Květen 2014

VEGAFLEX 80 s vedenou vlnou nový radarový snímač výšky hladiny

22. května 2014 v 16:01 | MaRweb.sk |  Produkty

VEGAFLEX 80 s vedenou vlnou nový radarový snímač výšky hladiny

Radarové sondy s vedenou vlnou VEGAFLEX sa používajú na meranie výšky hladiny kvapalín a sypkých materiálov alebo na meranie rozhrania. V rôznych dokumentoch sa môžete stretnúť s rozličným pomenovaním týchto snímačov ako GWR ( Guided Wave Radar) alebo TDR radar ( Time Domain Reflektometry), teda s označením reflektometra, kde sa meranie času šírenia radarovej vlny využíva na meranie výšky hladiny. Metóda merania využíva vysielanie mikrovlnných impulzov s frekvenciou okolo 2 GHz, ktoré sa vedú pozdĺž lana alebo tyče smerom ku meranému materiálu. Po dopade na meraný povrch sa vlna odrazí a vráti do elektroniky sondy. Intenzita odrazenej energie závisí od permitivity materiálu ( er ). Po vyhodnotení času medzi vyslaním impulzu a prijatím jeho odrazu od meraného povrchu sa vypočíta vzdialenosť a teda aj výška materiálu.V prípade merania výšky rozhrania sa využíva podobný princíp s tým rozdielom, že po dopade vlny na horný produkt sa časť energie odráža späť ku elektronike sondy a zvyšná časť vlny postupuje k druhému produktu a opäť sa odráža od dolného produktu. Elektronika sondy analyzuje časy prechodu vlny medzi prvým a druhým odrazom a vypočíta informácie o výške rozhrania a hrúbke horného produktu.Podmienkou merania výšky rozhrania je, aby permitivita dolného produktu bola aspoň o 10 vyššia ako u horného produktu. Typickou oblasťou aplikácií sú zásobníky olej/voda alebo v odlučovačoch rozpúšťadiel, či v nádržiach na skvapalnené plyny (LPG), kde je základná vrstva vody, od ktorej sa odráža mikrovlnný signál na rozhraní.


VEGAFLEX 80 radarový hladinomer
Jednou z najväčších výziev bolo vyrobiť prístroj s novými inteligentnými funkciami a algoritmami, ktoré nevyžadujú od obsluhy poznať všetky zložitosti softvéru. Štúdie ukazujú, že viac ako 20 % všetkých výpadkov výroby alebo zastavenia výroby sú spôsobené nesprávnym uvedením snímačov do prevádzky a ich nastavením. Toto všetko je v prípade radarových snímačov VEGAFLEX 80 vylúčené: Ako náhle sa snímač VEGAFLEX pripojí do elektrického okruhu začne merať výšku hladiny.

Užívateľ je vedený v menu nastavovania prístroja maximálne v 6 krokoch, v ktorých optimalizuje meranie v špecifickej aplikácií. Vybrať si možno z verzie s lanovou, tyčovou alebo rúrkovou anténou, rôzne druhy mechanických pripojení, kryty elektroniky optimálne odpovedajúce podmienkam prevádzky a vďaka tomu možno vyriešiť v podstate každú úlohu.

Prvou diametrálne zmenou je skutočnosť, že sondy dostali úplne nový typ elektroniky a každá sonda série VEGAFLEX 80 môže byť vybavená v nasledujúcej verzii výstupov:
* 4…20 mA/HART, 2 alebo 4 -vodičové zapojenie s napájaním 9,6…48 VDC alebo 90…253 VAC
* Foundation Fieldbus
* Profubus PA
* Modbus (RTU, ASCII, Levelmaster)
Všetky sondy VEGAFLEX sú dodávané s elektronikou z rodiny plics® plus s mnohými vylepšeniami:
* presnosť sond je ± 2mm
* čas meracieho cyklu je 500 ms
* register 500 udalosti, ako napr. zmena parametrov, chyby merania

