Říjen 2012

P5310, P5311 Programovateľný prevodník s komunikáciou LHP

28. října 2012 v 11:00 | MaRweb.sk |  Produkty

P5310, P5311 Programovateľný prevodník s komunikáciou LHP

P5310, P5311 Programovateľný prevodník s komunikáciou LHP
Prevodníky P531x slúži k prevodu odporového alebo napäťového signálu teploty z odporového alebo termoelektrického snímača teploty na prúdový výstupný signál 4 až 20mA.Prevodník v prevedení H1x je určený na inštaláciu do hlavice priemyselného snímača teploty s hlavicou typu A alebo B podľa DIN 43729. Prevodníky P5310 nemajú galvanicky oddelený vstup a výstup, sú vhodné pre odporové snímače teploty a jednoduché systémy. Prevodníky P5311 obsahujú galvanické oddelenie vstupu a výstupu, sú vhodné aj pre aplikácie s mnohými meracími
miestami a pre termočlánky.
Popis
* Prevodník P5310 H11 NR - Lacný programovateľný prevodník s komunikáciou LHP (bez galvanického oddelenia)
* Prevedenie: do hlavice B podľa DIN, len pre odporová čidla (kódy R01 až R04, R11 až R15)
* Požiadavka na nastavenie: bez požiadavky na nastavenie rozsahu a vstupu (prednastavené - C2 R11 RL 0 ° C RH 100 ° C ECH)
* Jeden typ prevodníka pre všetky bežné odporová i termoelektrická snímača.
* Prúdový unifikovaný výstupný signál 4 až 20 mA s linearizácie.
* Prestavenie počítačom pomocou programu LHPWinCom a štandardného HART ® modemu alebo pomocou ručného konfigurátora LHPConf

P5102 programovateľné prevodníky pre termočlánky

27. října 2012 v 12:00 | MaRweb.sk |  Produkty

P5102 programovateľné prevodníky pre termočlánky

P5102 univerzálne programovateľné prevodníky pre termočlánky
Prevodníky P5102 slúži k prevodu odporového alebo napäťového signálu zo snímača na prúdový linearizovaný výstupný signál prúdovej slučky 4-20mA. Prevodníky sa vyrábajú v prevedení do hlavice snímača teploty, pre montáž na lištu DIN alebo na stenu. Varianty na lištu a na stenu je možné objednať aj v prevedení s displejom a sú vhodné pre použitie v systémoch, kde je žiaduce miestne zobrazovanie meranej teploty. Prevodníky v prevedení EEx môžu byť umiestnené v prostredí s nebezpečenstvom výbuchu.


P5201 Programovateľný prevodník s galvanickým oddelením

26. října 2012 v 14:41 | MaRweb.sk |  Produkty

P5201 Programovateľný prevodník s galvanickým oddelením

P5201 Programovateľný prevodník s galvanickým oddelením
Prevodníky P5201 slúži k prevodu odporového, napäťového alebo prúdového signálu zo snímača na prúdový alebo napäťový, linearizovaný, galvanicky oddelený výstupný signál 4 až 20 mA, 0 až 20 mA alebo 0 až 10V alebo akýkoľvek výstupný signál v rozsahu štandardného výstupného signálu (0 až 5 mA, 1 až 6 V apod). Podľa prevedenie obsahujú až dve spínacie relé, ktoré môžu slúžiť na signalizáciu medzných stavov. Limitné stavy možno tiež hlásiť chybovým prúdom. Prevodník v prevedení H10EEx a H11EEx je určený k montáži do hlavice snímača teploty a možno ho umiestniť do prostredia s nebezpečenstvom výbuchu.
Popis
* Prevodník P5201 H1 0 NR - Univerzálny programovateľný prevodník s galvanickým oddelením vstupu
* Prevedenie: do hlavice B podľa DIN, napájanie zo slučky, výstup 4 až 20 mA, dva limitné komp., Žiadne spínacie relé
* Kompenzácia teploty svorkovnice: vnútorná kompenzácia (nedá objednať pre nastavenie vstupu R7 ×, R8 ×)
* Nastavenie vstupu: bez požiadavky na nastavenie rozsahu a vstupu (prednastavené R11 C3 RL -200 ° C RH 850 ° C ECH)
* Jeden typ prevodníka pre všetky bežné odporová i termoelektrická snímača.
* Galvanické oddelenie vstupu od výstupu (1000 VST).
* Prestavenie pomocou nastavovacej jednotky alebo počítača PC.
* Vysoká odolnosť proti rušeniu (priemyselné prostredie).

