Únor 2013

PRETOP 5335 Dvojvodičový prevodník do hlavice B s protokolom HART

24. února 2013 v 10:51 | MaRweb.sk |  Produkty

PRETOP 5335 Dvojvodičový prevodník do hlavice B s protokolom HART

PRETOP 5335 Dvojvodičový prevodník do hlavice B s protokolom HART
Linearizované meranie teploty s Pt100 .. Pt1000, Ni100 .. Ni1000 alebo termoelektrickým snímačom.Prevod lineárnej odporovej odchýlky na štandardné analógové signály,prúdový signál napríklad z čidiel ventilov alebo odporových snímačov.Zosilnenie bipolárneho mV signálu na štandardné 4 až 20 mA prúdové signály.Pripojenie až 15 prevodníkov na digitálne 2-drôtový signál s komunikáciou HART.
Technické parametre prevodníka P5335-A do hlavice:
Verzia: štandardná verzia, ATEX (Ex) II 3 GD
Galvanické oddelenie: 1,5 kVST
Presnosť: 0,05%
Výstup: 4 až 20 mA
Vstup:
* Pre Pt100, Pt1000, Ni100, lineárny odpor
* Alebo B, E, J, K, L, N, R, S, T, U, W3, W5, mV
Komunikácia: pomocou protokolu HART
Pre montáž: do hlavice typu B podľa DIN

PRetop 5333 programovateľný dvojvodičový prevodník

23. února 2013 v 9:55 | MaRweb.sk |  Produkty

PRetop 5333 programovateľný dvojvodičový prevodník


Prevodník PRETOP 5333 do hlavice pre odporové snímače teploty na meranie teploty s Pt100 .. Pt1000, Ni100 ... Ni1000. Prevádza lineárne zmenu odporu na štandardný analógový prúdový signál, napríklad z ventilov alebo odporových snímačov hladiny.
Technické údaje:
* Vstup pre Pt100, Pt1000, Ni100 alebo lineárne odpor.
* Presnosť 0,1%.
* Výstup 4 až 20 mA.
* Trojvodičové zapojenie.
* Programovateľný výstup pri poruche snímača.
* Pre montáž do hlavice typu B podľa DIN.