Vegaflex široké spektrum aplikácií
Séria radarových snímačov s vedenou mikrovlnou obsahuje 4 rozličné typy prístrojov, každý z nich je perfektný pre špecifické aplikácie. VEGAFLEX 81 je optimalizovaný na použitie v kvapalinách; VEGAFLEX 82 je mimoriadne vhodný na meranie sypkých materiálov. Pri meraní v potravinárskom, farmaceutickom alebo agresívnom chemickom priemysle je vhodný VEGAFLEX 83, ktorý vďaka odolným materiálom a špeciálne povrchovej úprave spĺňa požiadavky hygieny a trvanlivosti. VEGAFLEX 86 bol špeciálne vyvinutý pre nízke ale aj vysoké teploty, ako aj vysoké tlaky, ktoré sú často prevádzkovým prostredím v destilačných kolónach.

Zníženie mŕtvej zóny na 0… 50 mm a vyššia vzorkovacia frekvencia až tri merania za sekundu umožňuje použitie v malých dávkovacích nádržiach s rýchlou zmenou hladiny. Okrem toho, presnosť merania ± 2 mm a lepšia opakovateľnosť umožní lepšie využiť objem nádrže. Koaxiálne sondy sa osvedčili aj v prípade merania skvapalnených plynov a rozpúšťadiel. K dispozícií sú koaxiálne antény v dvoch rôznych priemeroch (21.3 mm a 42 mm), umožňujúce inštaláciu v nádržiach s mnohými prekážkami alebo v nádržiach s nedostatkom priestoru a bolo zaistené tiež presné meranie médií s permitivitou len 1,4. Pre agresívne média najmä pre meranie v čpavku je určená špeciálna verzia VEGAFLEX 81 s tesnením zo skla, zamedzujúceho únik čpavku do okolitej atmosféry. Tesnenia zaisťujú tiež najvyššiu spoľahlivosť systému a dlhú životnosť.

Radarový snímač s vedenými mikrovlnami VEGAFLEX 82 je špeciálne vyvinutý pre meranie výšky sypkých materiálov. Dokáže presne merať sypké materiály s veľmi nízkou permitivitou už od 1,1 aj v širokom rozsahu do 70 metrov v kovových alebo betónových zásobníkoch aj pri pneumatickom plnení. Praktická účinnosť je dosiahnutá vďaka inovatívnej technológií: automatickému sledovaniu konca sondy: ak sa zásobník vyprázdni, koniec lana zobrazí aktuálnu vzdialenosť, t.j. celkovú dĺžku sondy.

Funkcia sledovania konca sondy:
Čím viac stúpa hladina, tým viac sa vzdiaľuje "koniec sondy".
v1: rýchlosť šírenia vo vzduchu
v2: pokles rýchlosti v meranom médiu
1: Signál od konca sondy v prázdnom tanku
2: Signál od konca sondy v plnom tanku
d: rozdiel medzi signálmi koncov sondy v prázdnom a plnom tanku

Najmä v sypkých materiálov je permitivita často veľmi malá. Ak je odraz od hladiny nezistiteľný, VEGAFLEX 82 sa automaticky prepne na funkciu sledovania konca sondy ( meranie nepriame výšky). Táto funkcia vyhodnocuje zvyškovú energiu odrazenú od konca sondy a vypočíta hladinu pomocou naposledy stanovenej dielektrickej konštanty. Permitivitu potrebnú pre meranie si určí samotný snímač. Táto funkcia predstavuje úplne nové možnosti, najmä s veľkými meracími rozsahmi. Ak je odraz od hladiny opäť viditeľný, prístroj sa prepne späť do režimu priameho merania .S touto technikou je možné merať takmer všetky typy sypkých materiálov, ktoré doposiaľ neboli merateľné s radarom na lane. Inou jedinečnou vlastnosťou je automatické určenie dĺžky lana. V praxi sú lana často objednávané o niečo dlhšie, lebo skutočná dĺžka sa často dá určiť až na mieste merania. Keď je snímač pripravený na inštaláciu, postačuje lano skrátiť a snímač s novou skrátenou dĺžkou lana sa zmeria a zadá sa to do senzora. Nové radary VEGAFLEX 82 si určia dĺžku lana automaticky, teda vypadne to z procedúry nastavovania. Táto funkcia sa aktivuje jednoducho stlačením tlačidla na module PLICSCOM alebo cez nastavovací softvér na PC: Snímač sám vyhodnotí novú dĺžku sondy a prispôsobí všetky funkcie pre túto dĺžku.

