Prosinec 2012

IPAQ C201 a IPAQ C201x Prevodník analógový programovateľný pre Pt100

28. prosince 2012 v 13:37 | MaRweb.sk |  Produkty

IPAQ C201 a IPAQ C201x Prevodník analógový programovateľný pre Pt100

Prevodník IPAQ C201 a IPAQ 201X je analógový neizolovaný programovateľný prevodník do hlavice so vstupmi pre odporové snímače teploty Pt100 v 2-vodičovom a 3-vodičovom zapojení. Jednoducho a rýchlo nastavený pomocou softvéru ConSoft, nevyžaduje napájanie pri programovaní - USB komunikácie. IPAQ C201X je certifikovaný pre montáž do prostredia s nebezpečenstvom výbuchu.

Vstupný signál : Pt100, 2 a 3 vodičové zapojenie
Výstup : 4 až 20 mA lineárna s teplotou
Rozsah merania :programovateľný pomocou softvéru ConSoft, USB komunikácie
Presnosť: max 0,1 ° C alebo ± 0,1% z teplotného rozsahu
Napájanie: 8 až 32 VDC
Prevedenie: do hlavice DIN B alebo väčší, pre vibrácie až 10G, 100% vlhkosť a vynikajúcu EMC odolnosť
Pracovná teplota: - 40 až + 85 ° C

IPAQ-L Prevodník univerzálny digitálny pre Pt100 a termočlánky

27. prosince 2012 v 11:28 | MaRweb.sk |  Produkty

IPAQ-L Prevodník univerzálny digitálny pre Pt100 a termočlánky

Prevodník IPAQ- L a Prevodník IPAQ LX je univerzálny programovateľný 2-vodičový izolovaný prevodník pre odporové a termoelektrické snímače.Jednoducho a rýchlo nastavený pomocou SW IPRO, znižuje náklady na skladové zásoby (jeden univerzálny prevodník pre všetko).

Vstupný signál: Pt100, Pt1000 , termočlánok B, E, J, K, L, N, R, S, T, U
Výstup: 4 až 20 mA lineárna s teplotou
Rozsah merania: programovateľný pomocou SW IPRO
Presnosť: ± 0,2%
Napájanie: 7,5 až 36 VDC
Prevedenie: na lištu DIN
Pracovná teplota: -20 až 70 ° C


IPAQ-H Prevodník digitálný univerzálný izolovaný do hlavice

23. prosince 2012 v 10:25 | MaRweb.sk |  Produkty

IPAQ-H Prevodník digitálný univerzálný izolovaný do hlavice

IPAQ-H prevodník digitálný programovateľný izolovaný pre Pt100 odporové a termoelektrické snímače teploty do hlavice.

Vstupný signál : Pt100, Pt1000, termočlánok B, E, J, K, L, N, R, S, T, U
Výstup : 4 až 20 mA lineárna s teplotou
Rozsah merania : programovateľný pomocou SW IPRO
Presnosť : ± 0,2%
Napájanie : 6,5 až 36 VDC
Prevedenie : do hlavice teplomera
Pracovná teplota : -40 až 85 ° C

PMA300 programovateľné prevodníky teploty

21. prosince 2012 v 16:49 | MaRweb.sk |  Produkty

PMA300 programovateľné prevodníky teploty

PMA300 programovateľné prevodníky teploty
Prevodník PMA300 je určený pre montáž do hlavice teplomera rozmer "MAA". Jednoduché programovanie rozsahu adaptérom PK-USB bez potreby prídavného napájania (adaptér sa pripája do konektora USB). Konvertuje teploty z odporového teplomeru Pt100, Pt1000, Ni100 alebo Ni1000 na štandardný výstupný signál 4-20mA.Navržen do priemyselného prostredia spĺňajúce európske normy.


PP300 Prevodník teploty a odporu s prúdovým výstupom

16. prosince 2012 v 10:31 | MaRweb.sk |  Produkty

PP300 Prevodník teploty a odporu s prúdovým výstupom

PP300 PREVODNÍK TEPLOTY A ODPORU S PRÚDOVÝM VÝSTUPOM
- prevodník podľa prevedenia prevádza na 4. .20 mA:,
- napätie z ľubovoľného termočlánku s linearizácie a internej kompenzáciou studeného konca, signál z RTD (teplotný snímač), odporového vysielača
- potenciometer 0. .100 W, 0. .1 k W a 0. .10 k W
- napätie 0-10V DC
- termistory podľa dohody
- prevodník je určený do hlavice teplomera rozmer DIN "B" alebo do krabice Bopla.

