Duben 2014

MaRweb.sk využitie produktov Comet pre rôzne aplikácie

14. dubna 2014 v 12:44 | MaRweb.sk |  Produkty

MaRweb.sk využitie produktov Comet pre rôzne aplikácie


Spoločnosť MaRweb.sk - Meranie a Regulácia je dlhoročným obchodným a technickým partnerom významného českého výrobcu prístrojovej techniky, firmy COMET SYSTEM. Výrobky spoločnosti COMET SYSTEM využívame pre priame meranie, záznam, dozor a prípadne aj riadenie technologických veličín s prevahou aplikácií v oblasti merania základných parametrov mikroklímy. Ponúkame kvalifikované poradenstvo podložené mnohoročnými skúsenosťami pri výbere vhodného meracieho zariadenia pre Vašu konkrétnu aplikáciu. Vybrané prístroja COMET SYSTEM je možné jednoducho zakúpiť na našom webe www.marweb.sk

Commeter je prenosný digitálny teplomer - vlhkomer s možnosťou záznamu alebo bez pre rôzne odvetvia merania.Vysoko presný teplomer pre odporové sondy Ni1000. Akustický a optický alarm meraných teplôt. Pamäť minimálnej a maximálnej teploty. V cene dodávky kalibračný list od výrobcu.Prístroj je určený pre meranie teploty pripojiteľnú sondou s odporovým čidlom Ni1000/6180ppm. Nameraná hodnota je zobrazovaná na dvojriadkovom LCD displeji. Prístroj porovnáva meranú hodnotu teploty s dvoma nastaviteľnými hranicami a ich prekročenie signalizuje blikaním namerané hodnoty na displeji a vypínateľným akustickým signálom. Je vybavený jednoúrovňovú pamäťou Hold pre uchovanie namerané hodnoty, ktorú je možné rovnako ako minimálne a maximálnu nameranú hodnotu kedykoľvek vyvolať na displej.
Príslušenstvo zahrnuté v cene:
*kalibračný list
*batéria 9V
*Návod na obsluhu
*Plastový prepravný kufrík
*Konektor pre pripojenie vonkajšieho napájacieho adaptéra
*Samolepiace DualLock
Dataloggery (záznamníky) rôznych veličín, snímače a regulátory teploty ,vlhkosti ,tlaku a CO2. Jednoduché, nenákladné riešenia merania niekoľkých parametrov (teplota, tlak, relatívna vlhkosť, CO2, napätie, prúd, logický stav, čítač). Pri kritických aplikácií (napr. dozor teploty v niekoľkých chladničkách) možnosť doplnenia dataloggeru modemom pre zasielanie informácií o prekročení povolených limitných hodnôt formou SMS správ.Datalogger je určený pre záznam teploty. Záznam je umiestnený do energeticky nezávislej elektronickej pamäti. Údaje možno kedykoľvek preniesť do osobného počítača cez rozhranie USB, RS232, Ethernet alebo GSM modem pre ďalšie spracovanie.
Typy teplota-vlhkosť: S3120, S3120E, S3121, S3631, S3541 s dispejom
R3120, R3121 bez displeja
Typy teploty: S0110, S0110E, S0111, S0121, S0122, S0141, S0541, S0841 s displejom
R0110, R0110E bez displeja
Typy: S5011, S5021 pre záznam napätia
S6011, S6021 pre záznam prúdu

