio metód merania a výrobkov umožňuje nájsť vždy správne riešenie prevašu aplikáciu.
SNÍMANIE HRANIČNÝCH HODNÔT
 • Elektromechanicky
Naše robustné elektromechanické spínače boli vyvinuté pre drsné podmienky okolia a abrazívne médiá. Snímajú vysokú a nízku výšku hladiny práškov s malou hustotou a zrnitých sypkých látok s malou sypnou hustotou.
 • SITRANS LPS200 - hlásič s otočným krídelkom na snímanie sypnej hustoty iba 15 g/l.
 • SITRANS LVS200 - vibračný spínač hraničnej hodnoty na snímanie výšky hladiny sypkých látok s hustotou iba5 g/l.
 • Ultrazvukom
Ultrazvukový spínač výšky hladiny Pointek®ULS 200 s dvomi spínacími bodmi je efektívnym riešením pre sypké látky, kvapaliny a kaly a je ideálny na lepkavé látky.
Kapacitné spínače Siemens-Pointeks inverznou frekvenciou poskytujú presné, spoľahlivé a opakovateľné výsledky merania, a to dokonca v prostrediach zaťažených prachom, rozvíreníma parou alebo usadzovaním materiálu. Keďže už malé kolísania výšky hladiny spôsobujú veľkú zmenu frekvencie, majú naše prístroje väčšiu citlivosť, a preto prekonávajú väčšinu konvenčných prístrojov. Siemens ponúka veľkú paletu spínačov na snímanie výšky hladiny a rozhraní sypkých látok, kvapalín, kalov a peny.
 • Pointek® CLS100 - kompaktný dvojvodičový spínač na meranie výšky hladiny v obmedzenom priestore.
 • Pointek CLS200 - viacfunkčný spínač s veľkou chemickou odolnosťou.
 • Pointek CLS300 - spínač výšky hladiny pre ťažké prevádzkové podmienky a nízkym alebo vysokým tlakom, vysokými teplotami, ako aj s agresívnymi a abrazívnymi látkami.
 • Pointek CLS500 - spínač výšky hladiny pre ťažké prevádzkové podmienky (extrémne teploty a tlaky).
SPOJITÉ MERANIE VÝŠKY HLADINY
Sonic Intelligence® a Process Intelligence
Naše patentované metódy spracovania signálov Sonic Intelligence a Process Intelligence boli vyvinuté na základe znalostí našich servisných technikov a údajov o prístrojoch z reálnych aplikácií. Obidve metódy spracovania signálov rozlišujú medzi skutočnými odrazmi od meraných materiálov a falošnými rušivými odrazmi od prekážok, resp.rušivými elektrickými vplyvmi. Komplexný softvér sa priebežne rozširuje s využitím prevádzkových údajov z vyše milióna aplikácií. Rozsiahle skúsenosti sa tak zovšeobecňujú a rozšírené algoritmy spracovania signálov umožňujú inteligentné spracovanie profilov rušivých odrazov. Výsledkom je opakovateľné, rýchle a spoľahlivé meranie, na ktoré sa môžete vždy spoľahnúť.
Radarové meracie členy negatívne neovplyvňujú ani drsné prevádzkové podmienky. Sú mimoriadne nenáročné na údržbu. Bezdotyková radarová metóda merania umožňuje spojité meranie výšky hladiny pre aplikácie s malými alebo veľkými meracími rozsahmi.
Softvér na spracovanie signálov Process Intelligence zabezpečuje spoľahlivé a presné meranie výšky hladiny a okrem toho obsahuje automatické filtrovanie rušivých odrazov, funkciu, ktorá umožňuje automatické snímanie a odfiltrovanie falošných rušivých odrazov od prekážokv zásobníku. Zadaním iba niekoľkých parametrov cez ručný programovací prístroj s infračerveným komunikačným rozhraním alebo pomocou softvérového nastroja SIMATIC PDM možno dosiahnuť vysoký výkon a jednoduchú konverziu.

