Srpen 2013

P5201 Programovateľný prevodník s galvanickým oddelením

27. srpna 2013 v 17:32 | MaRweb.sk |  Produkty

P5201 Programovateľný prevodník s galvanickým oddelením


P5201 Programovateľný prevodník s galvanickým oddelením
Prevodníky P5201 slúži k prevodu odporového, napäťového alebo prúdového signálu zo snímača na prúdový alebo napäťový, linearizovaný, galvanicky oddelený výstupný signál 4 až 20 mA, 0 až 20 mA alebo 0 až 10V alebo akýkoľvek výstupný signál v rozsahu štandardného výstupného signálu (0 až 5 mA, 1 až 6 V apod). Podľa prevedenie obsahujú až dve spínacie relé, ktoré môžu slúžiť na signalizáciu medzných stavov. Limitné stavy možno tiež hlásiť chybovým prúdom. Prevodník v prevedení H10EEx a H11EEx je určený k montáži do hlavice snímača teploty a možno ho umiestniť do prostredia s nebezpečenstvom výbuchu.
Popis
* Prevodník P5201 H1 0 NR - Univerzálny programovateľný prevodník s galvanickým oddelením vstupu
* Prevedenie: do hlavice B podľa DIN, napájanie zo slučky, výstup 4 až 20 mA, dva limitné komp., Žiadne spínacie relé
* Kompenzácia teploty svorkovnice: vnútorná kompenzácia (nedá objednať pre nastavenie vstupu R7 ×, R8 ×)
* Nastavenie vstupu: bez požiadavky na nastavenie rozsahu a vstupu (prednastavené R11 C3 RL -200 ° C RH 850 ° C ECH)
* Jeden typ prevodníka pre všetky bežné odporová i termoelektrická snímača.
* Galvanické oddelenie vstupu od výstupu (1000 VST).
* Prestavenie pomocou nastavovacej jednotky alebo počítača PC.
* Vysoká odolnosť proti rušeniu (priemyselné prostredie).


Navštívte nás tu www.marweb.sk pre viac informácii.
MaRweb.sk - Meranie a Regulácia

MaRweb.sk – SIMATIC S7-1200 programovateľné PLC automaty

16. srpna 2013 v 18:56 | MaRweb.sk |  Produkty

MaRweb.sk - SIMATIC S7-1200 programovateľné PLC automaty

SIMATIC S7-1200 je nový modulárny riadiaci systém z rodiny SIMATIC S7, ktorý pozostáva z :
* Centrálna procesorová jednotka s integrovaným PROFINET rozhraním na komunikáciu medzi programovacím zariadením, HMI alebo iným SIMATIC PLC
* Signálna doska sa osádza priamo na centrálnu procesorovú jednotku
* Signálne moduly rozširujú základnú jednotku o daľšie vstupy a výstupy
* Komunikačné moduly rozširujú zakladnú jednotku o daľšie komunikačné rozhrania
* Príslušenstvo - napäťové zdroje, prepínače, SIMATIC pamäťová karta
Vďaka svojej kompaktnej modulárnej stavbe a súčasne vysokému výkonu je SIMATIC S7-1200 vhodný pre aplikovanie množstva automatizačných úloh pri nízskych nákladoch. Spolu s veľkou zásobou príkazov rieši SIMATIC S7-1200 malé až stredné aplikácie v automatizačnej technike. Dokonalá súhra SIMATIC S7-1200 a nových SIMATIC HMI Basic panelov je zárukou obzvlášť jednoduchého a efektívneho projektovania automatizačných zadaní a uvedenia do prevádzky. SIMATIC STEP 7 Basic je intuitívne ovládateľný inžiniersky nástroj pre SIMATIC S7-1200 a obsahuje taktiež softvér SIMATIC WinCC Basic pre projektovanie HMI Basic panelov. To zabezpečuje vysokú efektivitu pri inžinieringu a tvorí komplexný inžiniersky systém pre programovanie a projektovanie .Inovácie ako napríklad: intuitívne editori, inteligentné Drag-and-Drop a "IntelliSense" skrátia čas projektovania. Nová na budúcnosť orientovaná softvérová architektúra je založená na dlhoročných skúsenostiach jednotky v oblasti inovácií automatizačnej techniky.

