Březen 2013

MaRweb.sk Sitrans FM Magflo 5100W - prietokomer nielen pre vodné hospodárstvo

31. března 2013 v 11:46 | MaRweb.sk |  Produkty

MaRweb.sk Sitrans FM Magflo 5100W - prietokomer nielen pre vodné hospodárstvo

Magneticko-indukčné prietokomery Sitrans Magflo, najrozšírenejšie prietokomery pre presné meranie objemových prietokov pitnej aj odpadovej vody, prešli v posledných rokoch, vďaka rýchlemu vývoju v oblasti elektroniky, rýchlu inováciu, ale predovšetkým o ich elektronické časti - vyhodnocovacej jednotky.Ich spotreba klesla na asi 10 W bez ohľadu na menovitú svetlosť vlastného snímača, ktorý nemusí byť trvalo zaplavený, disponujú väčším počtom výstupov vrátane moderných komunikačných protokolov (RS-485, Profibus-DP, Profibus-PA, HART, CANopen, DeviceNet atď) . Ich uvedenie do chodu aj obsluha sú stále jednoduchšie a pod Čo sa však týka vlastného snímača, teda časti, ktorá sa montuje do potrubia, na prvý pohľad sa vývoj akoby zastavil. Síce sú stále spoľahlivejšie, majú modernejší dizajn i povrchovú úpravu, ale zásadnú novinku tu možno hľadať márne. Snímače novej generácie Sitrans 5100W však nevykazujú najčastejšie nedostatky doterajších prietokomerov a plní aj špecifické požiadavky zákazníkov najmä v oblasti vodného hospodárstva.


Snímače Sitrans 5100W menovitých svetlostí DN 50 až DN 300 sú úplne novej konštrukcie. Špeciálna výstelka je vyrobená z dvoch rôznych typov kompozitného elastoméru na báze NBR (butadiénu acrylonitril Rubber), ktorý by bolo možné označiť ako "mäkkú-tvrdú" guma. Výrobný postup, pri ktorom sú oba kompozitné materiály spojené v len jednej výrobnej operácii bez použitia lepidiel a spojív, ktoré by sa následne mohla uvoľňovať do meraného média, je patentovo chránený. Vzniknutá výstelka je vo vstupnej a výstupnej časti meracie trubice mäkká, a preto lepšie odoláva oteru a súčasne slúži ako tesnenie pri montáži. V strednej časti meracej trubice je naopak výstelka tvrdšie, čím je zaistená jej vynikajúca dlhodobá tvarová stálosť bez ovplyvnenia premenlivými tlaky a teplotami média, popr. nasiakavosťou, ako u bežných typov gumy.


Tvarová stálosť výstelky snímača garantuje dlhodobú presnosť, ktorá je u typu Sitrans 5100W vždy lepšia ako 0,25% z aktuálnej hodnoty.
Ďalšou prednosťou novej výstelky je jej vynikajúcu odolnosť proti chemikáliám - dokonalejšie je z bežne používaných výsteliek iba teflónová (PTFE). Najmä v oblasti odpadových vôd v chémii a petrochémii už nie je potrebné premýšľať o tom, akú výstelku voliť, popr. pre istotu inštalovať drahé snímače s výstelkou z PTFE. Snímač Sitrans 5100W odoláva aj uhľovodíkom. Samozrejmosťou je aj jeho schválenie na použitie pri meraní prietoku pitnej vody.
Častou požiadavkou užívateľov je odolnosť prietokomerov proti zaplaveniu zvonku IP68. Ako je tomu s vodotesnosťou šácht, v ktorých sa prietokomery často inštalujú, nie je treba príliš rozvádzať. Rovnako tak hovoriť o situácii po povodniach, kedy bola zaplavená aj technika inštalovaná na miestach, kde sa voda teoreticky nemala nikdy objaviť, nie je potrebné. Na rozdiel od snímačov niektorých iných výrobcov, vyznačujúcich sa skrutkovaným plášťom okolo cievky, a teda potenciálnymi netesnosťami, boli aj snímače predchádzajúcej generácie Sitrans 3100W zváraná konštrukcia. U snímačov radu Sitrans 5100W najbežnejších svetlosťou DN 50 až DN 300 sú však odstránené všetky nadbytočné zvary. Snímač má tvar jednoduchej rúrky s prírubou na vstupe a výstupe. Krčok snímača medzi telesom a svorkovnicou je štandardne v prevedení IP68 a svorkovnice s krytím IP67 môže byť aj dodatočne doplnená na krytie IP68. Vonkajší plášť snímača je novo povrchovo upravený vodou riediteľným práškovým lakom s väčšou odolnosťou, ako majú napr dvojzložkové laky na báze epoxidu. Vedľa prínosu najmä pri tzv zakopané inštaláciách, tj tam, kde nie je možné snímač umiestniť do šachty a je po montážou zasypaný zeminou, je prínosom aj použitie vodou riediteľných farieb - je podstatne šetrnejšie k životnému prostrediu.