 • SITRANS Probe LR - dvojvodičový impulzný (6 GHz) radarový hladinomer na spojitú kontrolu kvapalín a kalov v skladovacích nádržiach s menovitým tlakom a teplotou, s meracím rozsahom do 20 m.
 • SITRANS Probe LR - dvojvodičový impulzný (6 GHz) radarový hladinomer na spojitú kontrolu kvapalín a kalov v skladovacích nádržiach s menovitým tlakom a teplotou, s meracím rozsahom do 20 m.
 • SITRANS LR200 - dvojvodičový impulzný (6 GHz) radarový hladinomer na spojitú kontrolu kvapalín a kalov v skladovacích a procesných nádržiach s meracím rozsahom do 20 m pri vysokých tlakoch a teplotách.
 • SITRANS LR250 - dvojvodičový impulzný (25 GHz) radarový hladinomer na spojitú kontrolu kvapalín a kalov v skladovacích a procesných nádržiach s meracím rozsahom do 20 m pri vysokých tlakoch a teplotách. Ideálny pre malé nádrže a pre kvapaliny s menšou dielektrickou konštantou..
 • SITRANS LR260 - dvojvodičový impulzný (25 GHz) radarový hladinomer na spojitú kontrolu sypkých látok v silách s dosahom do 30 m. Ideálny pre aplikácie s extrémnou prašnosťou a s vysokými teplotami do 200 °C.
 • SITRANS LR300 - štvorvodičový impulzný (6 GHz) radarový hladinomer na spojitú kontrolu kvapalín a kalov v skladovacích a procesných nádržiach s meracím rozsahom do 20 m pri vysokých tlakoch a teplotách.
 • SITRANS LR400 - 4-Leiter, štvorvodičový radarový (24 GHz) hladinomer typu FMCW (Frequency Modulated Continuous Wave) na spojitú kontrolu kvapalín a kalov v skladovacích a procesných nádržiach s meracím rozsahom do 50 m pri vysokých tlakoch a teplotách. Ideálny pre médiá s menšou dielektrickou konštantou.
 • SITRANS LR460 - štvorvodičový radarový (24 GHz) hladinomer typu FMCW (Frequency Modulated Continuous Wave) na spojitú kontrolu tuhých látok s meracím rozsahom až do 100 m. Ideálny pre aplikácie s extrémnou prašnosťou a vysokou teplotou až do 200 °C.
Siemens má v oblasti ultrazvukového meranie výšky hladiny celosveto vovedúce postavenie a ponúka kompaktné meracie členy - okrem iných SITRANS Probe LU ako aj rad riadiacich systémo vvýšky hladiny. Ultrazvukové systémy spájajú bezdotykové meranie s riadením a ponúkajú cenovo efektívne riešenie pre veľké množstvo aplikácií.
 • SITRANS Probe LU - dvojvodičový ultrazvukový merací prístroj s prúdovou slučkou na meranie výšky hladiny / objemu / objemového prietoku kvapalínv skladovacích nádržiach, jednoduchých procesných nádržiach a v otvorených kanáloch
 • MultiRanger® - mnohostranne použiteľná jedno- alebo viackanálová riadiaca jednotka pre malé až stredné meracie rozsahy, pre aplikácie s meracím rozsahom až do 15 m.
 • HydroRanger 200 - riadiaca jednotka výšky hladiny až pre šesť čerpadiel, vrátane ich riadenia, merania rozdielového tlaku a prietoku v otvorenom kanále.
 • SITRANS LUC500 - ultrazvukový merací člen; kompletné riešenie na kontrolu a riadenie zariadení na zásobovanie vodou a systémov zberu odpadových vôd.
 • SITRANS LU Serie - meranie výšky hladiny kvapalín a tuhých látok s veľkým meracím rozsahom; až do 10 meracích miest s meracím rozsahom 60 m.
 • Robustné meracie členy Echomax® sú konštruované na použitie pridrsných podmienkach. Sú odolné voči prachu, vlhkosti, vibráciám, zaplaveniua extrémnym teplotám. Okrem toho sa jednoducho inštalujú a prakticky nevyžadujú údržbu.
Radarové s vedením mikrovĺn
(Guided Wave Radar)
Metóda vedených mikrovĺn využíva na meranie výšky hladiny princíp TDR (Time Domain Reflectometry). Pritom sa prostredníctvom snímača (masívna oceľová tyč, oceľové lano alebo koaxiálny kábel) privádza elektromagnetický impulz k hladine materiálu. Pri dopade impulzu na povrch materiálu spôsobí rozdiel dielektrických vlastností vzduchu (plynu) a materiálu odraz časti impulzu naspäť do snímača. Táto metóda merania je necitlivá na pary, kolísanie hustoty, penu, kolísanie dielektrickej konštanty, zmeny teploty a tlaku a je vhodná pre merania s menším a stredným meracím rozsahom.
 • SITRANS LG200 - moderný radarový hladinomer s vedením mikrovĺn s elektrickým napájacím cez prúdovú slučku na kvapaliny, kaly, rozhrania a sypké látky s dielektrickou konštantou minimálne 1,4. Veľká rozmanitosť modelov a softvéru na spracovanie odrazených signálov zaručujú spoľahlivé merania v kvapalinách s agresívnymi parami, penou, sýtou parou, s veľkou viskozitou, s nestabilnou hladinou, s veľkou rýchlosťou plnenia či vyprázdňovania a s kolísaním dielektrickej konštanty alebo hustoty.
Pri všetkých kapacitných snímačoch Siemens na spojité meranie výšky hladiny sa používa jedinečná kapacitná metódamerania s inverznou frekvenciou. Keďže dokonca malé kolísania výšky hladiny spôsobujú veľkú zmenu frekvencie, majú naše prístroje väčšiu citlivosť a prekonávajú väčšinu konvenčných prístrojov. Na zabezpečenie spoľahlivého merania výšky hladiny a rozhraní aj pri sťažených prevádzkových podmienkach (vlhkosť, para, usadzovanie médií), používajú meracie prevodníky výšky hladiny patentovanú metódu aktívneho tienenia (Active-Shield).
 • SITRANS LC300 - vysoko presný hladinomer pre aplikácie, napr. v potravinárskom priemysle alebo presypké látky.
 • SITRANS LC500 - kontrola výšky hladiny a rozhrania pri extrémnych a ťažkých prevádzkových podmienkach, napr. pre ropu a skvapalnený zemný plyn, toxické a agresívne chemikálie; tlaky až do 525bar, teploty od - 200 °C do + 400 °C.
Cenovo výhodné meranie výšky hladiny; priama montáž alebo s procesnými oddeľovačmi na nádrže alebo zásobníky. SITRANS P MPS a SITRANSP DS III sú extrémne odolné voči chemickým a mechanickým vplyvom a elektromagnetickému rušeniu.

Pre viac informácií nás navštívte tu www.marweb.sk


PXL310, 312 prevodníky pre odporové teplomery,termočlánky, prúd a napätie

31. srpna 2012 v 8:35 | MaRweb.sk |  Produkty

PXL310, 312 prevodníky pre odporové teplomery,termočlánky, prúd a napätie

PXL310, 312 univerzálne programovateľné prevedenie prevodníka pre odporové teplomery,termočlánky, prúd a napätie, s galvanickým oddelením, na lištu DIN
PXL310
izolovaný programovateľný prevodník s výstupom RS485 (ASCII alebo MODBUS-RTU, 2400-19200Bd)
PXL312 dvojité prevedenie PXL310 GO medzi vstupmi je 2kV
Ostatné prevedenie vstupov: (nutná úprava základného prevedenia)
Termočlánkový teplomer s možnosťou externej kompenzácie studeného konca čidla Pt100
Odporový teplomer vo štvorvodičovom (4W) zapojení
DC napätie do 1000V
DC prúd 0. .23 mA, po dohode až 5A
Odporový vysielač alebo potenciometer 3k W až 10 k W
Termistory NTC 10k, 15k, 20k, 25k ...
Lineárne teplotné čidlá KTY, termistory atď podľa dohody
Možnosť prispôsobenia vstupu podľa potrieb zákazníka


PX210 Programovateľný prevodník s galvanickým oddelením

28. srpna 2012 v 18:47 | MaRweb.sk |  Produkty

PX 210 Programovateľný prevodník s galvanickým oddelením nový typ PX310


PX 210 Programovateľný prevodník s galvanickým oddelením nový typ PX310
Mechanicky sa prevodníky PX210 montujú na lištu DIN 35 mm. Po nasadení horného okraja sa skrutkovačom uvoľní západka upevňovacieho mechanizmu a prístroj sa spodnou časťou zatlačí smerom k lište. Po zaaretovania je montáž u konca.Demontáž sa vykonáva opačným spôsobom.
Popis
* modul prevádza na 4-20mA:
* napätie z ľubovoľného termočlánku s linearizácie a kompenzáciou studeného konca
* jednosmerný prúd alebo napätie
* galvanické oddelenie vstupu od výstupu a napájania: 4kV
* prevodník je určený pre montáž do rozvádzača na lištu DIN