Cena tu http://marweb.sk


High definition radar VEGA na meranie výšky hladiny

20. února 2013 v 17:06 | MaRweb.sk |  Produkty

High definition radar VEGA na meranie výšky hladiny

V posledných desiatich rokoch sa stalo meranie výšky hladiny pomocou dvojvdičových radarových snímačov uznávanou a spoľahlivou štandardne používanou technológiou. Vďaka svojej univerzálnosti pri meraní hladiny kvapalín a sypkých materiálov sú radarové snímače ideálnym pomocníkom v akomkoľvek priemyslovom odvetví a v ľubovoľných prevádzkových podmienkach. Spoločnosť VEGA Grieshaber KG (MaRweb.sk) sa už od roku 1991 postupne stala popredným výrobcom v uvedenom odbore.
V roku 2009 spoločnosť VEGA predstavila pokračovanie osvedčeného vývoja modulárnej koncepcie svojich snímačov pod označením plics®plus. Ako uvádza VEGA, tak nové produkty sú vyvinuté na základe skúsenosti z viac ako 200,000 inštalácii radarových snímačov vo svete.
Obr. č. 1 "High definition" radar na meranie výšky hladiny
Ponorné sondy hydrostatické
Uvedením poslednej generácie ultra rýchlych mikroprocesorov do radarových snímačov dostalo meranie výšky hladiny nový impulz. Rýchlejšie procesory priniesli väčší výpočtový výkon do analýzy signálu, čo umožňuje použiť oveľa komplexnejšie algoritmy vyhodnotenia signálu. Vďaka tomu sa meranie stáva jednoduchším a oveľa spoľahlivejším.Posledná generácia radarových snímačov má vyhodnotenie signálov a analýzu odrazov v oveľa vyššom rozlíšení. Prístroje sa teraz vyznačujú oveľa jasnejšími detailmi odrazov akoby boli "päť krát bližšie" ku meraným povrchom.
Stupeň tohto zlepšenia sa dá porovnať s HD televíziou, ktorá má rozlíšenie viac ako 2 krát lepšie než konvenčné TV prijímače. Vďaka oveľa detailnejšiemu vyhodnoteniu radarových signálov získali prístroje lepšie vyhodnotenie a sledovanie výšky hladiny skutočných meraných materiálov v zásobníkoch. Toto dáva možnosť nasadzovať radarové snímače v súlade s trendmi na trhu, t.j. do menších zásobníkov s krátkymi cyklami plnenia a vyprázdňovania. Podstatne rýchlejšie spracovanie signálu dovoľuje snímačom rýchlejšie sledovať zmeny výšky hladiny. Teraz prístroje dokážu namiesto jedného obrazu za sekundu spracovať až štyri obrazy za sekundu. Presnosť senzorov sa rovnako zlepšila o asi 30 % pri meraní výšky kvapalín a asi o 15 % pri sypkých materiáloch. Ďalšou prednosťou novej generácie radarových snímačov série plics®plus je, že spotrebúvajú dokonca menej energie. Minimálne prevádzkové napätie je 9.6V pri štandardnom 2 vodičovom snímači, čo ponúka väčšiu kompatibilitu so systémami SCADA, DCS systémami, ATEX predpismi, bezdrôtovým prenosom, GPRS, prevádzkou na batériu či solárne napájanie, dokonca aj v meracom rozsahu do 70 m.
Nové mechanické doplnky
Z hľadiska mechanického sa nové radarové snímače VEGAPULS 60 vyznačujú vylepšenou konštrukciou antén so skleným tesnením na zlepšenie možnosti integrity do procesov. Aj rozšíreným rozsah prevádzkových teplôt od -200 °C až do 450 °C pomocou keramicko-grafitovému vlnovodu v anténe je dnes dostupné tak pre vysoko, ako aj pre nízko frekvenčné verzie radarových snímačov VEGAPULS.
Pre zlepšenie vyššej chemickej odolnosti kovových antén sú v ponuke aj verzie s tantalovým a titánovým povrchom.
U snímačov VEGAPULS 63 je možné s rovinnou PTFE anténou pracovať od vákua až po 16 bar a v rozsahu teplôt od -175 °C až do 200 °C. Nová generácia krytov s dvoma komorami ponúka väčšie spektrum aplikácií, napr. pre
použitie vo vodárenstve či chemickom a petrochemickom priemysle alebo pre potravinárstvo a farmáciu.
Do snímačov je možné implementovať moderné spôsoby prenosu meraného signálu a nastavovania pomocou prenosov GPRS/GSM na diaľku, ako výsledok malej spotreby a dvojkomorových krytov z plastu. Takto je možné jednoducho inštalovať "držiak SIM karty"' do druhej komory bez potreby externých boxov a jednotiek.
VEGA počas vývoja novej generácie snímačov plics®plus sledovala aj kompletnú spätnú kompatibility nových nastavovacích jednotiek so staršími snímačmi.
"Všetko je navzájom kompatibilné: nové snímače a existujúci program pre nastavovanie a naopak nové elektroniky radarov a existujúce kryty a antény."
Aj pre existujúce snímače VEGA je možné použiť na telefónne spojenie so snímačmi špeciálne samostatné boxy. So snímačmi je tak možné vytvoriť spojenie na príjem meraných údajov alebo alarmov.
Tieto snímače s GPRS/GSM SIM kartou je možné nastavovať a servisovať aj vzdialene pomocou programu PACTware.
Naviac, pre meranie na odľahlých miestach je možné použiť nabíjateľnú batériu a vyhodnotenie stavu v zásobníkoch sa tak stáva dostupným aj pre skutočne "samostatne stojace" snímače na vzdialených miestach.
