Duben 2013

MaRweb.sk – VEGAMET 391 vyhodnocovacia jednotka pre kontinuálne meranie

12. dubna 2013 v 14:38 | MaRweb.sk |  Produkty

MaRweb.sk - VEGAMET 391 vyhodnocovacia jednotka pre kontinuálne meranie s integrovanými spínačmi

Vyhodnocovací jednotky Vegamet jsou navrženy pro snadné monitorování a jednoduché řízení technologických procesů. Novinka, Vegamet 391, je nová verze přístroje s rozhraními Ethernet, USB 2.0 a RS-232 pro propojení k PC i k jiným řídicím jednotkám a doplňuje sortiment vyhodnocovacích jednotek. Pro bezpečné systémy je k dispozici také verze s bezpečnostním certifikátem SIL2. Měřené parametry jsou podle požadavku zobrazovány na displeji LCD a mohou být zobrazeny na externím displeji nebo nadřazeném systému. Snadno se také integrují do webového vizualizačního systému Web-VV společnosti Vega Grieshaber. Jednotka rovněž umožňuje zaznamenávat a zobrazovat měřené hodnoty v dlouhém časovém intervalu (trendy). Vegamet 391 má tyto základní vlastnosti:
VEGAMET 391 vyhodnocovacia jednotka s Ethernetom


* komplexní nastavování funkcí, jako je linearizace a nastavení systému,
* integrovaný webový server, časově řízený přenos měřených hodnot prostřednictvím e-mailu nebo SMS,
* volba provedení SIL2 podle IEC 61508.

Jednotka je vybavena šesti reléovými výstupy a proudovým výstupem a díky tomu ji lze snadno použít k řízení procesu bez znalostí programování PLC. Má-li vyhodnocovací jednotka pracovat v prostředí s nebezpečím výbuchu (Ex), je vybavena integrovanou bezpečnostní bariérou.

Tři verze jednotky Vegamet 391
1. verze
Jednotka vyhodnocuje signály ze snímače prostřednictvím proudové smyčky 4 až 20 mA. Je vybavena šesti reléovými výstupy a jedním proudovým výstupem. Relé č. 6 je možné konfigurovat jako bezpečnostní.

2. verze
Verze číslo 2 vyhovuje standardu funkční bezpečnosti SIL2 podle IEC 61508. Vyhodnocuje signály ze snímačů s výstupem 4 až 20 mA. Vyhodnocovací jednotka je vybavena čtyřmi reléovými výstupy a proudovým výstupem. Dvě relé (č. 3 a č. 4) vyhovují standardu IEC 61508 a mohou být použita pro bezpečnostní řešení podle SIL2. Relé č. 1 a č. 2 mohou být použita pro standardní řídicí funkci. Také proudový výstup je kvalifikován podle IEC 61508. Alternativně lze konfigurovat relé č. 2 jako bezpečnostní.

3. verze
Jednotka vyhodnocuje signály ze snímačů s výstupem 4 až 20 mA/HART. Vyhodnocovací jednotka je vybavena šesti reléovými výstupy. Alternativně lze konfigurovat relé č. 6 jako bezpečnostní. Díky rozhraní Ethernet a RS-232 je možné jednotku snadno propojit s PLC, DCS nebo modemem. Přístroj lze použít jako vstupní bránu k nadřazeným systémům nebo pro snadné připojení k modemu (telefonní síť, internet). Kromě analogového měřicího signálu 4 až 20 mA může tato verze přijímat i digitální signál HART.


Systém řízení čerpadel
Vzhledem k tomu, že je jednotka Vegamet 391 vybavena funkcí měření průtoku, je obzvláště vhodná pro inteligentní řízení čerpadel ve vodním hospodářství. Čtyři z šesti reléových výstupů mohou být vyhrazeny pro inteligentní systém řízení čerpadel, kterým lze optimalizovat dobu provozu několika čerpadel. Uživatel má také možnost nastavit na čtyřech digitálních výstupech funkci diagnostiky. Jednotka v tomto režimu vyhodnocuje signál z čerpadel a řídí jejich provoz.