VEGAFLEX série 80 TDR reflektometrický radarový hladinomer

24. srpna 2012 v 17:07 | MaRweb.sk |  Produkty

VEGAFLEX série 80 TDR reflektometrický radarový hladinomer

VEGAFLEX série 80 TDR reflektometrický radarový hladinomer pre kontinuálne meranie výšky hladiny.Hladinomerov VEGAFLEX 80 s vedenou vlnou (TDR). Spektrum merania, ktoré možno vyriešiť týmito snímačmi modulárneho systému plics, je teraz ešte širší než predtým. Hladinomery VEGAFLEX 80 sú ešte univerzálnejšie než predtým. Užívateľ si pre svoju úlohu jednoducho vyberie vhodnú verzii prístroja a potrebné komponenty. Vybrať si možno verziu s lanovou, tyčovou alebo trubkovou anténou, rôzne druhy mechanických pripojenie, kryt elektroniky optimálne zodpovedajúce podmienkam prevádzky a verziu elektroniky s výstupmi 4 až 20 mA / HART, Profibus-PA, Foundation Fieldbus alebo Modbus a vďaka tomu je možné vyriešiť v podstate každú úlohu.
Vegaflex série 80 typy:
VEGAFLEX81
meranie výšky hladiny kvapalín do 75m a 200°C
VEGAFLEX82
meranie výšky hladiny sypkých materiálov do 75m a 200°C
VEGAFLEX83
meranie výšky hladiny agresívnych kvapalín do 32m a 150°C
VEGAFLEX86
meranie výšky hladiny kvapalín pod vysokým tlakom 400bar do 75m a 450°C
VEGAFLEX80 Technické údaje:
Verzia: výmenný kábel sondy
výmenná tyčová sonda
koaxiálny sondu
Merací rozsah: kábel sondy do 75 m
tyčová sonda do 6 m
koaxiálny sonda do 6 m
Procesné pripojenie: závit G1 od ½, 1 ½ NPT
príruby DN 50, 2 "
Prevádzková teplota: -196 … +450 ° C
Procesné tlak: -1 … 400 bar
(-100 … 40000 kPa)
Presnosť: + / - 2 mm
VEGAFLEX série 80 TDR reflektometrický radarový hladinomer pre kontinuálne meranie výšky hladiny.
Jednoduchý prevádzku a inteligentný softvér zaisťujú spoľahlivosť merania a šetrí čas pri nastavení a uvedenie do prevádzky. Na veľtrhu Achema vo Frankfurte nad Mohanom 6/2012 spoločnosť VEGA Grieshaber KG uviedla na trh novú generáciu hladinomerov VEGAFLEX 80 s vedenou vlnou (TDR). Nový hardvér a softvér sú kombinované v prístroji s jednoduchou a inteligentné koncepciou nastavenia a vytvárajú tak spoločne základ pre spoľahlivé meranie výšky hladiny alebo rozhranie sypkých materiálov a kvapalín. Spektrum merania, ktoré možno vyriešiť týmito snímačmi modulárneho systému plics, je teraz ešte širší než predtým.
Pred približne desiatimi rokmi uviedla spoločnosť VEGA v skutočnosť svoju víziu jednoduchých, štandardizovaných snímačov tlaku a výšky hladiny systému plics. Prostredníctvom tohto modulárneho systému môžu používatelia šetriť náklady v priebehu celého životného cyklu produktu. Novým členom rady plics spoločnosti VEGA sa jej postupným logickým vývojom stal aj radarový hladinomer s vedenou vlnou VEGAFLEX 80. Spoločne s možnosťou jednoduchého výberu prístroja a jeho jednoduchým nastavením s podporou sprievodca boli v centre záujmu vývojárov najmä presnosť merania a spoľahlivosť snímača.
VEGAFLEX 80
Univerzálna a veľmi spoľahlivý
Hladinomery VEGAFLEX 80 sú ešte univerzálnejšie než predtým. Užívateľ si pre svoju úlohu jednoducho vyberie vhodnú verzii prístroja a potrebné komponenty. Vybrať si možno verziu s lanovou, tyčovou alebo trubkovou anténou, rôzne druhy mechanických pripojenie, kryt elektroniky optimálne zodpovedajúce podmienkam prevádzky a verziu elektroniky s výstupmi 4 až 20 mA / HART, Profibus-PA, Foundation Fieldbus alebo Modbus a vďaka tomu je možné vyriešiť v podstate každú úlohu.
Inteligentné spracovanie signálu automaticky detekuje zmeny prevádzkových podmienok a dynamicky sa im prispôsobuje. To umožňuje realizovať spoľahlivú detekciu pretečeniu a merať výšku hladiny aj vo veľmi ťažkých podmienkach. Vstavaná pamäť uchováva merané hodnoty, udalosti a priebehy odoziev a možno z nej určiť všetky dôležité informácie o prevádzkových podmienkach a stave snímača. Doplnkové algoritmy pre diagnostiku a funkcie pre tzv "riadenie aktív" podľa odporúčania NAMUR NE 107 redukujú náklady na údržbu a servis na nutné minimum. Tento hladinomer má samozrejme všetky potrebné schválenie: certifikáty ATEX a FM do prostredia s nebezpečenstvom výbuchu, schválenie podľa WHG pre vodohospodárstvo a osvedčenie o funkčnej bezpečnosti SIL 2 alebo SIL 3. Radarový hladinomer VEGAFLEX 80 s vedenou vlnou (TDR) je kombináciou výkonného hardvéru, inteligentného softvéru a robustných mechanických dielov do jednoduchého prístroja určeného pre jednoduché a spoľahlivé meranie výšky hladiny kvapalín a sypkých materiálov a rozhraní kvapalín.
So zavedením konceptu plics v roku 2003, si spoločnosť VEGA uvedomila svoje vízie jednoduchého spôsobu merania výšky hladiny a tlaku. Technické pokroky a výrobné technológie kladú nové nároky na priemyselné merania. Spoločnosť VEGA spĺňa tieto nové požiadavky a neustále prispôsobuje a aktualizuje meracie prístroje a svoje služby. Prvý krok v tomto smere bol prijatý v roku 2009, kedy spoločnosť predstavila novú generáciu radarových hladinomerov VEGAPULS 60, ďalší rozvoj plics konceptu. Novo vyvinutý VEGAFLEX série 80 je posledný krok v snahe, aby meracie prístroje pre automatizáciu procesov boli jednoduchšie a užívateľsky príjemné. Reflektometrické hladinomery VEGAFLEX 80, ktoré pracujú na princípe riadenej radarové vlny, ponúkajú úplne novú úroveň kvality pre priemyselné meranie hladiny a meranie rozhrania. Výber prístroje pre konkrétnu aplikáciu je teraz rovnako jednoduchý ako ABC vďaka ľahkému nástrojmi. Rýchle nastavenie funkcií vedie užívateľa cez všetky relevantné nastavenia v niekoľkých jednoduchých krokoch. Vstavanú diagnostikou je možný rýchly servis a rýchla údržba a funkcia "self-learning" pre spracovanie signálu zaisťuje stabilné, bezúdržbová prevádzka. VEGAFLEX 80 kombinuje inteligentný elektroniku s mechanicky robustnými meracími sondami, procesnými pripojeniami a kryty elektroniky.
Pre viac informácií nás navštívte klik tu www.marweb.sk

