Listopad 2012

ACM-2Q prevodník jalového výkonu

27. listopadu 2012 v 15:49 | MaRweb.sk |  Produkty

ACM-2Q prevodník jalového výkonu

ACM-2Q prevodník jalového výkonu dvojsystémový - Áronovo zapojenie
Prevodník prevádza okamžitý jalový výkon meraného striedavého prúdu a napätia na unipolárny napäťový alebo prúdový signál. Na vstupe prevodníka je merací transformátor a napäťový delič. Vstupné signály sú digitalizované az nich je vypočítaný okamžitý jalový výkon.
• meranie jalového výkonu pre trojfázové trojžilovým sieť, Áronove zapojenie
• vstupný signál v rozsahu 0-120% menovitej vstupné hodnoty
• presnosť 0,5%
• izolačné pevnosť vstup / výstup / napájanie 4kV
• širokopásmový zdroj napájania v rozsahu 19. .300 VDC a 90. .250 VAC
Procesorové striedavé prevodníky:
ACM_UI, ACM_P, ACM_PF, ACM-F, ACM_1P, ACM_2P,3P, ACM_1Q, ACM_2Q,3Q


ACM-1Q prevodník jalového výkonu

25. listopadu 2012 v 13:04 | Marweb.sk |  Produkty

ACM-1Q prevodník jalového výkonu

ACM-1Q prevodník jalového výkonu s jedným meracím systémom
Prevodník prevádza okamžitý jalový výkon meraného striedavého prúdu a napätia na unipolárny napäťový alebo prúdový signál. Na vstupe prevodníka je merací transformátor a napäťový delič. Vstupné signály sú digitalizované az nich je vypočítaný okamžitý jalový výkon.
Typy: ACM-1Q, ACM-1Q3, ACM-1Q4
• meranie jalového výkonu pre jednofázovú sieť
• meranie jalového výkonu pre trojfázové čtyřvodičovou vyváženú sieť
• meranie jalového výkonu pre pre trojfázové trojžilovým symetrickú vyváženú sieť
• vstupný signál v rozsahu 0-120% menovitej vstupné hodnoty
• presnosť 0,5%
• izolačné pevnosť vstup / výstup / napájanie 4kV
• širokopásmový zdroj napájania v rozsahu 19. .300 VDC a 90. .250 VAC
Procesorové striedavé prevodníky:
ACM_UI, ACM_P, ACM_PF, ACM-F, ACM_1P, ACM_2P,3P, ACM_1Q, ACM_2Q,3Q

ACM-3P Prevodník činného výkonu trojsystémový

18. listopadu 2012 v 10:39 | MaRweb.sk |  Produkty

ACM-3P Prevodník činného výkonu trojsystémový

ACM-3P Prevodník činného výkonu trojsystémový
Procesorový prevodník je štvorkvadrantový, prevádza okamžitý činný výkon meraného striedavého prúdu a napätia na unipolárny napäťový alebo prúdový signál. Na vstupe prevodníka je merací transformátor a napäťový delič. Vstupné signály sú digitalizované z nich je vypočítaný okamžitý činný výkon.
• meranie činného výkonu třísystémový pre trojfázové čtyřvodičovou sieť
• vstupný signál v rozsahu 0-120% menovitej vstupné hodnoty
• presnosť 0,5%
• izolačné pevnosť vstup / výstup / napájanie 4kV
• širokopásmový zdroj napájania v rozsahu 19. .300 VDC a 90. .250 VAC
Procesorové striedavé prevodníky:
ACM_UI, ACM_P, ACM_PF, ACM-F, ACM_1P, ACM_2P,3P, ACM_1Q, ACM_2Q,3Q


ACM-2P Prevodník činného výkonu

16. listopadu 2012 v 16:39 | MaRweb.sk |  Produkty

ACM-2P Prevodník činného výkonu

ACM-2P Prevodník činného výkonu dvojsystémový - Áronovo zapojenie
Prevodník je štvorkvadrantové, prevádza okamžitý činný výkon meraného striedavého prúdu a napätia na unipolárny napäťový alebo prúdový signál. Na vstupe prevodníka je merací transformátor a napäťový delič.
• meranie činného výkonu pre trojfázové trojžilovým sieť, Áronove zapojenie
• vstupný signál v rozsahu 0-120% menovitej vstupné hodnoty
• presnosť 0,5%
• izolačné pevnosť vstup / výstup / napájanie 4kV
• širokopásmový zdroj napájania v rozsahu 19. .300 VDC a 90. .250 VAC