Měření průtoku a proteklého množství
Jednotka Vegamet 391 je vybavena integrovaným čítačem pro měření celkově proteklého množství. Uživatel může zobrazit měřenou hodnotu v jednotkách, které mu vyhovují, a může zobrazit také celkově proteklé množství.

Komunikační možnosti
Prostřednictvím ethernetového rozhraní lze jednotku Vegamet 391 připojit do podnikové sítě nebo i k řídicím jednotkám PLC, DCS či PC. Pro připojení k PLC a DCS přes ethernetové rozhraní je k dispozici např. protokol Modbus TCP, který používá mnoho řídicích systémů a např. OPC serverů. Software na PC může velmi snadno zpřístupnit výsledky jednotky Vegamet 391 prostřednictvím protokolu VEGA-ASCII. S použitím webového serveru integrovaného v jednotce Vegamet 391 a připojení k Ethernetu je možné snadno zobrazit měřené hodnoty kdekoliv pomocí internetového prohlížeče. Profesionální vizualizaci poskytne výkonný vizualizační software Web-VV, který umožňuje také zálohovat a ukládat data, zasílat zprávy a vyhlašovat alarmy. Je-li jednotka Vegamet 391 připojena do sítě s přístupem na internet, může přenášet měřené hodnoty do softwaru Web-VV, který je instalován na serveru VEGA. Zákazník má přístup k informacím o stavu např. hladiny prostřednictvím internetového portálu Web-VV společnosti Vega přes standardní internetový prohlížeč.Jestliže je jednotka Vegamet 391 připojena k síti s poštovním serverem, může zasílat e-mailové zprávy. Funkce přenosu dat prostřednictvím elektronické pošty (e-mail) a SMS mohou být spuštěny stanovenou událostí (např. dosažení požadované hladiny) či ve stanoveném čase (pravidelně, v určitých časových intervalech) nebo při výskytu chyby (chybová zpráva).

Rozhraní RS-232
Rozhraní RS-232 umožňuje vyhodnocovací jednotku snadno připojit k internetu přes analogový modem ISDN a GSM/GPRS pro vytáčenou linku nebo mobilní rádiovou síť. Pomocí tohoto připojení jsou k dispozici takové funkce, jako je přenos elektronickou poštou nebo SMS a také výměna dat se systémem WEB-VV. Zapojením do telefonní nebo mobilní rádiové sítě je možné snadno nastavovat parametry a diagnostické funkce.
PRÍSTROJE Prístroje pre komunikáciu
Instalace a uvedení do provozu
Vyhodnocovací jednotku Vegamet 391 je možné instalovat do panelu nebo do rozváděče. Při správné instalaci je u jednotky zaručen stupeň krytí IP65. Nastavuje se a uvádí do provozu lokálními tlačítky nebo dálkově z PC připojeného přes rozhraní USB za použití systémů FDT/DTM a nebo PACTware.

Navštívte nás tu www.marweb.sk pre viac informácii.
MaRweb.sk - Meranie a Regulácia