VEGA má v ponuke niekoľko typov radarových snímačov VEGAPULS 60, ktoré pracujú pri frekvenciách 26 GHz, ako aj pri frekvencii 5,6 GHz.
Radarové snímače VEGAPULS 60 sú jedinečné na meranie vo všetkých odvetviach, ako sú: chemický, petrochemický, voda a odpadová voda, papier a celulóza, plasty, práškové materiály a potravinárstvo, výroba piva, cement, asfalt, pri stavbe lodí, v oceliarstve, baníctve a mnohých ďalších.
Koncepcia plics®plus je ideálnou pre ďalší vývoj nových produktov. VEGA využíva svoju radarovú technológiu v nových mikrovlnných spínačoch hladiny VEGAMIP. Tieto spínače s meracím dosahom do 100 m a širokým sortimentom antén sa stávajú perspektívnym produktom pre bezdotykové spínanie medzných stavov materiálov.
Nové mikrovlne spínače medzných hladín
Novinkou v ponuke VEGA Grieshaber KG je nová séria mikrovlnných spínačov medzného stavu výšky materiálov s označením VEGAMIP 61. Jedná sa o mikrovlnnú bariéru, ktorá sa využíva najmä ako univerzálny spínač sypkých materiálov. Ale prístroj má jasné výhody aj pre merania kvapalín a na detekciu objektov.
Mikrovlnná bariéra pozostáva z jedného vysielača mikrovlnného žiarenia VEGAMIP R61 a jedného alebo viacerých prijímačov VEGAMIP T61, sústava vytvára spínací impulz, ak nastane útlm signálu. Merací rozsah je od 0,1 m do 100 m so štandardnou anténou.
Jednotky sú určené pre procesné teploty -40…+80 °C/250 °C alebo až + 450 °C pri montáži cez vysokoteplotný adaptér.
Obr. č. 2 Vzdialená kontrola stavu zásobníkov pomocou GPRS/GSM
Obr. č. 3 Batéria VEGAMIP 61 pozostáva z vysielača MEGAMIP 61 a prijímača VEGAMIP R61
VEGA radarové technológie umožňujú meranie výšky hladiny sypkých hmôt prakticky nezávisle od podmienok procesu
Procesné tlaky môžu byť v rozsahu od -1 do 4 barov. Napájanie jednotiek je od 20…72 V DC/20…250V AC. Krytie IP66/67.
VEGAMIP R61 má na výstupe 2 krát relé s nastaviteľný oneskorením od 100 ms do 20 s. Vysielač a prijímač sa môže pripojiť na montážne miesto pomocou závitu G 11/2A alebo použitej antény:
Obr. 4 Verzie antén pre VEGAMIP T61/R61
1 Zapuzdrená kužeľová anténa s PTFE oknom
2 Zapuzdrená anténa s PP krytom
3 Kužeľová anténa
4 Kužeľová anténa s predlžovacím driekom
Princíp merania
Vysielač VEGAMIP T61 vyžaruje mikrovlnný signál vo frekvenčnom pásme K ( 24,085 GHz ) vyžaruje mikrovlny cez anténu smerom ku prijímaču VEGAMIP R61 na druhej strane zásobníka. Ak je medzi jednotkami prekážka dochádza ku útlmu signálu, čo sa vyhodnotí elektronikou a zopne sa spínací impulz. Zmenou citlivosti v prijímači sa dá optimalizovať sústava na pracovné podmienky a vlastnosti meraného materiálu.
Prijímač sa nastaví na vyššiu citlivosť v prípade materiálu, ktorý má menší útlm (napr. plastový granulát, cereálie), v takomto prípade VEGAMIP 61 spína veľmi citlivo aj pri relatívne malom zakrytí produktom.
Ako iste vieme, tak mikrovlnné žiarenie preniká aj cez steny nevodivých zásobníkov, potom je možné detegovať dosiahnutú úroveň materiálu cez steny plastových zásobníkov. V prípade kovových zásobníkov, sa musí snímač inštalovať cez vhodné pripojenie na zásobník alebo sa inštaluje pred okno z plastu, skla alebo keramiky. Okno zároveň zaisťuje dostatočnú mechanickú ochranu snímaču voči namáhaniu a vysokým teplotám. Mikrovlnná bariéra môže byť teda úplne bez dotyku s meraným materiálom alebo procesom.
Hlavné výhody mikrovlnnej bariéry:
- necitlivosť voči nalepovaniu a kontaminácii
- ideálne pre náročné procesné podmienky
- necitlivý na tvorbu prachu
- necitlivý na zmeny vlastnosti materiálov
- jednoduchá obsluha a nastavenie
- necitlivý na zmeny teploty materiálu
- bezkontaktné meranie
- kompaktný prístroj bez potreby ďalšieho vyhodnocovacieho prístroja
Použitie
Mikrovlnná bariéra VEGAMIP 61 je ideálna pre detekciu sypkých materiálov, ale uplatnenie nájde aj v prípade kvapalín, napr. cez plastové alebo sklenené steny nádrží, či steny potrubí bez nutnosti zasahovať do stien zásobníkov.Bezdotykové usporiadanie bariéry je ideálne pri náročných meraniach v uhoľných bunkroch, ako je zobrazené na obrázku. (obr. 5).
Inou aplikáciou pre bariéru je detekcia polohy a prítomnosti predmetov. Keďže spínače sú necitlivé na zaprášenie, nalepovanie, dážď, hmlu sú ideálne aj pre použitie v náročných podmienkach pri strážení cisterien, vagónov v kameňolomoch pre zabránenie kolízií. Veľkou prednosťou je merací rozsah, ktorý dosahuje až 100 m pri štandardnej anténe.
Mikrovlnná bariéra VEGAMIP 61 je plne integrovaná do VEGA konceptu plics® a ponúka užívateľovi všetky prednosti a výhody tohto modulárneho systému.