Snímač a regulátor teploty a vlhkosti s dvomi reléovými výstupmi . So sondou T + RV na kábli 1m . Možno dodať s káblom sondy dĺžky 1 , 2 alebo 4m . Vonkajšie i vnútorné použití. Snímač teploty a vlhkosti je určený pre dvojstavové riadenie napr vykurovania , ventilácie apod. Snímač má dve výstupné relé pre signalizáciu alarmov alebo riadenie externých zariadení . Každému relé možno ľubovoľne priradiť niektorú vstupnú veličinu , nastaviť komparačný medza , oneskorenie , hysteréziu či akustický alarm zo zabudovaného meniča . Parameter možno nastavovať z klávesnice snímača alebo z počítača . Výhodou je veľký dvojriadkový LCD displej pre súčasné zobrazenie teploty , relatívnej vlhkosti alebo ďalšie vyjadrenie vlhkosti. Digitálna koncepcia s mikroprocesorom zaisťuje dlhodobú stabilitu parametrov , teplotnú kompenzáciu čidla vlhkosti , signalizáciu poruchových stavov . Najmodernejšie polymérne čidlo vlhkosti zaručuje dlhodobú stálosť údaje. Pre nastavenie výstupov užívateľom nie priamo z klávesnice prístroja , ale z počítača , je nutné kúpiť kábel SP003.
Bezplatný konfiguračný program TSensor pre nastavenie snímača je možné kedykoľvek voľne stáhnout. Každému výstupu možno ľubovoľne priradiť niektorú veličinu - teplotu , relatívnu vlhkosť , teplotu rosného bodu , absolútna vlhkosť , mernú vlhkosť , zmiešavací pomer alebo špecifickú entalpiu
Snímač teploty a vlhkosti t-line Web Sensor. Komunikácia prostredníctvom siete Ethernet.Nejmodernější polymérne čidlo vlhkosti zaručuje dlhodobú stálosť údaje, odolnosť voči vodnému kondenzátu. Snímače sú určené pre meranie vzduchu bez agresívnych prímesí. Meraná teplota a relatívna vlhkosť je ďalej prepočítavaná na ďalšie vyjadrenie vlhkosti - teplotu rosného bodu, absolútna vlhkosť, mernú vlhkosť, zmiešavací pomer alebo špecifickú entalpiu..
Typy: T3510 T+RV ethenet, P8510 teplomer, P8541 teplota,T0510 teplota ethernet, T3511 T+RV, T7510 T+RV+tlak, T7541, P8511 teplota, T6540 teplota-vlhkosť+CO2, T7511 T+RV+bar.tlak, T5540 CO2, T2514 barometer, T5541 CO2,
Snímač teploty, vlhkosti a atmosférického tlaku t-line Web Sensor. Napájanie snímača po Ethernetovom kábli (Power over Ethernet). Snímač PoE Web Sensor s vstavanými senzormi teploty, relatívnej vlhkosti a tlaku. Najmodernejšie polymérne čidlo vlhkosti zaručuje dlhodobú stálosť údaje, odolnosť voči vodnému kondenzátu. Snímače sú určené pre meranie vzduchu bez agresívnych prímesí. Je podporované napájanie Power over Ethernet podľa IEEE 802.3af. Meraná teplota a relatívna vlhkosť je ďalej prepočítavaná na ďalšie vyjadrenie vlhkosti - teplotu rosného bodu, absolútna vlhkosť, mernú vlhkosť, zmiešavací pomer alebo špecifickú entalpiu.
Typy: T3610 teplota-vlhkosť s PoE, P8631 teplota-vlhkosť s PoE, P8610 teplota s PoE, T461 s PoE, T0610 s PoE, T7610 s PoE, T3611 s PoE
Navštívte nás tu www.marweb.sk pre viac informácii.
MaRweb.sk - Meranie a Regulácia

MaRweb.sk – Kompletné riešenia na meranie hladín

9. dubna 2014 v 14:47 | MaRweb.sk |  Produkty

MaRweb.sk - Kompletné riešenia na meranie hladín

TEPLOTA PREVODNÍKY A ZDROJE TLAK ARMATÚRY Mechanické ventily
PRÍSTROJE MERANIE TEPLA A PRIETOKU HLADINA DATALOGERY

Inteligentné, spoľahlivé, presné - to je meranie hladiny snímacou technikou Siemens. Hladinomery Siemens môžeme použiť kdekoľvek či už na monitorovanie vodnej hladiny v otvorených žľaboch, na meranie prietoku, pri sledovaní množstva obilia v silách, alebo na meranie hladiny oleja v tankoch. Rokmi vyvíjané technológie na meranie hladín dnes prinášajú ovocie v podobe kompletného sortimentu hladinomerov. Siemens ponúka na priemyselnom trhu všetky dnes preferované technológie merania hladín: ultrazvukové, radarové bezdotykové, radarové s vedenou vlnou, kapacitné, gravimetrické, hydrostatické a technológie na limitné meranie hladín.