MaRweb.sk – Nové mikrovlnné bariéry pre detekciu polohy hladiny

9. dubna 2013 v 18:17 | MaRweb.sk |  Produkty

MaRweb.sk - Nové mikrovlnné bariéry pre detekciu polohy hladiny


Společnost MaRweb.sk - Meranie a Regulácia dodává široký sortiment kontaktních i bezkontaktních hladinoměrů, limitních spínačů a převodníků tlaku pro měření v různých průmyslových odvětvích.Jde o mikrovlnnou bariéru pro bezkontaktní detekci polohy hladiny kapalin, sypkých materiálů nebo např. pro detekci polohy pevných předmětů.
Jde o mikrovlnnou bariéru s označením Vegamip 61. Bariéra se skládá z vysílače Vegamip T61 a přijímače Vegamip R61Princip měření
Vysielač Vegamip T61 vyzařuje mikrovlnný signál s frekvencí 24 GHz prostřednictvím antény k přijímači Vegamip R61 na druhé straně zásobníku. Je-li médium v dráze mezi vysílačem a přijímačem, mikrovlnný signál je utlumen. Tato změna je detekována přijímačem a převedena na spínací signál. Přizpůsobení podmínkám a měřenému médiu je snadné pomocí nastavení citlivosti. Vzhledem k tomu, že mikrovlny jsou schopné pronikat nevodivými produkty, je možné např. měřit skrz stěnu plastové nádrže. U kovových nádrží je instalace možná prostřednictvím návarků nebo přes průhledítka z vhodného materiálu, např. z plastu, skla nebo keramiky.

Použití
Popisované snímače jsou vhodné pro detekci hladiny kapalin např. v plastových nebo skleněných nádržích vzhledem k tomu, že není nutné narušit stěnu nádrží a měří se přímo skrz ni. Měření není ovlivněno tlakem ani teplotou v nádrži.
Tyto snímače jsou rovněž vhodné pro detekci sypkých materiálů. Lze říci, že jde o hlavní oblast použití. Bezkontaktní měřicí princip je ideální pro náročná měření např. v uhelných bunkrech apod.Podobně jako světelné bariéry, je možné i mikrovlnné bariéry použít k monitorování přítomnosti a polohy předmětů. Tyto snímače nejsou ovlivňovány prašností, deštěm, mlhou ani možným zašpiněním, a jsou proto ideální do náročných podmínek. Typickou úlohou je hlídání cisteren nebo nákladních vagonů v kamenolomu pro zabránění možné kolizi. Vzhledem k velké citlivosti přijímače je možné snímač umístit do vzdálenosti více než 100 m.

Všeobecné informace
Mikrovlnné bariéry se dodávají jako kompaktní přístroj nebo jako vysílač a přijímač v kombinaci s vyhodnocovací jednotkou. Vegamip 61 je kompaktní přístroj. Hlavní výhodou tohoto řešení jsou nízké náklady na montáž a na kabeláž. Nastavit a uvést je do provozu je velmi snadné. Tyto snímače jsou rovněž začleněny do konceptu plics. Zákazník má možnost vybírat z nejrůznějších typů pouzder a antén.

Závěr
Tyto nové mikrovlnné bariéry a další produkty ze sortimentu německé společnosti Vega Grieshaber KG dodává na český a slovenský trh MaRweb.sk - Meranie a Regulácia
Navštívte nás tu www.marweb.sk pre viac informácii.
MaRweb.sk - Meranie a Regulácia