Moderná konštrukcia snímača bez dodatočného vonkajšieho plášťa kryjúcej cievku tiež uľahčuje inštaláciu, pretože nie je nutné používať skrutky presné dĺžky, použiť možno aj svorníky.Vnútorný priemer snímača na jeho vstupe a výstupe zodpovedá vnútorným priemerom potrubia, rovnako ako pripojovacie príruby. Vnútorná časť snímača je však kužeľovite zúžená s cieľom zrýchliť prúdenie meranej kvapaliny. Pri tomto usporiadaní sa dosahuje väčšia presnosť merania v oblasti minimálnych prietokov, rozšírenie meracieho rozsahu a zmenšenie rizika usadenín a inkrustácií. Významná je tiež úspora dodatočných nákladov tam, kde bolo doposiaľ potrebné potrubie redukovať pomocou difúzora a konfuzoru - pri použití snímača Sitrans 5100W nie sú prídavné redukcie nutné. Úkos vnútorného priemeru snímača so stúpaním necelých 7% má zanedbateľný vplyv na tlakovú stratu (zodpovedá tlakovej strate asi 3,6 m priameho potrubia pôvodnej menovitej svetlosti) a v porovnaní s bežným kužeľovým zúžením nevyvoláva viery v prúdiacom médiu ovplyvňujúce meranie a nezväčšuje prípadný oter.Vstavané dĺžky snímačov Sitrans 5100W sú rovnaké ako u typu Sitrans 3100W a zodpovedajú norme ISO 13359.
Navštívte nás tu www.marweb.sk pre viac informácii.
MaRweb.sk - Meranie a ReguláciaMaRweb.sk – meranie hladiny kvapalín a sypkých látok s hladinomermy Siemens

30. března 2013 v 12:25 | MaRweb.sk |  Produkty

MaRweb.sk - meranie hladiny kvapalín a sypkých látok s hladinomermy Siemens

Společnost MaRweb.sk - Siemens - zahrnující měření polohy hladiny, průtoku, tlaku a teploty pracovních médií, analýzu plynů a kapalin a dynamické a statické vážení (včetně průtoku sypkých látek). V článku v časopise Automa č. 3/2006 byly popsány ultrazvukové a mikrovlnné (radarové) snímače pro bezkontaktní kontinuální měření polohy hladiny kapalin a sypkých látek. Následující text je věnován další skupině přístrojů pro měření polohy hladiny - kontaktním hladinoměrům, limitním i kontinuálním.Obr. 1. Lopatkový hladinový spínač Sitrans LPS200

Elektromechanické přístroje

Typickým představitelem kontaktních limitních hladinoměrů je elektromechanický lopatkový hladinový spínač Sitrans LPS200 (obr. 1), s úspěchem používaný zejména v zásobnících se sypkými materiály. V praxi je oblíben pro svou jednoduchou konstrukci a spolehlivou a bezproblémovou činnost. Spínač Sitrans LPS200 lze namontovat v různých polohách (horizontálně i vertikálně) a lze ho použít k detekci dosažení maximální i minimální hladiny materiálu. Je-li možná instalace jen na vrchu zásobníku, lze použít lanovou variantu Sitrans LPS200 s dosahem až 10 m. Elektronika spínače Sitrans LPS200 je vybavena výstupním relé spínajícím proud až 5 A při 250 V AC. Přístroj je nabízen také ve variantě s certifikátem podle směrnice ATEX.