Novinky na trhu pre rok 2014
SITRANS LR250 FEA (flanged encapsulated antenna - uzavretá anténa na prírube) - bezkontaktné radarové meranie hladiny, vhodné na meranie kvapalín a hustých látok v chemickom priemysle s vysokou korozivitou a chemickou agresivitou.
SITRANS LG240 - radar s vedenou vlnou pre sanitárne a hygienické aplikácie.
SITRANS LG250 - radar s vedenou vlnou pre ostatné aplikácie merania hladiny kvapalín.
SITRANS LG260 - radar s vedenou vlnou pre sypké látky.
SITRANS LG270 - radar s vedenou vlnou pre extrémne teplotné a tlakové aplikácie, napr. paru.
SITRANS LR250 FEA
Potrebujete merať hladinu agresívnych chemikálií? Ideálnym je nový radarový vysielač hladiny LR250 s inovovanou konštrukciou antény lieviková anténa ukončená prírubou je plne uzavretá šošovkou z materiálu TFM 1600 PTFE, ktorý je odolný mnohým agresívnym kvapalinám. SITRANS LR250FEA je 25 GHz impulzný radar s dvojvodičovým prevodníkom, určený na kontinuálne meranie výšky hladiny kvapalín a hustých látok v zásobníkoch a procesných nádobách. Agresivita a korozivita meraných látok je limitovaná chemickou odolnosťou materiálu PTFE, použitého na výplň lievikovej antény. Uvedené meranie možné využiť v rozsahu do 20 m.
SITRANS LR250 sa vyznačuje jednoduchou inštaláciou, bezdotykovou konfiguráciou infračerveným ovládačom alebo cez HART interface so softvérom Simatic PDM. Konfigurácia parametrov je možná jednoduchým prediktívnym softvérom Quick Start Wizard s využitím automatického parametrizovania Process Intelligence.
Dvojvodičový prevodník radaru SITRANS LR250 je vybavený plne grafickým LUI displejom s možnosťou zobrazenia profilu echo pri prípadnej diagnostike merania a nastavenia.
Anténa s PTFE výplňou je nenáročná na údržbu a redukuje hromadenie nečistôt, ktoré sa usádzajú pri použití klasickej otvorenej lievikovej antény na vnútornej strane lievika. Možno ju preto použiť aj na čistenie, tzv. clean-in-place (CIP). Vysielač je vhodný do prostredia s teplotou až do 170 °C a procesným tlakom do 16 bar g.
Spoľahlivé stanovenie profilu echo je zabezpečené integrovaným softvérom Process Intelligence na spracovanie signálu. Na spresnenie merania je použitá funkcia Auto False Echo Suppression (automatické potlačenie chybného echa). Komunikácia je buď HART, PROFIBUS PA, alebo FOUNDATION Fieldbus. Merač hladiny spĺňa celosvetové požiadavky na certifikáciu do výbušného prostredia, funkčná bezpečnosť zodpovedá štandardu IEC 61508/61511 na úrovni SIL-2.

SITRANS LG
SITRANS LG240, LG250, LG260 a LG270
je nový typový rad radarových meračov hladiny s vedenou vlnou. Uvedené štyri typy spĺňajú univerzálnosť použitia. Určené sú na meranie hladiny kvapalín, rozhrania medzi dvoma kvapalinami alebo sypkých látok. V neposlednom rade sú určené aj na meranie hladiny kvapaliny v extrémnych teplotných a tlakových podmienkach, napríklad meranie hladiny kotlovej vody v bubne.