PXL210, PXL212 Prevodník s galvanickým oddelením

23. srpna 2012 v 10:24 | MaRweb.sk |  Produkty

PXL210, PXL212 Prevodník s galvanickým oddelením

PXL210, PXL212 Prevodník s galvanickým oddelením
* modul prevádza na digitálny signál: - napätie z ľubovoľného termočlánku s linearizácie a kompenzáciou studeného konca
- jednosmerný prúd alebo napätie
* galvanické oddelenie vstupu od výstupu a napájania: 4kV
* u PXL212 galvanické oddelenie vstupov> 1kV
* komunikuje po linke RS485 s nadradenou stanicou s prenosovou rýchlosťou v rozmedzí 2400 až 19200Bd
* prevodník je určený pre montáž do rozvádzača na lištu DIN
* možnosť pripojiť až 31 prevodníkov na linku RS485 do vzdialenosti 1200m

dTRANS T03 Digitálny prevodník pre snímače Pt100

22. srpna 2012 v 8:06 | MaRweb.sk |  Produkty

dTRANS T03 Digitálny prevodník pre snímače Pt100

dTRANS T03 Prevodník pre snímače Pt100 s digitálnym nastavením
Vstupný signál: Pt100
Výstup: 4 až 20 mA, 0 až 10 V
Rozsah merania: programovateľný
Presnosť: ± 0,2%
Napájanie: 7,5 až 30 VDC, 15 až 30 VDC
Prevedenie: do hlavice typu B alebo J, na DIN lištu
Komunikácia: za pomocou PC a komunikačného kábla
Ďalšie vlastnosti: vysoká odolnosť proti rušeniu
Prevodníky určené pre priemyselné použitie vyhodnocujú teplotu snímanú odporovým teplomerom Pt100 v dvoch-alebo vo trojvodičové zapojenie.Výstupný signál 4. .. 20mA je teplotne linearizovaný.
Priebežná analógová signálová cesta umožňuje mimoriadne rýchlu reakciu výstupného signálu na teplotné zmeny (trvalé analógové meranie miesto digitálne vzorkovacia periódy). Výstupný signál je potom odolný voči rušeniu a neobsahuje šum. Najvyššia možná presnosť, najmä u malých meracích rozsahov, je zabezpečená vďaka zosilnenie podľa daného meracieho rozsahu.
Digitálna komunikácia s prevodníkom umožňuje jeho prispôsobenie konktétní meracie úlohe (voľba meracieho rozsahu, signalizácia poruchy snímača, jemné doladenia).

Podľa konkrétnych požiadaviek sú k dispozícii dve prístrojová prevedenie:

Prístroje s typovým rozšírením 880/990 (nastaviteľné)
Prevodníky sú nastavené na pevný merací rozsah, ale pomocou odporové dekády, PC a setup programu môžu byť kedykoľvek prestavané na iný rozsah.

Prístroje s typovým rozšírením 881/991 (konfigurovateľné)
Požadovaný rozsah sa nastavuje pomocou PC a setup programu bez nutnosti simulácie senzora a merania.

dTRANS T02 Prevodník digitálny programovateľný

21. srpna 2012 v 11:50 | MaRweb.sk |  Produkty

dTRANS T02 Prevodník digitálny programovateľný

dTRANS T02 Prevodník digitálny programovateľný s galvanickým oddelením
Vstupný signál: odporové snímače Pt100, Pt500, Pt1000, Ni100, Ni500, Ni1000
termočlánky L, J, U, T, K, E, N, S, R, B, D, C
Výstup: 0 (4) až 20 mA, 0 až 10 V
Rozsah merania: programovateľný
Presnosť: ± 0,4 (± 0,8) ° C pre odporové snímače
± 0,25% pre termočlánky
Napájanie: 24 VDC, 20 až 53 V DC / AC, 110 až 240 VAC podľa prevedenia
Prevedenie: na DIN lištu
Ďalšie vlastnosti: s displejom (prevedenie T02 LCD) programovateľný pomocou programu setup a PC, obslužné tlačidlá a kontrolky LED
Prevodník dTRANS T02 LCD spracováva signál pomocou mikroprocesora. Vstup a výstup sú galvanicky oddelené. Montáž sa vykonáva na lištu, elektrické pripojenie pomocou skrutkových svoriek pre lanko alebo drôt (prierez vodiča max. 2,5 mm2). Výstupný signál 0/4...20mA, popr. 0/...10V je teplotne linearizovaný, v prípade potreby spätný. K programovanie a zobrazenie meraných hodnôt slúži vstavaný LCD displej. Prevodník možno programovať aj pomocou voliteľného setup programu pre PC.Dále možno programovať limitné hodnoty limitných komparátorov a frekvenčné výstup.Proudový aj napäťový výstup sú k dispozícii priamo na výstupných svorkách, nie je nutný žiadny hardwarový zásah či externý bočník.

dTRANS T01 Prevodník digitálny programovateľný

20. srpna 2012 v 15:32 | MaRweb.sk |  Produkty

dTRANS T01 Prevodník digitálny programovateľný


dTRANS T01 Prevodník digitálny programovateľný s galvanickým oddelením
Výstup: 4 až 20 mA, 20 až 4 mA
Rozsah merania: programovateľný
Presnosť: ± 0,2 až 2 ° C podľa vstupného signálu
Napájanie: 8 (10) až 35 VDC
Prevedenie: do hlavice, na DIN lištu
Komunikácia: HART
Ďalšie vlastnosti: vysoká odolnosť proti rušeniu
Dvojvodičový prevodník získava teplotu prostredníctvom odporového teplomera alebo termočlánku. Pri odporových teplomeroch je možné dvoj-, troj- alebo štvorvodičové zapojenie snímača. Prevedenia 956555/... a 956556/... sú určené pre montáž do prostredia s nebezpečenstvom výbuchu.Typ snímača, zapojenie a merací rozsah sa konfiguruje pomocou setup programu. Výstup prevodníka je linearizovaný (teplotne lineárny) signál 4 ... 20mA alebo reverzovaný 20 ... 4mA.Prístroj je určený pre nasadenie v priemyselných oblastiach a zodpovedá príslušným európskym normám vzťahujúcim sa na elektromagnetickú kompatibilitu.

