Leden 2014

Príslušenstvo - jímky, návarky, šróbenia

28. ledna 2014 v 10:15 | MaRweb.sk |  Produkty

Príslušenstvo - jímky, návarky, šróbenia

Príslušenstvo - jímky, návarky, šróbenia pre montáž odporových alebo termoelektrických snímačov teploty do jímky, tzn. snímačov, ktoré nemajú vlastné žumpu, v takých prípadoch, kedy je v meranom mieste statický alebo dynamický tlak alebo agresívne prostredie


Navštívte nás tu www.marweb.sk pre viac informácii.
MaRweb.sk - Meranie a Regulácia


991 1900 Rýchlo reagujúce jímky

16. ledna 2014 v 9:23 | MaRweb.sk |  Produkty

991 1900 Rýchlo reagujúce jímky991 1900 Rýchlo reagujúce jímky sa používajú pre montáž odporových a termoel. snímačov teploty do jímky. To znamená v takých prípadoch, kedy je v meranom mieste vysoký statický alebo dynamický tlak (prípadne agresívne prostredie) a kde možno snímač teploty vymieňať počas provozu.Rychle reagujúce jímka je tvorená upevňovacím šróbením s vnútorným závitom a valcovou plochou k navareniu. Šachta je zhotovená z jedného kusu materiálu, ku ktorému je privarené tvarované dno s ochranným krytom.
maximálna teplota: 550 ° C
menovitý tlak: PN 250
menovitá dĺžka L [mm]: 160; 250; 400
vnútorný vývrt: O7 / 3,2 mm
max.rýchlosť prúdenia: max.80m / s (vodná para, vzduch)
max.10 / s (H2O)

Navštívte nás tu www.marweb.sk pre viac informácii.
MaRweb.sk - Meranie a Regulácia


MaRweb.sk – meracia a regulačná technika pre náročné priemyselné úlohy

15. ledna 2014 v 10:18 | MaRweb.sk |  Produkty

MaRweb.sk - meracia a regulačná technika pre náročné priemyselné úlohy


Spoločnosť MaRweb.sk - Meranie a Regulácia ponúka rozsiahly sortiment prístrojov pre prevádzkové meranie v najrôznejších priemyselných odvetviach, či už ide o meranie výšky hladiny kvapalín alebo sypkých látok alebo uloženiu polohy rozhrania medzi nemísícími sa kvapalinami, o meranie prevádzkového tlaku alebo prietoku.


Merania polohy hladiny v destilačnej kolóne
Mnoho rafinérií modernizuje svoje technologické zariadenia a inštaluje vo svojich prevádzkach novej hladinomery. Pri rozširovaní prevádzok sú od počiatku preferované moderné metódy merania. K nim patrí napríklad reflektometrická (TDR) radarové hladinomery. Tie sa používajú ako štandardné snímač pre meranie polohy hladiny v obtokových stavoznakoch.

V porovnaní s konvenčnými metódami merania, ako sú vztlakové (plavákové) hladinomery alebo snímače hydrostatického tlaku, majú radarové hladinomery TDR špičkové technické parametre meraní pri nízkych obstarávacích a prevádzkových nákladoch, vrátane nákladov na inštaláciu, servis a údržbu. V destilačných kolónach, kde sú z ropy separované rôzne frakcie, sa meria poloha hladiny v jednotlivých poschodiach destilačnej kolóny. Namerané hodnoty sú používané pre odvod separovaných frakcií. Najčastejšie ide o kontinuálny frakčnej destilácii. Hladinomer VEGAFLEX 86 merajú hladinu ropy, ktorá je zahrievaná na 400 ° C a následne separovaná na jednotlivé frakcie v destilačnej kolóne. Pre meranie polohy hladiny v jednotlivých poschodiach destilačné kolóny, ktoré sú jedno na druhom, sú inštalované obtoky, v ktorých sa meria výška hladiny. U reflektometrických hladinomerov je signál vedený po tyčovom vlnovodu.