Podporovaní sú začiatočníci aj pokročilí
So SIMATIC STEP 7 Basic je garanovaný absolútny užívateľský komfort. Je jedno, či v oblasti inžinieringu ste práve začali, alebo máte skúsenosti už zopár rokov. Pre začiatočníka je inžiniering zrozumiteľný a jednoduchý na naučenie a pre odborníka je rýchly a eficientný.

Integrované technológie

Integrované technológie pre úlohy merania a počítania, riadenia a "Motin Control" aplikácii robia zo SIMATIC S7-1200 všestranný systém, dokonale hodiaci sa na množstvo automatizačných úloh.SIMATIC S7-1200 podporuje až 16 PID riadiacich slučiek pre jednoduché aplikácie v riadení procesov. Tieto sa jednoducho konfigurujú pomocou "PID controller technology object" v SIMATIC STEP 7 Basic inžinierskom systéme.Integrovaných je až šesť vysoko rýchlych čítačov, tri s 100 kHz a tri a 30 kHz. To umožní dokonalé sledovanie inkementálych snímačov, frekvencií a rýchle zaznamenávanie udalostí z procesov. Podporované je takisto riadenie polohovania a rýchlosti krokových motorov a servopohonov. Tieto funkcie sa popisujú jednoducho Motion Control funkčnými blokmi konformými podľa PLCopen, ktoré sú obsiahnuté v SIMATIC STEP 7 Basic.

Produktové informácie
SIMATIC S7-1200 centrálne jednotky

systém zahŕňa tri rozdielne CPU výkonové triedy : CPU 1211C, CPU 1212C a CPU 1214C. Všetky sa dajú rozšíriť podľa požiadaviek aplikácie. Centrálne jednotky - CPU ponúkajú mnohé vlastnosti a funkcie, ktoré Vám pomôžu efektívne vytvoriť automatizačné riešenia pre Vaše aplikácie.

S7-1200 Signálna doska

Signálna doska umožňuje modulárne rozšírenie každého SIMATIC S7-1200 pri dodržaní základných rozmerov a minimálnych nákladov. Aktuálne je k dispozícii:
* Jednokanálová signálna doska analógového výstupu
* Kombinovaná DI / DO signálna doska s dvomi digitálnymi vstupmi a dvomi digitálnymi výstupmi

S7-1200 Signálne moduly

Riadiaci systém SIMATIC S7-1200 je modulárne centrálne rozširovateľný signálnymi modulmi pri požiadavke zvýšenia kapacity I/O, pričom sa flexibilne prispôsobí každej aplikácii vďaka nenáročným priestorovým požiadavkám. Aktuálne sú rôzne digitálne a analógové signálne moduly k dispozícii. Portfólio sa postupne rozširuje.

S7-1200 Komunikačné moduly

Každé SIMATIC S7-1200 CPU je rozširovateľné až o 3 komunikačné moduly. RS485 a RS232 komunikačné moduly poskytujú spojenie pomocou Point-to-Point sériovej komunikácie. Táto komunikácia sa programuje a konfiguruje jednoduchými príkazmi, respektíve pomocou funkcií v knižniciach USS Drive protokol a Modbus RTU Master und Slave protokolu, ktoré sú obsiahnuté v SIMATIC STEP 7 Basic inžinierskom systéme.

Pamäť

v CPU je obsiahnutá operačná pamäť vo veľkosti až do 50 KB - s plávajúcou hranicou medzi užívateľským programom a užívateľskými dátami. Okrem toho disponuje riadenie integrovanou až do 2MB nahrávacou pamäťou (Load memory) a 2 KB remanentnou pamäťou pre dáta. S opciou SIMATIC Memory Card sa program dá ľahko kopírovať na viaceré CPU. Karta sa dá využiť na uchovanie rôznych dát, alebo na aktualizáciu firmvéru v riadení.