R I. L Prevodník pre Pt100 a odporový vysielač na lištu

17. srpna 2012 v 14:24 | MaRweb.sk |  Produkty

R I. L Prevodník pre Pt100 a odporový vysielač na lištu


R I. L Prevodník pre Pt100 a odporový vysielač na lištu
Vstupný signál: Pt100 třívodič, odporový vysielač
Výstup: 4 až 20 mA
Rozsah merania: 14 štandardných rozsahov pre Pt100, min. rozpätia 50 ° C,
odporový vysielač 0 až 100 Ω;, 5 až 105 Ω, iný
Presnosť: 0,1%
Napájanie: 10 až 36 VDC
Prevedenie: na DIN lištu, krytie IP 20
Pracovná teplota: -20 až 70 ° C
Prevodník R / IL je určený pre spracovanie signálov z meracích vysielačov, ich výstupom je zmena odporu v závislosti na zmenách merané veličiny.Vyrábí sa v prevedení R / IL - Pt100 pre odporový snímač teploty Pt100 alebo v prevedení R / IL - OV pre odporový vysielač . Kompenzácia odporu prívodných vodičov je zaistená trojvodičovým pripojením. Výstupný signál je prúdový 4 ~ 20mA lineárne s teplotou (Pt100) alebo lineárne so zmenou odporu (VV) a je určený k prenosu na väčšie vzdialenosti. Prerušenie alebo skrat čidla je indikovaný zvýšením alebo znížením výstupného prúdu mimo rozsah. Prevodné kpracuje ako pasívny vysielač v prúdovej smyčce.Výstup prevodníka slúži zároveň k jeho napájanie.

R/I.H3 Prevodník pre snímače Pt100 do hlavice

11. srpna 2012 v 20:09 | MaRweb.sk |  Produkty

R/I.H3 Prevodník pre snímače Pt100 do hlavice


R/I.H3 Prevodník pre snímače Pt100 do hlavice
Vstupný signál: Pt100 třívodič
Výstup: 4 až 20 mA
Rozsah merania: 14 štandardných rozsahov, min. rozpätia 50 ° C
Presnosť: 0,1%
Napájanie: 10 až 36 VDC
Prevedenie: do hlavice teplomera
Pracovná teplota: -30 až 80 ° C
Prevodník R / IH pre odporový snímač teploty Pt100 slúži na prevedenie měronosné veličiny (tj.odporu) na výstupný íproudový signál 4 ~ 20mA.Výstupní signál je lineárne s teplotou a je určený k prenosu na väčšie vzdálenosti.Přerušení alebo skrat snímača je indikovaný zvýšením alebo znížením výstupného prúdu mimo rozsah.Prevodník pracuje ako pasívny vysielač v prúdovej smyčce.Výstup prevodníka slúži zároveň k jeho napájení.Kompenzace odporu prívodných vodičov je zaistená trojvodičovým pripojením.

MaRweb.sk -Radarový snímač výšky hladiny pre vodohospodárske aplikácie VEGAPULS WL61

10. srpna 2012 v 13:37 | MaRweb.sk |  Produkty

MaRweb.sk -Radarový snímač výšky hladiny pre vodohospodárske aplikácie VEGAPULS WL61

VEGAPLUS WL 61 je nový radarový senzor uvedený na trh spoločnosťou VEGA v roku 2010. Bol špeciálne vyvinutý pre aplikácie vo vodnom/odpadovom hospodárstve. Je to ideálny snímač výšky hladiny v mnohých aplikáciách.
MaRweb.sk informuje v súčasnosti sú používane v sektore vodného/odpadového hospodárstva ultrazvukové alebo hydrostatické snímače. Radar však ponúka podstatne viac predností ako existujúce meracie princípy. Na prvom mieste je, že radarový snímač nie je ovplyvňovaný zmenami teploty, pohybom vetra, hmly alebo dažďom. Vďaka svojej vysokej citlivosti možno radarové snímače použiť dokonca aj na detekciu vodnej hladiny pod vrstvou peny. To však nie je všetko. Pri meraní prietoku v otvorenom kanály je radarový snímač podstatne presnejší ako ultra-zvukový, pretože zmeny teploty majú značný vplyv v malom meracom rozsahu ultrazvukových snímačov. V prípade ultrazvukových snímačov môžu byť chyby merania väčšie ako 20 % z dôvodu rýchleho stúpnutia teploty snímača vplyvom slnečného žiarenia na prevodník.
Vývoj s ohľadom na použitie v špecifickom priemysle
Novadarový snímač VEGAPULS WL 61 bol pripravovaný špeciálne pre použitie vo vodnom/odpadovom hospodárstve a distribučných systémoch a je reálnou alternatívou voči ultrazvukovým snímačom vďaka porovnateľnej cene. Tesne uzatvorený prívodný kábel a robustný kryt snímača sa vyznačuje krytím IP 66/68 (1 bar)! Vďaka rozličným možnostiam montáže sa dá senzor jednoducho inštalovať do existujúcej infraštruktúry.
Merané údaje sa dajú jednoducho prenášať buď priamo do existujúceho riadiaceho systému alebo cez vyhodnocovací prístroj VEGA s releovými výs-tupmi aj na riadenie čerpadiel. Linearizačné krivky zásobníkov je možné uložiť priamo do snímača a tak je možné pohodlne riešiť, napr. meranie prietoku v otvorenom kanály alebo žľabe (charakteristiky vybraných typov meracích kanálov a žľabov sú uložené v nastavovacom programe PACTWARE).
Technické údaje:
Meracia frekvencia: pásmo K (26 GHz)
Merací rozsah: 0 … 15 m
Presnosť merania: ± 2 mm
Montážne uchytenie: montážna slučka a príruba DN80
Elektronické verzie: 4 … 20 mA /HART, Profibus PA, Foundation Fieldbus FF
Prevádzkový tlak: -1…+2 bar (-100 … +200 kPa)
Prevádzkové teploty: -40 … +80 °C
Krytie: IP66/68 (2 bar)
Výstup: 4 … 20 mA/HART, PA, FF
Displej: PLICSCOM, zobrazova-cia jednotka VEGADIS 62
Nastavovanie: PLICSCOM alebo PACTWARE pomocou proto-kolu DTM uspôsobený pre vodné hodpodárstvo
Meranie prietoku: do snímača je možné zadať linearizačné krivky a tak je možne priamo na displeji zobraziť prietok na otvorených žľaboch.
Napájanie: 9.6 … 36 V DC
Dĺžka kábla: štandardne 5 m alebo iná na požiadanie, kábel je s tienením a zosilnený s kevlarovými vláknami, alebo PUR
Certifikáty: ATEX II 1G, 1/2G, 2G EEx ia IIC T6.
Konštrukcia zapuzdrenej antény
Merací princíp
Radarový senzor vysiela cez anténu krátke impulzy s trvaním asi 1 ns. Tieto sa odrážajú od meraného média a sú prijímané anténou ako odrazy. Z doby medzi vyslaním a prijatím impulzu je možné priamoúmerne zistiť meranú výšku hladiny. Radarové snímače VEGAPULS WL61 využívajú osvedčenú zapuzdrenú anténu:
Radarový signál je z oscilátora vedený cez signálnu spojku na impedančný kužeľ ECCOLIGHT. Z impedančného kužeľa sa signál cez pokovený povrchu (vákuovo nanášaná vrstva nehrdzavejúcej ocele na vnútornom povrchu plastovej kužeľovej antény - plast VALOX zosilnený skleným vláknom) koncentruje smerom ku meranému povrchu. Kužeľ antény je ukončený šošovkovým plastovým PP krytom, ktorý rovnako koncentruje radarové signály a zároveň chráni anténu pred vlhkosťou a prachom.
Výhody zapuzdrenej antény
- Ľahká a kompaktný tvar
- Veľmi dobré zaostrenie meracieho lúča s uhlom 10 °
- Optimálna ochrana proti kondenzácii a prachu
- Jednoduchá montáž
- Veľmi krátka blokovacia vzdialenosť
- Prevádzkový tlak do 2 bar
Montážne možnosti VEGAPULS WL 61
Osobitnou prednosťou radarových snímačov VEGAPULS WL 61 sú viaceré možnosti inštalácie sondy. Vzhľadom na malé rozmery, nízku hmotnosť sondy a bezdotykový princíp merania sú požiadavky na mechanické upevnenie rozmanité. Jednou z možnosti je sondu jednoducho nechať visieť nad hladinou na signálnom kábli (pomocou montážnej matice alebo cez závesné oko), ako napr. pri meraní výšky hladiny v studni.
Vegapuls 61
Kontrola hladiny v studni a riadenie čerpadla