Dalším velmi rozšířeným přístrojem pro limitní měření polohy hladiny v zásobnících je elektromechanický vibrační spínač (vibrační vidlička) Sitrans LVS200 (obr. 2). Může být instalován v horizontální i vertikální poloze a popř. také opatřen prodlužovacím nástavcem pro měření s dosahem až 4 m. Vibrační vidličky mají díky své konstrukci samočisticí schopnost, což je ideální vlastnost při práci s látkami se sklonem k tvorbě nálepů (např. pro limitní měření polohy hladiny cementu nebo vápna). Výstupní relé spínače Sitrans LVS200 spíná proud až 8 A při 250 V AC. I tento přístroj je k dispozici s certifikátem podle ATEX.Obr. 2. Vibrační hladinový spínač Sitrans LVS200

Kapacitní hladinové spínače

Přístroje založené na kapacitním principu se používají při limitním i kontinuálním měření polohy hladiny. Limitní kapacitní hladinoměry mohou detekovat přítomnost kapalin i sypkých látek. V praxi pracují jako detektory zaplavení potrubí (ochrana čerpadel před chodem naprázdno), spínače detekující rozhraní médií či přítomnost pěny apod. Všechny dále uvedené přístroje se dodávají také ve variantách s certifikátem podle ATEX.

Typickým a nejčastěji dodávaným kompaktním kapacitním hladinovým spínačem je typ Pointek CLS100 (obr. 3), vyznačující se zejména velmi malými rozměry. Je univerzálně použitelný a vhodný pro všechny typy zásobníků. Ideální je např. jako detektor zaplavení potrubí.

Kapacitní hladinový spínač určený k detekci přítomnosti kapalin a sypkých látek typu Pointek CLS200 je k dispozici v kompaktní variantě, v tyčové variantě s dosahem až 5,5 m nebo v lanové variantě s dosahem až 35 m. Elektronika tohoto spínače je vybavena reléovým výstupem.Obr. 3. Kompaktní kapacitní hladinový spínač Pointek CLS100

Limitní kapacitní hladinoměr Pointek CLS300 (obr. 4) je určen k detekci hladiny kapalin, rozhraní médií, přítomnosti viskózních materiálů a sypkých látek. Elektronika spínače Pointek CLS300 využívá patentovanou metodu Active Shield, umožňující zjistit přítomnost nánosů na měřicí sondě, a je vybavena spínacím relé. Snímač je možné osadit digitální elektronikou s rozhraním Profibus-PA. Snímač Pointek CLS300 je k dispozici v tyčové variantě s dosahem 1 m nebo v lanové variantě s dosahem až 25 m.

Nejvýkonnějšími kapacitními hladinovými spínači od firmy Siemens Milltronics jsou přístroje řady Pointek CLS500, určené především do obtížných provozních podmínek (teplota média až 400 °C, tlak až 52,5 MPa). Tyto spínače jsou k dispozici jen v tyčové variantě s dosahem 1 m a je v nich použita již zmíněná metoda Active Shield. Přístroj má kalibrační tlačítko a vestavěný lokální displej, umožňující spínač snadno nastavit. Elektronika s vestavěným rozhraním HART je kompatibilní s konfiguračním softwarem Simatic PDM.Obr. 4. Kapacitní hladinový spínač Pointek CLS300

Kapacitní snímače polohy hladiny
Ve výrobním programu společnosti Siemens Milltronics jsou také kapacitní snímače pro kontinuální měření polohy hladiny. Jejich typickým představitelem je kapacitní kontinuální hladinoměr Sitrans LC300, jenž je dodáván v tyčové variantě s měřicím rozsahem až 5 m nebo v lanové variantě s měřicím rozsahem až 25 m. Spolehlivou a bezpečnou činnost snímače zajišťuje použitá metoda Active Shield. Snímač má lokální displej a kalibrační tlačítko pro jeho snadné nastavení a uvedení do chodu. Výstupní signál je proudový, 4 až 20 mA.

Pro spojité kapacitní měření polohy hladiny v obtížných provozních podmínkách vymezených teplotou média až 400 °C a tlakem až 52,5 MPa je určen snímač Sitrans LC500 (obr. 5). Tento snímač je k dispozici v tyčové variantě s rozsahem až 5,5 m nebo v lanové variantě s rozsahem až 35 m. Používá metodu Active Shield. Je vybaven integrovaným lokálním displejem, kalibračním tlačítkem a úplnou diagnostikou funkcí. Jeho výstupní signál je 4 až 20 mA s protokolem HART.

