Březen 2015

Prezentácia produktov firmy LUMEL

18. března 2015 v 15:36 | MaRweb.sk |  Produkty

Prezentácia produktov firmy LUMEL

TEPLOTA PREVODNÍKY A ZDROJE TLAK ARMATÚRY Servopohony
PRÍSTROJE MERANIE TEPLA A PRIETOKU HLADINA DATALOGERY
Spoločnosť Lumel S.A. je jedným z popredných európskych výrobcov elektrických zariadení a meracích systémov pre automatizáciu a vysokotlakové hliníkové odliatky. Na trhu pôsobíme od roku 1953.
Naše vysoké postavenie na trhu sme dosiahli vďaka politike neustáleho rozvoja, vysokej odbornosti našich pracovníkov a moderným zariadením pre výskum, konštrukciu a výrobu.
Aktivity spoločnosti Lumel S.A. sú zamerané na štyri hlavné oblasti:
- výroba prístrojov na meranie, konverziu, riadenie, záznam, prenos a vizualizáciu rôznych priemyselných procesov
- návrh a výroba kontrolných a meracích systémov
- SMT montáž, presné strojárstvo a výroba plastových dielov
- výroba a obrábanie vysokotlakových hliníkových odliatkov a výroba foriem a nástrojov
Poskytujeme komplexné riešenia pre rôzne odvetvia priemyslu: energetiku, chemický priemysel, hutníctvo, potravinársky priemysel, ľahký priemysel, automobilový priemysel a baníctvo.
Pracujeme v súlade s normami: ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 a ISO / TS 16949:2009
Taktiež spĺňame všetky požiadavky smernice 2002/95/ES o obmedzení používania nebezpečných látok v našich výrobkoch.
Všetky naše výrobky spĺňajú požiadavky noriem v oblasti:
a) elektromagnetickej kompatibility:
- odolnosť proti rušeniu podľa EN 61000-6-2,
- emisie rušenia podľa EN 61000-6-4,
b) bezpečnosti:
- podľa normy EN 61010-1.
Hlavná skupina výrobkov a ich najdôležitejšie funkcie.
Digitálne panelové merače
 • programovateľné meracie vstupy - jednoduché ovládanie a univerzálnosť vstupov
 • krytie IP65 - prachotesný a vodotesný čelný panel, zaisťuje spoľahlivú prevádzku a bezpečnú funkčnosť a obsluhu aj v sťažených podmienkach
 • široký rozsah napájacieho napätia - využitie
  v AC aj DC napájacích sústavách
 • výstup pre napájanie externých prevodníkov a snímačov
 • trojfarebný displej - intuitívne zobrazenie meraných hodnôt, farba displeja je programovateľná samostatne pre tri pod rozsahy meranej hodnoty
 • výstupný analógový signál vhodný na záznam a ďalšie spracovanie nameraných hodnôt
 • signalizácia prekročenia - dvojstavové výstupy pôsobia v niekoľkých prevádzkových režimoch pre diagnostiku a signalizáciu určitých udalostí
 • digitálna komunikácia - rozhranie RS-485 pre komunikáciu s HMI panelmi, PLC regulátormi a SCADA softvérom

Digitálne panelové merače
Digitálne panelové merače
Meracie prevodníky
 • štandardné signály v automatizačných
  systémov
 • galvanické oddelenie vstupu od výstupu
 • prevod signálu s prepočtom podľa lineárnej (2-bodové) alebo viac-bodovej prevodnej charakteristiky
 • programovateľné parametre
 • výstražné (reléové výstupy)
 • komunikácia RS-485 Modbus, Ethernet
 • záznam prevádzaných hodnôt
 • 15 minútový záznam výkonu

Meracie prevodníky
Meracie prevodníky
Meracie prístroje a analyzátory kvality siete
 • 4-kvadrantné meranie výkonu a energie
 • meranie THD a harmonických zložiek
 • zadarmo softvér pre konfiguráciu prístrojov - LPConfig
 • čitateľné LCD alebo LED displeje
 • konfigurovateľné rozloženie zobrazovaných meraní
 • komunikácia RS-485 s protokolom Modbus, Ethernet
 • kompatibilita s meracími transformátormi prúdu a transformátormi napätia
 • výstrahy na základe zvolených parametrov
 • retransmisia spotreby energie na impulzný výstup