Jednoduché aplikácie aj v zložitých procesoch
Čistenie a hygiena sú prvoradé v aplikáciách potravinárskych a farmaceutických. So svojou tyčovou anténou z nehrdzavejúcej ocele sú v ponuke radarové snímače VEGAFLEX 83, ako jasné riešenie pre citlivé kvapaliny a sypké materiály. Hygienické vyhotovenie (Ra ≤ 0.38 mm a IP 69K) umožňuje jednoduché, spoľahlivé čistenie tak sondy, ako aj krytu vysokým tlakom alebo prúdom pary. Nehrdzavejúca oceľ podľa Basel Norm 2 zaisťuje, že prístroj je použiteľný pre biofarmaceutický priemysel. V prípade verzií pre autoklávy je kryt s elektronikou oddeliteľný od samotného senzora, a tak počas sanitácie môže zostať sonda v zásobníku. Sondy VEGAFLEX 83 s pokrytím PFA a PTFE odolávajú všetkým agresívnym materiálom v rozsahu prevádzkových teplôt -40…+150 °C a tlakov do 16 bar. Majú potravinárske certifikáty podľa FDA, 3A a EHEDG.

Pre vysoké a nízke teploty (-196 … +450 °C) a rovnako aj vysoké tlaky do 400 bar je vhodnou voľbou VEGAFLEX 86. Jeho trvanlivá konštrukcia a dvojité procesné tesnenia zaisťujú vysokú úroveň bezpečnosti vo výrobe s extrémnymi procesnými podmienkami. Pre aplikácie v kotloch s nasýtenou parou, VEGAFLEX 86 má automatickú korekciu doby šírenia mikrovĺn. Takto je zaistené presné meranie vo všetkých fázach prevádzky. Tu automatický monitorovací systém senzora zaisťuje bezpečnosť prevádzky a druhé procesné tesnenie (druhá línia bezpečnosti) chráni zamestnancov a ďalšie výrobky.

Periodická kontrola jednoducho stlačením tlačidla
Nová generácia radarov VEGAFLEX 80 si ukladá nielen čas, vyznačuje sa rýchlym procesom nastavenia, skrátenou dobou na zaškolenie personálu a údržbu, ale aj, čo je najdôležitejšie, rýchlym a jednoduchým pravidelným testovaním. Pravidelný funkčný test sa môže odštartovať pohodlne cez nastavovací softvér. Elektronika potom vykoná kontrolný úkon, funkčný test, ktorý je nezávislý od aktuálne meranej výšky. Test dokonca umožňuje rovnocennú skúšku plnenia - tzv "mokrý" test. To je obzvlášť nákladovo efektívne, ako sa to dá vykonať bez prerušenia produkcie.

Výroba cementu a vápna
Reflektometrické snímače hladiny VEGAFLEX 80, ktoré pracujú na princípe riadenej radarovej vlny, ponúkajú úplne novú úroveň kvality pre priemyselné meranie hladiny a meranie rozhraní. Meracie snímače VEGA predstavujú nový štandard v spoľahlivosti, presnosti a sú ekonomicky najlepšie riešenie pre všetky typy meraných materiálov a procesných podmienok.

Navštívte nás tu www.marweb.sk pre viac informácii.
MaRweb.sk - Meranie a Regulácia