Stejně jako limitní lze i kontinuální kapacitní hladinoměry dodat s certifikátem podle ATEX.Obr. 5. Kapacitní snímač Sitrans LC500 pro spojité měření polohy hladiny ve zvlášť obtížných provozních podmínkách

Závěrem
Uvedené přístroje pro zjišťování polohy hladiny, které doplňují dříve popsané snímače založené na principu bezkontaktního měření polohy hladiny, představují rovněž důležitou součást nabídky hladinoměrů značky Siemens.

Navštívte nás tu www.marweb.sk pre viac informácii.
MaRweb.sk - Meranie a Regulácia

MaRweb.sk – Meranie výšky hladiny Vegapuls a Vegacap pri spracovaní asfaltu

15. března 2013 v 11:03 | MaRweb.sk |  Produkty

MaRweb.sk - Meranie výšky hladiny Vegapuls a Vegacap pri spracovaní asfaltu


Nová výstavba a údržba ciest si vyžaduje pružné technologické postupy pri spracovaní asfaltu. Rôznorodé a kvalitné povrchy možno vytvoriť pomocou bitúmenu zmiešaného s veľkým množstvom plnidiel. Pri meraní výšky hladiny takto pripraveného asfaltu sa uplatnia prístroje dodávané spoločnosťou MaRweb.sk - VEGA. Firma je schopná vyhovieť aj požiadavkám na meranie prietoku, tlaku, teploty a vlhkosti v širokej škále prevádzkových médií.Viskózny, horúci a lepkavý, to sú typické vlastnosti pripraveného asfaltu. Pre meranie výšky hladiny v týchto podmienkach sa uplatní bezkontaktné hladinomery Vegapuls 68. Sú navrhnuté tak, aby kondenzát vznikajúci na anténe neviedol k strate viditeľnosti hladiny média. Meranie je možné realizovať aj cez nepravidelný povrch produktu . Aby mohol hladinomer Vegapuls 68 pracovať pri prevádzkovej teplote cez 200 ° C, je vybavený pripojením na ofukový systém, ktorý chladí antenní systém.

Vegacap 65 - ochrana proti preplneniu

Limitné kapacitné sonda Vegacap 65 slúži ako samostatná ochrana proti preplneniu a ideálne dopĺňa kontinuálne meranie výšky hladiny. Vzhľadom k robustnú konštrukciu lanovej elektródy je tento limitný kapacitný spínač úplne bezúdržbový. Na funkciu prístroja nemajú vplyv kondenzácie, nánosy ani prietok média. Spoľahlivosť spínania je zaručená tým, že spínač Vegacap 65 vyhovuje úrovni bezpečnosti SIL 2 podľa IEC 61508.


Alternatívou k bezkontaktnímu meranie je stále obľúbenejšie reflektometrický radarový princíp, ktorý využíva šírenia elektromagnetického impulzu v telese, ktoré je ponorené do média v nádrži. Reflektometrický hladinomer Vegaflex 66 poskytuje veľmi dobré riešenie pre meranie hladiny tekutého asfaltu a spoľahlivo pracuje pri teplote okolo 250 ° C. Na výsledky meraní nemajú vplyv ani nánosy alebo pena z tekutého bitúmenu , a dokonca ani rušenie vplyvom inštaláciou vnútri zásobníka, napr vykurovacích rúrok.

Vegabar 65 s kovovou membránou
Prevodník tlaku Vegabar 65, inštalovaný na dne nádrže, šetrí priestor a dokonale odoláva nepriaznivým podmienkam v nádrži s bitúmenom. Pena na hladine produktu takisto nemá vplyv na hydrostatický princíp merania. Vegabar 65 s membránou METEC zaisťuje extrémne vysokú presnosť, dokonca aj pri vysokej teplote. Všetky komponenty sú vyrobené z nehrdzavejúcej ocele 1.4435 a zo zliatiny Hastelloy C 276.