A preto tvar obtokové komory nemá na rýchlosť jeho šírenia žiadny vplyv. Rovnako tak nemajú žiadny vplyv nánosy, zvary alebo korózia na stenách komory. Ani prípadné nánosy na tyčovom vlnovodu hladinomeru nemajú podstatný vplyv na presnosť merania. Hladinomer má vstavanú funkciu detekcie preplneniu, ktorá prispieva k zvýšeniu bezpečnosti prevádzky zariadení vo vzťahu k obsluhe, životnému prostrediu i hmotnému majetku. Pretože prevádzka hladinomerov je nezávislý na prevádzkových podmienkach, nie sú potrebné žiadne zložité konštrukčné opatrenia. Tiež teplota do 400 °C nie je pre tento hladinomer problémom (obr. 1). Koncom roka 2012 bola rozšírená ponuka reflektometrických radarových hladinomerov o hladinomery VEGAFLEX 80. Tieto nové hladinomery pre priemyselné meranie polohy hladiny majú niekoľko zaujímavých funkcií a vlastností, ktoré rozširujú možnosti použitia reflektometrických hladinomerov do nových oblastí. Je to najmä presnosť merania ± 2 mm a napájacie napätie už od 9,6 V DC. Hladinomer je vybavený algoritmom pre automatické rozpoznanie dĺžky sondy, ktorý je využívaný pri inštalácii hladinomeru, ale aj ako bezpečnostný prvok pre detekciu mechanického poškodenia vlnovodu. Veľmi dôležitou a užitočnou funkciou je automatická kompenzácia rýchlosti šírenia mikrovlnného signálu v úlohách s nasýtenou parou, napr pre meranie hladiny vody v obtokové komore pri vysokej teplote. Tieto hladinomery umožňujú merať výšku hladiny kvapalín s dielektrickou konštantou pod 1,5. Hladinomery VEGAFLEX 80 sú určené aj do veľmi nepriaznivých podmienok. Sú vybavené odolnými meracími sondami, rôznymi variantmi pripojenia a robustnými krytmi elektroniky. Táto výbava zaisťuje bezpečné a spoľahlivé meranie vo výrobných prevádzkach vo všetkých odvetviach priemyslu. Hladinomery VEGAFLEX 80 sú ešte univerzálnejšie než hladinomery predchádzajúcich generácií. Užívateľ si pre danú úlohu jednoducho zvolí vhodnú variantu prístroja a potrebné komponenty. Pre svoj prístroj si môže vybrať vlnovod lanový, tyčový alebo rúrkový, ďalej rôzne druhy mechanických pripojenie, kryt elektroniky optimálne zodpovedajúce podmienkam prevádzky a verziu elektroniky s výstupmi 4 až 20 mA / HART, Profibus-PA, Foundation Fieldbus alebo Modbus.


Viacúčelové hladinomery TDR Vegaflex81, 83 a 86 (obr. 2) sú určené predovšetkým na meranie výšky hladiny kvapalín. Reflektometrická princíp merania je v súčasnej dobe štandardom v chemickom priemysle a energetike, rovnako ako vo farmácii a potravinárskom priemysle. V rôznych odvetviach priemyslu je potrebné merať médium vo forme prášku, granúl alebo peliet, napr pre určenie zaplnenie zásobníka. Sypké materiály môžu mať veľmi malú dielektrickú konštantu a môžu byť bezkontaktným radarovým hladinomerom naozaj veľmi ťažko merateľné. Na meranie sypkých látok sú určené hladinomery VEGAFLEX 82. Snímač podľa spracovaných dát automaticky detekuje zmeny prevádzkových podmienok a dynamicky sa im prispôsobuje. To umožňuje spoľahlivo detekovať pretečeniu a merať polohu hladiny aj v ťažkých podmienkach. Vstavaná pamäť uchováva namerané hodnoty, udalosti a priebehy odoziev, z ktorých je potom možné zistiť všetky dôležité informácie o prevádzkových podmienkach a stave snímača. Doplnkové algoritmy pre diagnostiku a funkcie pre správu výrobných zariadení (asset management) podľa odporúčania NAMUR NE 107 obmedzujú náklady na údržbu a servis. Hladinomery VEGAFLEX 80 možno nastavovať z počítača s nainštalovaným softvérovým nástrojom PACTware - DTM Collection. Vegaswing 66 (obr. 2) je nový limitný vibračný spínač hladiny kvapalných médií určený pre prevádzkové teploty od -196 do +450 ° C a prevádzkový tlak 0 až 16 MPa. Ide o prvý limitný vibračný spínač kvapalín na svete určený do tak náročných prevádzkových podmienok. Vzhľadom k tomu, že tieto limitné spínače sú určené pre montáž na strechu nádrže, je možné ich dodať predĺženej do dĺžky 3 m Tento spínač je navyše možné vybaviť posuvným šróbením pre presné nastavenie spínacieho bodu pri uvádzaní do prevádzky. Spínač Vegaswing 66 nájde využitie v náročných úlohách, ako sú napr limitné meranie polohy hladiny v destilačných kolónach, parných kotloch alebo v nádržiach sa skvapalnenými plynmi (LNG, dusíkom a pod).


Záver
Spoločnosť MaRweb.sk - Meranie a Regulácia ako dodávateľ reflektometrických
hladinomerov VEGAFLEX, vibračných spínačov Vegaswing a ďalších prístrojov značky VEGA Grieshaber KG na český a slovenský trh ponúka svojim zákazníkom kompletné riešenie úloh meranie polohy hladiny a rozhrania, prietoku, tlaku a teploty v najrôznejších priemyselných odvetviach.

Navštívte nás tu www.marweb.sk pre viac informácii.
MaRweb.sk - Meranie a Regulácia
Online Marketing
Add blog to our blog directory.