Obr. č. 5 Príklad použitie pri meraní množstva kamaniva
Užívateľ môže použiť, napr. okrem plastového krytu aj kryt z AL, ocele a podobne rozličné anténne systémy a procesné pripojenia. Každý si môže konfigurovať svoj systém podľa špecifických požiadaviek aplikácie.
Obr. č. 6 Detekcia polohy cisterny ako aj samotného materiálu v zásobníku cisterny
Montáž systému je jednoduchá s nízkymi nárokmi na kabeláž a obsluha je bez údržbová. Navštívte nás tu: http://marweb.sk
MaRweb.sk - Meranie a Regulácia
web.: http://marweb.sk

PHXC programovateľný prevodník pre sondy pH, s galvanickým oddelením

17. února 2013 v 9:15 | MaRweb.sk |  Produkty

PHXC programovateľný prevodník pre sondy pH, s galvanickým oddelením

PHXC programovateľný prevodník pre sondy pH, s galvanickým oddelením, na lištu DIN
modul prevádza napätie úmerné PH v rozsahu 0. .14 na 4-20mA:
- Galvanické oddelenie vstupu od výstupu a napájania: 3,74 kV
- Prevedenie pre montáž do rozvádzača na lištu DIN


PX310 prevodník pre odporové teplomery termočlánky

15. února 2013 v 18:17 | MaRweb.sk |  Produkty

PX310 prevodník pre odporové teplomery termočlánky

PX310 univerzálne programovateľné prevedenie prevodníka pre odporové teplomery
termočlánky, s galvanickým oddelenia, Na lištu DIN.Ostatné prevedenie vstupov: (nutná úprava základného prevedenia)Termočlánkový teplomer s možnosťou externej kompenzácie studeného konca čidla Pt100
Odporový teplomer vo štvorvodičovom (4W) zapojení
DC napätie do 1000V
DC prúd 0. .23 mA, po dohode až 5A
Odporový vysielač alebo potenciometer 3k W až 10 k W
Termistory NTC 10k, 15k, 20k, 25k ...
Lineárne teplotné čidlá KTY, termistory atď podľa dohody
Možnosť prispôsobenia vstupu podľa potrieb zákazníka

PXL310, 312 prevodníky pre odporové teplomery,termočlánky, prúd a napätie

7. února 2013 v 18:47 | MaRweb.sk |  Produkty

PXL310, 312 prevodníky pre odporové teplomery,termočlánky, prúd a napätie

PXL310, 312 univerzálne programovateľné prevedenie prevodníka pre odporové teplomery,termočlánky, prúd a napätie, s galvanickým oddelením, na lištu DIN
PXL310
izolovaný programovateľný prevodník s výstupom RS485 (ASCII alebo MODBUS-RTU, 2400-19200Bd)
PXL312 dvojité prevedenie PXL310 GO medzi vstupmi je 2kV
Ostatné prevedenie vstupov: (nutná úprava základného prevedenia)
Termočlánkový teplomer s možnosťou externej kompenzácie studeného konca čidla Pt100
Odporový teplomer vo štvorvodičovom (4W) zapojení
DC napätie do 1000V
DC prúd 0. .23 mA, po dohode až 5A
Odporový vysielač alebo potenciometer 3k W až 10 k W
Termistory NTC 10k, 15k, 20k, 25k ...
Lineárne teplotné čidlá KTY, termistory atď podľa dohody