Konštrukcia a vyhotovenie SITRANS LG umožňuje jednoduchú a spoľahlivú inštaláciu s minimálnymi nárokmi na nastavenie parametrov a uvedenie do chodu. Je vhodný pre najjednoduchšie aplikácie, ale aj pre tých najnáročnejších používateľov. Možnosti použitia sú nevyčerpateľné.
Elektronika snímača umožňuje rýchle a jednoduché nastavenie pomocou štyroch lokálnych tlačidiel. Programovanie je tiež jednoduché s využitím nastavených predvolieb parametrov. Zjednodušené nastavenie sa vykonáva pomocou už známeho navigačného menu Quick Start Wizard. Zadaním niekoľkých základných parametrov je nastavenie rýchle a zároveň spoľahlivé, čo prináša úsporu času aj nákladov. Vylepšené spracovanie echa umožňuje neobmedzené meranie po celej dĺžke sondy. Je takisto vhodný aj na presné meranie v nízkych nádobách. Vedená vlna radarového signálu zabezpečí zosnímanie a spoľahlivé vyhodnotenie echa aj pri materiáloch s nízkou hodnotou dielektrika. Nesmieme zabudnúť spomenúť ani plne grafický vymeniteľný displej. Je podsvietený, ľahko čitateľný a s možnosťou natáčania do štyroch polôh.

SITRANS LG odmeria presne to, čo požadujete. Produktová séria sa skladá zo štyroch modelov expertov vo svete aplikácií:
- na hygienické použitie SITRANS LG240 - určený pre potravinársky a farmaceutický priemysel,
- pre kvapaliny SITRANS LG250- kaly, skladové komodity, procesné nádoby, meranie rozhrania kvapalín,
- pre sypké látky SITRANS LG260 - prachový materiál a granuly,
- pre extrémne podmienky SITRANS LG270 - vysoký alebo nízky tlak, vysoká alebo nízka teplota, agresívne materiály (napr. amoniak, para).

Výhody série hladinomerov SITRANS LG:
- vysoká presnosť merania do +/-2 mm,
- zvýhodnená diagnostika pre vysoký stupeň bezpečnosti,
- používateľsky prístupné menu na displeji,
- rozsah merania do 75 m,
- hodnoty dielektrika meraného média od 1,4,
- rozsah prevádzkovej teploty od -196 °C do +450 °C,
- rozsah prevádzkového tlaku od -1 bar g do +400 bar g,
- elektrické krytie od IP65 do IP68,
- konfigurácia lokálne alebo Simatic PDM, AMS, PACTware.

Stručný prehľad portfólia na meranie hladiny z produkcie SIEMENS

Ultrazvukové meranie hladiny:
- kompaktné sondy Probe a Probe LU,
- nové vyhodnocovacie prevodníky hladiny typu LUT420 pre hladinu, LUT430 na riadenie čerpadiel, LUT440 na meranie prietoku v otvorenom žľabe,
- štandardné vyhodnocovacie prevodníky hladiny typu MultiRanger a HydroRanger,
- k prevodníkom oddelené snímače Echomax, typ HRS-5 do 8 m, typ ST-H do 10 m, typ XPS-10 do 10 m, typ XPS-15 do 15 m, typ XPS-30 do 30 m.

Radarové hladinomery pre sypké látky:
- SITRANS LR560 dvojvodičový s frekvenciou 78 GHz pre hladiny do 100 m,
- SITRANS LR460 štvorvodičový 25 GHz pre hladiny do 100 m a pre médiá s nízkym dielektrikom.

Radarové hladinomery pre kvapaliny:
- SITRANS LR250 dvojvodičový 25 GHz pre hladiny do 20 m,
- SITRANS Probe LR dvojvodičový 6 GHz pre hladiny do 20 m,
- SITRANS LR200 dvojvodičový, 6 GHz, do 20m pre širšie priemyselné aplikácie,
- SITRANS LR400 štvorvodičový, 24 GHz, do 50 m.

Radarové hladinomery s vedenou vlnou:
- SITRANS LG240, LG250, LG260, LG270 (podrobné parametre sú uvedené vyššie v článku).

Hydrostatické meranie hladiny:
- ponorná sonda SITRANS P MPS pre hladiny do 200 m,
- hydrostatické prevodníky tlaku SITRANS P DSIII, P300 a P500s kompaktnými alebo oddelenými membránami aj pre extrémne podmienky.