MaRweb.sk – Integrácia prevodníkov tlakovej diferencie do priemyslu

7. dubna 2013 v 12:11 | MaRweb.sk |  Produkty

MaRweb.sk - Integrácia prevodníkov tlakovej diferencie do priemyslu

VEGADIF 65 je novo vyvinutý prevodník tlakovej diferencie s kovovou piezorezistívnou meracou bunkou. Tento snímač je určený pre meranie rozdielu tlaku na filtroch a čerpadlách a tiež pre meranie výšky hladiny v tlakových nádržiach. Možno ho použiť aj na meranie prietoku clonovými meradlami alebo na meranie hustoty. Meracie bunka vyniká rozsahom 1 kPa až 4 MPa a presnosťou 0,075%.
Vo verzii s externou elektronikou má snímač krytie IP68 a je možné ho umiestniť v extrémne náročných prevádzkových podmienkach s veľkou okolitou vlhkosťou. Táto verzia je vhodná aj tam, kde použitie klasického snímača so zabudovanou elektronikou bráni zlý prístup a obmedzený priestor. Puzdro elektroniky môže byť z plastu, hliníka alebo nehrdzavejúcej ocele; puzdro z nehrdzavejúcej ocele alebo plastu môže byť jednokomorové alebo dvojkomorové. Špeciálne materiály membrány, ako napr Monel alebo tantal, chráni snímač proti agresívnym médiám. Pomocou pripojovacích redukcií môžu byť k snímaču nainštalované všetky typy jednostranných alebo dvojstranných oddeľovacích systémov, ktoré sú vhodné pre chemické, farmaceutické a potravinárske prevádzky. Prevádzková teplota je od -40 do +400 ° C a statický tlak môže byť až 42 MPa.
Snímač má analógový výstupný signál 4 až 20 mA s protokolom HART. Ako variant môže byť vybavený komunikačným rozhraním pre Profibus-PA a Foundation Fieldbus.
V najlacnejšej verzii s jednoduchým analógovým výstupným signálom a protokolom HART sa snímač nastavuje pomocou vyberateľného zobrazovacieho a nastavovacieho modulu Plicscom, ktorý je vybavený podsvieteným displejom. Nastavovací softvér PACTware uľahčuje nastavenie a údržbu pomocou PC. Ďalšie nástroje, ako napr PDM a AMS, umožňujú snímač začleniť do riadiacich systémov od významných svetových výrobcov. Využiť možno tiež prenosné komunikátory pre HART a snímače nastaviť priamo v prevádzke.
Záver
Prevodníky tlakovej diferencie Vegadif a ďalšie produkty zo sortimentu nemeckej spoločnosti Vega Grieshaber KG dodáva na český a slovenský MaRweb.sk - Meranie a regulácia
Navštívte nás tu www.marweb.sk pre viac informácii.
MaRweb.sk - Meranie a Regulácia


MaRweb.sk – Ponorná hydrostatická sonda Vegawell 51

6. dubna 2013 v 11:43 | MaRweb.sk |  Produkty

MaRweb.sk - Ponorná hydrostatická sonda Vegawell 51 pre vodné hospodárstvo

Nová generace ponorných převodníků tlaku Vegawell 51 je určena pro vodní hospodářství, např. k hydrostatickému měření hladiny v nádržích nebo také k měření hladiny v hlubokých studnách a vrtech. Převodník lze připevnit upínací svorkou nebo použitím závitového připojení G1A.
Snímač Vegawell 51 je vybaven malým keramickým čidlem Certec s robustní keramickou membránou. Čelní provedení membrány zabraňuje tvorbě nánosů na snímači, a proto je tento přístroj vhodný pro měření látek s obsahem nečistot. Vzhledem k úzkému tvaru sondy (průměr pouhých 22 mm) ji lze použít např. v potrubí průměru 1".
Přístroje jsou dodávány s měřicími rozsahy mezi 0,01 a 1 MPa (0 až 100 % m H2O). Teplotní rozsah snímače je -40 až 80 °C. Výstupní signál sondy je standardně 4 až 20 mA při napájení 9,6 až 36 V DC. K dispozici je rovněž digitální výstupní signál HART. Snímač je možné kalibrovat prostřednictvím PC a nastavovacího programu PACTware nebo s využitím standardního ručního operátorského panelu s rozhraním HART. Snímače v provedení s výstupem 4 až 20 mA/HART jsou charakteristické tím, že také měří teplotu média integrovaným snímačem Pt100. Snímače Vegawell 51 jsou standardně vybaveny integrovanou přepěťovou ochranou a sonda je rovněž schválena pro použití v prostředí s nebezpečím výbuchu podle ATEX II 2G EExia IIC T6. Samonosný kabel je k dispozici vyrobený z materiálu PE, PUR nebo FEP.
Prevodníky typu VEGAWELL 51, ​​VEGAWELL 52, VEGAWELL 72 sú vhodné na meranie tlaku vo vrtoch a nádržiach a následna aj meranie výšky hladiny.
Ponorné hydrostatické sondy Vegawell a další produkty ze sortimentu německé společnosti Vega Grieshaber KG dodává na český s slovenský trh MaRweb.sk - Meranie a Regulácia

Navštívte nás tu www.marweb.sk pre viac informácii.
MaRweb.sk - Meranie a Regulácia
Online Marketing
Add blog to our blog directory.