Na zaistenie spoľahlivého merania počas silného vetra je potrebné sondu pevne prichytiť, aby sa nekývala. Jednou z možnosti je použitie montážnej matice so závitom G1½" a upevnenie na konzole.
Vegapuls 62
Meranie prietoku pomocou Vegapuls wl61 v otvorenom meracom žľabe

Inou možnosťou je využitie montážnej slučky a upevnenie sondy na strop alebo stenu zásobníka, napr.
Vegapuls 63
Meranie výšky hladiny pomocou Vegapuls vody v riekach a potokoch

V niektorých prípadoch, napr. pri uzatvorených bazénoch na dažďovú vodu s úzkym priestorom medzi stropom a vodnou hladinou sa odporúča inštalovať snímač horizontálne. Výhodné je využiť montážnu slučku 170 mm a radarový signál odrážať pomocou kovovej platne - odrazového terčíka umiestneného s uhlom 45° voči vodnej hladine. V ponuke sú rozličné dĺžky montážnych slučiek pre optimálne uchytenie a polohovanie sondy.
Kontrola preplnenia bazéna
Vegapuls 67
Samozrejme ďalšou možnosťou je použitie kompresnej príruby DN80 alebo redukčnej príruby na DN 100. Takéto pripojenie je vhodné na uzatvorené zásob-níky s prírubami a nadstavcami.
Montážna príruba DN80 a redukčná príruba Dn100
Použitie radarového snímača VEGAPULS WL61 vo vodnom hospodárstve
V porovnaní s klasickými mera-cími technikami, jeho prelo-mová technológia ponúka množstvo výhod:
Meranie výšky hladiny
Skrutkové čerpadlo v ČOV Vegapuls 62
VEGAPULS WL 61 sa dá jednoducho inštalovať na spoľahlivé riadenie skrutkového čerpadla aj pri vysokom podiele pevnej frakcie vo vode. Prednosti: riadenie čerpadla prostredníctvom vyhodnocovacej jednot-ky VEGA alebo cez PLC, jedno-duché oživenie a nastavenie, bezúdržbová prevádzka.
Meranie výšky v čerpacej šachte
Použitie radarového snímača pri meraní hladiny vody v úzkej čerpacej šachte sa vďaka úzkemu zaostreniu signálu VEGAPULS WL 61 prejavuje výhodami: Senzor dokáže spoľahlivo merať výšku aj pri tvorbe peny na stenách šachty, široké možnosti upevnenia snímača, riadenie čerpadla cez VEGAMET 391 a ne-citlivosť na nalepovanie.
Kontrola pretečenia bazénov
Vegapuls 63
Na optimálne využívanie kapa-city bazénov počas záplav je možné merať výšku hladiny po-mocou VEGAPULS WL 61 s po-mocou odrazovej kovovej platne. Senzor je odolný aj voči ponoreniu s krytím IP 66/68 (2 bar), meria s veľmi malou mŕtvou zónou, bezdotykovo a bez nárokov na údržbu.
Meranie výšky hladiny
Meranie výšky hladiny potokov a riek
Vďaka kompaktnému tvaru je VEGAPULS WL 61 obzvlášť vhodný na monitorovanie výšky hladiny v riekach, potokoch, kanáloch a jazerách. Sonda sa môže inštalovať na rozličné existujúce štruktúry, ako mosty, stožiare… Meranie je veľmi presné +/-2 mm a tvar sondy je chránený voči vandalizmu.
Meranie prietoku
Meranie prietoku na prívodných kanáloch
VEGAPULS WL 61 umožňuje podstatne prednejšie meranie prietokov, ako sa realizuje v súčasnosti. Merané hodnoty je možné ukladať do senzora a neskôr dokumentovať udalosti pri zmenách hladiny v bazéne. Veľkou prednosťou je potreba len minimálnej vzdialenosti ku meranej hladine, integrované výpočtové charakteristiky kanálov, pamäť až na 100 000 meraných hodnôt.
Meranie prietoku v otvorených žľaboch
Vegamet 391
VEGAPULS WL 61 je ideálny na
meranie prietoku v otvorených
žľaboch rozličných typov a vy-
hotovení a na prepadových hrádzach. Meranie nie je citlivé na teplotu, vietor, penu na hladine. Prenos meraných údajov je možný priamo do existujúcich riadiacich systémov alebo cez vhodnú vyhodnocovaciu jednotku, ktorá aktivuje potrebné relé na riadenie čerpadiel.
Na vyhodnotenie meranej výšky možno použiť základnú vyhodnocovaciu jednotku VEGAMET 381 s analógovým výstupom 4 … 20 mA/HART a dvoma reléovými výstupmi na jednoduché riadenie.
Pre zložitejšie úlohy je v ponuke vyhodnocovacia jednotka VEGAMET 391, ktorá predstavuje ideálne riešenie pre priame vyhodnotenie signálu na mieste merania alebo s montážou v rozvádzačoch ako náhradný riadiaci systém. Okrem analógového výstupu 4…20 mA/HART obsahuje až do 6 výstupných relé, pomocou ktorých je možno ovládať čerpadlá/alarmy alebo iné funkcie riadenia bez potreby zložitého PLC riadiaceho systému.
Jednotka VEGAMET 391 má integrovaný čítač na meranie pretečeného množstva a dokáže zobrazovať prietok ale aj celkové pretečené množstvo. Rovnako má pamäť na dlhodobý záznam priebehu meranej veličiny s možnosťou dokumentovať zmeny. Takáto zostava snímača VEGAPULS WL61 a jednotky VEGAMET 391 je ideálna pre riešenie väčšiny úloh vovodnom hospodárstve.
Záver
Úplne uzatvorený anténny systém snímača VEGAPULS WL61, prijateľný cena, vysoká presnosť merania a možnosť zatopenia snímača otvára nové oblasti používania radarových snímačov VEGA s garanciou veľmi spoľahlivej prevádzky.
Nájde uplatnenie od merania výšky v studniach alebo pri kontrole hladiny vody v retenčných bazénoch s dažďovou vodou, pri meraní prietoku v otvorených kanáloch až po meranie výšky hladiny vody v riekach a jazerách.
Navštívte nás tu www.marweb.sk pre viac informácii.
MaRweb.sk - Meranie a Regulácia