Vegaflex série 80 typy:
VEGAFLEX81 meranie výšky hladiny kvapalín do 75m a 200°C
VEGAFLEX82 meranie výšky hladiny sypkých materiálov do 75m a 200°C
VEGAFLEX83 meranie výšky hladiny agresívnych kvapalín do 32m a 150°C
VEGAFLEX86 meranie výšky hladiny kvapalín pod vysokým tlakom 400bar do 75m a 450°C
Navštívte nás tu www.marweb.sk pre viac informácii.
MaRweb.sk - Meranie a ReguláciaMaRweb.sk – Meranie výšky hladiny materiálu vo vysokej peci Vegapuls 68

15. března 2013 v 10:57 | MaRweb.sk |  Produkty

MaRweb.sk - Meranie výšky hladiny materiálu vo vysokej peci Vegapuls 68

Pre zabezpečenie správneho dávkovania vrstvy koksu a tiež jeho správneho rozloženie je vyžadované meranie hladiny. Vzhľadom k náročným prevádzkovým podmienkam vo vysokej peci boli predtým používané mechanické meracie systémy. Tie boli vybavené masívnym závažím, ktoré bolo do chodu k hladine materiálu. Moderné bezkontaktné hladinomery, ako je Vegapuls 68, rieši túto problematiku oveľa elegantnejšie.


Hladinomer Vegapuls 68 poskytuje úplne presné údaje o hladine vo vysokej peci. Meranie nie je ovplyvňované prachom, zložením materiálu a ani veľmi vysokou teplotou. V závislosti na veľkosti antény snímača je možné sledovať celkový priestor alebo vymedzené miesta na hladine. Pri použití niekoľkých snímačov je možné systematicky analyzovať profil povrchu materiálu vo vysokej peci. Radarové hladinomery sa pritom pri meraní navzájom neovplyvňujú. Vďaka robustnej konštrukcii dokonale odolávajú náročným prevádzkovým podmienkam v prostredí vysokej pece; okrem toho je možné snímač kedykoľvek, aj počas prevádzky, oddeliť od procesu.
Odpich železa vo vysokej peci
Po odpichu vysokej pece steká tekuté surové železo do panvíc a ďalej je spracovávané v zlievárňach alebo v konvertoroch. Meranie obsahu odlievacích paniev patrí medzi najnáročnejšie meranie v oceliarňach. Veľmi vysoké teploty, cez 1 400 ° C, a extrémna prašnosť počas plniaceho procesu kladú na vlastnosti použitého snímača veľmi vysoké požiadavky. Preto je tu možné použiť iba bezkontaktné systém merania.
Meranie hladiny v odlievacej panve hladinomerom Vegapuls 62


Vzhľadom k tomu, že mikrovlnný signál nie je ovplyvňovaný extrémne vysokou teplotou, je hladinomer Vegapuls 62 obzvlášť vhodný pre tento typ merania. Vďaka ofukovému systému zostáva anténny systém neustále čistý. V prostredí s vysokou teplotou sú používané špeciálne zahnuté antény s predĺžením, navrhnuté "na mieru" danej úlohe. Vďaka tomu je elektronika hladinomeru umiestnená vo vhodnom prostredí.
VEGAPULS 61 meranie výšky hladiny agresívnyh kvapalín do 80°C
VEGAPULS 62 meranie výšky hladiny kvapalín alebo sypkých materiálov do 200°C
VEGAPULS 63 meranie výšky hladiny agresívnyh kvapalín do 150°C frekvenciou K-band
VEGAPULS 65 meranie výšky hladiny agresívnyh kvapalín do 150°C frekvenciou C-band
VEGAPULS 66 meranie výšky hladiny kvapalín do 400°C frekvenciou C-band
VEGAPULS 67 meranie výšky hladiny sypkých materiálov do 80°C frekvenciou K-band
VEGAPULS 68 meranie výšky hladiny sypkých materiálov do 200°C frekvenciou K-band
VEGAPULS SR68 meranie výšky hladiny sypkých materiálov do 250°C frekvenciou

Navštívte nás tu www.marweb.sk pre viac informácii.
MaRweb.sk - Meranie a ReguláciaMaRweb.sk monitorovanie prevádzky čerpadiel pomocou produktov VEGA

