Leden 2013

dTRANS T03 Digitálny prevodník pre snímače Pt100

25. ledna 2013 v 17:26 | MaRweb.sk |  Produkty

dTRANS T03 Digitálny prevodník pre snímače Pt100


dTRANS T03 Prevodník pre snímače Pt100 s digitálnym nastavením
Vstupný signál: Pt100
Výstup: 4 až 20 mA, 0 až 10 V
Rozsah merania: programovateľný
Presnosť: ± 0,2%
Napájanie: 7,5 až 30 VDC, 15 až 30 VDC
Prevedenie: do hlavice typu B alebo J, na DIN lištu
Komunikácia: za pomocou PC a komunikačného kábla
Ďalšie vlastnosti: vysoká odolnosť proti rušeniu
Prevodníky určené pre priemyselné použitie vyhodnocujú teplotu snímanú odporovým teplomerom Pt100 v dvoch-alebo vo trojvodičové zapojenie.Výstupný signál 4. .. 20mA je teplotne linearizovaný.
Priebežná analógová signálová cesta umožňuje mimoriadne rýchlu reakciu výstupného signálu na teplotné zmeny (trvalé analógové meranie miesto digitálne vzorkovacia periódy). Výstupný signál je potom odolný voči rušeniu a neobsahuje šum. Najvyššia možná presnosť, najmä u malých meracích rozsahov, je zabezpečená vďaka zosilnenie podľa daného meracieho rozsahu.
Digitálna komunikácia s prevodníkom umožňuje jeho prispôsobenie konktétní meracie úlohe (voľba meracieho rozsahu, signalizácia poruchy snímača, jemné doladenia).

Podľa konkrétnych požiadaviek sú k dispozícii dve prístrojová prevedenie:

Prístroje s typovým rozšírením 880/990 (nastaviteľné)
Prevodníky sú nastavené na pevný merací rozsah, ale pomocou odporové dekády, PC a setup programu môžu byť kedykoľvek prestavané na iný rozsah.

Prístroje s typovým rozšírením 881/991 (konfigurovateľné)
Požadovaný rozsah sa nastavuje pomocou PC a setup programu bez nutnosti simulácie senzora a merania.


dTRANS T02 Prevodník digitálny programovateľný

20. ledna 2013 v 8:41 | MaRweb.sk |  Produkty

dTRANS T02 Prevodník digitálny programovateľný


dTRANS T02 Prevodník digitálny programovateľný s galvanickým oddelením
Vstupný signál: odporové snímače Pt100, Pt500, Pt1000, Ni100, Ni500, Ni1000
termočlánky L, J, U, T, K, E, N, S, R, B, D, C
Výstup: 0 (4) až 20 mA, 0 až 10 V
Rozsah merania: programovateľný
Presnosť: ± 0,4 (± 0,8) ° C pre odporové snímače
± 0,25% pre termočlánky
Napájanie: 24 VDC, 20 až 53 V DC / AC, 110 až 240 VAC podľa prevedenia
Prevedenie: na DIN lištu
Ďalšie vlastnosti: s displejom (prevedenie T02 LCD) programovateľný pomocou programu setup a PC, obslužné tlačidlá a kontrolky LED
Prevodník dTRANS T02 LCD spracováva signál pomocou mikroprocesora. Vstup a výstup sú galvanicky oddelené. Montáž sa vykonáva na lištu, elektrické pripojenie pomocou skrutkových svoriek pre lanko alebo drôt (prierez vodiča max. 2,5 mm2). Výstupný signál 0/4...20mA, popr. 0/...10V je teplotne linearizovaný, v prípade potreby spätný. K programovanie a zobrazenie meraných hodnôt slúži vstavaný LCD displej. Prevodník možno programovať aj pomocou voliteľného setup programu pre PC.Dále možno programovať limitné hodnoty limitných komparátorov a frekvenčné výstup.Proudový aj napäťový výstup sú k dispozícii priamo na výstupných svorkách, nie je nutný žiadny hardwarový zásah či externý bočník.