MaRweb.sk použitie radarových snímačov VEGAPULS na meranie výšky hladiny sypkých materiálov v cementárenskom priemysle

8. srpna 2012 v 18:31 | MaRweb.sk |  Produkty

MaRweb.sk použitie radarových snímačov VEGAPULS na meranie výšky hladiny sypkých materiálov v cementárenskom priemysle


MaRweb.sk použitie radarových snímačov VEGAPULS na meranie výšky hladiny sypkých materiálov v cementárenskom priemysle
Spojité meranie výšky hladiny sypkých materiálov v silách a zásobníkoch, ako aj v mlynoch alebo pri ochladzovaní cementu predstavujú jednu z mnohých výziev na radarové meranie hladiny pri výrobe cementu. Vysoká koncentrácia prachu, extrémne vysoké teploty, často vysoký oter a zložité podmienky inštalácie robia meranie veľmi zložité, čo často vedie aj ku vysokým nákladom na údržbu.
Na konci roku 2004 VEGA Grieshaber KG MaRweb.sk uviedla na trh prvý radarový snímač výšky hladiny sypkých materiálov VEGAPULS 68, ktorý bol špeciálne vyvinutý na meranie výšky hladiny sypkých a kusových materiálov. Veľkou výhodou radarového meracieho princípu je, že nie je citlivý na procesné vplyvy, ako sú prach alebo prúdenie vzduchu.
Radarový signál nie je citlivý na vysoké teploty, takže snímač je možno inštalovať aj na chladič cementu. Voči konvenčným radarovým snímačom je VEGAPULS 68 1 000 krát citlivejší a teda vie spoľahlivo vyhodnotiť aj najslabšie odrazy od meraného materiálu.
Na nasledujúcich príkladoch si ukážeme potenciál radarových snímačov pri výrobe cementu.

Meranie výšky v mlynoch vápenca pomocou Vegapuls 68 SR
Základnou surovinou na výrobu cementu je vápenec. Veľkosť materiálu z lomu je potom redukovaná lisovaním a/alebo nárazom v rôznych mechanických drvičoch. Drvený vápenec je homogenizovaný ukladaním a opätovným odoberaním z dlhých vrstvených skládok. V mlynoch vápenca sú často inštalované kapacitné sondy na meranie výšky hladiny, ako ochrana proti preplneniu. Aj napriek tomu, že sú to robustné snímače dochádza v náročných prevádzkových podmienkach k ich opotrebeniu. Dobrou alternatívou je tu bezdotykové meranie pomocou radaru. Spojitý signál zo snímača sa dá vyhodnotiť v širokom rozsahu medzných hodnôt, čím sa zvyšujú možnosti využitia mlyna.

Pásové dopravníky počas transportu suroviny
Na ochranu dopravných pásov a medzi zásobníkov pred preplnením sa využívajú spínače medznej výšky alebo ultrazvukové snímače na spojité merania výšky materiálu. Tu rovnako radarové snímače poskytujú veľké výhody bezdotykového merania a necitlivosti na hluk pri plnení alebo voči silnej tvorbe prachu. Najdôležitejšími kritériami pri výbere snímačov, ktoré sú často inštalované na odľahlých miestach je vysoká spoľahlivosť a nízke náklady na údržbu.

Skládka kameniva
Homogenizačná skládka - drvený vápenec je homogenizovaný ukladaním a opätovným odoberaním z dlhých vrstvených skládok. Ďalšími prísadami pri výrobe cementu sú kremičitý piesok, kazivec alebo železná ruda. Tento materiál je pripravený na mletie a tepelné spracovanie v peci.
Niektoré materiály sú často uskladňované vo viackomorových oceľových zásobníkoch. Profilované oceľové pásy sa využívajú vytvorenie deliacich priečok. Toto predstavuje dosť významný problém pre bezdotykové meranie výšky hladiny pomocou ultrazvukových alebo radarových snímačov, pretože od členitých povrchov oceľových plechov s trapézovým profilom sa odrážajú veľmi silné falošné odrazy. Toto vytvára dosť silné interferenčné signály v celom meracom rozsahu. Veľmi dobré zaostrenie radarového signálu VEGAPULS 68 s kužeľovou alebo parabolickou anténou umožňujú vysielať signály priamo na povrch meraného materiálu. Takto sa podstatne znížia bočné interferencie.

Meranie výšky zásobníkoch suroviny
Zložky surovín sa melú sa sušia v surovinovom valcovom mlyne. Ťažké valce sú upevnené na rotačnom stole a polotovar sa melie až kým nie je dostatočne jemný, aby mohol byť dopravený vzduchom do homogenizačného sila.
Surovina z mlyna sa veľmi často umiestňuje do priľahlých síl, tak aby sa dala zaistiť jej bezprostredné dávkovanie do rotačnej pece. Na meranie výšky je ideálne použiť radar s vedenými mikrovlnami alebo bezdotykový radar, v závislosti od veľkosti zásobníkov. Vysoká merná hmotnosť mletej suroviny dosť namáha kontaktné snímače, ak majú lana nad 20 m dĺžky. Mikrovlny signál nie je citlivý silnú tvorbu prachu v zásobníkoch, takže aj tu bezdotykové radary ponúkajú podstatné výhody pred ultrazvukovými snímačmi.