12. března 2013 v 19:12 | MaRweb.sk |  Produkty

MaRweb.sk monitorovanie prevádzky čerpadiel pomocou produktov VEGA

Monitorovanie prevádzky čerpadiel v priemysle všeobecne redukuje náklady a zvyšuje bezpečnosť prevádzky.V chemickom priemysle sa bežne používajú špeciálne čerpadlá vyrobená z vysoko odolných materiálov. Okrem predpokladaného každodenného opotrebovania tieto čerpadlá podliehajú zvýšenému opotrebovaniu počas chodu naprázdno alebo pri mechanickom namáhaní pri tlakových rázoch. Monitorovania tlaku a prítomnosti média zaručuje dlhodobú životnosť týchto nákladných špeciálnych čerpadiel a tiež ich bezpečný a bez údržbová prevádzka (obr. 1).
Ochrana proti chodu čerpadiel naprázdno pomocou spínača Vegaswing 61
Limitné spínača Vegaswing 61 detekujúca prítomnosť kvapalín majú kompaktný tvar a malé rozmery. Dĺžka ich vibračných vidličiek je iba 40 mm. Vďaka tomu je možné spínača bez akýchkoľvek problémov inštalovať do potrubia. Tieto univerzálne snímače poskytujú spoľahlivý spínacie signál pri prítomnosti akejkoľvek kvapaliny v potrubí, a tak pomáhajú zabrániť nebezpečnému prehriatiu čerpadiel pri chode naprázdno. Limitné spínača Vegaswing 61 taktiež vyhovujú požiadavkám úrovne funkčnej bezpečnosti SIL 2.
Meranie tlaku čerpadiel pomocou prevodníka tlaku Vegabar 52
Prevodník tlaku Vegabar 52 je obzvlášť vhodný na monitorovanie tlaku v potrubnom systéme. Hlavným dôvodom je jeho veľká preťažiteľnosť (až 150násobek z celkového rozsahu snímača), ktoré snímač dosahuje vďaka keramickej meracie bunke Certec. Tlakové alebo vákuové rázy sú ľahko absorbované mechanickou konštrukciou snímača. Pre splnenie požiadaviek chemického priemyslu sú k dispozícii procesné pripojenia a časti, ktoré prichádzajú do styku s médiami, z chemicky odolných materiálov. Snímače Vegabar tiež vynikajú svojou spoľahlivosťou vďaka dlhodobej stabilite meracie bunky.
Potrubný systém - dôležitá časť rafinérie
Potrubný systém je centrálny systém rafinérie. Surová ropa je prepravovaná do rafinérie potrubným systémom buď z ropných terminálov alebo priamo z ropných vrtov. Potrubie funguje ako dopravná cesta pre najrôznejšie ropné produkty vznikajúce destiláciou.
V miestach, kde sú umiestnené guľové kohúty alebo uzatváracie klapky, sú vybudované betónové žumpy poskytujúce dostatočnú ochranu životného prostredia pred možným presakovanie médií z uzatváracích zariadení.