Kapacitné meranie hladiny:
- SITRANSS LC300 a LC500 pre hladiny do 35 m a pre extrémne prevádzkové podmienky.
Gravimetrické meranie hladiny/hmotnosti:
- široká škála prevodníkov a meracích senzorov radu SIWAREX.

Limitné meranie hladiny:
- mechanické, kapacitné, vibračné a ultrazvukové sondy na vyhodnocovanie jednej alebo dvoch úrovní hladiny.

Navštívte nás tu www.marweb.sk pre viac informácii.
MaRweb.sk - Meranie a Regulácia

MaRweb.sk – Nové prevodníky tlaku VEGABAR 80

2. dubna 2014 v 11:31 | MaRweb.sk |  Produkty

MaRweb.sk - Nové prevodníky tlaku VEGABAR 80

TEPLOTA PREVODNÍKY A ZDROJE TLAK ARMATÚRY Mechanické ventily
PRÍSTROJE MERANIE TEPLA A PRIETOKU HLADINA DATALOGERY

MaRweb.sk - Meranie a Regulácia ponúka kompletný sortiment prístrojov pre prevádzkové merania v rozsiahlom spektre priemyselných odvetví. Je schopná vyhovieť všetkým požiadavkám zákazníkov na najrôznejšie spôsoby meranie výšky hladiny a rozhrania hladín kvapalín a sypkých materiálov, meranie prietoku a tiež meranie tlaku. V článku je predstavená absolútna novinka prevodníkov procesného tlaku, hydrostatického tlaku a rozdielu tlakov.

VEGABAR 80 Chytré tlakové snímače
MaRweb.sk - Meranie a Regulácia predstavuje úplne nové prevodníky procesného tlaku, hydrostatického a diferenčného tlaku VEGABAR 80. Meranie tlaku sa používa v mnohých priemyselných odvetviach pre snímanie hladiny, objemu, hustoty alebo meranie prietoku ako plynu, pary alebo kvapaliny.

Prevodníky tlaku VEGABAR 80 nadväzujú na spoľahlivé a kvalitné snímače tlaku VEGABAR 50 / 60 a môžu byť použité v štandardných aj v tých najnáročnejších meracích úlohách v priemysle . Prevodníky sú neustále zdokonaľované a vyvíjané ; pred časom boli upravené technické parametre prevodníkov tlaku VEGABAR 50 a 60 a teraz úplne nová rada 80. Pre celkové zjednodušenie a univerzálnosť bol zjednotený tiež názov niektorých snímačov tlaku na tri typy VEGABAR 81 , 82 a 83.
Nemecká spoločnosť VEGA Grieshaber KG má viac ako 40 rokov skúseností s vývojom a výrobou snímačov tlaku a hladinomerov pre priemyselné aplikácie . Snímače využívajú overenú platformu modulárneho konceptu plics a plicsplus ktorý je už niekoľko rokov srdcom všetkých snímačov VEGA .
Všetky prevodníky tlaku sú koncipované , realizované a zdokonaľované vo vlastnom vývojovom oddelení spoločnosti VEGA . Výroba meracích buniek CERTEC ® a Metec ® , montáž dosiek plošných spojov sú tiež vykonávať výlučne vo výrobnom závode spoločnosti v Schiltachu .
To zaručuje , že sú používané tie najlepšie technológie pri výrobe prístrojov . Veľký dôraz je pri tom kladený na aspekty životného prostredia ,ktoré hrajú kľúčovú úlohu už od výberu materiálov , v priebehu výroby a samozrejme až po konečnú likvidáciu . Snímače tlaku VEGABAR 80 využívajú niekoľko druhov meracích buniek , založených na rôznych meracích princípoch . Meracej bunky
snímačov , sú špeciálne prispôsobené špecifickým podmienkam meranie . Vďaka širokej ponuke tlakomerných membrán z najrôznejších materiálov je možné prevodníky tlaku VEGABAR použiť takmer v akomkoľvek procesu : v potravinárskom , farmaceutickom a chemickom priemysle, vo vodohospodárstve , v papierenskom priemysle , v elektrárňach , teplárňach atď
Prevodníky tlaku a rozdielu tlakov sú k dispozícii v mnohých stupňoch presnosti ( od 0,05 % z meracieho rozsahu ) a používajú sa na meranie a reguláciu tlaku , hladiny a prietoku kvapalín a plynov . Na želanie je možné dodať snímače s prednastaveným meracím rozsahom podľa zadanej špecifikácia . Samozrejmosťou sú schválenie do prostredia s nebezpečenstvom výbuchu s certifikátom ATEX a SIL .