Meranie výšky v skladoch paliva
Merane výšky paliva je inou zaujímavou aplikáciou pre radarovú technológiu. V závislosti od používaného paliva sa dajú využívať rozličné senzory na optimálne meranie objemu kvapalných alebo sypkých materiálov. Častou požiadavkou pri meraní výšky hladiny v olejových zásobníkoch je presnosť. V takýchto aplikáciách je výhodné použiť radar VEGAPULS 62. S presnosťou lepšou ako 5 mm takýto radar uľahčuje sledovanie stav zásob paliva. VEGAPULS 68 je ideálny na meranie zásob sypkých materiálov, teda napr. uhlia alebo iných palív s požiadavkou certifikácie na potenciálne výbušné prostredie.

Meranie hĺbky dna v chladiči cementu
Roztavený cementový slinok po prechode pece je potom čo najrýchlejšie ochladený. Vzduch použitý na ochladenie je hnaný do pece na podporu spaľovacieho procesu - pomáha vysokému využitiu vyrobeného tepla.
Jednou z najnáročnejších aplikácií radarovej technológie v cementárni je meranie hĺbky dna v chladiči cementu. Dokonca aj v takejto náročnej aplikácii je radar schopný s dostatočným ochladzovaním merať hĺbku dna chladiča cementu aj pri teplotách nad 1000°C. Pomocou predĺženej antény, ktorá tiež môže byť ohnutá, s vysunutou elektronikou mimo horúce miesta chladiča sa dá pohodlne realizovať meranie na dobre dostupnom mieste.

Skladovanie cementového slinku
Cementový slinok sa zvyčajne uskladňuje vo veľkých halách alebo silách značných rozmerov. Meranie objemu vo veľkých klinterových silách s priemerom väčším ako 30 m a výškou 40 m kladie vysoké obzvlášť požiadavky na meracie prístroje.
Rozličné miesta plnenia a vyprázdňovania spôsobujú, že geometria materiálu v silách je veľmi premenlivá a nie je možno ju merať jediným snímačom. Často sa používa niekoľko snímačov na zistenie profilu sypkého materiálu. Vďaka špecifickému kódovaniu sú radarové snímače VEGAPULS 68 vhodné na zapojenie niekoľkých snímačov vedľa seba bez vzájomného ovplyvňovania.

Uskladnenie cementu
Silá sú často delené na niekoľko segmentov rozličných veľkosti pre uskladnenie rozličných typov cementových výrobkov v cementárni. Silá sa plnia z rozličných bodov pomocou dopravných pásov alebo pneumatickou cestou. Tu je rovnako veľmi dôležitá požiadavka na správne umiestnenie a voľbu snímačov výšky hladiny do sila. Extrémna tvorba prachu je nepretržitá počas plnenia cementu tak pomocou dopravných pásov, ako aj pri pneumatickom plnení. Materiál naviac vytvára plniace a vyprázdňovacie kužele. Konvenčné metóda merania veľmi rýchlo dosahujú svoje fyzikálne obmedzenia z dôvodu náročných podmienok. Radarová technológia je aj v týchto podmienkach spoľahlivá a presná.

Záver
Mimoriadne fyzikálne vlastnosti bezdotykovej radarovej technológie ju predurčujú na riešenie mnohých problémov merania výšky hladiny sypkých materiálov pri výrobe cementu. Možno ich použiť kdekoľvek ak je problém z dôvodu tvorby prachu, hluku pri plnení alebo počas pneumatického plnenia a tú umožňujú spoľahlivé meranie výšky hladiny na rozličných zásobníkoch.
Navštívte nás tu www.marweb.sk pre bližšie informácie o cenách hladinomerov.

APAQ - LC Prevodník analógový pre termočlánky na DIN lištu

5. srpna 2012 v 10:23 | MaRweb.sk |  Produkty

APAQ - LC Prevodník analógový pre termočlánky na DIN lištu

Prevodník APAQ-LC je analógový nastaviteľný 2-vodičový prevodník viacrozsahový so vstupmi pre 5 rôznych typov termočlánku.Univerzálnost a jednoduché nastavenie vstupu sú hlavnou výhodou tychto prevodníka.
Vstupný signál: termočlánok J, K, L, T
Výstup: 4 až 20 mA lineárna s teplotou
Rozsah merania: nastaviteľný rozsah pomocou potenciometrov a spájkovacích plôšok
Presnosť: ± 0,15%
Napájanie: 6,5 až 32 VDC
Prevedenie: na lištu DIN, krytie IP 20
Pracovná teplota: -40 až 85 ° C

APAQ-LR Prevodník analógový pre Pt100 na DIN lištu

4. srpna 2012 v 9:44 | MaRweb.sk |  Produkty

APAQ-LR Prevodník analógový pre Pt100 na DIN lištuv

Prevodník APAQ-LR je analógový nastaviteľný 2-vodičový prevodník viacrozsahový so vstupmi pre odporové snímače teploty Pt100.Univerzálnost a jednoduché nastavenie vstupu sú hlavnou výhodou tychto prevodníka.

Vstupný signál: Pt100 ,odporové snímače teploty
Výstup: 4 až 20 mA lineárné s teplotou
Rozsah merania: nastaviteľný rozsah pomocou potenciometrov a spájkovacích plôšok
Presnosť: ± 0,15%
Napájanie: 6,5 až 32 VDC
Prevedenie: na lištu DIN, krytie IP 20
Pracovná teplota: -40 až 85 ° C

IPAQ C201 a IPAQ C201x Prevodník analógový programovateľný pre Pt100

3. srpna 2012 v 15:41 | MaRweb.sk |  Produkty

IPAQ C201 a IPAQ C201x Prevodník analógový programovateľný pre Pt100


Prevodník IPAQ C201 a IPAQ 201X je analógový neizolovaný programovateľný prevodník do hlavice so vstupmi pre odporové snímače teploty Pt100 v 2-vodičovom a 3-vodičovom zapojení. Jednoducho a rýchlo nastavený pomocou softvéru ConSoft, nevyžaduje napájanie pri programovaní - USB komunikácie. IPAQ C201X je certifikovaný pre montáž do prostredia s nebezpečenstvom výbuchu.

Vstupný signál : Pt100, 2 a 3 vodičové zapojenie
Výstup : 4 až 20 mA lineárna s teplotou
Rozsah merania :programovateľný pomocou softvéru ConSoft, USB komunikácie
Presnosť: max 0,1 ° C alebo ± 0,1% z teplotného rozsahu
Napájanie: 8 až 32 VDC
Prevedenie: do hlavice DIN B alebo väčší, pre vibrácie až 10G, 100% vlhkosť a vynikajúcu EMC odolnosť
Pracovná teplota: - 40 až + 85 ° C
Online Marketing
Add blog to our blog directory.