PP200 Programovateľný prevodník teploty

15. prosince 2012 v 13:14 | MaRweb.sk |  Produkty

PP200 Programovateľný prevodník teploty

  • PP200 sa montuje do hlavice teplomera rozmer DIN "B"
  • jednoduché programovanie rozsahu adaptérom PK-USB bez potreby prídavného napájania (pripája sa do konektoru USB)
  • prevodník bez galvanického oddelenia prevádza teploty z odporového teplomeru RTD na unifikovaný výstupný signál 4-20mA
  • prevodník je možné naprogramovať pre typy čidiel: Pt100, Pt1000, Ni 100, nNi1000, KTY81 (-55 .. 110 ° C)

PP110, PO110, PQ100 prevodník Pt100, odporu a termonapätia

12. prosince 2012 v 16:03 | MaRweb.sk |  Produkty

PP110, PO110, PQ100 prevodník Pt100, odporu a termonapätia

PP100, PO100, PQ100 Dvouvodičový převodník Pt100, odporu a termonapětí
Modul slúži k prevodu signálu z odporového teplomeru ("PP"), odporového vysielača ("PO") alebo termočlánku ("PQ") na unifikovaný výstupný signál 4-20mA. Odporové snímače je možné pripojiť dvoch alebo trojvodičové. Je schopný spracovať všetky štandardné platinová alebo niklová snímača s linearizácie ich prevodné charakteristiky s teplotou.
Popis:
* určené pre montáž do unifikovanej hlavice teplomera "B"
* napájanie 12. .. 34V po výstupnom signálu 4-20mA, ľubovoľná polarita
* presnosť prevodu <0,3%

ADZ SIL 10 a ADZ SIL20 snímač nízkeho tlaku

12. prosince 2012 v 16:01 | MaRweb.sk |  Produkty

ADZ SIL 10 a ADZ SIL20 snímač nízkeho tlaku

Snímače tlaku ADZ SIL
Snímače tlaku ADZ SIL10 a ADZ SIL20 sú určené na meranie nízkeho tlaku v otvorených alebo uzatvorených systémoch. Sú predovšetkým určené pre aplikácie v nasledujúcich oblastiach: Pneumatika , Hydraulika, kúrenárstvo, klimatizácia, vodárenstvo.
ADZ SIL parametre:
Merací rozsah: 0...10 mbar až 0 - 40 barov
Trieda presnosti: 1%
Výstup: 4-20mA, 0-10V DC, 1-5V DC, 0.5-4.5V DC
Napájacie napätie: 9-32V, 12-32V , 8-32V , 5V ± 10%
Teplota média: -40 ... 85 ° C

PPL100, PPL110, PPL 112 Digitálny prevodník teploty

7. prosince 2012 v 16:27 | MaRweb.sk |  Produkty

PPL100, PPL110, PPL 112 Digitálny prevodník teploty


PPL100, PPL110, PPL 112 Digitálny prevodník teploty
* PPL100 sa montuje do hlavice teplomera rozmer DIN "B", PPL110 a PPL112 do rozvádzača na lištu DIN
* prevádza signál z čidla Pt100, Pt1000 (-55 až +640 ° C) alebo Ni1000 (-40 až +230 ° C) na číslo
* dvoch alebo trojvodičové pripojenie snímača, prevodník sám rozpoznáva typ snímača (Pt100 alebo Pt1000)
* po dohode je možné prevodník upraviť aj pre iné typy vstupných signálov
* komunikuje po linke RS485 s nadradenou stanicou s prenosovou rýchlosťou v rozmedzí 600 až 19200Bd
* vhodný pre použitie v priemyselnom prostredí

ACM-3Q prevodník jalového výkonu

5. prosince 2012 v 17:55 | MaRweb.sk |  Produkty

ACM-3Q prevodník jalového výkonu

ACM-3Q prevodník jalového výkonu trojsystémový
Prevodník prevádza okamžitý jalový výkon meraného striedavého prúdu a napätia na unipolárny napäťový alebo prúdový signál. Na vstupe prevodníka je merací transformátor a napäťový delič. Vstupné signály sú digitalizované z nich je vypočítaný okamžitý jalový výkon. Informácia je vedená cez galvanické oddelenie optočlenom do výstupného obvodu. Výstupný signál je priamo úmerný okamžitému meranému jalovému výkonu. Prúdový signál je možné viesť na väčšie vzdialenosti aj v prostredí s vyššou úrovňou rušenia. Vstupní aj výstupní obvod je chránený proti preťaženiu.
• meranie jalového výkonu trojsystémový pre trojfázové štvorvodičové siete
• vstupný signál v rozsahu 0-120% menovitej vstupné hodnoty
• presnosť 0,5%
• izolačné pevnosť vstup / výstup / napájanie 4kV
• širokopásmový zdroj napájania v rozsahu 19. .300 VDC a 90. .250 VAC
Procesorové striedavé prevodníky:
ACM_UI, ACM_P, ACM_PF, ACM-F, ACM_1P, ACM_2P,3P, ACM_1Q, ACM_2Q,3Q

Online Marketing
Add blog to our blog directory.