Nasledovné paramentre popisujú v krátkosti vlastnosti SIMATIC S7-1200:
* Integrované ethernetové rozhranie
* Integrovaný napäťový zdroj voliteľný so striedavým alebo jednosmerným napätím (85 až 264V AC alebo 24V DC)
* Integrované digitálne vstupy voliteľné prevedenie 24V DC alebo relé
* Integrované 24V DC digitálne výstupy (kladná / negatívna logika (IEC Typ 1 kladná logika))
* Integrované analógové vstupy 0-10V
* Generátor počtu impulzov (PTO) s frekvenciou až do 100 kHz
* Pulzná šírková modulácia výstupov (PWM) s frekvenciou až do 100 kHz
* Rýchle čítače (HSC) s frekveciou až do 100 kHz
* Modulárny a škálovateľný systém vďaka pripojeniu dodatočných komunikačných modulov ako je RS 485 alebo RS232
* Modulárny a škálovateľný vďaka rozšíreniu o analógové a digitálne signály priamo na CPU cez signálnu dosku - Signal Board (rozmery CPU ostanú zachované)
* Modulárny a škálovateľný množstvom analógových a digitálnych vstupno-výstupných signálov na rozširovacích signálnych moduloch (neplatí pre CPU 1211C)
* Možnosť rozšírenia (SIMATIC Memory Card) - pre Motion Control aplikácie podľa PLCopen
* PID-regulátor s Auto-Tune funkcionalitou
* Integrované hodiny reálneho času
* Ochrana heslom
* Časové prerušenia
* Alarmové vstupy
* Použitie knižníc
* Online / Offline diagnostika
* Odnímateľné svorky na všetkých moduloch

Navštívte nás tu www.marweb.sk pre viac informácii.
MaRweb.sk - Meranie a Regulácia