Monitorovanie tlaku pomocou prevodníka Vegabar 52
Prevodníky tlaku sú zvyčajne pripojené k potrubiu prostredníctvom impulzného potrubia. Prevodník tlaku Vegabar 52 je pre tieto úlohy obzvlášť vhodný. Mechanická konštrukcia snímača a jeho vysoká preťažiteľnosť zaručujú spoľahlivé meranie.
Spoľahlivé limitné spínače nezávislé na meranom médiu
Vibračný limitný spínača Vegaswing 63 sú ideálne pre detekciu hladiny v týchto nádržiach. Poskytujú vždy spoľahlivý spínacie signál pri výskyte akýchkoľvek meraných kvapalín. Je potrebné poznamenať, že rovnako ako snímače Vegaswing 61, aj tieto vyhovujú požiadavkám úrovne funkčnej bezpečnosti SIL 2.
Presné kontinuálne meranie pomocou hladinomeru Vegapuls 62
Radarové hladinomery Vegapuls 62 sú vhodné pre spoľahlivé kontinuálne meranie hladiny v nádrži a detekciu úniku média. Vďaka malým rozmerom a silnému signálu môže byť hladinomer inštalovaný veľmi blízko steny jímky. Bezkontaktné meracie princíp zaručuje nezávislosť na poveternostných podmienkach a celý snímač je kompletne bezúdržbový.
Meranie rozhraní dvoch kvapalín pomocou hladinomeru Vegaflex 67
Do nádrží často preniká dažďová alebo podzemná voda. Na meranie rozhrania oleja a vody v nádrži je určený reflektometrický radarový hladinomer Vegaflex 67. Tento hladinomer meria výšku rozhranie oboch vrstiev, a poskytuje týmto dôležité informácie pre ochranu životného prostredia.
Vegapuls - výkonnejšia radarový hladinomer
Koncept plicsplus prináša pre snímače Vegapuls novy anténny systém pre prevádzkovú teplotu až +450 ° C as vyššou chemickou odolnosťou. To rozširuje možnosti jeho použitia. Nové mikroprocesorové jednotky majú väčší výkon pre spracovanie signálu a komplexné spracovanie vyhodnocovacích algoritmov. Vďaka tomu sú otvorené nové možnosti pre meranie v náročných prevádzkových podmienkach v reaktoroch alebo v silách so sypkým materiálom. Zjednodušilo sa tiež uvedenie snímača do prevádzky.
Procesy pod kontrolou vďaka priebežné meranie hladiny
V chemickom, petrochemickom, farmaceutickom a potravinárskom priemysle, v energetike a ďalších priemyselných odvetviach vytvárajú snímača Vega spoľahlivý základ pre riadenie a monitorovanie prevádzky. Rad Plics zahŕňa snímače, ktoré vyhovujú požiadavkám na meranie polohy hladiny sypkých materiálov a kvapalín. Napríklad typ puzdra je možné voliť podľa požiadaviek úlohy, nezávisle na tom, o akú meracie metódu ide. K dispozícii je puzdro plastové, hliníkové alebo z nehrdzavejúcej ocele.
Snímače tlaku pre náročné podmienky
Meranie tlaku horúcich a koróznych médií v chemickom priemysle patrí tiež medzi úlohy, kde je možné použiť prevodníky tlaku Vega. Je u nich možná kompletná sanitácia, dôležitá pre prevádzky vo farmaceutickom priemysle a potravinárstve. K dispozícii sú prevodníky hydrostatického tlaku, prevádzkového tlaku a tlakovej diferencie. Prevodníky sú prispôsobené náročným požiadavkám chemických prevádzok, od puzdra elektroniky až po vykonaní meracie bunky.
Navštívte nás tu www.marweb.sk pre viac informácii.
MaRweb.sk - Meranie a ReguláciaSnímače tlaku a výšky hladiny pro potravinářský průmysl a farmacii

3. března 2013 v 12:27 | MaRweb.sk |  Produkty

Snímače tlaku a výšky hladiny pro potravinářský průmysl a farmaciiSpolečnost MaRweb.sk - Meranie a Regulácia, nabízí široký sortiment kontaktních i bezkontaktních hladinoměrů, limitních hladinových spínačů a snímačů tlaku pro měření v různých oborech: v chemickém a petrochemickém průmyslu, ve stavebnictví, ve farmaceutickém průmyslu, energetice, hutnictví, papírenství i vodním hospodářství. Přístroje vyhovují také velkým požadavkům potravinářského průmyslu, kde poskytují spolehlivé údaje o množství, výšce hladiny a tlaku téměř jakéhokoliv měřeného média.


Správné rozhodnutí při volbě snímače tlaku je velmi důležité pro náležitou činnost mnoha technických zařízení a pro řízení průběhu technologických procesů. Jestliže je nutné měřit velký tlak, podtlak a nebo přetlak až 100 MPa při teplotách až +400 °C nebo rozdíl tlaků pro měření výšky hladiny či průtoku, jsou k dispozici snímače tlaku Vegabar a Vegadif. Tyto snímače vycházejí z modulárního konceptu plics®. Plics je koncepce snímačů, která sjednocuje přístroje pracující na různých fyzikálních principech, určené k měření výšky hladiny a tlaku, popř. plnící funkci hladinových spínačů. Technická konstrukce je založena na univerzální modulární koncepci a práci se snímači výrazně ulehčuje jednotné ovládání a nastavování jejich parametrů. Snímače se skládají z unifikovaných komponent, jako jsou elektronické moduly, pouzdra snímačů, konstrukční připojení k technologickému zařízení i jednotný displej Plicscom. Díky tomuto konceptu jsou sníženy požadavky na skladové zásoby náhradních dílů a komponent pro výrobu a také se zkracují dodací termíny. Systém Plics umožňuje zvolit pro každou měřicí úlohu individuální variantu snímače. Proto přístroje značky VEGA vyhovují technickým a fyzikálním požadavkům všech průmyslových odvětví.