Prevodníky tlaku VEGABAR 80 ktoré poskytujú spoľahlivé a vysoko presné meranie vo všetkých médiách disponujú meracím rozsahom už od nízkych tlakov 25 mbar až po extrémne tlaky do 1.000 barov pri prevádzkových teplotách od -20 … 400°C. vyššia bezpečnosť
Bezpečnosť a účinnosť merania je najvyššou prioritou spoločnosti . V dnešnej dobe slúžia meracie prístroje do značnej miery pre riadenie procesov a preto spoločnosť dodržiava najvyššie štandardy vo všetkých oblastiach pri vývoji , výrobe , zabezpečenie kvality a certifikáciu , rovnako ako v oblasti poradenstva .

Inovácia VEGABAR 80
• Kompenzácia teplotných šokov
Dokonca aj veľmi rýchle teplotné zmeny nemajú žiadny vplyv na výsledok meranie
• Malé meracie rozsahy
Maximálna presnosť merania už pri rozsahu 25 mbar
• Keramická meracie bunka pre tlak až do 100 bar
Verzia s čelnou membránou je vhodná aj pre abrazívne materiály
• Elektronický diferenčný tlak
Každý snímač VEGABAR séria 80 môže slúžiť ako elektronický
diferenčný snímač tlaku
• Druhý stupeň ochrany
Plynotesné puzdro vďaka zapuzdrenému modulu
Spoločnosť VEGA vyrába patentovanú keramickú kapacitnú meraciu bunku CERTEC a kovovú meraciu bunku Metec ® za veľmi prísnych podmienok v bezprašnej atmosfére o vysokej triede čistoty. Keramické membrány sú tlačené a vypálené v podobe veľmi tenkých filmov a sklom spájkované k samotnému telu bunky . Keramická membrána je spojená s tlakomernou bunkou v tolerancii rozteče iba + / - 1 mikrón . V prípade tlakových snímačov , závisí všetko na tesnosti meracej bunky. Preto je u všetkých tlakových snímačov kontrolovaná tesnosť , kedy testovacím médiom je hélium . Každá meracia bunka je navyše testovaná v prevádzkovej " saune " a " mrazničke " aby bol vylúčený akýkoľvek teplotný vplyv na funkčnosť prístroja .

Kalibračný certifikát
Rozhodujúci pre presnosť tlakových snímačov je ich kalibrácie .Každý prevodník tlaku je kalibrovaný na DKD certifikované skúšobnej stolici aby bola zaistená maximálna presnosť merania . každý snímač
tlaku dostane osvedčenie o skúške , potvrdzujúci , že prešiel kalibráciou tzv kalibračný protokol .

VEGABAR 80 - Technické údaje
Nové prevodníky tlaku majú dobu odozvy ( reakčná doba ) 80 ms a meranie vykonáva 12x za sekundu , to umožňuje presné meranie veľmi rýchlych zmien tlaku . Spoľahlivá a stabilné namerané dáta sú najdôležitejšou vlastnosťou meranie tlaku . VEGABAR 80 sa schválením SIL sa líši od štandardného
prístroja , a to ako v oblasti hardware tak aj software . VEGABAR 80 sa SIL je samostatný prístroj vyvinutý v súlade so smernicami IEC 61508 . VEGABAR 80 je k dispozícii vo verzii SIL 2 a v redundantným prevedenie SIL3 .