OMC 8000 Programovateľné PLC

13. srpna 2013 v 18:59 | Marweb.sk |  Produkty

OMC 8000 Programovateľné PLC


PLC OMC 8000 je tvorené hlavným modulom, ku ktorému je možné pripájať rozširujúce moduly. Tie môžu byť umiestnené v tesnej blízkosti. Medzi najvzdialenejšími moduly však môže byť vzdialenosť až 40 m Hlavný modul môže byť napájaný 230 V alebo 24 V. Obsahuje tri digitálne vstupy, ktoré reagujú na úroveň napájacieho napätia. Ďalej obsahuje šesť univerzálnych vstupov, ktoré sú izolované od vstupov a výstupov napájanie. Tieto vstupy umožňujú pripojenie nasledujúcich signálov:
- Impulzné do 30 V
- Impulzný - kontankt, NPN otvorený kolektor
- Analógový, napäťový do 30 V
- Analógový, prúdový do 20 mA
- Analógový, Pt1000, Ni1000, Pt100 (iba dva vstupy)
Univerzálne vstupy môžu byť tiež zapojené ako dva plné kvadratúrne vstupy pre inkrementálne snímače - dva pulzné signály posunuté o 90 °elektrických + nulovací impulz. Jeden pár môže byť použitý ako RS485 pre komunikáciu s ďalšími zariadeniami, ako je napríklad numerický alebo textový displej, jednoduchý operátorský panel a podobne. Výstupom je päť relé, form A, 250 V/10 A alebo päť otvorených kolektorov NPN, 30 V / 0,3 A.OMC 8000 je vybavený rozhraním ETHERNET 100Base pre komunikáciu v sieti. Cez toto rozhranie môže byť PLC spojené s inými PLC, s operátorskými
panely HMI alebo s nadradeným systémami, napríklad SCADA. OMC 8000 môže pracovať aj ako datalogger. Pre ukladanie dát slúži microSD karta. Rad OMC 8000 môže byť rozširovaná prídavnými modulmi. K jednému riadiacemu modulu môže byť pripojených až 31 rozširujúcich modulov. Sa vzrastajúcim počtom modulov je však treba počítať I sa narastajúcimi nárokmi na komunikáciu s nimi. Prídavné moduly sú vyrábané v dvoch šírkach. 36 mm s maximálnym počtom svoriek 18 a 72 mm s maximálnym počtom svoriek 39. Moduly sú napájané buď po mezimodulové linke alebo vlastným napájacím zdrojom.
36 mm moduly sú naplánované tieto:
- 6 univerzálnych vstupov + 5 digitálnych 230 V alebo 24 V
- 15 digitálnych vstupov 230 V alebo 24 V
- 9 otvorených kolektorov
- 2 univerzálne analógové vstupy, rovnaké ako majú prístroje OM 402 alebo
Omu 408 (DC, PM, Pt, Ni, Cu, Ohm, TC, DU) + 5 digitálnych 230 V alebo
24 V
- Trojfázový wattmeter - analyzátor siete
- 2 univerzálne analógové výstupy, napätia do ± 10 V, prúd do 20 mA
- Komunikačný modul s 2 × RS-232 / RS-485 + 1 CAN
- Komunikačný GSM modul
72 mm moduly sú naplánované tieto:
- 11 digitálnych 230 V alebo 24 V + 10 relé, form A, 250 V/10 A alebo 10
otvorených kolektorov NPN, 30 V/0.3 A
- 6 univerzálnych vstupov + 5 digitálnych 230 V alebo 24 V + 10 relé, form
A, 250 V/10 A alebo 10 otvorených kolektorov NPN, 30 V / 0,3 A
- 36 digitálnych vstupov 230 V alebo 24 V
- 30 W napájací zdroj, 24 V / 1 A + 5 W napájanie modulov po intermodulové
linke.
Prvým typom špeciálnych prístrojov je štvormiestny univerzálny panelový prístroj s trojfarebným stĺpcovým zobrazovačom OM 402 jedov.Vývoj tohto prístroja bol iniciovaný potrebou průmyslovýh podnikov a elektrární nahradiť doteraz používané zariadenie ruskej výroby novšími prístroji. Prístroj je navrhnutý ako 100% náhrada ruských KPD-503/504/517/518, KPM1-503/504/546, KPP1-512 a KPU-503/504/562/576.
Typ OM 402JEDU je multifunkčný prístroj s možnosťou konfigurácie pre sedem rôznych variantov vstupu v režimoch: DC, PM, OHM, RTD-Pt, RTD-Ni, T / C a alebo DU. Jednotlivé vstupy je možné ľahko konfigurovať v menu prístroja. Použitie trojfarebných displejov, s nastaviteľnou hranicou zmeny farieb, má priaznivý vplyv na prehľadnosť a jednoduchosť obsluhy. To uľahčuje rýchle a bezchybné rozhodovanie v prípade kritických stavov meracích procesov. Prístroj tvorí trojfarebný stĺpec so signalizáciou stavu releových výstupov a hlavný (20 mm) displej. Ten podľa nastavených parametrov mení farbu a tým dáva obsluhe okamžitú informáciu o stave meraní. Doplnkovou informácií sú displeje (Zelené) s meracími jednotkami a nastaviteľnými medzami jednotlivých aktívnych releových výstupov. Štandardne je k dispozícii analógový výstup, výstup RS 232 alebo RS 485, firemné rozhranie OM link (určené pre ovládanie, nastavovanie a update prístroja), funkcia záznamu dát do pamäte (250 000hodnôt), kompenzácia vedenia, kompenzácia studených koncov u teplotných snímačov, linearizácia v päťdesiatich bodoch, digitálne filtre a matematické funkcie. Prístroj je umiestnený v robustnej hliníkovej krabici o rozmeroch 143 × 193 × 88 mm a je určený predovšetkým pre zabudovanie do panelov. Tento prístroj dodávame s validáciou softvér, klasifikovaného do triedy B, C podľa STN IEC 62138, STN IEC 61508. Seizmická spôsobilosťou podľa STN IEC 980:1993, článku 6. Ako plnohodnotnú náhradu prístrojov ZEPAKOMP sme vyrobili bargrafy, OMB 451 a OMB 452. Prístroje OMB 451, OMB 452 sú panelové programovateľné trojfarebné stĺpcové zobrazovače s pomocným displejom a nastaviteľnou LCD stupnicou.
K dispozícii je konfigurácia pre osem rôznych variantov vstupu, ľahko konfigurovateľných v menu prístroja. Vyrábané verzie sú UNI (DC,PM, OHM, RTD-Pt, RTD-Ni, RTD-Cu, T / Č, DU), PWR a UQC.
Trojfarebný stĺpec päťdesiatich LED je doplnený programovateľnou LCD stupnicou, indikáciou medzí a pomocným displejom, ktorý okrem namerané hodnoty zobrazuje aj jednotky. Novinkou je ovládanie prístroje kombináciou iba dvoch tlačidiel a otočného ovládača.Rozšírenie: 4 spínacie relé, analógový výstup a dátový výstup(ASCII, MESSBUS, MODBUS, PROFIBUS). Záznam nameraných hodnôt zabezpečuje interný, časovo riadený zber dát. Pre zber dát možno použiť dva režimy.FAST je určený pre rýchle ukladanie (40 zápisov / s) nameraných hodnôt. Druhým režimom je RTC. Záznam dát je riadený cez Real Time, s možnosťou ukladanie vo zvolenom časovom úseku a perióde. Aj po vypnutí
prístroje sú všetky nastavenia uložené v pamäti EEPROM. Mnohí z vás iste uvítajú aj pomocné napätie, pretože je vhodné pre napájanie snímačov a prevodníkov. Je nastaviteľné v rozsahu 5-24 VDC. Rozmery: 160 × 60 mm OMB 451, 160 × 80 mm OMB 452. Seizmická spôsobilosť: ČSN IEC 980: 1993, článok 6. Validácia SW: klasifikované do triedy B, C podľa STN IEC 62138, STN IEC
61508.
Navštívte nás tu www.marweb.sk pre viac informácii.
MaRweb.sk - Meranie a Regulácia