ZEPAREX 560 Digitálny záznamník s dotykovou obrazovkou

7. února 2013 v 18:45 | MaRweb.sk |  Produkty

ZEPAREX 560 Digitálny záznamník s dotykovou obrazovkou

ZEPAREX 560 Digitálny zapisovač s dotykovou obrazovkou
ZEPAREX 560 je schopný nahradiť v počte záznamov 3 klasické osvedčené, ale už trochu zastarané bodové zapisovače ZEPAREX 39 a prináša proti nim neporovnateľný užívateľský komfort záznamu aj archiváciu dát a nové komunikačné možnosti.
Zeparex560 záznamník fyzikálnych veličín:
* K diaľkovému meranie a záznamu až osemnásť fyzikálnych veličín rôznych rozsahov, napr. pre zobrazenie a záznam údajov pri úprave vody, tepelnom spracovaní a procesnej technológií, alebo ako vybavenie pre skúšky odolnosti proti vplyvom prostredia
* Ako vybrané zariadenie bezpečnostnej triedy 2 a 3 v zmysle vyhlášky č 132/2008 Z. z. o systéme kvality pri realizácii a zabezpečovaní činností súvisiacich s využívaním jadrovej energie a radiačných činností a o zabezpečovanie kvality vybraných zariadení s ohľadom na ich zaradenie do bezpečnostných tried
* Ako vybrané zariadenia bezpečnostnej triedy 2, 3 a 4 v zmysle vyhlášok ÚJD SR č 430/2011 Zz o požiadavkách na jadrovú bezpečnosť a č 431/2011 Zz o systéme manažérstva kvality
* Do prostredia, kde je vyžadovaná mechanická odolnosť podľa STN EN 60068-2-6 ed. 2 (trieda AH2 podľa STN 33 2000-51-1 ed. 3) a seizmickej spôsobilosti elektrického zariadenia bezpečnostného systému jadrových elektrární podľa STN IEC 980 (MVZ úroveň SL-2), čo je v súlade s kvalifikačnými požiadavkami JE Mochovce (MO34), JE Dukovany a JE Temelín.


PX210 Programovateľný prevodník s galvanickým oddelením

3. února 2013 v 11:30 | MaRweb.sk |  Produkty

PX210 Programovateľný prevodník s galvanickým oddelením


PX 210 Programovateľný prevodník s galvanickým oddelením nový typ PX310
Mechanicky sa prevodníky PX210 montujú na lištu DIN 35 mm. Po nasadení horného okraja sa skrutkovačom uvoľní západka upevňovacieho mechanizmu a prístroj sa spodnou časťou zatlačí smerom k lište. Po zaaretovania je montáž u konca.Demontáž sa vykonáva opačným spôsobom.
Popis
* modul prevádza na 4-20mA:
* napätie z ľubovoľného termočlánku s linearizácie a kompenzáciou studeného konca
* jednosmerný prúd alebo napätie
* galvanické oddelenie vstupu od výstupu a napájania: 4kV
* prevodník je určený pre montáž do rozvádzača na lištu DIN


PXL210, PXL212 Prevodník s galvanickým oddelením

2. února 2013 v 10:37 | MaRweb.sk |  Produkty

PXL210, PXL212 Prevodník s galvanickým oddelením


PXL210, PXL212 Prevodník s galvanickým oddelením
* modul prevádza na digitálny signál: - napätie z ľubovoľného termočlánku s linearizácie a kompenzáciou studeného konca
- jednosmerný prúd alebo napätie
* galvanické oddelenie vstupu od výstupu a napájania: 4kV
* u PXL212 galvanické oddelenie vstupov> 1kV
* komunikuje po linke RS485 s nadradenou stanicou s prenosovou rýchlosťou v rozmedzí 2400 až 19200Bd
* prevodník je určený pre montáž do rozvádzača na lištu DIN
* možnosť pripojiť až 31 prevodníkov na linku RS485 do vzdialenosti 1200m

Online Marketing
Add blog to our blog directory.