Prosinec 2013

LHPConf, HARTConf ručné konfigurátory pre prevodníky

23. prosince 2013 v 14:34 | MaRweb.sk |  Produkty

LHPConf, HARTConf ručné konfigurátory pre prevodníky

LHPConf, HARTConf ručné konfigurátory pre prevodníky s LHP alebo HART
komunikácií a HARTUSB modem.Ručné konfigurátory HARTConf a LHPConf slúži na čítanie, nastavovanie a zmenám konfigurácie prístrojov s LHP alebo HART komunikácií. Konfigurátor LHPConf je určený pre prevodníky s LHP komunikácií umožňuje nastavovať všetky konfiguračné parametry.Lze ho napájať iba z doštičkovej batérie 9V. Konfigurátor HARTConf je určený ako pre prevodníky s LHP komunikácií, tak aj pre prevodníky s HART komunikácií. Má všetky funkcie konfigurátore LHPConf a naviac obsahuje rozhranie USB a je možné ho napájať z akumulátora. USB rozhranie je možné použiť ako zdroj napájania,na nabíjanie akumulátora a pre funkciu USB-HART modem.


Navštívte nás tu www.marweb.sk pre viac informácii.
MaRweb.sk - Meranie a Regulácia


MaRweb.sk – Hydrostatické snímače výšky hladiny kvapalín

3. prosince 2013 v 16:12 | MaRweb.sk |  Produkty

MaRweb.sk - Hydrostatické snímače výšky hladiny kvapalínMaRweb.sk - Hydrostatické snímače výšky hladiny kvapalín
Snímače výšky hladiny kvapalín využívajú osvedčenú metódu merania hydrostatického tlaku . Vyznačujú sa vysokou spoľahlivosťou , presnosťou , opakovateľnosťou merania , dlhodobou stabilitou a veľkou rozlišovacou schopnosťou . Tieto prednosti sú zachované aj za veľmi sťažených podmienok merania . Snímačom nevadí napr pena alebo plávajúce predmety na hladine , obsah pevných nečistôt v kvapaline ani prítomnosť miešadiel v nádržiach , nehrozí im zarosenie , sú vhodné do prostredia s nebezpečenstvom výbuchu , pre meranie v úzkych vrtoch , do prostredia s vysokou teplotou , do pretlakových nádrží a pod . Vplyv nepriaznivých podmienok je obmedzený vhodnou konštrukciou s ohľadom na konkrétnu oblasť použitia.

Snímače výšky hladiny využívajú vynikajúce parametre dvoch typov senzorov :
obr.1 Na meranie v čistej vode a ďalších čistých kvapalinách , kde možno použiť nehrdzavejúcu oceľ podľa nemeckej normy DIN 1.4435 ( zodpovedá STN 17350 ) , sa používa polovodičový tenzometer s oddeľovacou membránou z tejto ocele s vynikajúcimi metrologickými parametrami.
obr.2 Pre meranie výšky hladiny agresívnych alebo hustých médií a kvapalín s obsahom pevných látok sú k dispozícii snímače s kapacitným tlakovým senzorom s keramickou oddeľovací.

Ďalej je možné použiť dve zásadne odlišné mechanické vyhotovenia snímačov :
Pre monitorovanie spodných vôd , meranie na vodných tokoch , priehradných nádržiach , vodných zdrojoch a všeobecne pre meranie výšky hladiny kvapalín v otvorených nádržiach sú vhodné ponorné snímače výšky hladiny s rozsahy od 0 až 0,4 do 0 až 200 m vodného stĺpca s presnosťou až 0,1 % . Tieto snímače sú vybavené káblom s dutou žilou pre kompenzáciu vplyvu atmosférického tlaku . Naproti tomu pre nádrže vybavené hrdlami na dne je výhodnejšie použiť vstavané prevedenie snímača.
Ďalej je možné voliť materiál puzdra , tlakové prípojky , tesnenia a plášťa kábla . V štandardnej ponuke sú materiály ako nehrdzavejúca oceľ DIN 1.4571 ( ČSN 17348 ) , plasty PVDF , PVC , Viton , PU a FEP .

Vo zvláštnom prevedení je možné chrániť kábel ponorných snímačov pružnou rúrkou z nehrdzavejúcej ocele s vonkajším priemerom približne 18 mm . Rúrka tvorí dokonalú ochranu plášťa kábla pred najrôznejšími rozpúšťadlami a inými chemikáliami . Kábel je navyše bezchybne chránený mechanicky , napr pred poškodením ľadom pri meraní v otvorenom teréne .

Výšku hladiny v tlakových nádobách možno merať snímačmi tlakovej diferencie typu LD 301 s objemovým prenosom . Snímač je osadený citlivým a pritom vysoko preťažitelným kapacitným senzorom tlaku s dvoma oddeľovacími membránami , pripojenými kapilárami rovnakej dĺžky . K dispozícii je tiež široká škála materiálov a tvarov tlakových prípojok .

Snímače sú vybavené štandardnými analógovými výstupmi ( 4 až 20mA , 0 až 10V ) s možnosťou komunikácie HART alebo digitálnymi výstupnými signálmi RS - 232 .

Takmer všetky varianty snímačov výšky hladiny majú certifikáty ATEX pre prostredie s nebezpečenstvom výbuchu , vybrané typy majú osvedčenie GL pre lodné aplikácie , a úplne všetky sú vyrobené s odbornou starostlivosťou pri dodržaní všetkých ustanovení noriem ISO 9001 / 2000.

Navštívte nás tu www.marweb.sk pre viac informácii.
MaRweb.sk - Meranie a Regulácia
Online Marketing
Add blog to our blog directory.