Kompaktní snímače tlaku Vegabar tvoří ucelenou řadu přístrojů vhodných pro měření výšky hladiny v otevřených zásobnících i pro běžné měření provozních tlaků. Dodávají se s různými variantami procesních připojení podle požadavků zákazníka. Výstupem je analogový signál s digitální komunikací HART. Je možné dodat také snímače s výstupem pro průmyslové sběrnicové systémy Profibus-PA nebo Foundation Fieldbus. Jsou vhodné pro použití v různých odvětvích: k dispozici jsou verze do prostředí se zvýšenými požadavky na hygienu (potravinářství, farmaceutická výroba), s velkou odolností (chemie, petrochemie) nebo běžné provedení pro technologická zařízení bez speciálních požadavků. Snímače lze pořídit i ve variantě určené do prostředí s nebezpečím výbuchu. Pro potravinářský a farmaceutický průmysl jsou určeny přístroje z korozivzdorné oceli a s krytím IP68 . V těchto provozech jsou požadovány snímače tlaku s čelním provedením měřicí membrány, které usnadňuje jejich čištění metodou CIP. Snímače tlaku Vegabar lze použít i v úlohách,

kde je požadována úroveň funkční bezpečnosti SIL 2 nebo SIL 3.


Předností popisovaných snímačů je použití speciálních keramických kapacitních senzorů tlaku patentovaných společností VEGA. Keramická měřicí buňka umožňuje konstruovat robustní a chemicky velmi odolné senzory tlaku s přetížitelností až 150násobku maximálního tlaku měřicího rozsahu. Vzhledem k použití speciální keramiky s drsností povrchu 0,5 µm jsou tyto snímače vhodné pro potravinářství a farmaceutickou výrobu. K měření médií o teplotě až +200 °C a s velkými požadavky na chemickou a mechanickou odolnost jsou určeny snímače s integrovanou oddělovací membránou ze slitiny Hasteloy a s unikátním systémem teplotní kompenzace.


Příklad použití: výroba alkoholických nápojů


Při výrobě značkových destilátů, lihovin a likérů se mísí různé druhy ovocných destilátů, konzumního lihu a přísad, aby bylo dosaženo požadovaného složení, chuti a barvy výsledného produktu. Suroviny používané k výrobě lihovin jsou skladovány v oddělených nádržích, z nichž jsou čerpány tlakem přibližně 140 kPa přímo do příslušné míchací nádrže . Vzhledem k velkému obsahu alkoholu je oblast skladování a výroby lihovin klasifikována podle směrnice ATEX jako prostředí s nebezpečím výbuchu Ex zóna 1. Tanky s lihovinami mají objem 1,2 m3 a více. Objem kapaliny v tanku se měří pomocí sledování polohy hladiny s rozsahem měření minimálně 1,5 m. K tomu jsou vhodné radarové snímače Vegapuls nebo snímače hydrostatického tlaku Vegabar 54 namontované na dně tanku. Převodník umístěný odděleně od senzoru usnadňuje nastavení a vizualizaci měřené hodnoty.


Skladovací tank je nutné chránit proti přeplnění. Proto je do víka tanku nainstalován limitní vibrační hladinový spínač Vegaswing 63 . Vibrační spínače jsou naprosto bezúdržbové a spínací bod není nijak ovlivňován vlastnostmi různých druhů destilátů a lihovin v tanku.Dále je nutné měřit tlak v potrubí, jímž se kapaliny dopravují do mísicích a skladovacích tanků. K tomu se používá např. snímač tlaku Vegabar 53. Tento typ snímače se dodává s různými variantami připojení k potrubí a vyznačuje se velkou přetížitelností a odolností proti podtlaku. Snímačům tohoto typu proto nevadí přetlakové ani podtlakové rázy v potrubí.


Hladinoměry a snímače tlaku značky Vega dodává společnost MaRweb.sk - Meranie a Regulácia v nejrůznějších verzích pro široký rozsah použití. Všechny dodávané přístroje vyhovují příslušným českým i evropským normám a jejich spolehlivost je ověřena dlouholetým provozem u nás i v zahraničí.

Viac info a cenu nájdete tu: www.marweb.sk
Online Marketing
Add blog to our blog directory.