IRC 520-525 Inkrementálne rotačné snímače

18. května 2014 v 11:25 | MaRweb.sk |  Produkty

IRC 520-525 Inkrementálne rotačné snímače

IRC520 - 525 je inkrementálny ručné koliesko s aretáciou, určené pre ručné ovládanie a zadávanie informácií do riadiacich systému CNC strojov, kde je potreba veľkej mechanickej odolnosti aretačného mechanizmu (cvrčky) a veľkého radiálneho a axiálneho zaťaženie na výstupnej hriadeli. Výstupný hriadeľ o priemere 10 mm je možné osadiť ľubovoľným ovládacím kolieskom. IRC520 - 5 s LED-diódou v osvetľovači a v štandardnom priemyselnom prevedení, prevádza rotačný pohyb hriadeľa, ktorý generuje postupnosť výstupných signálov. U delenie 100 impulzov je v aretačnej polohe signál 1 v úrovni H a signál 2 v úrovni L. Každá poloha je aretované. Iné nastavenie po dohode s výrobcom. IRC520 - 5 môže byť opatrené od výrobcu ovládacím kolieskom so stupnicou.
Navštívte nás tu www.marweb.sk pre viac informácii.
MaRweb.sk - Meranie a Regulácia

IRC 600-615 Inkrementálne rotačné snímače

13. května 2014 v 20:05 | MaRweb.sk |  Produkty

IRC 600-615 Inkrementálne rotačné snímače

IRC 600 až 615 s LED-diódou v osvetľovači a v štandardnom priemyselnom prevedení na priemere 36,5 mm a s kvadraturním výstupným signálom. Pripojovacie rozmery sú kompatibilné so snímačmi používanými v Európe a mechanicky je ponúkaný v dvoch prevedení prírub (IRC60x a IRC61x). Štandardne je elektricky snímač pripojený pomocou 1m kábla s bočnou alebo axiálnou káblovou priechodkou, dĺžku kábla je však na prianie zákazníka (rovnako ako u ostatných snímačov) možné upraviť. Elektronika je riešená pre napájacie napätie 5 V a s diferenciálnym výstupom RS422 alebo pre 10 - 30 V s diferenciálnym výstupom HTL.Dodávky po dohode s výrobcom.
Navštívte nás tu www.marweb.sk pre viac informácii.
MaRweb.sk - Meranie a Regulácia

MaRweb.sk – Prevodníky tlaku Fuji Electric FCX-AII V5

5. května 2014 v 11:45 | MaRweb.sk |  Produkty

MaRweb.sk - Prevodníky tlaku Fuji Electric FCX-AII V5


MaRweb.sk - Meranie a Regulácia ponúka kompletný sortiment prístrojov pre prevádzkové merania v rozsiahlom spektre priemyselných odvetví. Je schopná vyhovieť všetkým požiadavkám zákazníkov na najrôznejšie spôsoby meranie výšky hladiny a rozhrania hladín kvapalín a sypkých materiálov, meranie prietoku a tiež meranie tlaku. V článku je predstavená absolútna novinka prevodníkov procesného tlaku, hydrostatického tlaku a rozdielu tlakov.


FUJI FCX-AII V5 je rad prevodníkov tlaku pre náročné aplikácie, kde sa vyžadujú špeciálne materiály a konštrukcia. Je stavaný a konfigurovaný tak, aby spĺňal individuálne požiadavky pre aplikácie vo všetkých priemyselných odvetviach. Ponúka celý rad meracích rozsahov pri meraní diferenčného, absolútneho a relatívneho tlaku a výšky hladiny kvapalín s rozsahom od 10 mbar až do 500 bar a vo vyhotovení diferenčného prevodníka pre vysoké tlaky až do 1 379 bar. Štandardne sa dodáva s výstupom 4 - 20 mA a komunikačným protokolom HART a Fuji. Štandardná presnosť prevodníkov je ±0,065 % z rozsahu, voliteľne ±0,04 %, stabilita merania je ±0,1 %/10 rokov z plného rozsahu a prestaviteľnosť rozsahu 100 : 1. Vyhotovenia meracej časti môžu byť z rôznych materiálov (Tantal, Monel, Hastelloy C alebo PVDF). Pre špeciálne aplikácie možno dodať široký sortiment diaľkových meracích membrán. Modulárna konštrukcia umožňuje meniť meraciu jednotku a elektroniku, čo poskytuje jednoduchú a rýchlu údržbu. Prevodníky tlaku FCX-AII V5 majú schválenia pre nebezpečné prostredia ATEX, FM, CSA atď

Navštívte nás tu www.marweb.sk pre viac informácii.
MaRweb.sk - Meranie a Regulácia

Online Marketing
Add blog to our blog directory.