TIME DELTA–C stacionárny ultrazvukový prietokomer príložný

18. ledna 2013 v 17:20 | MaRweb.sk |  Produkty

TIME DELTA-C stacionárny ultrazvukový prietokomer príložný


Time Delta-C ultrazvukový stacionárny prietokomer prevedenie prietokomera sa skladá z dvoch senzorov upnutých na potrubie (DN 13 až 6000 mm v závislosti na snímači) a z číslicového prevodníka TIME-DELTA.To môže merať obojsmerný tok rýchlosti -32 až 32 m / s.Displej a integrovaná klávesnica umožňujú užívateľovi konfigurovať a kontrolovať všetky nastavenia. Okrem výstupom 4-20 mA, sú tieto prietokomery vybavené výpočtovými funkciami , automatické zmeny rozsahu, 2 alarmy, 2 konfigurovateľné kontaktné výstupy a reléovým výstupom. Prevodník a senzory majú krytie IP66 ochranu.TIME DELTA - C je prietokomer pre kvapaliny , pracujúci na princípe merania doby prieniku ultrazvukového signálu pre tlakové potrubia svetlostí od DN 13 do DN 6000. Merané médium môžem mat teplotu v rozsahu -40 ° C až +200 ° C. Prietokomer pracuje na princípe porovnanie doby prechodu akustického signálu (Δt) v smere po a proti prúd. Ultrazvukové vlny ŠÚ vysielané a prijímané diagonálne naprieč prúdeniu. V porovnaní s Dopplerovského metódou je táto meracie metóda spoľahlivejšia a presnejším.


dTRANS T01 Prevodník digitálny programovateľný

13. ledna 2013 v 10:56 | MaRweb.sk |  Produkty

dTRANS T01 Prevodník digitálny programovateľný


dTRANS T01 Prevodník digitálny programovateľný s galvanickým oddelením
Výstup: 4 až 20 mA, 20 až 4 mA
Rozsah merania: programovateľný
Presnosť: ± 0,2 až 2 ° C podľa vstupného signálu
Napájanie: 8 (10) až 35 VDC
Prevedenie: do hlavice, na DIN lištu
Komunikácia: HART
Ďalšie vlastnosti: vysoká odolnosť proti rušeniu
Dvojvodičový prevodník získava teplotu prostredníctvom odporového teplomera alebo termočlánku. Pri odporových teplomeroch je možné dvoj-, troj- alebo štvorvodičové zapojenie snímača. Prevedenia 956555/... a 956556/... sú určené pre montáž do prostredia s nebezpečenstvom výbuchu.Typ snímača, zapojenie a merací rozsah sa konfiguruje pomocou setup programu. Výstup prevodníka je linearizovaný (teplotne lineárny) signál 4 ... 20mA alebo reverzovaný 20 ... 4mA.Prístroj je určený pre nasadenie v priemyselných oblastiach a zodpovedá príslušným európskym normám vzťahujúcim sa na elektromagnetickú kompatibilitu.