PR3114 Univerzálny programovateľný prevodník

11. srpna 2013 v 11:15 | MaRweb.sk |  Produkty

PR3114 Univerzálny programovateľný prevodník

PREVODNÍKY A ZDROJE Prevodníky DC, AC

PR3114 Univerzálny programovateľný prevodník
PR 3114 sa používa na meranie teploty odporovým alebo termočlánkovým čidlom s linearizáciou. Pre prevod lineárneho odporového signálu na štandardný analógový
prúdový alebo napäťový signál napr. zo solenoidových ventilov, motýlkových klapiek alebo z potenciometra snímajúceho lineárny pohyb. Môže byť použití ako zdroj napájacieho napätia a oddeľovač signálov pre dvojvodičové prevodníky. Procesné riadenie pomocou štandardného analógového výstupu. Galvanické oddelenie analógových signálov a meranie plávajúcich
signálov.
Technické údaje PR3114:
* Vstup pre Pt100, Ni100, lineárny odpor, potenciometer, B, E, J, K, L, N, R, S, T, U, W3, W5, LR,
mA alebo V.
* Presnosť 0,1% (RTD).
* Galvanické oddelenie 2,5 kV AC.
* Výstup prúdový alebo napäťový.
* Napájanie z napájacej lišty alebo cez štandardné svorky (16,8 až 31,2 V DC).
* Prevodník navyše vie prevádzať napätie z napájacích svoriek na napájaciu lištu pre napájanie až 20 prevodníkov z napájacej lišty.
* Programovanie pomocou odnímateľného displeja PR4501
* Pomocné napájanie dvojvodičového prevodníka> 15 V.
* Šírka prevodníka 6 mm.
* Pre montáž na lištu DIN.
* ATEX (Ex) II 3 G Ex nA IIC T4 Gc.

Technická charakteristika PR 3114:
Keď je prevodník PR3114 použitý v kombinácii s čelným programovacím displejom PR4501 / ConfigMate PR4590, môžu byť všetky parametre modifikované pre použitie v akejkoľvek
aplikácii. Prevodník PR3114 používa elektronické hardvérové prepínače, preto ho nie je potrebné pre nastavenie parametrov otvárať. Zelená a červená dióda na prednom paneli indikuje stav normálnej činnosti a poruchu. Galvanické oddelenie 2,5 kV AC medzi všetkými troma obvodmi.

Navštívte nás tu www.marweb.sk pre viac informácii.
MaRweb.sk - Meranie a Regulácia

Marweb.sk – nenákladný ethernetový snímač teploty

9. srpna 2013 v 9:21 | MaRweb.sk |  Produkty

Marweb.sk - nenákladný ethernetové teplomery

Spoločnosť Comet System, uviedla na trh nové ethernetové teplomery pre káblové sondy s digitálnym senzorom Dallas DS18B20. V ponuke je jednokanálová verzia a štvorkanálová verzia pre štyri sondy s káblom o dĺžke jeden až desať metrov. Vďaka rozhranie LAN možné údaje snímačov čítať z PC. Podporované sú tieto možnosti komunikácie: Modbus, Telnet, webové rozhranie (http), SNMP a e-mail.