Ďalšia elektronika VEGABAR 80
Rovnako ako u reflektometrických radarových hladinomerov VEGAFLEX 80 , sú uk dispozícii ďalšej elektroniky pre druhú komoru púzdra prevodníka tlaku VEGABAR 80 , čím sa zvyšuje rozsah použiteľnosti . V produktovej rade 80 sú k dispozícii výstupy ako napr druhý prúdový výstup , Modbus , Profibus , Fieldbus a štandardný analógový výstup 4-20mA/HART . Ďalej je tiež k dispozícii možnosť batériovéj prevádzky alebo bezdrôtové riešenie pomocou PLICSMOBILE , ktoré sú umiestnené v druhej komore puzdra snímača .

Prehľad typov VEGABAR 80
VEGABAR 81 je špecialista na vysoké prevádzkové teploty .
VEGABAR 81 s oddeľovacie membránou je vždy používaný pre aplikácie
s vysokou prevádzkovou teplotou a / alebo v prípade požiadavky na
chemickú odolnosť .

VEGABAR 82 s keramickou meracou bunkou CERTEC je všestranný prevodník tlaku radu VEGABAR 80 a optimálne tento snímač pokrýva 80 % všetkých aplikácií meranie tlaku .Merací rozsah sa zvýšil z predchádzajúcich 60 na 100 bar , čo rozširuje možnosti použiteľnosťou . Aplikácie ako napr v ropnom a plynárenskom priemyslu , kde je meranie tlakov do 100 bar rutinným meraním , možno teraz merať so všetkými výhodami robustný keramické meracej bunky .
VEGABAR 82 sa môže pochváliť malým meracím rozsahom iba 25 kPa ( predtým 100 mbar ) a to úplne bez elektronickej prestaviteľnosti . Najmä v malých nádržiach ( 25 cm ) , možno merať hladinu veľmi presne .Aj mierny pretlak v tlakových nádržiach možno merať s presnosťou ako nikdy predtým .
VEGABAR 83 Tento prevodník tlaku s kovovou meracou bunkou spracováva úlohy meranie spoľahlivo v systémoch s vysokým procesným tlakom .
VEGABAR 83 pre vysokotlakové aplikácie je teraz novo taktiež v prevedení
s čelnou membránou .

Meranie teploty
Ďalšie pozitívne výhodou je umiestnenie teplotného snímača vysokej kvality , s presnosťou ± 2 K , do tela meracej bunky . U predchádzajúcich verziách meracej bunky mohol byť tiež výstupný signál teploty , ale vzhľadom k jeho pomalému snímaču , bol vhodný iba pre skladovacie nádrže , ktoré za normálnych podmienok majú relatívne stabilnú teplotu .

Elektronický diferenčný snímač tlaku
Inovovaný softvér a hardvér umožňuje kombinovať všetky prevodníky tlaku VEGABAR 80 do systému elektronického prevodníka diferenčného tlaku . Čo to znamená v praxi ? Napríklad ak má zákazník
na sklade prevodník tlaku VEGABAR 82 v štandardnom vyhotovení .K tomuto snímaču , ktorý bude slúžiť ako " master " objedná ďalšie prevodník tlaku s elektronikou " slave " a prepojí tieto snímače dohromady a využívať naplno výhody a prednosti rady 80 pre meranie diferenčného tlaku.

Univerzálne prístroje
Prevodníky tlaku VEGABAR uľahčujú meranie tlaku, hydrostatického tlaku a rozdielu tlakov plynov, pár či kvapalín. Snímače sú vyrábané tak, aby spĺňali najnáročnejšie požiadavky celosvetových štandardov alebo konkrétne požiadavky jednotlivých užívateľov. Podľa typu použitia sa zvolí vhodné procesné pripojenie: manometrové šróbenie pre štandardné procesy, pripojenie triclamp pre meranie v potravinárstve, prevlečné matice Varivent, SMS, nevie, príruby alebo špeciálne pripojenie na guľovom ventile pre použitie v papierenskom priemysle.

Navštívte nás tu www.marweb.sk pre viac informácii.
MaRweb.sk - Meranie a Regulácia
Online Marketing
Add blog to our blog directory.