P5320 s HART Univerzálny programovateľný prevodník

23. října 2012 v 18:09 | MaRweb.sk |  Produkty

P5320 s HART Univerzálny programovateľný prevodník

P5320 s HART Univerzálny programovateľný prevodník komunikácií s galvanickým
oddelením P5320 slúži k prevodu odporového alebo napäťového signálu teploty z odporového alebo termoelektrického snímača teploty na prúdový linearizovaný výstupný signál prúdovej slučky 4 až 20mA. Umožňuje použitie až dvoch čidiel, ktorých signál spracuje preddefinovanými matematickými operáciami do jedného analógového výstupu. Digitálny výstup obsahuje až 4 rôzne namerané veličiny. Prevodník v prevedení H1x je určený na inštaláciu do hlavice priemyselného snímača teploty s hlavicou typu A alebo B podľa DIN 43729, prevodník v prevedení L1x je určený k inštalácii na lištu TS 35 podľa DIN.
Popis
* Univerzálny vstup so širokým vstupným rozsahom merania (2,5 až 25000 Ohm, -200 až 2200mV)
* Presnosť až 0,05% s prestaviteľnosťou 0,1 až 100% základného rozsahu
* Zvýšená elektrická pevnosť galvanického oddelenia (4kV)
* Univerzálny vstup pre jedno alebo dve čidla
* Prestavenie počítačom pomocou programu HART WinCom a štandardného HART
modemu alebo pomocou ručného konfigurátora HART Conf
* Funkcie pre spracovanie signálu z dvoch snímačov (rozdiel, priemer, zálohovanie).
* Funkcia THERMO-VOLTAGE Suppression pre elimináciu termonapětí odporových čidiel
* Funkcia BREAK-PREVENTION pre prevenciu prerušenia termočlánku

P5335 Jednokanálový a dvojkanálový univerzálny HART prevodník

21. října 2012 v 12:44 | MaRweb.sk |  Produkty

P5335 Jednokanálový a dvojkanálový univerzálny HART prevodník

P5335 Jednokanálový a dvojkanálový univerzálny HART prevodník na lištu DIN
Prevodníky P5335 slúži k prevodu odporového alebo napäťového signálu teploty z odporového alebo termoelektrického snímača teploty na prúdový linearizovaný výstupný signál prúdovej slučky 4 až 20mA s digitálnou komunikáciou HART. Prevodníky P5335 obsahujú galvanické oddelenie vstupu a výstupu, sú vhodné aj pre aplikácie s mnohými meracími miestami a pre termočlánky. Vysoká presnosť merania, možnosť výpočtu rozdielu či priemeru z dvoch vstupných snímačov predurčujú použitie prístroja pre najnáročnejších aplikace.Převodník P5335 je možné objednať v dvoch variantoch, jedno alebo dvojkanálovom prevedení na lištu DIN. Vobou variantoch sa jedná o krabičku s odnímatelnýmisvorkami. K dispozícii sú svorky pružinové, skrutkové alebo skrutkové s kompenzačné svorkou pre měřenímtermočlánků (pozri objednávacie tabuľka). Jednotlivé svorky sú opatrené zámkami pre jednoznačné určenie pozície.

Online Marketing
Add blog to our blog directory.