Webové stránky snímače umožňujú zobrazovať aktuálnej teploty s možnosťou grafického zobrazenia priebehu teploty v čase. Vďaka priamemu pripojeniu do siete LAN je možné použiť snímače ako internetové teplomery on-line bez nutnosti inštalovať k nim ďalšie programové vybavenie - postačí bežný internetový prohlížeč.Snímače možno využiť na signalizáciu alarmov. Pri prekročení zadanej teploty je vyslaný varovný e-mail alebo trap SNMP. Teplomery sú vhodné do miestností so servermi, pre sklady potravín, liečiv, surovín, pre použitie vo výrobných technológiách a pod
Spoločnosť Comet takisto uviedla do predaja snímača atmosférického tlaku a kombinované snímače teploty, vlhkosti a barometrického tlaku. Sú k dispozícii s analógovým, sériovým a ethernetovým rozhraním. Súčasne bol zahájený predaj snímačov teploty, vlhkosti a atmosférického tlaku do náročných interiérov. Interiérové ​​snímače vznikali v spolupráci s renomovaným dizajnérskym stu diem. Sú určené najmä pre interiéry s vysokými požiadavkami na estetiku.Všechny snímača je možné priamo pripojiť k šestnáctivstupovým meracím, záznamovým a riadiacim ústredniam Comet. Možno tak ľahko vytvoriť kompletný monitorovací systém pre meranie teploty, vlhkosti, tlaku, popr. ďalších veličín.

Software k snímačom tu: Comet database

Navštívte nás tu www.marweb.sk pre viac informácii.
MaRweb.sk - Meranie a Regulácia


MaRweb.sk – Optimálny výber meracej techniky

2. srpna 2013 v 10:56 | MaRweb.sk |  Produkty

MaRweb.sk - Optimálny výber meracej techniky


Spoločnosť MaRweb.sk - Meranie a Regulácia poskytuje zákazníkom kompletný sortiment prístrojov pre najrôznejšie meranie.
- Nielen pre meranie výšky hladiny v zásobníkoch v energetike či teplárenstve. Tento článok je krátkym výpočtom toho, čo spoločnosť pre zmienenú oblasť priemyslu ponúka. Spoľahlivosť prístrojov je overená ich dlhoročným prevádzkou u nás i v zahraničí.
Hlavnými surovinami pri výrobe tepla sú palivo a voda. Vodu je nutné na začiatku procesu za pomoci prídavkov - lúhov, kyselín atď - upraviť na vodu demineralizovanú. Na meranie hladiny v zásobníkoch prídavkov možno potrebný prístroj voliť z veľkého počtu hladinomerov. Ďalej je nutné merať prietok už demineralizovanej vody. Najlepšie sa v týchto aplikáciách osvedčili neinvazívnej ultrazvukové prietokomery a tiež prietokomery pracujúce na princípe tlakovej diferencie tzv dp prietokomery. Vzhľadom k tomu, že demineralizovaná voda je nevodivá, nie je tu možné použiť indukčný meranie prietoku. Spoločnosť ponúka širokú radu dp prietokomerov Eletta, ktoré sa vyznačujú jednoduchou konštrukciou. Využívajú overený merací princíp založený na meranie tlakovej diferencie na vymeniteľné kalibrované kruhovej škrtiacej clone. To všetko pre užívateľa znamená pohodlnú obsluhu.V ponuke firmy je široká škála indikátorov prietoku a prietokomerov. V tomto článku si predstavíme M-sériu - jedná sa o kompaktný prietokomer určený do náročných podmienok súčasných priemyselných prevádzok vyžadujúcich po celom svete inteligentný automatizačnej prostriedky s digitálnou komunikáciou. Uvedený prístroj ďalej rozširuje doterajší rad veľmi kvalitných programovateľných prietokomerov. Elegantná konštrukcia prietokomeru M-series obsahuje všetky potrebné súčasti moderného inteligentného prietokomeru. Prístroj sa skladá z dvoch základných častí: z vymeniteľné kalibrované škrtiacej clony v novo vyvinutej prietočné trubicu, ktorá je umiestnená v potrubí, a z vyhodnocovacej časti. Elektronika vrátane riadiaceho mikroprocesora je umiestnená v plastovom kryte vyrobenom s ohľadom na zabezpečenie elektromagnetickej kompatibility prístroja. Senzory tlaku sú umiestnené v uzavretých komôrkach na konci tlakových kanálikov Ak ide o uhoľnú tepláreň, býva uhlie uložené na skládke. Rozsiahle otvorené skládky sú v súčasnej dobe pre ich veľkú prašnosť nahradzované vnútornými skládkami. Spoločnosť dodáva už niekoľko rokov hladinomery zaplnenia zásobníkov uhlia v týchto skládkach.

MaRweb.sk - Meranie a Regulácia
Viac info tu www.marweb.sk
Online Marketing
Add blog to our blog directory.