Meracie prevodníky
Meracie prístroje a analyzátory kvality siete
Regulátory teploty
 • univerzálne / programovateľné meracie vstupy
 • jednoduchá inštalácia vďaka funkcii automatického nastavenia PID regulačných parametrov
 • nižšie prekročenia vďaka žiadanej funkcii
  pomalého nábehu "Soft-start"
 • užitočné programovacie možnosti ovládania vhodné napr. v sušiarňach, pri kaliacich peciach a pri vyhrievaniach a pod.
 • bezrázové prepínanie medzi manuálnym a automatickým ovládaním
 • ochrana systému prostredníctvom funkcie vypnutia regulačného výstupu v prípade poškodenia meracieho senzora
 • kontrola stavu výhrevných telies - obmedzenie strát pri nedostatočnom rozohriatí foriem pre spracovanie plastov
 • vzdialené ovládanie cez rozhranie RS-485 Modbus, Ethernet

Regulátory teploty
Regulátory teploty
Regulátory výkonu - 1-fázové a 3-fázové
 • ovládanie On-Off, alebo impulzné
 • fázové ovládanie
 • spínanie v nule alebo v inej časti periódy
 • mnoho ďalších funkcií:
  • obmedzovač odoberaného prúdu,
  • možnosť časového posunu - Soft-start,
  • ovládanie zosilnenia vstupného obvodu,
  • blokovanie spustenia externým signálom,
  • ovládanie a signalizácia prúdu vo výstupnom obvode,
  • kontrola teploty chladiča,
  • signalizácia poškodenia poistky,
  • signalizácia preťaženia - reléové výstupy

Regulátory výkonu – 1-fázové a 3-fázové
Regulátory výkonu - 1-fázové a 3-fázové
Záznamníky
 • zobrazenie údajov na dotykovom 5,7″ displeji
 • záznam dát na pamäťovú kartu Compact Flash 4GB
 • univerzálne meracie vstupy
 • komunikačné rozhranie: USB, RS-485 Modbus Slave, USB Modbus Master, Ethernet
 • intuitívne užívateľské rozhranie založené na systéme Windows CE (k dispozícii v 8 jazykoch)
 • správy pre obsluhu o funkčnosti
 • kompatibilné so štandardom FDA CFR21, časť 11 (pre elektronické záznamy)
 • matematické funkcie s nameranými dátami
 • Ethernet: WWW server, FTP server, NTP klient (synchronizácia RTC hodín s časovými servermi), Modbus TCP / IP
Moduly I/O, komunikačné moduly
 • Integrácia rôznych prenosových systémov (RS232, RS485, USB, Ethernet, bezdrôtový)
 • prevod medzi rôznymi komunikačnými systémami,
 • rozšírenie vstupov PLC automatov
 • Konfigurácia I/O modulov pomocou voľného softvéru LPConfig
 • galvanické oddelenie vstupu od výstupu
 • bezdrôtový dosah 300m, 1,5km
Bočníky
 • všetky bočníky od 1 do 25 A sú upevnené na izolačný podklad s možnosťou namontovať na lištu DIN
 • bočníky iných rozsahov sa pripevňujú priamo na zbernicu alebo kábel
 • trieda presnosti 0,5
 • rozmery podľa DIN 43703
 • na vyžiadanie sú k dispozícii aj iné chemické úpravy povrchu: lakovanie, striebrenie alebo niklovanie
Meracie transformátory prúdu
 • triedy presnosti: 0,2; 0,2s; 0,5; 1
 • primárny prúd: 1 … 7500A
 • prevedenia:
  • pre kruhový vodič, alebo pásovú prípojnicu
  • s deleným jadrom
  • s primárnym vinutím
Navštívte nás tu www.marweb.sk pre viac informácii.
MaRweb.sk - Meranie a Regulácia

T1532 Plášťové termoelektrické snímače teploty s napojeným kompenzačným vedením

4. března 2015 v 10:16 | MaRweb.sk |  Produkty

T1532 Plášťové termoelektrické snímače teploty s napojeným kompenzačným vedením

T1532 Plášťové termoelektrické snímače teploty s napojeným kompenzačným vedením
* Termočlánok "J", "K".
* Merací rozsah -200 až +1200 ° C.
* Trieda presnosti 1,2 podľa IEC 584.
* Priemer plášťa od 1 do 6 mm.
* Štandardne izolovaný merací koniec.
* Voliteľná menovitá dĺžka L: 0,1 až 50 m.
* Rýchla reakcia na zmenu teploty.
* Ohybný stonka snímača.
* Prevedenie s napojeným kompenzačným vedením.

Navštívte nás tu www.marweb.sk pre viac informácii.
MaRweb.sk - Meranie a Regulácia

Online Marketing
Add blog to our blog directory.