R I. L Prevodník pre Pt100 a odporový vysielač na lištu

12. ledna 2013 v 8:19 | MaRweb.sk |  Produkty

R I. L Prevodník pre Pt100 a odporový vysielač na lištu


R I. L Prevodník pre Pt100 a odporový vysielač na lištu
Vstupný signál: Pt100 třívodič, odporový vysielač
Výstup: 4 až 20 mA
Rozsah merania: 14 štandardných rozsahov pre Pt100, min. rozpätia 50 ° C,
odporový vysielač 0 až 100 Ω;, 5 až 105 Ω, iný
Presnosť: 0,1%
Napájanie: 10 až 36 VDC
Prevedenie: na DIN lištu, krytie IP 20
Pracovná teplota: -20 až 70 ° C
Prevodník R / IL je určený pre spracovanie signálov z meracích vysielačov, ich výstupom je zmena odporu v závislosti na zmenách merané veličiny.Vyrábí sa v prevedení R / IL - Pt100 pre odporový snímač teploty Pt100 alebo v prevedení R / IL - OV pre odporový vysielač . Kompenzácia odporu prívodných vodičov je zaistená trojvodičovým pripojením. Výstupný signál je prúdový 4 ~ 20mA lineárne s teplotou (Pt100) alebo lineárne so zmenou odporu (VV) a je určený k prenosu na väčšie vzdialenosti. Prerušenie alebo skrat čidla je indikovaný zvýšením alebo znížením výstupného prúdu mimo rozsah. Prevodné kpracuje ako pasívny vysielač v prúdovej smyčce.Výstup prevodníka slúži zároveň k jeho napájanie.

R/I.H3 Prevodník pre snímače Pt100 do hlavice

7. ledna 2013 v 12:58 | MaRweb.sk |  Produkty

R/I.H3 Prevodník pre snímače Pt100 do hlavice

R/I.H3 Prevodník pre snímače Pt100 do hlavice
Vstupný signál: Pt100 třívodič
Výstup: 4 až 20 mA
Rozsah merania: 14 štandardných rozsahov, min. rozpätia 50 ° C
Presnosť: 0,1%
Napájanie: 10 až 36 VDC
Prevedenie: do hlavice teplomera
Pracovná teplota: -30 až 80 ° C
Prevodník R / IH pre odporový snímač teploty Pt100 slúži na prevedenie měronosné veličiny (tj.odporu) na výstupný íproudový signál 4 ~ 20mA.Výstupní signál je lineárne s teplotou a je určený k prenosu na väčšie vzdálenosti.Přerušení alebo skrat snímača je indikovaný zvýšením alebo znížením výstupného prúdu mimo rozsah.Prevodník pracuje ako pasívny vysielač v prúdovej smyčce.Výstup prevodníka slúži zároveň k jeho napájení.Kompenzace odporu prívodných vodičov je zaistená trojvodičovým pripojením.


APAQ - LC Prevodník analógový pre termočlánky na DIN lištu

5. ledna 2013 v 12:06 | MaRweb.sk |  Produkty

APAQ - LC Prevodník analógový pre termočlánky na DIN lištu


Prevodník APAQ-LC je analógový nastaviteľný 2-vodičový prevodník viacrozsahový so vstupmi pre 5 rôznych typov termočlánku.Univerzálnost a jednoduché nastavenie vstupu sú hlavnou výhodou tychto prevodníka.
Vstupný signál: termočlánok J, K, L, T
Výstup: 4 až 20 mA lineárna s teplotou
Rozsah merania: nastaviteľný rozsah pomocou potenciometrov a spájkovacích plôšok
Presnosť: ± 0,15%
Napájanie: 6,5 až 32 VDC
Prevedenie: na lištu DIN, krytie IP 20
Pracovná teplota: -40 až 85 ° C


APAQ-LR Prevodník analógový pre Pt100 na DIN lištu

1. ledna 2013 v 11:25 | MaRweb.sk |  Produkty

APAQ-LR Prevodník analógový pre Pt100 na DIN lištu

Prevodník APAQ-LR je analógový nastaviteľný 2-vodičový prevodník viacrozsahový so vstupmi pre odporové snímače teploty Pt100.Univerzálnost a jednoduché nastavenie vstupu sú hlavnou výhodou tychto prevodníka.

Vstupný signál: Pt100 ,odporové snímače teploty
Výstup: 4 až 20 mA lineárné s teplotou
Rozsah merania: nastaviteľný rozsah pomocou potenciometrov a spájkovacích plôšok
Presnosť: ± 0,15%
Napájanie: 6,5 až 32 VDC
Prevedenie: na lištu DIN, krytie IP 20
Pracovná teplota: -40 až 85 ° C
Online Marketing
Add blog to our blog directory.