ACM-1P Prevodník činného výkonu

14. listopadu 2012 v 11:29 | MaRweb.sk |  Produkty

ACM-1P Prevodník činného výkonu

ACM-1P, ACM-1P3, ACM-1P4 Prevodník činného výkonu s jedným meracím systémom
Prevodník je štvorkvadrantové, prevádza okamžitý činný výkon meraného striedavého prúdu a napätia na unipolárny napäťový alebo prúdový signál. Na vstupe prevodníka je merací transformátor a napäťový delič.
• meranie činného výkonu pre jednofázovú sieť
• meranie činného výkonu pre trojfázové čtyřvodičovou vyváženú sieť
• meranie činného výkonu pre trojfázové trojžilovým symetrickú vyváženú sieť
• vstupný signál v rozsahu 0-120% menovitej vstupné hodnoty
• presnosť 0,5%
• izolačné pevnosť vstup / výstup / napájanie 4kV
• širokopásmový zdroj napájania v rozsahu 19. .300 VDC a 90. .250 VAC

ACM-F Prevodník frekvencie striedavého napätia

10. listopadu 2012 v 10:08 | MaRweb.sk |  Produkty

ACM-F Prevodník frekvencie striedavého napätia

ACM-F Prevodník frekvencie striedavého napätia
Prevodník prevádza frekvenciu meraného napäťového vstupného signálu na unipolárny napäťový alebo prúdový signál. Vstupný signál je napäťovo upravený napäťovým deličom a digitalizuje. Pri spracovaní je meraná dĺžka periódy signálu pri priechodoch nulou.
• meranie frekvencie AC napätia v sieti
• vstupný signál v rozsahu 20-120% menovitej vstupné hodnoty
• presnosť 0,5%
• izolačné pevnosť vstup / výstup / napájanie 4kV
• širokopásmový zdroj napájania v rozsahu 19. .300 VDC a 90. .250 VAC

ACM-PF prevodník účinník v jednofázovej sieti

6. listopadu 2012 v 15:49 | MaRweb.sk |  Produkty

ACM-PF prevodník účinník v jednofázovej sieti

ACM-PF prevodník účinník v jednofázovej sieti
Prevodník prevádza veľkosť vypočítaného účinníku cos φ medzi napätím a prúdom na unipolárny napäťový alebo prúdový signál. Prúdový vstup je oddelený meracím transformátorom od vstupu napäťového. Vstupné signály sú digitalizované. Účinník je vypočítaný z pomeru okamžitého činného a zdanlivého výkonu v meranej jednofázové sieti.
• výpočet účinníka cos φ
• vstupný signál v rozsahu 20-120% menovitej vstupné hodnoty
• presnosť 0,5%
• izolačné pevnosť vstup / výstup / napájanie 4kV
• širokopásmový zdroj napájania v rozsahu 19. .300 VDC a 90. .250 VAC


ACM-P Prevodník fázového posuvu

2. listopadu 2012 v 17:27 | MaRweb.sk |  Produkty

ACM-P Prevodník fázového posuvu

ACM-P Prevodník fázového posuvu
Prevodník prevádza veľkosť fázového posunu φ medzi prúdom a napätím v jednofázové sieti, medzi prúdom a napätím v trojfázové symetrické vyvážené sieti alebo medzi dvoma napätiami toho istého kmitočtu rôznych sietí na unipolárne napäťový alebo prúdový signál. Porovnáva časový rozdiel medzi priechody nulou dvoch vstupných signálov s dĺžkou periódy.
• prevodník fázového posunu medzi prúdom a napätím v jednofázové sieti
• prevodník fázového posunu medzi prúdom a napätím v trojfázové trojvodičové vyvážené sieti
• prevodník fázového posunu medzi medzi dvoma napätiami rôznych sietí
• meranie fázového posunu φ v stupňoch
• vstupný signál v rozsahu 20-120% menovitej vstupné hodnoty
• presnosť 0,5%
• izolačné pevnosť vstup / výstup / napájanie 4kV
• širokopásmový zdroj napájania v rozsahu 19. .300 VDC a 90. .250 VAC
Náhrada za Metra Blansko: MTK 105 , MTP 313, MTP 314


ACM RMS prevodník striedavého napätia a prúdu

1. listopadu 2012 v 12:21 | MaRweb.sk |  Produkty

ACM RMS prevodník striedavého napätia a prúdu

ACM RMS prevodník striedavého napätia a prúdu
Prevodník ACM-U, ACM-I prevádza skutočnú hodnotu RMS meraného striedavého
napätia alebo prúdu na unipolárny napäťový alebo prúdový signál. Na vstupe prevodníka napätia je napäťový delič, na vstupe prevodníka prúdu je merací transformátor.
• TRUE RMS hodnota napätia a prúdu
• frekvenčný rozsah 40 až 1000Hz
• merací rozsah 0-120% menovitej vstupné hodnoty
• presnosť 0,5%
• izolačné pevnosť vstup / výstup / napájanie 4kV
• širokopásmový zdroj napájania v rozsahu 19. .300 VDC a 90. .250 VAC
Náhrada za Metra Blansko: MTU 105 ,MTI 105 ,MTI 115, MTI 115N, MTU 115, MTU 115N

Online Marketing
Add blog to our blog directory.